D.T (theo Newsflare)

Nữ khách hất súp nóng vào mặt quản lý nhà hàng

Nữ khách hất súp nóng vào mặt quản lý nhà hàng

Một nữ khách hàng đã bị bắt sau khi hất súp nóng vào mặt người quản lý nhà hàng.