Đ.T(theo Newsflare)

Em bé bị thổi bay lên không trung vì nghịch dại trên nắp cống

Em bé bị thổi bay lên không trung vì nghịch dại trên nắp cống

Đốt pháo trên nắp cống, bé trai bị sức ép vụ nổ thổi bay lên không trung. May mắn em chỉ bị thương nhẹ.