D.T(theo Newsflare)

Khoảnh khắc đáng sợ 2 tên cướp khống chế nữ chủ cửa hàng

Khoảnh khắc đáng sợ 2 tên cướp khống chế nữ chủ cửa hàng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 tên cướp khống chế trói chủ cửa hàng bikini trước khi cướp sạch đồ có giá trị.