D.T (theo Newsflare)

Lẻn vào cửa hàng trộm bao gạo nhanh như chảo chớp

Lẻn vào cửa hàng trộm bao gạo nhanh như chảo chớp

Người đàn ông vào cửa hàng giả vờ mua thuốc lá nhưng quay ra trộm bao gạo rồi phóng xe tẩu thoát.