Đ.T(theo Newsflare)

Nữ chủ cửa hàng vô tư giật súng của tên cướp vì tưởng đồ giả

Nữ chủ cửa hàng vô tư giật súng của tên cướp vì tưởng đồ giả

Thấy tên cướp không bịt mặt và tưởng hắn cầm súng giả, nữ chủ cửa hàng chống trả quyết liệt và giằng được súng từ tay tên cướp.