Nhiều người đi đường đã được phen giật mình vì xuất hiện một mặt trăng khổng lồ lăn băng băng trên phố ở Trung Quốc.

Được biết, đây là một khinh khí cầu mô hình mặt trăng khổng lồ tại trung tâm thương mại mừng tết Trung thu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão Meranti, mô hình mặt trăng này đã bị cuốn bay lăn trên phố ở Phúc Châu, Trung Quốc sáng ngày 14/9.