D.T(tổng hợp)

Đang bẻ khóa xe máy, tên trộm thất thần vì tình huống bất ngờ

Đang bẻ khóa xe máy, tên trộm thất thần vì tình huống bất ngờ

Sau khi quan sát khá kỹ lưỡng, tên trộm tiến lại bẻ khóa chiếc xe máy để trên vỉa hè. Nhưng hắn không lường trước được tình huống bất ngờ sau đó.