D.T(Theo Newsflare)

Đang ru con ngủ, mẹ trẻ kinh hãi thấy rắn hổ mang chúa đen sì bò vào

Đang ru con ngủ, mẹ trẻ kinh hãi thấy rắn hổ mang chúa đen sì bò vào

Một bà mẹ trẻ đang cho con bú đã bị sốc khi thấy một con rắn hổ mang đen sì, dài hơn 3m trườn vào phòng khách từ cửa sổ.