D.T(theo Newsflare)

Tấn công tiệm vàng, tên cướp bị 1 phụ nữ phang ghế vào mặt

Tấn công tiệm vàng, tên cướp bị 1 phụ nữ phang ghế vào mặt

Video ghi lại khoảnh khắc tên cướp có vũ trang tấn công 1 cửa hàng đồ trang sức và bị chống trả quyết liệt.