M.B(theo CNBC)

Nhóm hacker khét tiếng Lazarus đổi chiến thuật đánh cắp tiền ảo

Nhóm hacker khét tiếng Lazarus đổi chiến thuật đánh cắp tiền ảo

Những phát hiện mới về AppleJeus, với hành vi đánh cắp tiền ảo được thực hiện bởi nhóm hacker khét tiếng Lazarus, cho thấy hoạt động của nhóm này đang tiếp tục với động thái cẩn trọng hơn từ nhóm tin tặc.