Theo The Telegraph, Jone Ive đã được thăng chức từ Phó chủ tịch phụ trách thiết kế lên Giám đốc Thiết kế. Tại Apple, Ive chịu trách nhiệm về thiết kế của rất nhiều sản phẩm như iPhone, iPad và Apple Watch.

Apple bổ nhiệm Jony Ive làm Giám đốc thiết kế

Từ trái qua phải, Alan Dye, Jony Ive, Richard Howarth.


Chi tiết về nhiệm vụ mới của Jonathan Ive (còn gọi là Jony Ive) không được tiết lộ. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục có quyền quyết định về thiết kế của tất cả thiết bị phần cứng và giao diện người dùng. Trước đó, Ive nhận chức vụ Phó chủ tịch phụ trách thiết kế từ năm 2012 sau "thảm họa" Apple Maps dẫn tới việc người chịu trách nhiệm về iOS, Scott Forstall, bị sa thải. Ive chịu trách nhiệm thiết kế gần như toàn bộ iOS 7. Một phần nhiệm vụ mới của Ive bao gồm các dự án xây dựng như xây dựng trụ sở Campus 2 và xây dựng những cửa hàng Apple Stores mới.

 
Richard Howarth, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển iPhone từ nguyên mẫu tới sản phẩm từ năm 2007 tới nay, sẽ tiếp quản, quản lý các công việc liên quan tới thiết kế công nghiệp mà Ive để lại. Trong khi đó, Alan Dye, người chịu trách nhiệm thiết kế giao diện cho Apple Watch sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc thiết kế Giao diện Người dùng của Apple.

Theo Vnreview/PhoneArena