Nhà di động thiết kế thông minh và tự xây trong 10 phút chỉ cần ấn nút. Thật kinh ngạc, từ một chiếc hộp có thể biến đổi thành một ngôi nhà gấp tám đến mười lần kích thước ban đầu của nó.

 

Nguồn: BBC

Ngôi nhà mộc đẹp mê hoặc nhờ nghệ thuật xếp gạch tuyệt tác

Ngôi nhà mộc đẹp mê hoặc nhờ nghệ thuật xếp gạch tuyệt tác

Những viên gạch nung xếp chồng tạo lên công trình thay vì được xây, phủ lên lớp vữa tạo ra tuyệt tác về nhà ở và rất truyền thống.