Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long; Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long và Quy hoạch chi tiết 1/500 Tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long.

Nêu tại quyết định này, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2002, đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt từ năm 2002, trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, điều chỉnh về địa điểm xây dựng. Hiện tại, lô đất dự kiến xây dựng đã được điều chỉnh quy hoạch thành Khu khách sạn, dịch vụ cao cấp. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định hủy bỏ các văn bản liên quan đến Quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long (17/5/2002) và phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long (04/4/2008).

Quảng Ninh: Dừng lập đồ án quy hoạch 3 dự án tại Hạ Long
Quảng Ninh quyết định dừng lập 3 đồ án quy hoạch chi tiết dự án tại Hạ Long (Ảnh minh hoạ).

Đối với quy hoạch Trung tâm văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, dự án này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương từ năm 2007. Tuy nhiên ngày 13/9/2012, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có chỉ đạo xây dựng Đề án di dời, xử lý nhà bè, làng chài trên Vịnh Hạ Long và UBND tỉnh có quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, quản lý, di chuyển nhà bè trên Vịnh Hạ Long nên Quy hoạch chi tiết Trung tâm làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long không được tiếp tục triển khai thực hiện.

 

Đối với quy hoạch tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long, từ năm 2010 dự án đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết. Trong quá trình triển khai đồ án phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần. Sau đó, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH Nam Tùng nghiên cứu quy hoạch tổng thể, dự án, phương án đầu tư, phương án quản lý và khai thác dịch vụ tại đảo Ti Tốp.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh quyết định hủy bỏ các văn bản liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện quy hoạch tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long đối với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Hồng Khanh

Quảng Ninh ‘khai tử’ dự án resort 4 sao ven biển Cô Tô

Quảng Ninh ‘khai tử’ dự án resort 4 sao ven biển Cô Tô

- Quảng Ninh chính thức huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Resort 4 sao ven biển Tây Cô Tô do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên làm chủ đầu tư.