UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài).

Chủ tịch HN làm trưởng ban chỉ đạo phát triển đô thị tuyến Nhật Tân - Nội Bài

Theo quyết định trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm trưởng Ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng làm phó trưởng ban chỉ đạo thường trực cùng 5 phó trưởng ban chỉ đạo và các ủy viên.

 

Trên cơ sở thành lập, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị của TP xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư các dự án thành phần phát triển đô thị trong khu vực Nhật Tân – Nội Bài, xác định các dự án hạ tầng khung nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, xác định các dự án phát triển đô thị theo quy định, thường xuyên đôn đốc kiểm tra và giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai của các chủ đầu tư đảo bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cẩu của UBND TP.

Ban chỉ đạo hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo từ nguồn ngân sách TP bố trí trong kế hoạch hàng năm qua cơ quan thường trực là Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Hồng Khanh