Bất động sản

Đất vàng bỏ trống, Bộ Ngoại giao muốn giữ lại là không phù hợp
icon
Bộ Ngoại giao muốn giữ lại 3 khu đất vàng tại số 2 ngõ 294 Kim Mã, số 300 Kim Mã, và số 3 Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) trong đó có 2 khu đất đang bỏ trống, nhưng theo Bộ Tài chính, đề xuất này không phù hợp.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị