Vợ chồng tôi có hộ khẩu ở Huyện Mê Linh. Gia đình tôi đã ở Hà Nội 10 năm. Ngôi nhà chúng tôi ở mang tên ông bà họ hàng, nhưng ông bà đã chuyển khẩu đi nơi khác.

TIN BÀI KHÁC

Hiện nay ngôi nhà vẫn chưa có ai nhập khẩu về đây. Ông bà họ hàng cho chúng tôi mượn nhà. Tôi là cán bộ hợp đồng dài hạn của cơ quan nhà nước. Tôi muốn nhập khẩu về nhà ông bà họ hàng thì cần thủ tục gì và cụ thể như thế nào?

nhập khẩu, họ hàng, thủ tục
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Khoản 3, 4 Điều 19 Luật Thủ đô 2012 quy định:

“4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

 

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.”

Khoản 3, 4 Điều 20 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 quy định:

“3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô

Bạn phải đăng ký tạm trú từ 3 năm trở lên trong nội thành mới được đăng ký thường trú trong nội thành. Mặt khác, bạn phải đáp ứng điều kiện “có chỗ ở hợp pháp”, với văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có công chứng, có xác nhận của UBND xã, phường thị trấn về điều kiện diện tích bình quân.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên