VIẾNG BÁC

Nơi địa linh nhân kiệt
Ba nén hương cúng trời
Đền Chung Sơn Ngàn Cả
Đất Nghệ An hoá Rồng
Về quê hương Nam Đàn
Trước anh linh của Bác
Vị lãnh tụ thiên tài
Vị cha già dân tộc
Dưới cờ Đảng quang vinh
Chúng con nguyện một lòng
Theo con đường của Bác
Vì độc lập tự do
Vì ấm no hạnh phúc
Quyết giữ vững chủ quyền
Đất liền và biển đảo
Của tổ quốc thiêng liêng
Chúng con theo gương Bác
Tư tưởng và đạo đức
Phong cách Hồ Chí Minh
Làm theo lời Bác dạy
Quyết đoàn kết một lòng
Đại thành công sẽ tới
Xây tổ quốc non sông
Ngàn năm tươi đẹp mãi

Thành kính!

 

Thơ: Trung Thành

Nghệ An,30/7/2020