VỀ THĂM XỨ HUẾ

Bạch Mã núi ngàn cao thăm thẳm
Ngựa phi nước đại hý vang trời
Trường Sơn hùng vĩ xanh ngăn ngắt
Biển Đông sóng cả vỗ trùng khơi

Chân Mây Phú Lộc Thừa Thiên Huế
Đầm phá một vùng nối biển Đông
Non non nước nước bừng cát trắng
Bài thơ ai tả vẻ Tiên Rồng

Lăng Cô kỳ thú trông Bạch Mã
Ngựa Trời lồng lộng ngắm vịnh thơ
Ai xuôi vạn lý cùng ta với
Về đất thần kinh Huế mộng mơ

Sông Hương núi Ngự chùa Linh Mụ
Vọng tiếng chuông ngân thoảng gió đùa
Ai vô thành nội xin dừng bước
Ghé Phu Văn Lâu dáng Huế xưa

Gia Long tạo tác ban chỉ dụ
Niêm yết kỳ thi chọn nhân tài
Triều đại hoàng kim thời thịnh trị
Ngàn sau mọi sự ắt định bài

Vua trẻ Duy Tân tràn yêu nước
Vong quốc niềm đau vọng hải hồ
Mưu sự cùng nhau nung chí lớn
Sông Hương bến vắng một con đò

Hẹn gặp hùng tâm trang chí sĩ
Thái Phiên hội kiến Trần Cao Vân
Bí mật bàn nhau cùng khởi nghĩa
Tuốt gươm thành bại luận anh hùng

Cơ trời sơ lộ sa tay giặc
Máy chém đầu rơi khí phách thăng
Nhân dân cả nước ngầm rơi lệ
Kinh thành năm ấy bụi mưa giăng

Bạch Mã núi ngàn cao xanh thẳm
Ngựa phi nước đại hý vang trời
Trường Sơn hùng vĩ mây trong vắt
Biển Đông sóng cả vỗ trùng khơi

Chân Mây Phú Lộc Thừa Thiên Huế
Đầm phá một vùng dọc biển xanh
Non non nước nước ngời cát trắng
Ai vẽ bài thơ đẹp như tranh

Lăng Cô vinh đẹp nhìn Bạch Mã
Bạch Mã trời cao ngó Lăng Cô
Ai xuôi vạn lý cùng non nước
Về đất thần kinh Huế mộng mơ.

 

Thơ: Trung Thành

19/7/2020.