TRẬN CHIẾN MỚI
Tác giả, ca sỹ Hiền Xuân

Ơi quê hương đất mẹ Việt Nam
Bao cuộc chiến không hề khuất phục
Yêu lũy tre xanh dòng sông thao thức
Tiếng trẻ thơ gà gáy sớm trưa

Chiến tranh dài đẫm máu ngày xưa
Những anh hùng hi sinh một thuở
Cho quê hương muôn đời rạng rỡ
Vững bước đi lên hội nhập bay xa.

Nay khắp chốn corona tràn qua
Cả nước một lòng cùng nhau đoàn kết
Giang tay đón những người con đất Việt
Khắp phương trời vì nhân nghĩa tình thương

Những chiến sĩ áo trắng blouse kiên cương
Chẳng quản gian nguy chống giặc tận tụy
Vì Tổ Quốc đêm ngày không ngừng nghỉ
Hy sinh quên mình chống dịch cho dân

Một hành trình toàn Đảng toàn quân
Đồng lòng sẻ chia đẩy lùi dịch bệnh
"ở nhà là yêu nước", đó là mệnh lệnh
Quyết chung tay thắng covid trận này

 

Những người lình biên phòng đồng bào mãi ghi
Căng mình giữa gió sương dựng lều trại
Bữa cơm ăn giữa đất trời khe suối
Bảo vệ đường biên mặc lạnh giá cắt lòng.

TRẬN CHIẾN MỚI
TRẬN CHIẾN MỚI

Yêu người lính từ thuở cha ông
Đánh giặc giữ quê khó khăn dồn dập
Mọi chiến trường anh đều có mặt
Bảo vệ dân chiến đấu vì dân...

Trận chiến này gian khổ khó khăn
Hãy vững tin chúng ta sẽ thắng
Và người lính thời bình thầm lặng
Vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình.

TRẬN CHIẾN MỚI

Phạm Mai Hiền Xuân