THƯƠNG VỀ

Về thương mái lá phên tranh
Nhặt lời ru mẹ kết thành ca dao
Con sông không mặc yếm đào
Chắt chiu giọt ngọt rót vào tháng năm

Sen tàn mắt phượng xa xăm
Đồng khô nghe đất thì thầm dưới chân
Hạ đi cầm tiếng ve ngân
Thu về bày bán đầy sân lá vàng

 

Giá mà Xuân cứ trễ tràng
Để đông còn chút muộn màng với yêu
Se mây vào gió buộc diều
Ước mơ cõng tuổi thơ nghèo bay lên

Cốm Vòng thơm với lá sen
Gói hương trong áo mà quên mất mình
Còn quê còn nghĩa còn tình
Còn đêm trăng với sân đình và yêu

LÝ THỊ MINH CHÂU