THƠ MỘNG MỊ

Đêm khắc khoải nghe thêm nhiều người chết
Từ Trung Hoa sang khắp cả trời Âu...
Người người thét kêu oan rầu mặt đất
Cuộc chiến corona bùng phát cả năm châu.

Đêm mộng gặp đấng thiên nhiên sáng tạo
Người nói rằng ta thất vọng lo âu
Có phải chính các người gây thảm họa?
Hãy tìm ra kẻ gieo rắc nỗi đau.

Đêm hốt hoảng nghe loài vi rút bảo:
Chúng là người hóa kiếp ngụ trần gian
Mong giết hết kẻ chủ mưu gây họa
Kẻ tham lam lừa dối, kẻ hung tàn.

Đêm lảo đảo bóng hồn ai vất vưởng?
Bóng oan hồn ai khóc vỡ thời gian?
Kẻ gieo họa giết người lành oan uổng
Quả báo rơi đập nát thói tham tàn.

Đêm giãy nảy bao hồn ma hiện khuất
Bởi chiến tranh vi rút khắp địa cầu
Bầu khí quyển tanh tanh mùi máu đất
Cả muôn loài ngạt thở chạy về đâu?

Đêm mộng mị gặp Chúa ngồi cứu rỗi
Cuộc chiến này mang nặng nỗi nhân gian
Cùng truy quyét chủ mưu gây tội lỗi
Giữ hòa bình giữ trái đất bình an.

THƠ MỘNG MỊ
Đây là một trong 3 nhà thơ, dịch giả
 

FANTASTIC DREAM POEM
Poet: Ngọc Lê Ninh (Vietnamese)
Translator into English: Linh Vu (Amerian)

By night, worried, hearing that much more people died
From China to the whole Europe
People's screams of complaint cause grief to the earth
The Coronavirus war has broken out all the five continents.

By night, in dream, encountering the Nature Creator
He says that he is despairing and anxious
You are the very ones causing the disaster, aren't you?
Find out those who are spreading the miseries.

By night, full of terror, hearing the viruses saying:
They are incarnate beings living throughout the earth
Long to kill all the masterminds of plague
The ones who are greedy, deceitful and cruel.

By night, are the ghostly spirits of someones staggering to and fro?
Are souls of victims crying so loud that the time broken?
Those who have sowed the disaster into the good persons unjustly
Karma retribution would fall down destroying their greed and cruelty.

By night, many ghosts have appeared or hidden harassing
Because of the virus war has been spreading all over the globe
The atmosphere is full of smell of fishy blood mixed into soil
In suffocation, where would all living creatures run to?

By night, in fantastic dream, meeting God who is saving souls
This war is bearing up the heavy human suffering
Together pursuit the masterminds of this crime
Keep the peace, and keep the earth safe./.

21.3.2020