NỒNG NÀN LAI CHÂU

Nọong ơi gà gáy rồi
Trời ửng hồng quấn núi
Tiếng Mông Dao í ới
Tíu tít vang tiếng cười

Chợ phiên gọi bao người
Thành chợ tình của núi
Giữa đại ngàn mây suối
Quến luyến tình chợ phiên

Lai Châu xứ thần tiên
Chợ rợp màu thổ cẩm
Mường Than ruộng xanh mướt
Ngát hương chè Than Uyên

 

Điệu xòe nụ cười duyên
Rượu San Lùng ta hát
Giữa đất trời bát ngát
Gió trăng ngàn suối reo

Điệu khèn ta về theo
Hoa Ban rừng dẫn lối
Nếp nương thơm chiều tối
Ấm bản tình Lai Châu.

 24/7/20

Hiền Xuân