NHƯ BÓNG EM QUA

Đi qua ngày tháng đậm sâu
Dãi dầu mưa nắng bể dâu ngậm ngùi
Cõi người được mấy ngày vui
Bao người chia sẻ ngọt bùi đắng cay .

Ngước nhìn mấy giọt mưa bay
Trong em suối tóc ken dày sợi thương
Bóng ai nhẹ bước hơi sương
Tiếng chuông ngân lể giáo đường tinh mơ

 

Thời gian trôi mãi đợi chờ
Còn tôi với những vần thơ rã rời
Mùa đông không lạnh diệu vời
Tình trong hoài niệm nửa đời nhớ quên

Người đi ngày bổng thành đêm
Xa rồi chợt thấy nhớ quên vô thường
Thôi thì giữ mãi yêu thương
Trong bàn tay nắm hạt sương nhiệm mầu...!

Huế 11/2020
Lê Văn Quý