Mùa Thu,Mây mềm,Nỗi nhớ,sông Thu,Hồ thu

Này mùa Thu!
Còn thương em không?
Thương khạo khờ bàn chân lang thang nhặt nắng
Thương mắt môi
Thương chiều thinh lặng
Em tựa vào muôn lá bay

Này mùa Thu!
Người có hay
Có đám mây mềm như nỗi nhớ
Một mai tủi hờn đong đầy mắt đỏ
Vỡ òa thành giọt ngâu

 

Này mùa Thu!
Em có lỗi gì đâu
Mà khoảng trời không nhau xanh xanh quá thể
Mà sau đồi
Đêm đêm bạch đàn nỉ non ru gió
Ngàn cây trắng vành tang khâm liệm màu hoa

Này mùa Thu!
Thật gần
Mà rất xa.

Ngày 17/08/2017
   Yến Lê