NÀO CÓ XÁ CHI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu anh hùng LLVT cho CA Tỉnh Phú Thọ 

Chút chiến công này, nào có xá chi!
So với lịch sử đất nước...
Triệu triệu lớp người dời non, lấp bể
Dựng nước và giữ nước...
Nay mới có hòa bình!

Chút chiến công này, đâu đã xá gì
So với Mẹ, cả một đời hy sinh thầm lặng
Sinh con ra, rồi dâng cho Tổ quốc,
Có hòa bình nào không đổi máu xương đâu!

 

Chút chiến công này, ai dám kể chi!
Với lớp lớp các Anh hùng đi trước
Lấy máu làm hồ, xác thân làm đá
Dựng nên Tổ quốc thành đồng.

Những anh hùng còn họ, còn tên;
Và những anh hùng, tên tuổi đã hòa cùng đất mẹ
Lịch sử Việt Nam, Các anh viết lên bằng máu
Một chút mồ hôi, Chúng tôi đâu có xá gì.

Trong tháng 7 linh thiêng, tháng 8 hào hùng
Một chút chiến công, gắng mong nối tiếp các anh hùng đi trước.
Chúng con xin tiếp bước
Gương các anh hùng vì nước quên thân...

Việt Trung