MƠ MỘT CON ĐƯỜNG

Em không mơ về một con đường
Không sỏi đá, gập ghềnh hay trắc trở đâu anh
Một con đường với bát ngát xanh
Mọi nỗi niềm gửi theo chiều gió

Em vẫn đi trên con đường đó
Có hoa thơm và cả những nhọc nhằn
Những bông may lớn dần theo tháng năm
Em dệt ước mơ đan vào trong cỏ

 

Em không mơ về con đường nhỏ
Trải đầy hoa và êm mượt như nhung
Suốt tuổi thơ chân đất đã từng
Hồn nhiên lăn mình trên mọi nẻo...

Đã có lúc bàn chân thấm mỏi
Ngập ngừng trước những lối quen
Đôi lúc muốn thử một lần dừng lại
Xem ai sẽ dẫn lối em về

Những con đường lại nhắc em đi
Những con đường lại nhắc em đi...

17/9/2016
Nguyễn Hồng Thắm