HOA SEN

Vẫn là câu chuyện của Sen
Giữa đời thoảng tiếng chê khen thật thà
Dịu êm trong ánh chiều tà
Hay ban mai nắng la đà bình yên.

 

Nhẹ nhàng nở cánh an nhiên
Nhã tâm thanh lọc muộn phiền trôi xa
Giữa đục trong cõi ta bà
Lặng im để thấu lòng hoa thật hiền.

Gương đài cánh lá rất thiền
Sắc hồng giản dị trong miền yêu thương
Nghe trong gió một làn hương
Từ xưa cũ tiếng vô thường đổ chuông.

Đỗ Thu Hằng