ĐÍCH ĐOẠT CÚP KHÔNG CÒN XA NỮA

Bóng đá Việt Nam lại thăng hoa
Trận bán kết hạ gục Qatar
Hiện tượng lạ - bạn bè kinh ngạc
Khắp nước Nam hạnh phúc vỡ òa

 

Đích đoạt Cúp không còn xa nữa
Vẫn vững tin lứa tuổi U23
Những thiên thần xông pha máu lửa
Sẽ làm nên lịch sử sáng lòa

Tự hào bóng đá nước nhà
Lập: "Đại kỳ tích " - Bài ca kiêu hùng.

                                           23-01-2018
                                 NGUYỄN THẾ THỐNG
                                    Hưng Hà, Thái Bình