CHUNG MỘT TIẾNG LÒNG
 

Sau bão lũ cần khẩn trương
Gửi đồ cứu trợ để chung tiếng lòng
Rất nhiều nơi vẫn hằng mong
Sự giúp đỡ của tấm lòng hảo tâm
Còn nhiều tiếng khóc âm thầm
Còn nhiều khốn khó rất cần vận may
Chúng ta phải cùng chung tay
Giúp cho vùng lũ thoát ngay đói nghèo.

Trần Minh