CHÀO THÁNG TƯ HỜN DỖI

Hãy bỏ lại hỡi tháng Tư hờn dỗi
Em ra đi với nắng ở trên đầu
Bình yên nhé trời xanh và mây trắng
Em cứ cười, hạnh phúc sẽ bền lâu

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi
Loa kèn tinh khôi cũng sắp qua mùa
Đem sắc trắng em về gieo nỗi nhớ
Lá bàng xanh xanh như thuở ngày xưa?

 

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi
Biển vẫn xanh, sóng vẫn mãi bạc đầu
Phượng vẫn nở, bằng lăng vẫn tím
Những nỗi buồn để gió cuốn về đâu

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi
Những pha phôi cũng đã qua rồi
Có quay lại gặp em ngày xưa ấy
Tháng Tư có ngày để nhớ thuở tinh khôi.

19-4-2016
Tuyết Hoàng