-Ông nội tôi có 3 người con: 2 gái và ba tôi. Khi còn sống ông đã viết di chúc chuyển toàn bộ đất đai cho ba tôi, có chữ ký của ông nội, ba tôi, một trong hai người cô và UBND xã. Giờ ông nội tôi đã mất, ba tôi đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ ông nội sang  ba tôi thì họ yêu cầu phải có chữ ký của người cô còn lại. 

TIN BÀI KHÁC

Xin hỏi luật sư như vậy có cần thiết không? Ba tôi muốn làm nhanh thủ tục sang tên thì phải làm thế nào?

Nội dung bạn đọc Phạm Thị Kim Phụng, tổ 11, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời: 

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Nhận đất của cha cho thủ tục thủ tục thế nào?
Ba tôi đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

Ba bạn có thể thực hiện thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế theo hướng dẫn như sau.Thẩm quyền: Công chứng Văn bản thừa kế tại bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn nơi có bất động sản.

Hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở;

- Giấy chứng tử của bố mẹ bạn;

- Giấy tờ tùy thân của các thừa kế;

- Những giấy tờ khác (như: giấy khai sinh, giấy kết hôn …).

 

* Thủ tục: 

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. 

Nếu chỉ có một mình ba bạn được hưởng di sản thừa kế thì theo Luật Công chứng 2014 Điều 58. Công chứng văn bản khai nhận di sản.1. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Trong văn bản thừa kế, những người thừa kế sẽ cùng nhau thỏa thuận nhường cho một người để người đó đứng tên trên giấy chứng nhận, ở đây là ba bạn. Vì vậy, cần có chữ ký của đầy đủ những người thuộc hàng thừa kế và thỏa thuận từ chối nhận di sản để ba bạn đứng tên trên giấy chứng nhận.

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

Sau khi hoàn tất thủ tục nêu trên, ba bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để sang tên quyền sử dụng đất với tư cách người thừa kế duy nhất đối với di sản là quyền sử dụng đất. Sau khi công chứng khai nhận văn bản thừa kế, ba bạn thực hiện thủ tục theo Nghị Định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn Luật Đất Đai 2013 tại Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ) 

Ban Bạn đọc