Mặc dù mấy ngày nay có mưa nhưng sáng hôm nay trời bỗng tạnh ráo, thể theo nguyện vọng của gia đình và đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị tham gia xây nhà cho hộ nghèo Tẩn Sử Mấy vẫn khởi công xây dựng.

Đây thực sự là niềm vui cho gia đình. Chịu trách nhiệm xây dựng chính là cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng A Mú Sung. Các anh đã huy động cán bộ chiến sỹ của đồn quyết tâm sẽ xây dựng ngôi nhà trong thời gian khoảng 2 tháng. 

Đây là ngôi nhà đầu tiên. dự kiến sang tuần tới, các anh tiếp tục khởi công xây dựng căn nhà thứ 2 cho hộ nghèo Phàn Quẩy Sèo.

Một số hình ảnh buổi khởi công xây dựng: 

Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' Lào Cai
 
Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' Lào Cai
Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' Lào Cai

Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' Lào Cai

Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà mơ ước' Lào Cai

 P. V