Vì sao 4 năm mới có một năm có ngày 29/2?

A.Do liên quan đến thiên văn

Đáp án: Trái đất mất khoảng 365,2422 ngày để quay hết 1 vòng quanh mặt trời. Do đó con người thường phải thêm 1 ngày vào năm nhuận trong lịch Gregorius để cân bằng lại các tháng trong năm dương lịch.

B.Do quan niệm của người xưa

 
những điều kỳ lạ,lịch 2019
Dưới thời trị vì của Julius Caesar, tháng hai ban đầu có bao nhiêu ngày?

A.28 ngày

B.29 ngày

C.30 ngày

Đáp án: Dưới thời trị vì của Julius Caesar, tháng hai ban đầu có 30 ngày trong khi tháng tám có 29 ngày. tháng bảy (July) được đặt theo tên ông có 31 ngày.

những điều kỳ lạ,lịch 2019

Theo truyền thuyết phụ nữ hay nam giới được quyền cầu hôn vào ngày 29/2?

A.Nữ giới

Đáp án: Mọi chuyện chỉ thay đổi vào thế kỷ thứ 5, khi Thánh St. Bridget than phiền với Thánh St. Patrick về việc phụ nữ tại Ireland phải chờ rất lâu mới được đàn ông trong vùng cầu hôn. Sau cùng, Thánh Patrick đã đồng ý, chấp nhận cho phụ nữ được phép hỏi cưới bất kỳ người đàn ông nào họ thích vào ngày 29/2 mà không phải chịu bất kỳ rào cản và dị nghị nào.

B.Nam giới

Năm nào Scotland đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ được cầu hôn nam giới trong năm nhuận?

A.Năm 1255

B.Năm 1288

Đáp án: Năm 1288, Scotland đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ được cầu hôn nam giới trong năm nhuận.

Tại Scotland, người ta quan niệm rằng những người sinh ra vào ngày 29/2 là như thế nào?

A.May mắn

B.Điềm gở

Đáp án: Tại Scotland, người ta quan niệm rằng những người sinh ra vào ngày nhuận là điềm gở, giống như thứ 6 ngày 13 vậy.

Sau khi Caesar Augustus lên ngôi tháng 2 có bao nhiêu ngày?

A.31 ngày

Đáp án: Sau khi người kế vị Caesar Augustus lên ngôi, để biểu hiện sự uy nghiêm cũng như muốn lưu danh sử sách, Augustus đã quyết định lấy thêm hai ngày của tháng hai và bù đắp vào tháng tám (August), tháng sinh nhật của ông rồi đặt tên là August còn sử dụng cho tới ngày nay.

B.28 ngày

PV