Theo Công văn 330/CNTT-PM được ban hành ngày 03/4/2019, việc triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa được TT Công nghệ thông tin – BHXH ban hành.

Người lao động có thể dùng điện thoại di động tự tra cứu thông tin BHXH của mình. 

bảo hiểm xã hội,BHXH,thời gian đóng bảo hiểm xã hội,tra cứu BHXH
Việc tra cứu thông tin bảo hiểm đã trở nên dễ dàng. Ảnh: VietNamNet.

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>Mã số BHXH gửi đến 8179

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 gửi 8179; Nội dung thông tin nhận được: Mã số BHXH: 0110129425;

Thời gian tham gia BHXH: 09 năm 07 tháng;

Thời gian tham gia BHTN: 08 năm 08 tháng.

 

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ tháng-năm}<dấu cách>{đến tháng-năm}

Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 012016 122017 và gửi đến 8179.

- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số bảo hiểm xã hội}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm}

Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179.

PV

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa, tối thiểu năm 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa, tối thiểu năm 2019

Tôi muốn hỏi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 như thế nào?