Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất sử dụng đất phải dựa trên nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Và theo quy định tại điều 12 về những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. Do vậy, mảnh đất của nhà bạn được công nhận là đất vườn là loại đất nông nghiệp, trên nguyên tắc không được sử dụng để xây dựng nhà ở và để ở, việc xây dựng nhà ở trên diện tích đất nông nghiêp là vi phạm quy định của Luật Đất đai.

Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm đã có nhà sang đất ở
Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm đã có nhà sang đất ở

Theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thì xử phạt hành vi xây dựng nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp tại khu vực đô thị là phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta và có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tại điều 14 Luật Đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất, Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, khi muốn xây dựng nhà ở trên diện tích đất vườn đó, gia đình bạn phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. (Điều 57)

Như vậy để biết được mảnh đất trồng cây đó có thể chuyển mục đích sử dụng đất được hay không bạn phải có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

 

Theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

Về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điều 5 Nghị định này, trong đó Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Đất đang tranh chấp không thể ủy quyền giao dịch

Đất đang tranh chấp không thể ủy quyền giao dịch

Một mảnh đất của gia tộc, trong gia tộc có 6 chi cháu chắt. Người đứng tên mảnh đất mất không để lại di chúc.