Chào bạn, chúng tôi xin đưa ra cơ sở pháp lý để bạn đối chiếu với trường hợp của mình. Giấy chứng nhận kiểm định bị hết hạn thì cả người điều khiển phương tiện và cả chủ phương tiện đều bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (ô tô hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng):

Người điều khiển phương tiện ô tô này sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 4, điểm a khoản 6, Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Lỗi hết hạn đăng kiểm 8 ngày phạt bao nhiêu tiền?
Ảnh minh họa.

Chủ phương tiện, do họ đưa xe cơ giới (cụ thể ở đây là xe ô tô) mà có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng ra tham gia giao thông nên căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 8, điểm c khoản 14 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, họ sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.0000 đồng nếu là cá nhân, và bị phạt từ 8.000.000 đồng – 12.000.000 đồng nếu tổ chức, là doanh nghiệp. Đồng thời nếu người chủ phương tiện này trực tiếp điều khiển phương tiện thì họ sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (ô tô hết hạn đăng kiểm từ 01 tháng trở lên):

 

Trường hợp này, người điều khiển chiếc ô tô này sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm e khoản 5, điểm a khoản 6, Điều 16 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Còn đối với chủ phương tiện, thì do họ đưa xe cơ giới (cụ thể ở đây là xe ô tô) mà có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên, ra tham gia giao thông nên căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 9, điểm c khoản 14 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, họ sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng – 8.000.0000 đồng nếu là cá nhân, và bị phạt từ 12.000.000 đồng – 16.000.000 đồng nếu tổ chức, là doanh nghiệp. Đồng thời nếu người chủ phương tiện này trực tiếp điều khiển phương tiện thì họ sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Bạn điều khiển phương tiện ô tô đã hết hạn đăng kiểm thì cả người điều khiển phương tiện, cả người chủ phương tiện ô tô này đều bị xử phạt hành chính.

Tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thị Thanh

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc