Quy định hiện hành, lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian hành kinh. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong thời gian làm việc.

Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đầy đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. 

Lao động nữ được nghỉ 30 phút trong “ngày đèn đỏ”
Tới ngày đèn đỏ, lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày bất kể thời gian nào trong giờ làm việc nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động.

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) giữ nguyên quy định nêu trên, bổ sung nội dung mới là: Lao động nữ được lựa chọn thời gian nghỉ phù hợp trong ngày, nhưng phải thông báo trước cho người sử dụng lao động.

 

Theo đó, người lao động nữ sẽ được chủ động chọn thời gian nghỉ phù hợp đối với bản thân (bất kỳ thời gian nào trong ngày miễn đảm bảo đủ 30 phút trong thời gian hành kinh và 60 phút trong thời kỳ nuôi con dưới 12 tháng tuổi).

Tuy nhiên, người lao động nữ phải thông báo trước với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đảm bảo sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc báo trước, giúp người sử dụng lao động sẽ bố trí nhân sự thay thế cho phù hợp với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp..

PV

Nghỉ việc trước khi sinh có được nhận trợ cấp thai sản?

Nghỉ việc trước khi sinh có được nhận trợ cấp thai sản?

Hiện tại tôi đang mang thai được 1 tháng, nhưng do công ty gặp khó khăn, bàn giao công việc cho tôi quá nhiều và không hợp lý nên tôi muốn làm đơn xin nghỉ việc.