Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau: 

Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm phâp luật về giao thông đường bộ. 

Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc công an cấp tỉnh trở lên. 

Khi nào cảnh sát được yêu cầu dừng xe kiểm tra
Người tham gia giao thông cần nắm rõ khi nào cảnh sát được quyền dừng xe kiểm soát vi phạm.

Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng tuần tra, kiểm sót giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trường phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên.

 

Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Việc dừng phương tiện để kiểm soát cũng phải đảm bảo các yêu cầu an toàn, đúng quy định của pháp luật; không cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là nội dung căn cứ theo Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm v, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT. 

PV

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động

Tôi tham gia đóng bảo hiểm được 5 năm ở 3 công ty thuộc 3 quận khác nhau, chốt sổ ở công ty cuối cùng.