Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cụ thể đối với hộ nghèo, cận nghèo:

“Điều 1. Quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) như sau:

1. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ.”

Căn cứ theo quy định trên, đối với những hộ gia đình được chính quyền địa phương công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo thì có thể liên hệ với UBND xã, phường để được nhận khoản hỗ trợ là 1.000.000 đồng/hộ. Khoản hỗ trợ sẽ chỉ được chi trả 1 lần đối với mỗi hộ gia đình.

 

Hiện nay trong năm 2021, quy định chuẩn nghèo thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định 472/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 01 năm 2021, hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội là hộ thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản, có thu nhập dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Hộ cận nghèo là hộ thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản, có thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,95 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Thất nghiệp từ 23/8 có được nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng?

Thất nghiệp từ 23/8 có được nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng?

Bạn đọc V.T.T.N. đang ở nhờ tại một cơ sở may chăn ga, gối đệm ở phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM nhiều lần liên hệ đến VietNamNet cho biết, dù đã đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng của thành phố.