Trước đây em có cho cô em mượn sổ bảo hiểm để đi làm công ty, em làm tuyến huyện, cô em làm trên tỉnh. Sau thời gian thai sản, em muốn đi làm lại nhưng phát hiện sai phạm do trùng thời điểm có tới 2 công ty cùng đóng bảo hiểm cho 1 người, phía công ty không giải quyết.

Hiện tại, cô em đã về huyện làm việc và được cấp sổ bảo hiểm riêng. Sổ bảo hiểm của em vẫn còn nhưng sổ cô em làm trước kia trên tỉnh thì bị thất lạc. Em cần giải quyết chuyện này ra sao thưa luật sư?

Giải quyết hậu quả khi có hai người dùng chung 1 sổ bảo hiểm
Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Đối với người lao động có 2 sổ BHXH thì có thể làm thủ tục hủy sổ BHXH cũ; hoặc có thể gộp 2 sổ BHXH thành một sổ mới thống nhất công nhận quá trình đã đóng BHXH tại sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới.

Căn cứ theo quy định tại Mục 5 Công văn số 3663/BHXH-THU quy định như sau:

“5.Trường hợp người lao động cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH,BHTN thì phải trình bày rõ trong đơn đề nghị (mẫu D01 -TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB; KT và lập biên bản hủy sổ tại mục ” Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám Đốc BHXH quận; huyện hoặc Lãnh đạo phòng thu BHXH thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB; KT; thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận; huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy”.

Như vậy theo quy định trên thì người lao động có thể hủy sổ BHXH cũ của mình để đóng vào sổ BHXH mới khi nộp tờ khai TK1-TS (thay thế cho mẫu D01-TS) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi đơn được phê duyệt của Ban Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Lãnh đạo phòng thu BHXH Thành phố, thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị khóa.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có 2 sổ BHXH; do đó bạn có thể hủy sổ BHXH cũ của mình. Theo quy định trên thì bạn có thể nộp đơn đề nghị hủy sổ bảo hiểm (Mẫu TK1-TS); và cam kết không thừa nhận quá trình đóng BHXH của mình trong thời gian ghi trên sổ BHXH mà bạn yêu cầu hủy. Khi đó; thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở sổ bảo hiểm cũ sẽ bị khóa. Bạn lưu ý; sau khi hủy sổ bảo hiểm; bạn sẽ không được hưởng bất cứ chế độ gì từ sổ bảo hiểm cũ của mình nữa.

Về gộp sổ bảo hiểm xã hội: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Quyết định số 595/QĐ- BHXH :

“4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

 

Như vậy, trường hợp của bạn là có hai sổ BHXH. Bạn có thể làm thủ tục gộp sổ BHXH. Theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH, bạn cần nộp 1 bộ hồ sơ gồm :

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn gộp sổ bảo hiểm xã hội: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết (theo khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Tham gia BHXH khi tạm hoãn HĐLĐ

Tham gia BHXH khi tạm hoãn HĐLĐ

Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội không thưa luật sư?