Thông tin bạn cung cấp không nêu rõ loại hợp đồng lao động mà bạn đang giao kết với công ty, vì vậy chúng tôi tạm tư vấn như sau:

1. Nếu hợp đồng bạn giao kết với công ty là hợp đồng xác định thời hạn thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động, ngay cả khi bạn đã báo trước 45 ngày, bạn cũng chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

Đột ngột nghỉ việc, người lao động có vi phạm pháp luật?
Ảnh minh họa

"a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

 

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục".

2. Nếu hợp đồng bạn ký với công ty là hợp đồng không xác định thời hạn thì theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ Luật Lao Động, bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với điều kiện phải thông báo trước cho công ty 45 ngày.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh, Công ty Luật Themis, SĐT: 0986663459.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểm

Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểm

Sau khi nghỉ việc, tối đa bao lâu người lao động nhận được sổ bảo hiểm? Tôi đã thông báo nghĩ việc trước 45 ngày với công ty nhưng đến nay nghỉ được 2 tháng, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho tôi là đúng hay sai luật?