Tuy nhiên, do công việc cuối năm bận nên tôi chỉ đến bệnh viện lúc sáng sớm và tối để chích thuốc, giờ hành chính tôi vẫn đi làm tại cơ quan. Sau đó, tôi có làm thủ tục để nhận hỗ trợ từ BHXH và được hỗ trợ 6 ngày theo bác sĩ. Doanh nghiệp cũng đồng thời không trả lương cho tôi 6 ngày đó (cho dù tôi vẫn đi làm) với lý do BHXH đã chi trả (có 75%). Vậy cho tôi hỏi, doanh nghiệp làm vậy có đúng quy định, có thỏa đáng không? 

Doanh nghiệp không trả lương khi NLĐ được bảo hiểm hỗ trợ
nguoi-lao-dong.jpg

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.”

Về việc trả lương trong thời gian nghỉ ốm đau, theo quy định tại Khoản 2 Điều 186 Bộ Luật Lao động 2012 có quy định: 

“2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động”.

 

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ:

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động .Việc công ty không trả lương trong thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ BHXH là đúng quy định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Nghỉ ốm trùng nghỉ Tết, người lao động vẫn được hưởng lương

Nghỉ ốm trùng nghỉ Tết, người lao động vẫn được hưởng lương

Tôi nghỉ ốm đau từ ngày 08/01/2020 đến ngày 31/01/2020, trong thời gian tôi nghỉ có giai đoạn nghỉ tết từ ngày 23/01/2020 - 29/01/2020, theo quy định thì thời gian giải quyết chế độ ốm đau không bao gồm thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ tết.