Tuy nhiên vì lí do công việc cũng như điều kiện kinh tế, tôi muốn đi làm sớm hơn so với thời gian nghỉ quy định. Vậy cần phải có điều kiện gì để tôi được đi làm sớm.

Điều kiện đi làm sớm sau khi nghỉ thai sản

Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện để được đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản như sau:

Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

 

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Như vậy, nếu bạn điều kiện để bạn được đi làm tiếp trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản như sau: Thứ nhất là bạn đã hưởng chế độ thai sản ít nhất là 04 tháng; Thứ hai là khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nghỉ thai sản ít nhất là 04 tháng thì bạn phải báo trước và được sự đồng ý của người sử dụng lao động về việc đi làm sớm hơn so với thời hạn nghỉ thai sản

Bạn nên báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý và tuân thủ thời gian ít nhất là 04 tháng để đảm bảo chế độ đối với lao động nữ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Chế độ thai sản cho người phá thai bệnh lý

Chế độ thai sản cho người phá thai bệnh lý

-Trong trường hợp phải phá thai vì bệnh lý, người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản.