- Bố mẹ tôi kết hôn năm 1999 với đầy đủ thủ tục và giấy tờ. Trước khi lấy mẹ tôi, bố tôi từng có một đời vợ (đã chết) và có hai người con riêng. Tài sản lúc đó của bố tôi bấy giờ là một mảnh đất chưa làm sổ đỏ, cho đến năm 2010, bố tôi mới làm giấy tờ đứng tên bố. Bây giờ bố tôi đã chết, vậy xin hỏi luật sư mảnh đất đó được chia thừa kế thế nào. Tôi là con một của bố mẹ.

TIN BÀI KHÁC

Con vợ cả, con vợ hai, con nào cũng muốn được chia đất
Mảnh đất của bố tôi sẽ được chia thế nào (Ảnh minh họa)

Theo những thông tin mà bạn cung cấp, có thể xảy ra hai trường hợp như sau khi chia thừa kế:

Trường hợp thứ nhất: nếu mảnh đất là tài sản riêng của bố bạn:

Nếu bố bạn không để lại di chúc thì mảnh đất sẽ được chia thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 674 BLDS 2005: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

Cụ thể, hàng thừa kế được quy định tại Điều 676 BLDS 2005 “ Người thừa kế theo pháp luật” như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

 

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Nếu mảnh đất trên là tài sản riêng của bố bạn thì di sản chia theo pháp luật theo hàng thừa kế thứ nhất, cụ thể chia cho mẹ bạn, bạn và hai người con riêng. Hai người con riêng vẫn được hưởng thừa kế vì là con đẻ của bố bạn và người vợ cũ.

Trường hợp thứ hai: mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ bạn.

Trong trường hợp này, Điều 66  Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 “Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết” quy định:

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”.

Như vậy, khi bố bạn chết thì mảnh đất của bố bạn sẽ do mẹ bạn quản lý, trừ trường hợp bố bạn để lại di chúc chỉ định người khác quản lý mảnh đất đó. Khi có yêu cầu chia thừa kế thì mảnh đất đó sẽ được chia 1/2 cho mẹ bạn, trừ trường hợp bố mẹ bạn có thỏa thuận khác. Phần di sản bố bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật nếu không có di chúc.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc