Bắt đầu từ năm nào, 8/3 được chọn làm ngày Quốc tế phụ nữ?

A.Năm 1909

B.Năm 1910

Đáp án: Ngày 8/3/1910, tại Hội nghị Phụ nữ ở Copenhaghen (Đan Mạch), hơn 100 đại biểu từ 17 quốc gia trên thế giới thống nhất chọn ngày này hàng năm để tôn vinh phụ nữ.

C.Năm 1911

D.Năm 1912

Sau khi được Liên Hợp Quốc chính thức hóa, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) còn gọi là ngày gì?

A.Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hạnh phúc Quốc tế

B.Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ tính và Hạnh phúc Quốc tế

C.Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế

Đáp án:

D.Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa hợp Quốc tế

Khi mới ra đời, khẩu hiệu của ngày Quốc tế Phụ nữ là gì?

A.Ngày làm việc 8 giờ

B.Công việc ngang nhau, tiền lương bằng nhau

C.Bảo vệ bà mẹ và trẻ em

D.Cả ba khẩu hiệu trên

Đáp án:

 

Bác Hồ đã trao tặng 8 chữ vàng cho phụ nữ Việt Nam, đó là 8 chữ gì?

A.Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang

Đáp án: Chính xác. Ngày 8/3/1965, đánh giá cao cống hiến của phụ nữ miền nam, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó danh hiệu này cũng dành cho phụ nữ cả nước

B.Anh hùng - Bất khuất - Hiền hậu - Đảm đang

C.Kiên cường - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang

D.Dũng cảm - Bất khuất - Trung hậu - Chăm chỉ

Ở Việt Nam, 8/3 còn là ngày kỷ niệm đặc biệt nào?

A.Ngày khởi nghĩa Ba Tơ

B.Ngày khởi nghĩa Lam Sơn

C.Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

D.Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đáp án: Ở Việt Nam, ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt

 PV