Ủng hộ qua ngân hàng VietComBank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
10/11/2019100,000.00MBVCB272315370.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0011004403296 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019300,000.00167346.101119.192203.Ung ho MS 2019 366
10/11/20191,000,000.00143834.101119.143834.Ung ho MS 2019.366 be Truc Lam
10/11/2019500,000.00992389.101119.124513.Ung ho MS 2019 366
10/11/2019200,000.00558475.101119.121704.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.366
10/11/2019200,000.00193474.101119.115219.ung ho ms 2019366
10/11/2019200,000.00428944.101119.114028.Ung ho ms 2019.366 FT19315230356049
10/11/20191,000,000.00549551.101119.110246.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN QUYNH NINH chuyen khoan ung ho MS2019366
10/11/2019200,000.00638220.101119.101900.ung ho MS 2019.366
10/11/2019100,000.00842977.101119.060727.MS 2019-366-101119-06:08:59
10/11/201950,000.00700393.101119.054836.Giup do be Truc Lam 10 tuoi con chi Tran Ngoc Lien TP.HCM
10/11/2019150,000.00IBVCB.1011190258981001.TRUONG MINH THIN.ung ho MS 2019.366 hi Tran Ngoc Lien, 183C L4 c/c Pham Huu Tri, Phuong 15, Quan 5
10/11/2019100,000.00IBVCB.1011190194708001.PHAM THI NGOC LAN.Ung ho be Dong Minh Giang
10/11/201950,000.00IBVCB.1011190268276002.LE THI NGA AN GIANG MS 2019.361
10/11/201950,000.00IBVCB.1011190574292001.NGUYEN THI QUYNH HOANG HOA MS 2019.362
10/11/2019500,000.00IBVCB.1011190774374001.Tam Tphcm Ung ho MS 2019.366
10/11/2019100,000.00IBVCB.1011190590638002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.366
10/11/2019500,000.00MBVCB.272683416.ho van dong mach phoi.CT tu ms2019.125 be Nguyen Quoc Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019500,000.00MBVCB.272680630.giup do 2019.366.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019500,000.00MBVCB.272680444.giup do 2019.365.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/11/2019500,000.00MBVCB272617033.MS 2019.363 chau Duong Van Hoa.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019200,000.00MBVCB272316948.Ung ho MS 2019.366 chau Truc Lam.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/11/2019500,000.00948447.101119.204223.Chuyen tien ung ho chi Tran Ngoc Lien MS 2019.366
10/11/2019200,000.00MBVCB272307789.ung ho ma so 2019366.CT tu 0331000490342 DAO HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019200,000.00MBVCB272097223.ung ho MS 2019: 125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019100,000.00669839.091119.214306.Chuyen tien ung ho MS 2019.365
9/11/20191,000,000.00351559.091119.213825.MS2019 365 FT19315521395236
9/11/2019200,000.00350076.091119.213105.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19315805429501
9/11/2019300,000.00346537.091119.211356.Ung ho MS 2019.365 FT19315598523350
9/11/2019300,000.00666121.091119.204521.ung ho MS 2019.125, Nguyen Quoc Vinh
9/11/2019200,000.00334542.091119.202057.MS 2019.125 be ng quoc vinh FT19315514216129
9/11/2019200,000.00824057.091119.194613.MS 2019.365-091119-19:46:12
9/11/2019100,000.00317692.091119.191300.Ubg ho ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19313478117453
9/11/2019200,000.00269800.091119.191137.ung ho MS 2019.365
9/11/2019200,000.00315990.091119.190625.Ung ho MS 2019.125 nguyen quoc vinh FT19313631519908
9/11/2019300,000.00254412.091119.155353.MS 2019.363
9/11/2019100,000.00668517.091119.154933.MS 2019 125
9/11/2019200,000.00262023.091119.154215.Ung ho ma so 2019.125
9/11/2019300,000.00817158.091119.135421.CTY HUMAN THANG LONG UNG HO MS 2019.363
9/11/2019100,000.00752070.091119.120107.UNG HO CHI HONG QUE QUANG TRI-091119-11:59:59
9/11/2019200,000.00750907.091119.115459.UNG HO MS 2019.363-091119-11:54:29
9/11/2019100,000.00104751.091119.104751.Ung ho MS 2019.364 cho chi Tran Thi Hong
9/11/2019100,000.00396879.091119.101506.ung ho ma so 2019.364
9/11/2019200,000.00132141.091119.095520.Ung ho MS 2019-125 be NGUYEN QUOC VINH FT19313840060077
9/11/2019500,000.00381312.091119.094502.MS.2019.170 be Ha Hai Yen
9/11/2019500,000.00215363.091119.092411.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh. Thanks
9/11/2019150,000.00357850.091119.085859.ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
9/11/2019500,000.00159760.091119.075119.Ghi ro ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
9/11/2019250,000.00312937.091119.065329.UNG HO MS 2019.365
9/11/2019100,000.00825484.091119.062750.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 365
9/11/20191,000,000.00IBVCB.0911190689158002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.364 cho chi Tran Thi Hong
9/11/2019100,000.00IBVCB.0911190503384003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.365
9/11/2019300,000.00MBVCB272022905.Ungho beDongMinhGiang.CT tu 0611001805444 NGO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019100,000.00MBVCB.271735818.ung hoMS 2019.365.CT tu dong minh giang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/11/2019100,000.00MBVCB271683820.chuyenr MS 2019.365.CT tu 0111000874382 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019500,000.00MBVCB271672591.ung ho MS 2019.365.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019300,000.00MBVCB271668548.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001074655 LY CHI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019200,000.00MBVCB.271623445.Ung ho hoan canh ma so 2019.364.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/11/2019500,000.00MBVCB272159099.ung ho MS 2019.365.CT tu 0241004094710 LAM MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/11/2019366,299.00572087.081119.222910.Ung ho mS 2019.363 FT19313805647229
9/11/20192,000,000.00MBVCB272038842.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0061000405451 TRAN THUY NHU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019500,000.00PHAM THI PHUONG UNG HO MS 2019.360 GD TIEN MAT
8/11/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:081119.SHGD:10002015.BO:NGUYEN THE TAI.IB UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
8/11/2019300,000.00Sender:79202002.DD:081119.SHGD:10007115.BO:LE DUY HOANG.995219110858637 CHUYEN TIEN MS 2 019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
8/11/20191,000,000.00Sender:01202001.DD:081119.SHGD:10002375.BO:TO TRONG THIEN.995219110853740 UNG HO MS 2019 .364
8/11/2019500,000.00Sender:01201004.DD:081119.SHGD:10002218.BO:NGUYEN THU THUY.UNG HO MS 2019.363
8/11/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
8/11/2019500,000.00249257.081119.205239.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019100,000.00808145.081119.182314.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2019.363
8/11/2019500,000.00936684.081119.152434.Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh FT19312411708482
8/11/2019100,000.00077417.081119.145510.Ung ho MS2019 364
8/11/201950,000.00155675.081119.135122.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019500,000.00968139.081119.124933.Chuyen tien UNG HO MA SO 2019.342
8/11/201950,000.00106444.081119.124017.MS 2019.363
8/11/2019100,000.00942937.081119.115023.ung ho ms 2019.363
8/11/2019300,000.00850154.081119.114233.Ung ho MS 2019.364 FT19312899373752
8/11/2019500,000.00909014.081119.105001.Chuyen tien ung ho ms 2019.364
8/11/201950,000.00103296.081119.102820.UNG HO MS 2019.363
8/11/2019200,000.00217805.081119.101016.Ung ho MS 2019.363. Chuc em va gia dinh gap nhieu may man.
8/11/2019150,000.00848469.081119.091201.Ung ho MS2019.363
8/11/2019500,000.00118373.081119.084753.ung ho MS 2019 364
8/11/2019150,000.00551215.081119.081602.ung ho MS 2019.364
8/11/2019100,000.00797663.081119.071133.Ung ho MS 2019.363
8/11/2019250,000.00793648.081119.064732.tu thien ung ho MS2019.363
8/11/2019100,000.00440350.081119.060440.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 364
8/11/20192,000,000.00101363.081119.060144.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 321
8/11/20192,000,000.00101306.081119.055311.Vietcombank 0011002643148 Ms 2019 364
8/11/201950,000.00782915.081119.011245.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019300,000.00846651.071119.232228.ung ho MS 2019170 be Ha Hai Yen
8/11/2019100,000.00746203.071119.232013.Ung ho MS 2019.363 FT19312700282564
8/11/2019200,000.00745435.071119.231312.Ung ho MS2019.363 FT19312489246420
8/11/2019100,000.00215745.071119.225340.FB Tran Thanh Hai ung ho MS 2019.363
8/11/2019200,000.00214893.071119.222704.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/11/2019300,000.00IBVCB.0811190515373003.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.363 ( cho chau Duong Van Hoa)
8/11/2019300,000.00IBVCB.0811190043373001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.364 Chi Tran Thi Hong
8/11/20191,000,000.00IBVCB.0811190487865001.NGUYEN THI MAI HUONG.Ung ho co giao Thuy o Ha TInh
8/11/2019200,000.00IBVCB.0811190880570001.TO THI XUAN.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
8/11/2019300,000.00IBVCB.0811190526860001.NGUYEN THI THAI ANH.Ung ho chi Tran Thi Hong -QUANG Tri
8/11/2019100,000.00IBVCB.0811190123180001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.364
8/11/20193,000,000.00IBVCB.0711190570734001.Duong van linh Ms2019.363 Con bi ung thu
8/11/2019200,000.00IBVCB.0711190379831001.Uyen - Binh Duong Binh Duong ung ho MS 2019.363 (be Duong Van Hoa)
8/11/2019200,000.00MBVCB.271226712.ms 2019.364.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019100,000.00MBVCB.271158912.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu Hau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019100,000.00MBVCB271129169.Ung ho NS2019.125.CT tu 0111001308904 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019500,000.00MBVCB271113052.Hung ung ho MS 2019.363 anh Linh chau Hoa.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019300,000.00MBVCB.271107262.ung ho ma so 2019.364 Tran thi Hong, quang tri.CT tu ngo quang dat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019200,000.00MBVCB271107081.ung ho MS 2019.364.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019300,000.00MBVCB271083866.ms 219.125 nguyen quoc vinh.CT tu 0971000029192 DO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019400,000.00MBVCB271011716.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0481000250424 TRAN THI DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019400,000.00MBVCB270894121.unghoconcuachiphanthichiepolaocai.CT tu 0161000290154 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019500,000.00MBVCB270857586.MS 2019.363.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/20191,000,000.00MBVCB270832853.ung ho MS 2019.364.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019100,000.00MBVCB270781883.MS 2019.363.CT tu 0821000145211 DUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019150,000.00MBVCB.270770846.Kieu Han Thinh Phong ung ho MS2019.360,ha tinh .CT tu Kieu Han Thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/11/2019150,000.00MBVCB270768024.MS 2019.363 chuc con mau khoe.CT tu 0821000192851 PHAM CONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/20192,000,000.00MBVCB270760807.vo thanh cuc ung ho be Duong Van Hoa.CT tu 0071008883883 VO THI THANH CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/11/2019500,000.00Sender:01359001.DD:081119.SHGD:10000318.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1931268364:UNG HO MS 2019.3 64
8/11/2019200,000.00Sender:48204018.DD:081119.SHGD:18370514.BO:HUYNH ANH DUY.GUI CHI NGUYEN THI THAM, MS: 2019 350
8/11/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
7/11/2019500,000.00676105.071119.182952.Tran Thanh Luong gui chau Duong Van Hoa, ung thu xuong FT19311677544204
7/11/20191,000,000.00667911.071119.180313.ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19311241876408
7/11/2019500,000.00660176.071119.174122.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19311006138209
7/11/20191,000,000.00649272.071119.171425.Ung ho MS2019.363 FT19311084224161
7/11/2019300,000.00156254.071119.160451.MS 2019 263
7/11/2019500,000.00244531.071119.034413.Ung ho MS 2019363
7/11/2019200,000.00077480.071119.152921.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRUONG GIANG UNG HO MS 2019 125 NGUYEN QUOC VINH
7/11/2019100,000.00562365.071119.144648.Ung ho MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
7/11/2019500,000.00020931.071119.141841.IBFTA 191107000029584 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019100,000.00416659.071119.133429.3704469215 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019363
7/11/2019100,000.00100207.071119.131804.ung ho anh duong van linh-ms.2019.363
7/11/2019200,000.00067227.071119.125742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/20191,000,000.00255121.071119.114722.Ha Thi Thu Huong chuyen tien ung ho co giao Thuy
7/11/2019100,000.00486797.071119.111254.Ung ho MS2019 363
7/11/2019100,000.00452238.071119.105204.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019200,000.00483176.071119.103854.Ung ho ms 2019.359 FT19311035760010
7/11/2019200,000.00703664.071119.101956.Luong Huynh Quyen ung ho MS 2019363
7/11/2019200,000.00457960.071119.093903.Ung ho MS 2019363 FT19311136158419
7/11/2019200,000.00140991.071119.092745.TRUONG THI KIM UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG
7/11/2019200,000.00404811.071119.090644.Ung ho MS 2019363
7/11/2019100,000.00436644.071119.084208.MS 2019.170 FT19311082514909
7/11/20191,000,000.00371668.071119.083457.Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan MS 331 . 332 . 334 . 347 . 350 . 354 . 355 . 356 . 357 . 358
7/11/20191,000,000.00139733.071119.083520.LE THI TRANG ?ng h? MS 2019.363
7/11/2019200,000.00129612.071119.083259.ung ho MS 2019.363
7/11/20191,800,000.00431997.071119.082605.Ung ho MS 2019.358,359,360,361,362,363 moi truong hop 300,000 FT19311974660033
7/11/2019100,000.00354342.071119.075806.ung hoMS2019.363
7/11/201950,000.00354324.071119.075805.ung ho?MS 2019.125?be Nguyen Quoc Vinh?
7/11/2019100,000.00472633.071119.073145.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.363
7/11/2019500,000.00358916.071119.071144.ung ho ms 2019 125 be nghuyen quoc vinh
7/11/2019100,000.00390633.071119.060549.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 363
7/11/2019200,000.00226522.071119.060009.ung ho MS 2019.363 gia dinh chau Linh
7/11/2019300,000.00711836.071119.052137.Vietcombank 0011002643148 2019 363
7/11/2019300,000.00711825.071119.052029.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU TRANG chuyen khoan ung ho MS 2019.363
7/11/2019300,000.00384460.071119.014609.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019 .125 Ung ho be nguyen quoc vinh
7/11/2019100,000.00384293.071119.003903.Vietcombank 0011002643148 DKN Soc Son ung ho MS 2019.350
7/11/2019100,000.00410993.071119.003809.2019.170 FT19311484703050
7/11/2019200,000.00244382.061119.220926.3700541271 Chuyen qua MoMo MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019200,000.00IBVCB.0711190197935003.NGUYEN THI THUY LINH.Ung ho co giao Thuy o ha Tinh
7/11/2019200,000.00IBVCB.0711190879239001.DANG THI HONG NHUNG.ung ho MS 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190789757001.VO THI HUYNH LAN.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/11/201950,000.00IBVCB.0711190552649001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.359
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190905153001.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2019.363
7/11/2019300,000.00IBVCB.0711191019849001.NGUYEN THI THANH.Ung ho MS 2019.363 Duong Van Linh
7/11/2019200,000.00IBVCB.0711190359684003.NGUYEN KIM NGOC.Ung ho MS 2019.363
7/11/2019100,000.00IBVCB.0711190303035006.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.363
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190366631004.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.360
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190625119003.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.359
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190859671002.LE NGOC UNG.ung ho MS 2019.355
7/11/2019500,000.00IBVCB.0711190784607001.LE NGOC UNG.Ung ho MS 2019.352
7/11/20191,000,000.00HOANG THI MINH HANG;ung ho ma so 2019.125- nguyen quoc vinh;
7/11/20191,000,000.00HOANG THI MINH HANG;ung ho ma so 2019.170 (be ha hai yen );
7/11/2019500,000.00MBVCB270089989.ung ho Ms 2019363.CT tu 0081000194184 HOANG THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019500,000.00MBVCB270088344.giup be ha hai yen .CT tu 0061000070758 HUYNH THI KIM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019500,000.00MBVCB270682707.MS 2019 345 ung ho chau Trieu Quy Tinh.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019300,000.00MBVCB270633110.ung ho MS 2019.125.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019100,000.00MBVCB270484474.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0461000481553 PHUNG MY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019100,000.00MBVCB270350537.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0451000303188 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/201950,000.00MBVCB270328122.ms2019.363.CT tu 0791000010205 TRAN TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019200,000.00MBVCB270193178.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019500,000.00MBVCB270182789.ung ho MS 2019.363.CT tu 0611001907836 HOANG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/11/2019300,000.00MBVCB.270098426.ung ho chau Hoa MS 2019. 363.CT tu Nguyen Xuan Phi Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/11/2019200,000.00Sender:01310001.DD:071119.SHGD:10011390.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO NGUYEN QUOC VINH MS 2 019 125
7/11/2019150,000.00IBPS/SE:01307001.DD:071119.SH:10002393.BO:LE KIM VY.IB MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
7/11/2019200,000.00IBPS/SE:48304001.DD:071119.SH:10010854.BO:LE THI TU TRINH.UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH MS 20 19 125 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
7/11/20192,000,000.00Sender:01307001.DD:071119.SHGD:10005344.BO:DOAN THI BICH HUONG.IBUNG HO MS 2019.125 BE NGU YEN QUOC VINH
7/11/2019100,000.00Sender:79307005.DD:071119.SHGD:10002297.BO:NGUYEN THI THUY NHUNG.IBUNG HO MS 2019.363
7/11/2019200,000.00Sender:48304001.DD:071119.SHGD:10010279.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.363 TAI N GOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/11/2019500,000.00Sender:48304001.DD:071119.SHGD:10006421.BO:HO DAC THANG.UNG HO MS 2019.307 CHI LAM THI GIA T TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/11/2019300,000.00Sender:79502001.DD:071119.SHGD:10000155.BO:NGUYEN NGOC HUONG.UNG HO MS 2019.363 BAO VIET NAMNET
7/11/2019100,000.00732275.071119.215047.MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19312489038950
7/11/20192,000,000.00606190.071119.212052.MS 2019 Be Nguyen Quoc Vinh
7/11/2019400,000.00134414.071119.211944.IBFT ung ho MS 2019.362
7/11/2019200,000.00211194.071119.211436.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Viet
6/11/20196,000,000.00HA NGOC ANH;UNG HO MS 2019.331;337;333;327;323;317;311;193;170;158;134;126 (500K X 12 MA S O); GD TIEN MAT
6/11/2019100,000.00Sender:01201004.DD:061119.SHGD:10003184.BO:HUYNH THI CAM NHUNG.UNG HO BE HA HAI YEN MS 201 9.170
6/11/2019100,000.00Sender:79307005.DD:061119.SHGD:10000499.BO:HA KHANH LINH.IBUNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QU OC VINH
6/11/20193,000,000.00DANG THI BICH NGOC;0977951962;UNG HO MS 2019.357;
6/11/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:061119.SH:10004130.BO:PHAN THI MY HANG.MS 2019.125 UNG HO BE NGUYEN QU OC VINH
6/11/2019500,000.00tran thi quynh phuong ung ho ms 2019.360 va ms 2019.316 GD TIEN MAT
6/11/2019200,000.00509529.061119.074421.Ung ho em ms 2019 362
6/11/2019200,000.00567865.051119.232855.Ung ho MS 2019-123 be Nguyen Quoc Vinh FT19310889020921
6/11/2019200,000.00892223.051119.231811.ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
6/11/2019500,000.00394132.061119.215924.Ung ho MS 125 be Nguyen Quoc Vinh mo tim FT19311510792108
6/11/20191,000,000.00060777.061119.210640.MS2019.170 - Be Ha Hai Yen
6/11/2019200,000.00288123.061119.205603.Ung ho MS 2019 362
6/11/201950,000.00704767.061119.200032.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.358
6/11/2019200,000.00361229.061119.195648.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19310162369017
6/11/2019100,000.00214445.061119.195614.3699152532 Chuyen qua MoMo ung ho ma so 2019170 Ha Hai Yen
6/11/2019500,000.00301207.061119.184040.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH-061119-18:40:36
6/11/2019500,000.00299041.061119.170930.Ung ho MS 2019.359
6/11/2019500,000.00018941.061119.150429.Vietcombank 0011002643148 HO VINH chuyen khoan ung ho MS 2019.362
6/11/2019200,000.00683731.061119.145505.MS 219.362- Gui em Nguyen Thi Quynh, Chuc em som binh phuc - Khanh Ha
6/11/2019200,000.00279564.061119.145408.THAI HUU VAN Chuyen tien ung ho MS 2019362
6/11/2019200,000.00091270.061119.143208.Ung ho MS 2019.362 Em Nguyen Thi Quynh Thon tien Thanh .Hoang Loc . Hoang Hoa
6/11/201950,000.00048373.061119.142515.MS 2019 125
6/11/2019200,000.00414844.061119.135006.Tam ung ho be Ha Hai Yen
6/11/2019100,000.00678488.061119.133513.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI BICH HONG chuyen khoan ung ho MS 2019.170
6/11/2019500,000.00998813.061119.130556.VIETTEL 400300 LIENNH 191106 191106692778592 400201 Ung ho MS 2019 125 be nguyen quoc vinh
6/11/2019200,000.00219000.061119.124806.PHAM THI THU HUYEN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
6/11/2019500,000.00IBVCB.0611190226681003.NGUYEN THI KIEU HAN.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
6/11/2019200,000.00IBVCB.0611190144976002.NGUYEN LE MINH.ung ho MS 2019.349
6/11/2019300,000.00IBVCB.0611190558882002.VU LAN PHUONG HA NOI ung ho MS 2019.357
6/11/2019300,000.00IBVCB.0611190979366001.VU LAN PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.355
6/11/2019100,000.00IBVCB.0611190911152003.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.362
6/11/20192,000,000.00IBVCB.0611190571565001.HO THI THU HA.NM ung ho be Nguyen quoc vinh MS 2019 125
6/11/201950,000.00IBVCB.0611190264459003.HUYNH VAN HAI.
6/11/20192,000,000.00IBVCB.0611190623955001.Phan Thi Ngu Binh Duong Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
6/11/2019300,000.00IBVCB.0611190708009002.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.361 chi Le Thi Nga. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/11/2019200,000.00IBVCB.0611190829381001.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.362 em Nguyen Thi Quynh. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/11/2019200,000.00IBVCB.0611191016509004.gia dinh HMH quang ngai ung ho MS 2019.362 nguyen thi quynh (hoang hoa)
6/11/2019200,000.00IBVCB.0611190527309002.gia dinh HMH quang nagi ung ho MS 2019.360 duong thi hoa phuong (ha tinh)
6/11/2019300,000.00IBVCB.0611190153319001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.362
6/11/2019100,000.00IBVCB.0611190541139002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.362
6/11/2019400,000.00MBVCB269978400.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh .CT tu 0401001469292 HUYNH THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019300,000.00MBVCB269932611.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019200,000.00MBVCB269800332.2019170 ha hai yen.CT tu 0541000237016 QUAN BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/20191,000,000.00MBVCB269602569.MS 2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0451000332151 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019500,000.00MBVCB.269447140.ung ho MS 2019.362 ( Nguyen Thi Quynh).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/11/2019200,000.00MBVCB269427431.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0721000644696 DANG CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/20191,000,000.00MBVCB269416511.Gia dinh Pham Ngoc Son phong 1105 nha D2 Gianh Vo ung ho MS2019359 1trieu dong.CT tu 0021001826629 PHAM NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019500,000.00MBVCB269381671.le hoang dung ung ho.CT tu 0021000264856 LE HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019200,000.00MBVCB.269350709.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu co giao Thuy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/11/2019100,000.00MBVCB269347099.Ung ho 2019.125 Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0831000020022 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/11/2019200,000.00Sender:01309001.DD:061119.SHGD:10006148.BO:NGUYEN TAN THUONG.UNG HO MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH
6/11/201950,000.00Sender:01310005.DD:061119.SHGD:10013795.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.362 EM NGUYEN THI QUY NH
6/11/2019200,000.00Sender:01310012.DD:061119.SHGD:10010116.BO:DINH THI THU VAN.MS 2019.125 CHUC NGUYEN QUOC V INH MAU KHOE
6/11/2019100,000.00Sender:01310005.DD:061119.SHGD:10009580.BO:DUONG QUOC KHANH.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN Q UOC VINH
6/11/2019500,000.00Sender:79310001.DD:061119.SHGD:10005089.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.362 EM NGUYE N THI QUYNH
6/11/2019300,000.00Sender:01313007.DD:061119.SHGD:10000192.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.362
6/11/2019100,000.00IBPS/SE:79201001.DD:061119.SH:10001856.BO:CHI,PHAM DUNG.UNG HO MS 2019.125 BES NGUYEN QUOC VINH
5/11/2019500,000.00UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH BAO VIETNAMNET B/O PHAM VAN BINH GD TIEN MAT
5/11/2019100,000.00Sender:01202021.DD:051119.SHGD:10003358.BO:NGUYEN THI NGA.995219110556014 UNG HO MS 2019 .360
5/11/201970,000.00771755.051119.215106.MS 2019.360
5/11/2019200,000.00744180.051119.213530.Ung ho ma so 2019 125 Be Nguyen Quoc Vinh
5/11/20191,000,000.00533357.051119.204826.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19309006749207
5/11/2019150,000.00692660.051119.194202.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 357 360 va 361
5/11/2019300,000.00850996.051119.141129.Ms 2019.125 nguyen quoc vinh FT19309033466315
5/11/2019200,000.00888951.051119.133842.ung ho MS 2019.361
5/11/2019200,000.00801475.051119.115352.Ung ho Be Nguyen Quoc Vinh FT19309027398379
5/11/2019100,000.00264892.051119.102805.LE XUAN LIEM Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
5/11/2019200,000.00474689.051119.101428.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019200,000.00752025.051119.100039.Ung ho MS 2019.360 FT19309136722120
5/11/2019500,000.00049841.051119.094255.Ung ho ms 2019.360
5/11/2019500,000.00999295.051119.090833.IBFT Ung ho anh ho phi nam
5/11/2019500,000.00332550.051119.085533.191105000007095 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh ZP5DPSCR8LUN
5/11/2019200,000.00043968.051119.084108.MS 2019.170
5/11/2019300,000.00397773.051119.075654.Ung ho ms 2019.360 me con chi duong thi hoa phuong o ha tinh
5/11/2019200,000.00927552.051119.065955.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 ?ng h? MS2019125 b? Nguy?n Qu?c Vinh
5/11/2019300,000.00781971.051119.064807.MS 2019 125 Be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019200,000.00500156.051119.021210.Ung ho ms 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
5/11/2019100,000.00695927.051119.020709.Ms 2019.125 FT19309393899431
5/11/2019300,000.00263632.041119.222938.Vietcombank 0011002643148 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
5/11/2019500,000.00IBVCB.0511190055042002.PHAN HUU NGHIA.Ung ho: MS 2019.125 be NGUYEN QUOC VINH
5/11/2019100,000.00IBVCB.0511190865714003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.361
5/11/20191,000,000.00IBVCB.0411190823860001.NGUYEN DINH LUAN.ung ho MS 2019.360
5/11/2019500,000.00MBVCB269204906.MS2019.125.CT tu 0181003466430 NGUYEN MANH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019500,000.00MBVCB269178608.Ung ho MS 2019.125.CT tu 0071000631431 NGUYEN XUAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019500,000.00MBVCB268932750.Hung ung ho MS 2019.360 chi Hoa Phuong.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/201950,000.00MBVCB.268913252.hoc sinh .CT tu Nguyen Chau Ha Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/11/2019300,000.00MBVCB268855928.Tam Huynh ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS2019. 125.CT tu 0701000431615 HUYNH NGUYET KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019200,000.00MBVCB268802507.ung ho MS 2019.170.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019200,000.00MBVCB268645324.ms 2019.170 ( be ha hai yen ).CT tu 0071000957089 NGUYEN VAN KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019500,000.00MBVCB268553133.ung ho ms 2019.125 nguyen quoc vinh.CT tu 0011004411188 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/11/2019300,000.00Sender:01309001.DD:051119.SHGD:10003761.BO:TRAN QUOC KHANH.UNG HO MS 2019357
5/11/2019200,000.00Sender:01309001.DD:051119.SHGD:10003646.BO:TRAN QUOC KHANH.UNG HO MS 2017316 BE TUAN DUC
5/11/2019100,000.00Sender:79333001.DD:051119.SHGD:10001029.BO:LE MINH TRANG.UNG HO MS 2019.125 BE TRAN QUOC V IN H
5/11/201950,000.00Sender:01310012.DD:051119.SHGD:10013349.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.361
5/11/2019300,000.00NGUYEN VIET SON - UNG HO MS.2019.170 ( BE HA HAI YEN - BI BONG NANG- MOC CHAU - SON LA) GD TIEN MAT
5/11/2019100,000.00Sender:01314007.DD:051119.SHGD:10001429.BO:NGUYEN THI CHUYEN.MS 2019.350
5/11/20195,000,000.00IBPS/SE:01310012.DD:051119.SH:10007553.BO:DUONG BA NAM.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC V INH
4/11/2019500,000.00Sender:01310012.DD:041119.SHGD:10013902.BO:VO NGOC MINH HIEU.UNG HO MS 2019.357
4/11/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10027104.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.360
4/11/2019500,000.00Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10002846.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.357
4/11/2019500,000.00Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10002827.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.358
4/11/2019300,000.00Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10003203.BO:PHAM AI LY.IBUNG HO MS 2019.357
4/11/20191,000,000.00Sender:01307001.DD:041119.SHGD:10004372.BO:VU THI LAN PHUONG.IBUNG HO QUA BAO VIETNAMNET: MS 2019.360
4/11/2019200,000.00Sender:79307005.DD:041119.SHGD:10004670.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2019.360
4/11/2019100,000.00Sender:01604001.DD:041119.SHGD:10000497.BO:NGUYEN DINH THIEN.UNG HO MA MS 2019.360CHUC GIA DINH HANH PHUC CHARGEDETAILS OUR
4/11/2019300,000.00Sender:79202002.DD:041119.SHGD:10000294.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423343 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.344
4/11/2019500,000.00Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000315.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423349 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.336
4/11/2019300,000.00Sender:79202002.DD:041119.SHGD:10000293.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423330 HANH VUNG TAU UNG HO MA SO 2019.340
4/11/2019300,000.00Sender:01202001.DD:041119.SHGD:10000308.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423351 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.337
4/11/2019300,000.00Sender:01202021.DD:041119.SHGD:10000305.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423340 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.342
4/11/2019300,000.00Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000317.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423326 HANH VUNG TAU UNG HO MA SO 2019.339
4/11/2019500,000.00Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000318.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423309 UNG HO MA SO 2019.338
4/11/2019300,000.00Sender:01202002.DD:041119.SHGD:10000321.BO:NGUYEN THI HANH.995219110423345 GIA DINH HANH UNG HO MA SO 2019.345
4/11/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.358 GD TIEN MAT
4/11/2019200,000.00IBPS/SE:01310005.DD:041119.SH:10012979.BO:NGUYEN THI KIM LOAN.MS 2019.170 BE HA HAI YEN
4/11/2019200,000.00646481.041119.201155.Ung ho 2019.360 FT19308567292709
4/11/2019100,000.00126879.041119.182842.Ung ho MS 2019 360
4/11/2019500,000.00053835.041119.165429.Ung ho ms 2019 358
4/11/2019200,000.00561525.041119.163034.Ung ho MS 2019.360 FT19308009284034
4/11/2019100,000.00160179.041119.151734.ung hoMS2019.356
4/11/2019300,000.00144364.041119.145411.Le Duc Giang ung ho MS 2019.360
4/11/2019500,000.00698485.041119.131008.ung ho ms 2019 342 va 353 va 358 va 359 va 360
4/11/2019500,000.00002555.041119.112213.TRAN THI DIEM QUYEN UNG HO ANH TRAN TRUNG SON, MS:2019-359 CHA BE HAN
4/11/2019500,000.00028037.041119.111256.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
4/11/2019500,000.00227239.041119.110001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 360
4/11/2019100,000.00109981.041119.104907.LE THI THUY HUONG UNG HO MS 2019.196 HAI ME CON CHI NGUYEN THI THU TRANG - HAI PHONG
4/11/2019300,000.00304896.041119.102856.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 358
4/11/2019200,000.00740885.041119.100216.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-041119-10:01:49
4/11/2019500,000.00740819.041119.100159.MS 2019.360-041119-10:01:59
4/11/20192,000,000.00437225.041119.095740.Ung ho MS 2019.360
4/11/2019300,000.00367678.041119.092559.MS 2019.170 FT19308085901618
4/11/2019200,000.00539422.041119.090354.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.353
4/11/2019100,000.00942985.041119.084849.Ung ho MS 2019.360
4/11/2019200,000.00710758.041119.084146.Ung ho ms 2019360
4/11/2019200,000.00828768.041119.083822.GIUP DO BE HA HAI YEN MS 2019.170
4/11/20192,000,000.00934171.041119.083240.Nguoi binh dinh ung ho Ms 2019.170 be ha hai yen
4/11/2019500,000.00060970.041119.081242.MoMo 0968222466 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh 3673786076
4/11/2019200,000.00962122.041119.080013.MS 2019.358
4/11/2019500,000.00341128.041119.075936.Ung ho MS 2019.360 FT19308250170672
4/11/2019200,000.00535094.041119.075033.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.360
4/11/2019200,000.00991266.041119.074618.UH MS 2019.360 - me con chi Hoa Phuong
4/11/2019200,000.00334318.041119.064821.Ung ho MS 2019 .360 FT19308744197197
4/11/2019100,008.00206800.041119.062825.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 360
4/11/2019100,000.00867902.041119.061323.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan ms 2019. 360
4/11/2019500,000.00332295.041119.054451.MS 2019.125 FT19308010440160
4/11/2019300,000.00958607.041119.051331.Ung ho MS 2019 360 chi DUONG THI HOA PHUONG
4/11/2019200,000.00210872.031119.232146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.359
4/11/20191,000,000.00261145.031119.224042.ung ho Ms 2019.359
4/11/20191,000,000.00261088.031119.223803.ung ho 2019.358
4/11/2019500,000.00885000.031119.223724.Chuyen tien UNG HO BE HA HAI YEN. MS 2019.170. CHAN THANH CAM ON
4/11/2019200,000.00289975.031119.221140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
4/11/2019200,000.00IBVCB.0411190840945005.TRAN CONG VU.ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
4/11/2019500,000.00IBVCB.0411190349615003.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho MS 2019.360
4/11/20191,000,000.00IBVCB.0411190278202001.NGUYEN THANH DUNG.ung ho MS 2019.360
4/11/20192,000,000.00IBVCB.0411190324018004.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.360
4/11/20192,000,000.00IBVCB.0411190169242003.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.357
4/11/2019200,000.00IBVCB.0411190239463003.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.358
4/11/2019200,000.00IBVCB.0411190322735002.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.360
4/11/2019500,000.00IBVCB.0411190015379001.NGUYEN TRUONG MINH DUC.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
4/11/20191,000,000.00IBVCB.0411190901113001.NGUYEN HONG VAN.ung ho MS 2019.360 (chi Duong Thi Hoa Phuong)
4/11/2019100,000.00IBVCB.0411190441817002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.360
4/11/2019100,000.00MBVCB.268032938.ms 2019.360.CT tu thuy tran toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019100,000.00MBVCB.268026960.me benh tim con ung thu.CT tu ms 2019.360 chi duong thi hoa phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019500,000.00MBVCB267953770.ung ho MS 2019.360 chi duong thi hoa phuong.CT tu 0071004685755 NGO MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019300,000.00MBVCB.267917517.MS 2019.360.CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/20191,000,000.00MBVCB267858910.giup do chi Hoa Phuong.CT tu 0441000710906 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/20191,000,000.00MBVCB267855168.ung ho MS 2019.360.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019500,000.00MBVCB267835386.ung ho chi Duong Thi Hoa Phuong Ms 2019 360.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/201950,000.00MBVCB267834683.MS 2019.360.CT tu 0351000803701 CAO VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019300,000.00MBVCB.267829782.MS 2019.360.CT tu Nguyen Phuong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019100,000.00MBVCB267816744.ung ho MS 2019.350.CT tu 0011004312071 NGUYEN THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/20192,200,000.00MBVCB268550448.ung ho MS2019.329.CT tu 0451000270216 NGUYEN THI NANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019200,000.00MBVCB.268534688.benh hiem ngheo.CT tu 2019. 360 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/11/2019100,000.00MBVCB268502745.ung ho MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen ).CT tu 0301000358860 DANG TRAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019300,000.00MBVCB268371212.ung ho MS 2019360.CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/11/2019200,000.00Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10028898.BO:NGUYEN XUAN TRA.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
4/11/2019500,000.00Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10023220.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.360
4/11/2019200,000.00Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10020637.BO:DINH THI HOAN.UNG HO EM LAI
4/11/2019100,000.00Sender:01311003.DD:041119.SHGD:10002026.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2019.360
4/11/2019500,000.00Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10011146.BO:VAN CONG DIEU.UNG HO MS 2019.359
4/11/2019200,000.00Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10009886.BO:PHAM BOI CHUONG.PHAM CHUONG UNG 0947741556 HO M S 2019.358
4/11/2019100,000.00Sender:01310012.DD:041119.SHGD:10010675.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO ANH SON. MS 2019.359
4/11/2019500,000.00Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10013717.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.360 CHAU CAO ANH TUAN
4/11/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10005797.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2019.358
4/11/201950,000.00Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10004042.BO:VU THI VAN.UNG HO MS 2019.170
4/11/2019500,000.00Sender:01310005.DD:041119.SHGD:10003622.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS 2019.357
4/11/2019300,000.00Sender:01323001.DD:041119.SHGD:10000452.BO:HA THI SEN.MS 2019.170 UNG HO BE HA HAI YEN
4/11/2019200,000.00Sender:79305001.DD:041119.SHGD:10002052.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.358 NGUYEN DUY HOANG
4/11/20193,000,000.00Sender:01310001.DD:041119.SHGD:10000643.BO:VO TRUNG HAI.UNG.HO.CO.GIAO.THUY.TAI.HA.TINH
4/11/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:041119.SHGD:10000562.BO:PHAM THI KIM TU.C TU UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY O HA TINH
4/11/2019500,000.00TRAN TU VAN UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY O HA TINH GD TIEN MAT
4/11/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:041119.SH:10004810.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2019.358
3/11/2019200,000.00MBVCB267414704.ung ho ma so 2019.359.CT tu 0961000001978 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019300,000.00762146.031119.144517.Chuyen tien ung ho MS 2019.359
3/11/2019100,000.00737048.031119.125330.Ung ho ms 2019.358 be duy hoang
3/11/2019100,000.00657357.031119.122417.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-031119-12:24:16
3/11/2019100,000.00707358.031119.105435.Ung ho MS 2019.359
3/11/2019500,000.00234933.031119.094413.191103000005747 MS 2019.358 UNG HO CON ANH NGUYEN DUY LONG ZP5DPQH879KI
3/11/2019500,000.00665222.031119.082516.unghoms2019.358
3/11/20191,000,000.00080650.031119.080650.Ung ho MS 2019.359 be Tran Gia Han
3/11/2019200,000.00633851.031119.070915.THE 3715 CK 0011002643148 BAO VIETNAMNET-031119 070832 UNG HO MS 2019.359
3/11/2019100,000.00136672.031119.064857.MS 2019.359 FT19308000220247
3/11/201950,000.00338644.031119.063804.ung ho MS 3542 chi tran Thi nuong
3/11/2019200,000.00487840.031119.062038.Ck ung ho be gia han ms 2019 359
3/11/2019500,000.00223871.031119.051956.ung ho MS 2019.359
3/11/2019200,000.00223176.031119.011940.ung ho chau Hoang con a Long
3/11/2019100,000.00332064.031119.003939.Ung ho MS 2019353
3/11/2019100,000.00124674.021119.231345.Phan Ngoc Linh phap danh Linh Chi ung ho ms 2019.170 be Ha hai Yen FT19308357523770
3/11/2019200,000.00654576.021119.224140.MS 2019358
3/11/2019200,000.00630156.021119.222758.Chuyen tien ung ho con co giao Thuy, Ha Tinh.
3/11/2019100,000.00116768.021119.220839.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19308862308972
3/11/2019100,000.00530269.031119.211127.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan ms 2019.359
3/11/2019500,000.00692585.031119.195758.UNG HO MS 2019.359-031119-19:59:19
3/11/2019100,000.00543625.031119.165537.Ung ho MS 2019 358
3/11/2019500,000.00IBVCB.0311190752552002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.358
3/11/2019500,000.00IBVCB.0311190418608001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.359
3/11/2019100,000.00IBVCB.0311191030808001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.359
3/11/2019500,000.00MBVCB267627215.Ung ho em Pham Huu Hung MS 2019.309.CT tu 0071002769938 NGUYEN THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019200,000.00MBVCB267475988.ung ho MS 2019.358.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019200,000.00MBVCB267474958.Ung ho MS 2019.359.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/11/2019500,000.00MBVCB.267420888.giup do ms 2019.359.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/11/2019500,000.00MBVCB.267416809.ms 2019.359.CT tu duy khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/11/2019400,000.00003478.031119.150036.Ung ho MS 2019.358
3/11/20191,000,000.00MBVCB267398836.ung ho MS 2019.358.CT tu 0071002526071 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019400,000.00569408.021119.191321.ung ho MS 2019 358
2/11/2019500,000.00579556.021119.191126.Ung ho MS 2019.355 FT19306451757014
2/11/2019100,000.00579280.021119.191010.Ung ho MS 2019.358 FT19306451751235
2/11/2019300,000.00313909.021119.190803.UNG HO MS 2019.358
2/11/2019500,000.00260270.021119.185440.ung ho co giao thuy o ha tinh
2/11/2019200,000.00829151.021119.183128.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
2/11/2019200,000.00136363.021119.182740.Chu the DongA Bank chuyen tien
2/11/2019100,000.00561069.021119.171746.Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
2/11/2019200,000.00537514.021119.165429.Ung ho MS 2019.358
2/11/20191,500,000.00589378.021119.154747.UNG HO MS 2019.301 BE NGUYEN THI THANH THAO O QUANG BINH-021119-15:49:06
2/11/20191,500,000.00588978.021119.154443.UNG HO MS 2019348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG-021119-15:44:42
2/11/2019100,000.00148177.021119.153958.Ung ho ma so 2019 358
2/11/2019500,000.00653414.021119.033539.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
2/11/2019100,000.00503738.021119.152323.Chuyen tien ung ho MS 2009.340
2/11/2019200,000.00507497.021119.152041.Ubg ho MS 2019.170 FT19306808607660
2/11/2019200,000.00546568.021119.144030.ung ho be Ha Hai Yen MS 2019 170
2/11/2019100,000.00503527.021119.144012.ung ho MS 2019.170
2/11/2019300,000.00964718.021119.141115.Ms 2019.357
2/11/2019300,000.00964646.021119.140721.MS 2019.358
2/11/2019300,000.00452437.021119.123807.Chuyen tien Ms 2019 358
2/11/2019500,000.00053189.021119.121935.MS 2019 358
2/11/2019500,000.00507765.021119.115646.Ung ho MS 2019358
2/11/2019500,000.00193843.021119.102544.191102000010828 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ZP5DPPJESK1B
2/11/2019500,000.00701984.021119.102108.3655522548 Chuyen qua MoMo ung ho ms 2019358
2/11/2019100,000.00524317.021119.090723.MS 2019-358-021119-09:07:22
2/11/201950,000.00094680.021119.085740.ung ho ms 2019.358
2/11/201950,000.00094497.021119.085625.ung ho ms 2019.350
2/11/20192,000,000.00360227.021119.084500.ung ho MS2019.358 chau Nguyen Duy Hoang
2/11/2019200,000.00092662.021119.084121.Ung ho MS 2019.358
2/11/2019200,000.00954367.021119.081740.UNG HO MS2019 358
2/11/2019100,000.00091341.021119.081312.ung ho be Nguyen duy hoang-ms.2019.358
2/11/2019100,000.00465577.021119.075005.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Nguyen Duy Hoang MS 2019 358
2/11/2019100,000.00954371.021119.074716.Ung ho be Ha Hai Yen
2/11/201950,000.00899168.021119.073724.UNG HO MS 2019.358 FT19306055671271
2/11/2019200,000.00899014.021119.073604.Giup do MS 2019.358 FT19306613134890
2/11/2019200,000.00442938.021119.072846.ung ho MS 2019.358
2/11/2019500,000.00897075.021119.071658.Ung ho MS 2019.358 FT19306935066344
2/11/20191,000,000.00896171.021119.070614.Ung ho MS 2019.358 FT19306055553736
2/11/2019500,000.00222180.021119.065854.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Vu Dinh Khoi ung ho co giao Thuy, Ha Tinh
2/11/2019500,000.00895511.021119.065639.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2019-358 FT19306055514604
2/11/2019200,000.00510281.021119.065541.CK UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-021119-06:56:59
2/11/2019200,000.00112322.021119.064422.UNG HO MS 2019.358 ANH NGUYEN DUY LONG CO CON LA NGUYEN DUY HOANG
2/11/2019200,000.00006043.021119.061748.Ung ho MS 2019. 170
2/11/2019100,000.00141617.021119.061000.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 358
2/11/2019300,000.00IBVCB.0211190611162001.DAU KHAC TU.ung ho MS 2019.358
2/11/2019200,000.00IBVCB.0211190769386001.MS 2019.357 Xom 5, Nghi Phu, Vinh, Nghe An MS 2019.357
2/11/2019500,000.00IBVCB.0211190396543001.NGUYEN BA NGOC.CHUC CON VUOT QUA BENH TAT VA KHOE MANH
2/11/2019200,000.00IBVCB.0211190574069001.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.358
2/11/20191,000,000.00IBVCB.0211190221151001.NGUYEN CHAU NGOC TRAN.ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/11/2019200,000.00IBVCB.0211190157732002.SHIN HCM MS 2019.358
2/11/2019100,000.00IBVCB.0211190155018001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.358
2/11/2019200,000.00IBVCB.0211190563362002.Nguyen Duy Long Van Cuu, Khanh Loc, Can Loc, Ha Tinh MS 2019.358 Nguyen Duy Hoang
2/11/2019200,000.00MBVCB.267367419.ung thu.CT tu MS 2019.358_be Nguyen Duy Hoang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/201950,000.00MBVCB267347777.ung ho hai yen.CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019100,000.00MBVCB267324536.ung ho ms 2019.358.CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019300,000.00MBVCB267244769.ung ho MS 2019.358.CT tu 0011002786262 NGUYEN DANG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019200,000.00MBVCB.267213427.ms2019.170(be hai yen).CT tu be hai yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/2019100,000.00MBVCB266991995.Ung hoMS 2019.358.CT tu 0181003525896 PHAN NGO HOANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/20191,000,000.00MBVCB.266982349.ung ho chau Nguyen Duy Hoang, MS 2019.358.CT tu vo thi thuy dung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/11/2019200,000.00MBVCB266919895.Ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0071002654735 CAO XUAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/201950,000.00MBVCB266896703.Ung ho MS 2019.358 (chau Hoang).CT tu 0121000710091 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019500,000.00MBVCB266895077.ung ho MS 2019.358.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019200,000.00MBVCB266891838. ung ho MS 2019.358.CT tu 0541000214980 PHAM THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019100,000.00MBVCB266891006.ung ho MS 2019.358.CT tu 0011004008945 PHAM CHUNG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/11/2019500,000.00171931.021119.212717.ung ho?MS 2019.358
2/11/2019200,000.00001262.021119.212142.Ung ho MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen)
2/11/2019200,000.00135305.021119.203640.ung ho ms 2019.358
2/11/20191,000,000.00598693.021119.203511.MS 2019.358 FT19308175852617
2/11/2019300,000.00598193.021119.203254.Ung ho MS 2019.358 FT19308000398007
2/11/2019500,000.00572199.021119.195716.Ung ho be Hoang MS2019358
2/11/20191,000,000.00175806.021119.194750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2019 358 be Nguyen Duy Hoang
1/11/2019200,000.00296249.011119.071736.ung ho MS 2019.357
1/11/2019400,000.00869299.011119.071550.UNG HO MS 2019.357 NGUYEN NHAT LONG
1/11/2019300,000.00449009.011119.070253.MS 2019 357 Ngoc Linh mong em Long manh me
1/11/2019200,000.00553486.011119.065816.Ung ho be Ha Hai Yen MS 2019.170 FT19305991445810
1/11/2019300,000.00084738.011119.062214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019100,000.00745570.011119.055653.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 357 be NGUYEN NHAT LONG Vinh Nghe An
1/11/2019500,000.00905453.011119.053836.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019200,000.00294135.011119.003814.ung ho co giao thuy ha tinh
1/11/2019150,000.00272408.011119.001654.ung ho co giao Thuy o ha tinh
1/11/20192,000,000.00175894.311019.233245.Ung HO CO GIao THUY O HA TInh
1/11/2019300,000.00435257.311019.232345.Ung ho co giao Thuy o HaTinh
1/11/2019200,000.00534975.311019.223827.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305743001906
1/11/2019200,000.00IBVCB.0111190308001001.TRAN HUU NHAN.ung ho co giao thuy o ha tinh
1/11/2019200,000.00IBVCB.0111190972268001.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.357
1/11/2019200,000.00IBVCB.0111190444672001.HUYNH TRAN KHANH.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019100,000.00IBVCB.0111190804816002.gia dinh Phong Mai Bui Van Ba, Q7, tp HCM ung ho MS 2019.357 be Nguyen Nhat Long
1/11/2019100,000.00IBVCB.0111190808384004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.357
1/11/2019300,000.00IBVCB.0111190918202001.NGUYEN UYEN DUYEN.Ung ho MS 2019 357
1/11/2019300,000.00IBVCB.3110190705824001.NGUYEN KIM NGOC.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019200,000.00IBVCB.3110190478668001.LE THAI DUONG.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019200,000.00MBVCB266368111.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0071001077091 NGO THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019300,000.00MBVCB266343724.ho tro con co giao thuy ha tinh.CT tu 0191000012883 TRAN ANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00MBVCB266335371.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0011001080882 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019300,000.00MBVCB.266318990.ung Ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019200,000.00MBVCB266228955.ung ho ms 2019.357.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019300,000.00MBVCB.266214897.MS 2019.357.CT tu NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019200,000.00MBVCB266203368.ung ho MS 2019.170.CT tu 0101000450895 HA THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00MBVCB.266192223.co giao thuy oha tinh.CT tu dungca dalat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019200,000.00MBVCB266182282.ms 2019.357.CT tu 0451000223895 HONG DUC KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00MBVCB266178127.Ung ho MS 2019.357.CT tu 0021000306068 TRINH TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019500,000.00MBVCB266174340.ung ho MS 2019.342.CT tu 0121002425398 PHAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019500,000.00MBVCB266174317.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/20191,000,000.00MBVCB266173147.Group Nguoi Nha Que ung ho MS 2019.357.CT tu 0021001063058 BUI TRONG LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019500,000.00MBVCB266172340.ung ho anh Nguyen Van Anh Ms 2019 357.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019100,000.00MBVCB266166881.ung ho MS 2019.170 be Hai Yen.CT tu 0491001788645 NGUYEN BA PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019100,000.00MBVCB.266162171.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/20191,000,000.00MBVCB266153675.ung ho MS 2019.356.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019500,000.00MBVCB266138666.ung ho co giao Thuy o ha tinh.CT tu 0251002772699 NGUYEN TAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00MBVCB266129269.Ung Ho Co Giao Thuy O Ha Tinh.CT tu 0501000060773 TRAN XUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00MBVCB266807869.ung ho co giao Thuy - Ha Tinh .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019300,000.00MBVCB.266600398.Ung ho MS 2019.357.CT tu Phan Thanh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/201910,000.00MBVCB.266569413.binh thuong .CT tu NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019300,000.00MBVCB.266483565.ms 2019. 357.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/2019150,000.00MBVCB266472744.ung ho ma so MS 2019.357.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/20192,000,000.00MBVCB266377664.ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen.CT tu 0011003949302 LE THI THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/20192,000,000.00MBVCB.266377063.chau Nguyen Nhat Long bi bong - MS 2019.357.CT tu chi An Nha Trang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/11/20191,000,000.00MBVCB266373365.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0011000678713 HOANG THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/11/2019200,000.00NGUYEN THI MONG THU ( L.AN ) UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH GD TIEN MAT
1/11/2019500,000.00Sender:01309001.DD:011119.SHGD:10002802.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO CHI THUY O HA TINH
1/11/2019200,000.00Sender:01201003.DD:011119.SHGD:10007832.BO:NGUYEN THI THU.MS 2019.170 ( HA HAI YEN) MAU KH OI EM NHE
1/11/20192,000,000.00Sender:01202001.DD:011119.SHGD:10002667.BO:DAO THI VIET THUY.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:011119.SHGD:10009311.BO:LE DUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:011119.SHGD:10008514.BO:DINH NGOC DUONG.UNG HO MS 2019.357
1/11/2019400,000.00Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10004335.BO:NGUYEN HIEN CHI.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019100,000.00Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10004326.BO:TRAN THI HIEU.TRAN THI HIEU UNG HO MS 2019.170 HA HAI YEN
1/11/2019500,000.00Sender:01310005.DD:011119.SHGD:10004790.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.356 EM HO PH I CHUONG
1/11/2019200,000.00Sender:01604001.DD:011119.SHGD:10000145.BO:TRAN HO DANH.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH C HARGEDETAILS OUR
1/11/2019200,000.00Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10003140.BO:NGUYEN VAN THUAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019100,000.00Sender:79307005.DD:011119.SHGD:10004014.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.352
1/11/2019200,000.00Sender:01310001.DD:011119.SHGD:10001546.BO:DAM THI GIA PHUOC.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019500,000.00Sender:79310001.DD:011119.SHGD:10001449.BO:NGO THI NGOC LAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/201950,000.00Sender:01310012.DD:011119.SHGD:10001473.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.356
1/11/2019500,000.00PHAM THI ANH TIEN;AG;UNG HO MA SO 2019 338;
1/11/20191,000,000.00NGUYEN THI XUAN DUNG- CHO TIEN ANH BE VAN THANG MS2019352 GD TIEN MAT
1/11/2019200,000.00Sender:01202021.DD:011119.SHGD:10002019.BO:NGUYEN THI HANG GIANG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:011119.SHGD:10001331.BO:TRUONG KIM PHUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019300,000.00Sender:01313007.DD:011119.SHGD:10000204.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.357
1/11/2019300,000.00Sender:01313007.DD:011119.SHGD:10000192.BO:TRINH HONG NHUNG.UNG HO MS 2019.356
1/11/2019400,000.00Sender:79307005.DD:011119.SHGD:10003594.BO:HUYNH KIM NHAN.IBCHU VI HUONG LINH UNG HO MS 20 19.357
1/11/2019300,000.00Sender:48304001.DD:011119.SHGD:10000059.BO:TRAN THE ANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/11/2019200,000.00Sender:01201003.DD:011119.SHGD:10014216.BO:TRAN THU HUONG.UNG HO MS 2019.170 (BE HA HAI YE N)
1/11/20192,000,000.00Sender:01201011.DD:011119.SHGD:10004080.BO:LE THI HONG VAN.LE THI HONG VAN UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019500,000.00Sender:79204017.DD:011119.SHGD:17120425.BO:NGUYEN TRAN LI NA.UNG HO BE NGUYEN NHAT LONG (X OM 5, XA NGHI PHU, TP.VINH, NGHE AN) MS:2019.357
1/11/2019100,000.00Sender:01202002.DD:011119.SHGD:10000219.BO:PHAM QUOC TUAN.995219110139572 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/20191,000,000.00NGUYEN THI PHUONG UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH GD TIEN MAT
1/11/20191,000,000.00CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2019.357 EM NGUYEN NHAT LONG O NGHE AN BI DIEN GI AT
1/11/2019100,000.00881934.011119.225617.ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19306131701733
1/11/2019200,000.00435790.011119.224335.ung ho ms 2019.203, em Nguyen Khac Duy
1/11/2019200,000.00878394.011119.223047.MS 2019.349 FT19306863288758
1/11/2019400,000.00459515.011119.212153.Vietcombank 0011002643148 PHAN VAN CHINH ung ho co giao thuy o ha tinh
1/11/2019100,000.00105281.011119.175247.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/20191,000,000.00119387.011119.152408.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019300,000.00197527.011119.151558.ung ho MS 2019.357
1/11/2019200,000.00292642.011119.150104.Chi dung ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019100,000.00684952.011119.145442.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019500,000.00452418.011119.145221.Van An Xuan an ung ho be truong Khanh Linh MS 2019 343
1/11/2019300,000.00682952.011119.144851.UNG HO MS 2019.342
1/11/2019300,000.00445276.011119.144044.LE THI ANH NGUYET UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH 300000D
1/11/2019500,000.00925976.011119.143209.gui chi hoang thi chin
1/11/2019500,000.00925961.011119.143200.gui chi hoang thi hien
1/11/2019300,000.00700640.011119.142857.Ung ho MS 2019357 FT19305993022575
1/11/2019200,000.00662971.011119.142008.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/20191,500,000.00684891.011119.135315.Ung ho MS 2019.353,354,355,356,357 moi truong hop 300,000 FT19305593820097
1/11/20191,000,000.00089964.011119.133435.CO PHUONG (QUANG NGAI) UNG HO MS 2019.357 NGUYEN VAN ANH
1/11/2019300,000.00029764.011119.132847.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019200,000.00665383.011119.125332.Dung 0916773654 FT19305861332723
1/11/2019100,000.00385813.011119.122829.3640576905 Chuyen qua MoMo ung ho MS2019170 be Ha Hai Yen
1/11/2019200,000.00001952.011119.122257.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019100,000.00647234.011119.120029.Ung ho MS 2019.357 FT19305800523436
1/11/2019200,000.00509419.011119.112537.Ung ho MS2019170 Be Ha Hai Yen
1/11/2019200,000.00633324.011119.111659.Ung ho MS 2019.353 FT19305968050620
1/11/2019500,000.00376410.011119.105325.MAU CHAU TINH MAU KHOE MANH-011119-10:53:25
1/11/2019200,000.00339195.011119.104456.MS 2019.357
1/11/20193,000,000.00888078.011119.104229.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019300,000.00370943.011119.103337.UNG HO MS 2019.357-011119-10:34:55
1/11/2019200,000.00637501.011119.100457.luong huynh quyen ung ho ms 2019357
1/11/20191,000,000.00881088.011119.100246.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019100,000.00623477.011119.095817.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/20192,500,000.00098555.011119.092314.Vietcombank 0011002643148 TRUONG HOANG VU UNG HO MS 2019.357
1/11/2019200,000.00673649.011119.092040.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
1/11/2019200,000.00503205.011119.092007.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019200,000.00180353.011119.090825.ung ho MS 2019.357
1/11/2019200,000.00085810.011119.085810.MS 2019.357
1/11/2019150,000.00571985.011119.085046.UNG HO MS 2019.357 FT19305606935798
1/11/2019300,000.00939650.011119.083846.Ung ho ms 2019.357 chau long o nghe an
1/11/2019100,000.00416791.011119.082654.Vietcombank 0011002643148 Ung ho co giao Thuy - Ha Tinh
1/11/2019200,000.00173294.011119.080105.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019.357
1/11/2019100,000.00676285.011119.080019.UNG HO MS 2019357
1/11/2019500,000.00336667.011119.075349.UNG HO MS 2019.352-011119-07:53:06
1/11/2019500,000.00336412.011119.075150.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-011119-07:51:13
1/11/2019200,000.00391521.011119.073941.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
1/11/2019200,000.00177130.011119.073302.UNG HO MS 2019.357 ANH NGUYEN VAN ANH CO CON LA CHAU NGUYEN NHAT LONG
1/11/2019200,000.00843259.011119.072748.IBFT Ung ho chau MS 2019.170
1/11/2019400,000.00555273.011119.072034.Ms2019.301 be nguyen thi thanh thao o quang binh FT19305851704280

Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

 
Có / Credit
Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction description900,000.00
10-11-2019 20:53:26CT DEN:100037351246 ung ho chi Tran Ngoc Lien MS 2019 366300,000.00
10-11-2019 19:23:16Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Duong Van Hoa xon Lang Hoa;xa Van Han;Dong Hy;Thai Nguyen50,000.00
10-11-2019 15:53:50Le Duc Anh chuyen tien520,000.00
10-11-2019 15:47:35CT DEN:154315886957 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Tran T Hong Ngoc BG ung ho MS 2019.346400,000.00
10-11-2019 15:46:49CT DEN:931415481627 Ninh Trung Son ung ho ms 2019.366 FT19315797440818300,000.00
10-11-2019 12:56:57ung ho MS 2019.36650,000.00
10-11-2019 10:58:25ung ho MS 201936650,000.00
10-11-2019 10:55:56ung ho MS 201936550,000.00
10-11-2019 10:54:22ung ho MS 201936450,000.00
10-11-2019 10:52:00ung ho MS 2019363200,000.00
10-11-2019 08:31:43MS 2019366500,000.00
10-11-2019 07:48:16NGUYEN TRUNG HUNG Chuyen tien ung ho chi Tran Ngoc Lien200,000.00
10-11-2019 06:11:27CT DEN:931406500288 Chuc chau nhanh khoe100,000.00
10-11-2019 06:10:37CT DEN:931406500287 Ung ho chi Tran Ngoc Lien Q5 Ho Chi Minh500,000.00
09-11-2019 22:42:35CT DEN:931322362030 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh. FT1931555263282950,000.00
09-11-2019 18:10:49Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
09-11-2019 17:13:24CT DEN:931300026824 ung ho ms 2019 125 be nguyen quoc vinh100,000.00
09-11-2019 11:39:51CT DEN:931311173587 Ung ho be Nguyen Quoc Vinh FT19313803426100200,000.00
09-11-2019 08:39:00MS 2019365200,000.00
09-11-2019 07:55:58ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh300,000.00
09-11-2019 05:33:55CT DEN:931322554283 ung ho MS 2019.36520,000.00
08-11-2019 14:25:34TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS 2019.361, 2019.362, 2019.363, 2019.3641,000,000.00
08-11-2019 13:03:40So GD goc: 10012739 Ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh1,000,000.00
08-11-2019 11:59:24anh Toan Dong Nai ung ho MS 2019 364 c Hong50,000.00
08-11-2019 08:23:29Le Duc Anh chuyen tien500,000.00
08-11-2019 05:53:26ung ho c Hong Vinh Linh Quang Tri50,000.00
07-11-2019 20:46:15Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh300,000.00
07-11-2019 20:08:20ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh100,000.00
07-11-2019 16:18:26Ung ho MS 2019.363500,000.00
07-11-2019 15:39:54So GD goc: 995219110722088 995219110722088 - UNG HO MS2019.125BE NGUYEN QUOC VINH300,000.00
07-11-2019 14:53:49CT DEN:931107598951 Ung ho MS 2019 363200,000.00
07-11-2019 12:51:57MS 201936350,000.00
07-11-2019 11:44:04Le Duc Anh chuyen tien500,000.00
07-11-2019 11:15:30So GD goc: 10002705 (CKRmNo: 041219110782720)Ung ho ms 2019.360  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)1,000,000.00
07-11-2019 11:05:00Ung ho MS 2019.358 Chau Nguyen Duy Hoang con Anh Long200,000.00
07-11-2019 09:40:32ung ho MS 2019363100,000.00
07-11-2019 09:09:43CT DEN:931102304857 3702599782 Chuyen qua MoMo Ung Ho MS 2019363 chau Duong Van Hoa200,000.00
07-11-2019 08:49:27NGUYEN THI BAC Chuyen tien giup chau Duong van hoa ma so 2019363200,000.00
07-11-2019 08:48:43Ung ho MS 2019.363200,000.00
07-11-2019 07:25:59CT DEN:931100346940 UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH 071119 07 27 24300,000.00
07-11-2019 06:26:39CT DEN:931106417362 Ung ho MS 2019.363 FT19311025395864100,000.00
07-11-2019 01:21:12CT DEN:931023408221 Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19311687289256; thoi gian GD:06/11/2019 23:54:16300,000.00
06-11-2019 23:08:25ung ho ms 2019.360300,000.00
06-11-2019 23:04:51ung ho ms 2019.36250,000.00
06-11-2019 17:49:39ung ho MS 2019362100,000.00
06-11-2019 13:48:57CT DEN:931000925725 MBVCB269668450.ck ung ho MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 11300,000.00
06-11-2019 13:33:20So GD goc: 10001521 Ung ho MS 2019.125Ung ho MS 2019.12 5 Ung ho be Nguyen Quoc Vinh  ChargeDetails OUR100,000.00
06-11-2019 12:40:04Ung ho MS 2019.361200,000.00
06-11-2019 11:21:12NGUYEN THU HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh50,000.00
06-11-2019 10:34:55Uh15,000.00
06-11-2019 09:54:22TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.358,2019.359,2019.3601,000,000.00
06-11-2019 09:38:10CT DEN:931009115167 ung ho ms 2019.360 FT19310124633819200,000.00
06-11-2019 08:17:24MS 2019362250,000.00
05-11-2019 21:11:40Ung ho cua Hy cho ma so MS 2019 357 Nguyen Nhat Long50,000.00
05-11-2019 17:32:25ung ho ms 201936150,000.00
05-11-2019 13:51:38Uh200,000.00
05-11-2019 11:59:49CT DEN:930911533519 Ung ho be Nguyen Duy Hoang 8t Ha Tinh Ms 2019.358300,000.00
05-11-2019 11:57:51CT DEN:930911532588 Giup do chi Le Thi Nga 1970 An Giang . Ms2019.361200,000.00
05-11-2019 11:04:02CT DEN:930911504587 Chuyen tien ung ho MS 2019. 125 be Nguyen Quoc Vinh50,000.00
05-11-2019 02:12:17CT DEN:930902372799 Ung ho be nguyen quoc vinh500,000.00
04-11-2019 16:21:49So GD goc: 10002301 UNG HO MS 2019.360200,000.00
04-11-2019 14:05:20So GD goc: 10024807 UNG HO MS 2019.36050,000.00
04-11-2019 11:19:00Ung ho ms 2019360200,000.00
04-11-2019 09:27:33ung ho chi Duong thi hoa Phuong ma so 2019.360200,000.00
04-11-2019 08:31:24MS 2019360200,000.00
04-11-2019 08:08:33Ung ho co giao thuy50,000.00
04-11-2019 07:56:52Uh500,000.00
04-11-2019 07:36:24NGUYEN THI MY DUNG NT GIUP DO MS 2019 - 357 HOAN CANH KHO KHAN 200,000.00
03-11-2019 17:40:52CT DEN:930717261642 Ninh Trung Son ung ho MS 2019.359 FT1930843402865750,000.00
03-11-2019 17:13:48ung ho ms 2019359200,000.00
03-11-2019 13:46:54ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
03-11-2019 08:25:54MS 2019359200,000.00
02-11-2019 20:13:31CT DEN:930620187917 LUU PHUONG NGA UNG HO MS 2019.35850,000.00
02-11-2019 16:01:38Uh50,000.00
02-11-2019 14:59:20ung ho MS 2019358300,000.00
02-11-2019 10:31:45ung ho MS 2019.358 anh Ng Duy Long Ha Tinh500,000.00
02-11-2019 10:03:46ung ho MS 2019 353500,000.00
02-11-2019 09:59:44ung ho MS 2019 355500,000.00
02-11-2019 09:55:49ung ho MS 2019 357500,000.00
02-11-2019 09:52:56ung ho MS 2019 358300,000.00
02-11-2019 09:40:02Ung ho MS 2019. 358200,000.00
02-11-2019 08:44:13MS 2019358500,000.00
02-11-2019 07:10:18CT DEN:070615222307 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2019 358300,000.00
02-11-2019 06:56:48CT DEN:930623085532 Ung ho MS 2019.358.300,000.00
02-11-2019 06:39:36CT DEN:930606329137 Chuyen tien ung ho be nguyen duy hoang MS 2019.358 con co gang len nhe.200,000.00
02-11-2019 06:16:48ung ho em Nguyen Duy Hoang; Van Cuu; Khanh Loc; Can Loc Ha Tinh ung thu xuong 0932562838200,000.00
02-11-2019 05:54:49MS 2019.358200,000.00
01-11-2019 22:26:22CT DEN:930522877626 MS 2019.357 FT19306802658723100,000.00
01-11-2019 21:07:01Ung ho gd co Thuy o Tay Son; Huong son; Ha Tinh50,000.00
01-11-2019 16:25:31ung ho ms 201935750,000.00
01-11-2019 16:23:50ung ho ms 2019356100,000.00
01-11-2019 16:04:58ung ho co giao thuy ha tinh500,000.00
01-11-2019 15:16:35CT DEN:930515151614 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam50,000.00
01-11-2019 14:50:13Uh200,000.00
01-11-2019 14:23:24So GD goc: 995219110130183 995219110130183 - MS 2019.356100,000.00
01-11-2019 13:44:04ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
01-11-2019 11:54:37MS 2019357100,000.00
01-11-2019 11:53:02UngHo MS 2019.357200,000.00
01-11-2019 10:38:26CT DEN:010036413881 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh500,000.00
01-11-2019 10:30:10So GD goc: 10001187 ung ho MS 2019357 Anh Nguyen Van Anh o xom 5 xa Nghi Phu thanh pho Vinh tinh Nghe An500,000.00
01-11-2019 10:07:32So GD goc: 7305OTT191019607 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH200,000.00
01-11-2019 10:04:50So GD goc: 10006016 IBUNG HO CO GIAO THUY O HA TINH10,000.00
01-11-2019 09:58:05TRA XUAN BINH GIUP MS: 2019.356; 2019.357200,000.00
01-11-2019 09:56:42Uh MS 2019.357500,000.00
01-11-2019 09:14:21CT DEN:930509180598 NGUYEN THI THANH THUY UNG HO CO GIAO NGUYEN THI THU THUY GV MAM NON TAY SON HA TINH200,000.00
01-11-2019 08:41:39Ung ho MS 2019357  mong chau mau lanh benh500,000.00
01-11-2019 08:32:29CT DEN:930500369827 MBVCB266216636.chuyentien ung ho co giao thuyr.CT tu 0411001049393 NGUYEN VAN THOAI toi 114000161718200,000.00
01-11-2019 08:06:45MS 2019.357 Nguyen Nhat Long. Vinh; Nghe An300,000.00
01-11-2019 07:55:16CT DEN:930507558869 Chuyen khoan cho e Nguyen Nhat Long 12 tuoi xom 5 xa Nghi Phu thanh pho Vinh tinh Nghe An FT19305592100,000.00
01-11-2019 07:39:34Ung ho chau Nguyen Nhat Long100,000.00
01-11-2019 07:00:55ung ho ms 2019.357 ; anh Nguyen Van Anh

Ủng hộ trực tiếp tòa soạn 

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
1/11/2019Ông Phan Văn Tỷ, Trần T Ty, Trần Thị hạnh, Lê Thu Thủy     1,000,000gia đình chị thủy ở Hà Tĩnh
1/11/2019Uông Lộc      1,000,0002019.357
1/11/2019Chung Vũ Bích Anh     5,000,0002019.357
1/11/2019Cô Hằng Q10     5,000,000Ủng hộ cô giáo Thủy ở Hà Tĩnh
4/11/2019Lê Phương Nam     2,600,0002019.349,350
5/11/2019Trần T Ngọc Mỹ     1,000,0002019.357
5/11/2019Chị Hạnh Q2         50,0002019.357
6/11/2019Trần thị Thùy Trang 595/33/16 CMT8 p15, Q10        500,000Ủng hộ cô giáo Thủy ở Hà Tĩnh
7/11/2019Anh Hưng + Trực     1,200,0002019.356,355,352
7/11/2019Đỗ thanh Huy Phong, Đỗ Thanh Mỹ   15,300,0002019.190,193,196,198,199,201,202,209,300,339,340,350,346,352,359,360,321,326,330,333,336,337,341,342,343,358,347,357,356,349,309,314,315,316,317,318,319,320,321,322,324,326,327,328,331,332,334,338,344,345,361