Ủng hộ qua ngân hàng VietCombank

Số dư đầu kỳSố tiền ghi cóMô tả
Ngày giao dịch400,000.00Sender:79307005.DD:101019.SHGD:10002772.BO:HUYNH KIM NHAN.IBUNG HO MS 2019.334
10/10/20191,000,000.00DON NGOC HAI, 67 HOANG SA, Q1 UNG HO 2 CHI EM VU THI CHO VA VU THI DINH (MS:2019334)/ NGUYEN THI THANH HOA GD TIEN MAT
10/10/20191,000,000.00271685.101019.131447.Vu Thi Hong giup chau Nguyen Quoc Vinh Mo tim FT19283077000854
10/10/2019200,000.00124838.101019.130903.3420029649 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 334
10/10/2019100,000.00619315.101019.122406.Ung ho MS2019 335
10/10/2019500,000.00736849.101019.120221.Chuyen tien ung ho MS 2019.332
10/10/2019200,000.00247377.101019.115317.MS 2019.125
10/10/2019200,000.00194856.101019.095054.UH MS 2019.329 FT19283555003101
10/10/201950,000.00503772.101019.085017.ung ho MS 2019 333
10/10/2019200,000.00008306.101019.084836.IBFTA 191010000004903 Ung ho MS 2019.332
10/10/2019100,000.00502121.101019.084706.ung ho ms 2019 178 quynh mai
10/10/2019300,000.00166987.101019.083328.Ung ho MS 2019.335 FT19283280306265
10/10/20193,000,000.00160949.101019.080812.Ung Ho MS 2019332 FT19283661890460
10/10/2019200,000.00035910.101019.074742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI TUOI chuyen khoan ung ho chi nguyen t
10/10/2019300,000.00592396.101019.074543.Ung ho ms 2019.335 me con chi nguyen thi nguyet o quang tri
10/10/2019200,000.00154711.101019.072428.Ung ho Ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19283519047312
10/10/20191,000,000.00970391.101019.064317.IBFT Ung ho MS 2019. 335
10/10/2019200,000.00242080.101019.060543.Ung ho ms 2019.332
10/10/2019500,000.00190599.091019.231954.Ung ho MS 2019.334
10/10/2019500,000.00702776.091019.224657.CHUYEN TIEN UNG HO MS2019.334-091019-22:46:37
10/10/2019100,000.00458271.101019.215857.MS2019125 be Nguyen Quoc Vinh
10/10/20191,000,000.00025270.101019.203844.Ung ho MS 2019.335 chi NGUYEN THI NGUYET
10/10/2019200,000.00452625.101019.201941.Ung ho MS 2019.332 FT19283030410451
10/10/2019200,000.00986512.101019.191443.Ung ho MS 2019.335
10/10/2019500,000.00192039.101019.173020.Ung ho MS 2019.320
10/10/2019200,000.00892385.101019.163446.Gui be Nguyen Quoc Vinh
10/10/2019200,000.00309325.101019.142307.ung ho ms 2019.313 em Dang Le Huyen Trang
10/10/2019300,000.00272957.101019.135307.Chuyen tien ung ho Nguyen Quoc Vinh ms2019.125
10/10/2019100,000.00IBVCB.1010190009979001.LE THI THUY DUONG.Ung Ho MS 2019.332
10/10/20191,000,000.00IBVCB.1010190221309004.NGUYEN SON TUNG.Ung ho MS 2019.329
10/10/20191,000,000.00IBVCB.1010190053637003.NGUYEN SON TUNG.Ung ho MS 2019.335
10/10/2019100,000.00IBVCB.1010190319992003.ung ho ma so: 2019.335 chi Nguyen Thi Nguyet Quang Tri kho khan
10/10/2019200,000.00IBVCB.1010190117509001.Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho ma so 2019.333
10/10/2019500,000.00IBVCB.1010190184237001.LE VAN THUONG.MS 2019.335
10/10/2019300,000.00IBVCB.1010190903473003.NGUYEN VAN DUNG.Ung ho MS 2019.329
10/10/2019300,000.00IBVCB.1010190548103001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MSMS 2019.335
10/10/2019400,000.00IBVCB.1010190962353002.LE THI TUONG VY.Ung ho ma so 2019 331 Bui Thi Ngoan 200.000 ung ho ma so 2019 333 Pham Thi Hoa 200.000
10/10/2019200,000.00IBVCB.1010190744233001.Nguyen Thi Nguyet Mai Xa, Gio Mai, Mai Linh, Quang Tri MS 2019.335
10/10/2019100,000.00IBVCB.1010190375729002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.335
10/10/2019300,000.00IBVCB.1010190111701001.LE THU TRANG.MS2019.329. Danh cho me con chi Nguyen Thi Toan tai Bac Giang. 0868688580
10/10/2019500,000.00IBVCB.1010190704293001.NGUYEN KIM NGOC QUYEN KP3, P4, TP TAY NINH, TINH TAY NINH Ung ho MS 2019.329 Chau TRAN NGOC BICH
10/10/2019300,000.00IBVCB.0910190462895001.LE VU PHUC.ung ho MS 2019.332
10/10/2019300,000.00IBVCB.0910190270979002.LAM HAI YEN.Ms2019.334
10/10/2019200,000.00MBVCB252719737.giup do ms 2019.332 so tien 200k.CT tu 0071004379998 LAI THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/10/2019300,000.00MBVCB.252627943.MS 2019.35.CT tu NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/10/2019300,000.00MBVCB.252539598.Ms.2019.333.CT tu Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/10/2019200,000.00MBVCB252329713.MS 2019.335.CT tu 0071001316842 HUYNH MANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/10/2019500,000.00MBVCB.252311067.giup do ms 2019.335.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/10/20191,000,000.00MBVCB.252308558.maso 2019.335 Chi Nguyet xa Go Mai , Qtri.CT tu ung ho chi Nguyen thi Nguyet Quang tri toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/10/2019500,000.00MBVCB252306015.ung ho ms 2019.335.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/10/20191,000,000.00MBVCB.252975674.MS 2019.326 Hoang Thi Hien.CT tu Phan Thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/10/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG. CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.335 GD TIEN MAT
10/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:101019.SHGD:10015376.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.332
10/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:101019.SHGD:10015721.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.329
10/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:101019.SHGD:10012081.BO:DANG DUC TINH.UNG HO MS 2019.335
10/10/20195,000,000.00Sender:01341001.DD:101019.SHGD:10000488.BO:TRINH DINH THAI.(1900000008606015)TRINH DINH TH AI UNG HO MS 2019.333( BA PHAM THI HOA CO CHAU BI UNG THU)
10/10/2019300,000.00Sender:01310005.DD:101019.SHGD:10008988.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MA SO 2019.335
10/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:101019.SHGD:10003969.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
10/10/2019200,000.00IBPS/SE:48304001.DD:101019.SH:10003890.BO:NGUYEN HONG PHUONG.UNG HO MS 2019.332 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
10/10/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:101019.SH:10002045.BO:DANG THI UYEN THAO.MS 2019.332
10/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:091019.SHGD:10007670.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.333
9/10/2019300,000.00Sender:79305001.DD:091019.SHGD:10005631.BO:NGUYEN THI HOANG UYEN.UNG HO MS 2019.125 BE NGU YEN QUOC VINH
9/10/20192,000,000.00Sender:48304001.DD:091019.SHGD:10001710.BO:NGUYEN THI THAO GIANG.UNG HO MS 2019.333 TAI NG OAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
9/10/2019200,000.00Sender:48304001.DD:091019.SHGD:10000830.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.333 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM SO GIAO DICH
9/10/2019200,000.00Sender:48304001.DD:091019.SHGD:10000832.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.334 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM SO GIAO DICH
9/10/2019100,000.00VCBVT.84393582989.CT tu 0351000763839.NGO THI THOM sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191009234151904.VNVT20191009952986.Ung ho c Toan luc nam
9/10/2019500,000.00524228.091019.203650.Chuyen tien ung ho MS 2019.334
9/10/2019600,000.00109416.091019.203459.Ung ho MS 2019.332 FT19282161006310
9/10/2019100,000.00264195.091019.185940.The moon ung MS2019.329
9/10/2019100,000.00264202.091019.185752.Ung ho MS2019.334
9/10/2019100,000.00160892.091019.180846.MA 2019.332
9/10/2019150,000.00300328.091019.164948.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 328 329 va 330
9/10/2019100,000.00216286.091019.160353.Ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
9/10/2019200,000.00632919.091019.142531.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-091019-14:26:09
9/10/2019300,000.00330552.091019.142104.Ung ho MS 2019.334
9/10/2019150,000.00877361.091019.135132.ung ho MS 2019.334
9/10/2019500,000.00276415.091019.124103.Ung Ho Ms 2019332
9/10/2019200,000.00159371.091019.123258.Ung ho MS2019 329
9/10/2019100,000.00157235.091019.122700.Ung ho MS2019 330 be Mai Tran My Tien
9/10/2019100,000.00826019.091019.120150.Chuyen tien den Ngan hang khac
9/10/2019500,000.00148567.091019.115519.UNG HO MS2019 333
9/10/2019200,000.00267626.091019.112403.ung ho 2019327 va 326
9/10/2019100,000.00267103.091019.112025.ung ho 2019333
9/10/2019400,000.00266793.091019.111811.ung ho 2019326 va 328 moi truong hop 200
9/10/2019500,000.00265869.091019.111209.ung ho 2019333 va 332 va 329 va 331 va 330
9/10/2019300,000.00265025.091019.110618.ung ho 2019334
9/10/2019500,000.00594968.091019.105136.MS 2019.334-091019-10:52:15
9/10/2019200,000.00900601.091019.103808.Ung ho MS 2019.328 FT19282209277029
9/10/2019300,000.00226408.091019.102145.Chuyen tien ung ho 2019.334
9/10/2019200,000.00221815.091019.101345.Ung ho MS 2018332
9/10/20192,000,000.00220627.091019.101132.Ung ho MS 2019.334
9/10/2019200,000.00286256.091019.095704.ct ung ho MS 2019.332
9/10/20191,000,000.00862901.091019.085751.Ung ho MS 2019.334 FT19282480736750
9/10/2019200,000.00567309.091019.083945.UNG HO MS 2019.332. MONG EM CO THAT NHIEU SUC KHOE!-091019-08:39:28
9/10/2019200,000.00243710.091019.082919.ung ho MS 2019307 chi Lam Thi Giat
9/10/2019200,000.00933051.091019.082540.IBFT ungho MS 2019.334
9/10/2019300,000.00123428.091019.082031.Ung ho MS 2019.334
9/10/2019500,000.00984402.091019.080840.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019332
9/10/2019500,000.00308931.091019.075442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019 334
9/10/2019200,000.00847689.091019.075219.Ung ho MS 2019.333 FT19282321911292
9/10/2019200,000.00308480.091019.074316.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.334
9/10/2019200,000.00276834.091019.074031.ung ho ma so MS 2019 332
9/10/2019300,000.00060611.091019.073244.ung ho MS2019 333
9/10/2019100,000.00004868.091019.063613.Ung ho MS2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
9/10/2019100,000.00238475.091019.063224.Ung ho ma so 2019334
9/10/2019100,000.00981483.091019.061229.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 334
9/10/2019300,000.00839723.091019.055336.Ung ho MS 2019.334 FT19282603588110
9/10/2019100,000.00839532.091019.054230.ung ho MS2019.125 FT19282526721058
9/10/2019200,000.00838990.091019.045930.Ung ho ms 2019.333 FT19282321273408
9/10/2019100,000.00124543.091019.004153.Ung ho MS 2019.332
9/10/2019100,000.00274019.091019.002340.Ung ho MS 2019.332
9/10/2019165,000.00828721.081019.231232.Ung ho ms 2019.331 FT19282530234604
9/10/2019200,000.00055840.081019.223108.ung ho MS 2019.333
9/10/2019300,000.00136072.081019.223006.2 EM K.LINH, M.HA DV, CG, H.NOI UNG HO MS 2019.332. CHUC CHI CHONG LANH BENH VA GAP NHIEU MAY MAN
9/10/2019200,000.00232879.081019.221323.Ung ho MS 2019 313 em Le Huynh Trang
9/10/20191,000.00IBVCB.0910190027488002.asd 123 QWEqwe
9/10/2019300,000.00IBVCB.0910190677368001.NGUYEN THI TUAN MINH.Ung ho MS 2019.332 - Chuc em Hoa mau khoe
9/10/20192,000,000.00IBVCB.0910190228222002.CU THI LE THUY.ung ho MS 2019.334
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190052090001.PHAM THI NGOC TU.Ung ho MS 2019.334 hai chau Vu Thi Cho & Vu Thi Dinh
9/10/2019300,000.00IBVCB.0910190541175001.DANG QUOC HOAN.ung ho MS 2019.334
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190280255002.Vu Dinh An Ha Noi ung ho MS 2019.329 , 3 me con chi Toan
9/10/2019300,000.00IBVCB.0910190299793004.TRUONG MINH TAM., Gui MS 2019.334, em Dinh
9/10/2019300,000.00IBVCB.0910190549537003.TRUONG MINH TAM., gui MS 2019.333, Ba Pham Thi Hoa
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190337763001.QUOC DINH DUNG.Ung ho MS 2019 334
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190899178006.NLNQNM Ung ho MS 2019.334
9/10/2019500,000.00IBVCB.0910190662080002.LE TUAN ANH.ung ho MS 2019.331. Chuc con gai mau lanh benh
9/10/2019500,000.00IBVCB.0910190997368001.LE TUAN ANH.ung ho MS 2019.333, chuc con moi su may man
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190934316004.NLNQNM Ung ho MS 2019.333
9/10/2019200,000.00IBVCB.0910190593944002.NLNQNM Ung ho MS 2019.333
9/10/2019100,000.00IBVCB.0910190381424003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.334
9/10/2019500,000.00IBVCB.0910190051654001.LE TRUNG NGHIA.Ung ho MS 2019.334
9/10/2019100,000.00IBVCB.0910190096082001.TRINH THIEN TUAN.Chuyen tien ung ho hai em bi mu ms 2019.334
9/10/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI 2019 .330 VA MS 2019 .329 MOI NGUOI 300.000D GD TIEN MAT
9/10/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019.332 VA MS 2019.331 MOI NGUOI 300.000D GD TIEN MAT
9/10/2019500,000.00MBVCB.252227578.ung ho MS 2019.334.CT tu Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/10/20195,000,000.00MBVCB252125829.ung ho tu thien ms : 2019.333 cho ba Pham Thi Hoa.CT tu 0071001268198 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019200,000.00MBVCB251927514.MS 2019.329.CT tu 0421000528236 TRAN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019200,000.00MBVCB251861494.ung ho ms 2019.332.CT tu 0971000028093 DOAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019200,000.00MBVCB251859961.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0611001577636 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019500,000.00MBVCB251847909.2019.332.CT tu 0141000846232 DANG TRAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019250,000.00MBVCB.251783433.benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.333 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/10/2019500,000.00MBVCB.251706201.ung ho MS:2019.334 ong vua cha si ha giang.CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/10/2019500,000.00MBVCB251705755.Ung Ho: MS 2019.334.CT tu 0071001307290 LE VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019200,000.00MBVCB.251668669.Mu.CT tu MS 2019.334_Vua Thi Cho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/10/2019500,000.00MBVCB251642424.ung ho MS 2019.334.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019100,000.00MBVCB251610863.ms 2019.332.CT tu 0251002755966 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:091019.SHGD:10006790.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.333 BE NGUYE N DINH HUNG
9/10/2019200,000.00IBPS/SE:01310005.DD:091019.SH:10006259.BO:MAI THUY KHANH.UNG HO MS 2019.332
9/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:081019.SHGD:10004002.BO:NGUYEN VAN MANH.UNG HO MS 2019.332
8/10/2019500,000.00Sender:01311013.DD:081019.SHGD:10002707.BO:HOANG NGOC BINH.UNG HO MS 2019333
8/10/2019200,000.00IBPS/SE:01201003.DD:081019.SH:10003187.BO:NGUYEN VAN BAC.UNG HO MS2019329
8/10/2019500,000.00DAO THI LOAN UNG HO MS 2019.332 - EM PHAM THI HO GD TIEN MAT
8/10/201950,000.00VCBVT.84972447736.CT tu 0781000423298.LE DUC LINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191008238742440.VNVT20191008938425.Ung ho MS 2019.333
8/10/2019100,000.00VCBVT.84328762769.CT tu 0351000773954.VU THANH CONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191008234015358.VNVT20191008925794.MS 2019.332 ung ho e hoa
8/10/2019200,000.00803304.081019.205010.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang FT19282466852552
8/10/2019200,000.00075354.081019.201519.Chuyen tien ung ho MS 2019.333
8/10/2019200,000.00022266.081019.175559.Ung ho MS 2019.329
8/10/2019300,000.00993491.081019.165558.Ung ho MS 2019.326
8/10/2019100,000.00564475.081019.165647.ung ho MS 2019.332
8/10/2019200,000.00014031.081019.163331.MS 2019.332(Pham Thi Hoa 18 tuoi, que o Thanh Hoa) mong em som mau het benh
8/10/20191,200,000.00720122.081019.161735.Ung ho MS 2019.330,331,332,333 moi truong hop 300,000 FT19281230250391
8/10/2019150,000.00248829.081019.161116.Ung ho ms 2019.332
8/10/2019200,000.00687608.081019.151046.MS 2019 332 FT19281172685168
8/10/20191,000,000.00761705.081019.150917.Nguyen Dinh Dong giup MS 2019 329
8/10/2019200,000.00141442.081019.141442.MS 2019.333, be Nguyen Dinh Hung
8/10/2019500,000.00649723.081019.134125.Ung ho MS 2019.333 FT19281692401396
8/10/2019200,000.00644407.081019.132447.Ung ho MS 2019.332 FT19281424657129
8/10/2019300,000.00874286.081019.132016.Ung ho MS 2019.332
8/10/2019400,000.00143865.081019.130529.Ung ho MS 2019.329
8/10/2019200,000.00696941.081019.130403.Ung ho ms 2019 333
8/10/2019200,000.00143518.081019.130358.Ung ho MS 2019.332
8/10/2019200,000.00143573.081019.130238.Ung ho MS 2019.331
8/10/2019250,000.00143468.081019.130116.Ung ho MS 2019.333
8/10/2019200,000.00273797.081019.125300.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho chau Nguyen Dinh Hung ma so MS 2019.333 B
8/10/2019100,000.00693082.081019.125112.Ung ho MS 2019 332 Pham Thi Hoa
8/10/2019200,000.00229507.081019.123737.ung ho MS 2019.332
8/10/2019500,000.00683895.081019.122347.MS 2019 332
8/10/2019300,000.00627022.081019.122205.MS 2019.332 be Hoa va bac Cham co len nhe FT19281027325693
8/10/2019100,000.00420165.081019.120623.ung ho MS 2019.332
8/10/2019100,000.00617406.081019.115228.Nguyen hoang duc khai Ung Ho MS 2019.332 FT19281498611691
8/10/2019250,000.00944369.081019.112130.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN HAI ung ho be ung thu 0816333910
8/10/2019100,000.00159219.081019.112033.Pham Xuan Quynh ung ho MS 2019332
8/10/201950,000.00635165.081019.104600.ung ho MS 2019 333
8/10/2019100,000.00152859.081019.104155.Ung ho MS 2019 333
8/10/201950,000.00586186.081019.103639.Ung ho MS 2019.332 FT19281400310528
8/10/2019300,000.00799177.081019.103201.Ung ho MS 2019.333 ba Pham Thi Hoa
8/10/2019500,000.00621873.081019.102341.Ung ho MS 2019 333 chau Nguyen Dinh Hung
8/10/2019200,000.00793002.081019.102142.ung ho ms 2019.333
8/10/2019200,000.00939501.081019.100928.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.332
8/10/20191,000,000.00786351.081019.101036.Chuyen tien ung ho MS 2019.332
8/10/2019100,000.00565741.081019.094809.Ung ho MS 2019.332 FT19281328828730
8/10/2019200,000.00565286.081019.094659.MS 2019.332 FT19281171578708
8/10/20191,000,000.00170733.081019.094345.UNG HO MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
8/10/2019100,000.00409896.081019.092235.ms 2019 333
8/10/2019100,000.00543945.081019.084618.Ung ho MS 2019.333 FT19281705551439
8/10/2019300,000.00565900.081019.084528.Ung ho em Hoa MS 2019332
8/10/2019200,000.00257699.081019.083232.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nguyen Thi Diem Tien chuyen khoan MS 2019.332
8/10/2019100,000.00132410.081019.081159.MS 2019 328
8/10/2019100,000.00132298.081019.081019.MS 2019 327
8/10/2019100,000.00132184.081019.080850.MS 2019 329
8/10/2019100,000.00132005.081019.080623.Ms 2019 330
8/10/2019300,000.00711659.081019.075638.Ung ho ma 2019.333 chau hung chau ba pham thi hoa o nam dinh
8/10/2019200,000.00589441.071019.234832.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.332
8/10/2019200,000.00542205.081019.074146.ung ho MS 2019 329
8/10/2019100,000.00541744.081019.073942.ung ho MS 2019 332
8/10/2019300,000.00525822.081019.064414.Khuyen gia lai ct ung ho chi toan MS 2019.329 FT19281059276192
8/10/2019100,000.00203472.081019.015440.Ung ho ms2019 332
8/10/2019500,000.00291477.081019.010450.Ung ho MS 2019.332. Nho bao Vietnamnet chuyen den ban Hoa. Cau mong nhung dieu tot dep nhat den voi
8/10/2019200,000.00519327.081019.003439.MS 2019.332 FT19281399273892
8/10/2019100,000.00681654.071019.235340.ung ho MS 2019.332
8/10/2019200,000.00512084.071019.230123.Ung ho MS 2019.332 FT19281231041161
8/10/2019400,000.00928586.071019.223843.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN TRUONG AN chuyen khoan ung ho?MS 2019.332
8/10/2019100,000.00508764.071019.223505.Em Hoa MS 2019.332 FT19281863093105
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190203894001.TRUONG MINH THIN.Ghi ro ung ho MS 2019.333Ba Pham Thi Hoa, O so 30D ngo 75 duong Dien Bien, phuong Cua Bac, Nam Dinh
8/10/20195,000,000.00IBVCB.0810190953090001.NGUYEN THI LE HA.Quang Trung-Quang Chinh ung ho ban Pham thi Hoa MS 2019.332
8/10/20191,000,000.00IBVCB.0810190949068001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.333 cho be Nguyen Dinh Hung dieu tri benh
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190352074003.NGUYEN LE MINH.MS 2019.331
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810191025490002.NGUYEN LE MINH.MS 2019.333
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190761138001.NGUYEN LE MINH.ung ho MS 2019.329
8/10/2019300,000.00IBVCB.0810190166377008.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.333_Chau Nguyen Dinh Hung
8/10/2019300,000.00IBVCB.0810190822677007.DO TRUNG DUNG.Ung ho MS 2019.332_Pham Thi Hoa (Thanh Hoa)
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190357535005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.331 Thuong Viet Nam - 198 Tran Quang Khai, Ha Noi
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190527743004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190339379003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.329
8/10/20191,000,000.00IBVCB.0810190876307001.VU THI TAM.CHI TAM BINH DUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.332
8/10/2019300,000.00IBVCB.0810190695369001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MSMS 2019.333 ba Pham Thi Hoa
8/10/20191,000,000.00IBVCB.0810190170639001.NGUYEN DUC GIANG.ung ho MS 2019.332
8/10/2019100,000.00IBVCB.0810190629387001.Luong Bao Nam so 14 ngach 102/20 Phao Dai lang MS 2019.333
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190193819002.Huy 69 TTH6 MS 2019.321
8/10/2019500,000.00IBVCB.0810190391298001.HUYNH KIM NHUT.Ung ho MS 2019.333 - Ba Pham Thi Hoa, O so 30D ngo 75 duong Dien Bien, phuong Cua Bac, Nam Dinh
8/10/2019300,000.00IBVCB.0810190783512001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.333, ba Pham Thi Hoa, Nam Dinh
8/10/2019200,000.00IBVCB.0810190874552003.DINH NGOC LINH.Ung ho MS 2019.333
8/10/2019100,000.00IBVCB.0810190107958001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.333
8/10/2019500,000.00IBVCB.0810190152530005.NGUYEN QUOC QUYEN.ung ho ms 2019.170
8/10/2019500,000.00IBVCB.0810190878530002.NGUYEN QUOC QUYEN.ung ho ms 2019.326
8/10/2019100,000.00IBVCB.0710190322678001.VU VAN DUC.ung ho MS 2019.332, cau cho em song that tot
8/10/2019100,000.00IBVCB.0710190464022002.CAO THANH HAI.Ung ho MS 2019.332
8/10/20192,000,000.00TRINH THI HUONG/ CT TNHH BDS HUNG THIEN LOC UNG HO NU SINH UNG THU MS 2019332 GD TIEN MAT
8/10/2019100,000.00MBVCB.250920969.MS2019.330, be Mai Tran My Tien.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/10/2019200,000.00MBVCB251592729.ung ho MS 2019.333.CT tu 0021001482483 NGUYEN THI HUYEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019100,000.00MBVCB251507558.ung ho MS 2019.332.CT tu 0451000397041 NGUYEN QUI VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019100,000.00MBVCB251182063.Ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam..CT tu 0281000636852 PHAM THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019200,000.00MBVCB251167406.ung ho MS 2019.239.CT tu 0591001646523 TRUONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/201950,000.00MBVCB251152059.ung ho MS 2019.333.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019500,000.00MBVCB251144259.ung ho MS 2019.332.CT tu 0451000280240 NGUYEN DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/20191,000,000.00MBVCB251075636.ung ho ms 2019.332.CT tu 0011002192798 DOAN DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019200,000.00MBVCB251041951.Ung ho MS 2019333.CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019200,000.00MBVCB251017110.ung ho em Hoa(MS:2019.332).CT tu 0041000218388 LE THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019400,000.00MBVCB251016128.ung ho MS 2019.331.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/20191,000,000.00MBVCB251014623.ung ho MS 2019.333.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019200,000.00MBVCB251002129.ung ho MS 2019.333 be nguyen dinh hung.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019200,000.00MBVCB.250987894.Ung ho MS 2019.333_ba Pham Thi Hoa.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/10/2019300,000.00MBVCB250980999.ung ho ms 2019.333 .CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/20191,000,000.00MBVCB250976295.ung ho em Hoa ma so: MS 2019.332.CT tu 0071002943394 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/20191,000,000.00MBVCB250949414.ung ho MS 2019.125.CT tu 0021000427055 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/10/2019300,000.00Sender:01310001.DD:081019.SHGD:10015722.BO:NGUYEN THI THANH LOAN.UNG HO MS 2019.333
8/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:081019.SHGD:10014545.BO:NGUYEN THI ANH DAO.DAO UNG HO MS 2019.332
8/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:081019.SHGD:10012392.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.333 BE NGUYEN DIN H HUNG
8/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:081019.SHGD:10011164.BO:DAO XUAN PHONG.MS 2019333
8/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:081019.SHGD:10007538.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.333
8/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:081019.SHGD:10008984.BO:NGUYEN VAN THU.UNG HO MS 2019.332
8/10/2019100,000.00Sender:79310001.DD:081019.SHGD:10005209.BO:HA QUANG HUY.UNG HO MS 2019.332
8/10/2019100,000.00Sender:01310005.DD:081019.SHGD:10005321.BO:PHAN DINH HUNG.UNG HO MS 2019.332
8/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:081019.SHGD:10004524.BO:NGUYEN THI HONG.UNG HO MS2019.307 CHI LAM THI G IAT
8/10/2019200,000.00LE VAN THANG CT UNG HO MS 2019.328 DUC NHAN // GD TIEN MAT
8/10/2019300,000.00Sender:01310001.DD:071019.SHGD:10015684.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.332
7/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:071019.SHGD:10004545.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.330 BE MAI TRAN MY TIEN
7/10/2019400,000.00Sender:79307006.DD:071019.SHGD:10011349.BO:KY NGOC BICH.CT NH NGOAI THUONG CN 198 TRAN QUA NG KHAI,KY NGOC BICH GIUP 02 BE TRAN HAI ANH,TRAN NGOC BICH( MS 2019,329),HOI HUONG CONG DUC CHO DUONG QUANG NHUT SN 28/09/2002 NHAM NGOC 187
7/10/2019500,000.00Sender:01201004.DD:071019.SHGD:10012628.BO:TRAN VAN HIEN.UNG HO CASE 2019.332
7/10/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:071019.SHGD:10015540.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.332
7/10/2019500,000.00Sender:79303008.DD:071019.SHGD:10010801.BO:NGO TU NGAN.UNG HO MS 2019.329
7/10/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:071019.SHGD:10006790.BO:TRAN VAN HOANG.IBUNG HO MS 2019.332
7/10/2019300,000.00Sender:01321001.DD:071019.SHGD:10001417.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2019 332 EM PHAM THI HOA
7/10/2019200,000.00NGUYEN XUAN HUY;UNG HO MS 2019.332;
7/10/2019200,000.00VCBVT.84376666999.CT tu 0971000018016.TRAN ANH BAC sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191007238915211.VNVT20191007911364.Ung ho MS 2019.332 be Pham Thi Hoa
7/10/2019300,000.00399137.071019.164134.Ung ho ma so 2019.332, ba Pham Thi Cham, thon Bai An 2, xa Dinh Thanh, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Ho
7/10/2019200,000.00396341.071019.163607.Ung ho MS 2019.125 FT19280051460808
7/10/2019100,000.00234547.071019.162958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.332
7/10/2019300,000.00530567.071019.163310.Chuyen khoan MS 2019.332
7/10/2019200,000.00323714.071019.161636.Ung ho tu thien ma MS2019 332
7/10/2019200,000.00317989.071019.161000.Ung ho Ms 2019332 Mong em luon tich cuc vuot qua kho khan
7/10/2019150,000.00514150.071019.160906.ung ho ms 2019.332
7/10/2019200,000.00312489.071019.160321.Nguyen Nhu Duc ung ho MS 2019 332 em Pham Thi Hoa
7/10/2019100,000.00310818.071019.160121.MS 2019 329
7/10/2019100,000.00076434.071019.155810.Ung ho Ms 2019 332
7/10/2019500,000.00506375.071019.155743.Chuyen tien ung ho MS 2019.332
7/10/2019100,000.00091736.071019.155557.3402625308 Chuyen qua MoMo Ung ho Ms 2019332 mong em som vuot qua kho khan manh me len em nhe
7/10/2019200,000.00491709.071019.153632.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00517666.071019.151415.CK tu 015216750001 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00904304.071019.150603.Vietcombank 0011002643148 NGO THI XUAN UH MS 2019.332
7/10/2019100,000.00021551.071019.150256.IBFTA 191007000030735 MS 2019.332
7/10/2019200,000.00345011.071019.145648.Ung ho MS2019.332 FT19280804901006
7/10/2019100,000.00900567.071019.144340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019.322
7/10/2019100,000.00336167.071019.143855.Ung ho e pham thi hoa FT19280771041000
7/10/2019150,000.00899570.071019.143047.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00286827.071019.142941.UNG HO MS 2019.332-071019-14:30:14
7/10/2019100,000.00108737.071019.142840.191007000027536 MS 2019.332 ZP5DN149C74T
7/10/2019200,000.00440891.071019.141818.Ung ho ms 2019.331
7/10/2019300,000.00440906.071019.141817.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019100,000.00325994.071019.141657.Ung ho MS 2019.329 FT19280853378299
7/10/2019100,000.00854783.071019.141619.IBFT MS2019.332
7/10/2019100,000.00325085.071019.141456.Ung ho MS 2019.331 FT19280770952971
7/10/2019100,000.00324396.071019.141321.Ung ho MS 2019.332 FT19280610071079
7/10/2019150,000.00221954.071019.140451.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRINH VIET PHUC chuyen khoan
7/10/20191,000,000.00428956.071019.135833.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
7/10/2019200,000.00317776.071019.135745.MS2019.329 FT19280943226538
7/10/2019300,000.00317541.071019.135711.Ung ho MS 2019.332 FT19280516037507
7/10/2019200,000.00316438.071019.135428.Ung ho ma so 2019.332 FT19280920029810
7/10/2019100,000.00216590.071019.134947.Ung ho MS2019 331
7/10/2019500,000.00314340.071019.134931.Ung ho MS 2019.329 FT19280943202409
7/10/2019100,000.00215648.071019.134802.Ung ho MS2019 332
7/10/2019300,000.00273639.071019.133546.UNG HO MS 2019.332-071019-13:36:14
7/10/2019500,000.00557442.071019.132458.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00306687.071019.132836.Ung ho MS 2019.329 FT19280232798433
7/10/2019200,000.00098410.071019.131505.Ung ho MS 2019 332
7/10/2019100,000.00974736.071019.130155.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HONG YEN chuyen khoan ung ho MS 2019.
7/10/2019100,000.00297323.071019.125757.MS 2019.332 FT19280696086309
7/10/2019100,000.00252668.071019.124137.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00292239.071019.124045.Ung ho ms 2019.332 FT19280279603470
7/10/2019100,000.00189895.071019.124027.ung ho em Hoa ung thu tai MS 2019 332
7/10/2019200,000.00397595.071019.123802.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019500,000.00397098.071019.123639.Ung ho be 2019.125 Nguyen Quoc Vinh
7/10/2019100,000.00396587.071019.123517.MS 2019.332 chuc em mau khoi benh
7/10/2019200,000.00289667.071019.123253.Ung ho MS 2019.331 FT19280108296922
7/10/2019200,000.00289121.071019.123111.Ung ho MS 2019.332 FT19280834442637
7/10/2019100,000.00288838.071019.123024.Ung ho ms 2019.332 FT19280562104909
7/10/20191,000,000.00039078.071019.122710.MS 2019332 PHAM THI HOA
7/10/2019200,000.00972403.071019.121319.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS2019.332
7/10/2019300,000.00893103.071019.120042.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.332
7/10/2019200,000.00278608.071019.120030.MS 2019.332 FT19280209536859
7/10/2019100,000.00134513.071019.105350.MS 2019 332
7/10/2019300,000.00133352.071019.105159.Ung ho em Nguyen Quoc Vinh MS 2019 125
7/10/2019100,000.00342790.071019.104539.ung ho ms 2019.332
7/10/2019200,000.00340055.071019.104112.Ung ho bac Cham MS 2019.332
7/10/20191,000,000.00245076.071019.103901.Ung ho MS 2019332 FT19280605740440
7/10/2019300,000.00242348.071019.103255.Ung ho MS 2019.332 FT19280789992499
7/10/2019300,000.00329376.071019.102334.ung ho MS 2019.328
7/10/2019200,000.00008276.071019.102141.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019500,000.00178426.071019.101816.Ung ho pham thi hoa ms 2019.332
7/10/2019200,000.00885588.071019.101409.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019.329
7/10/2019100,000.00964405.071019.101343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.332
7/10/2019500,000.00324915.071019.101615.Chuyen tien ung ho MS 2019332
7/10/2019300,000.00237339.071019.095328.Ung ho MS 2019.329
7/10/2019100,000.00095102.071019.095227.Ung ho chi Toan MS 2019 329
7/10/2019100,000.00236727.071019.094649.Ung ho MS 2019.332
7/10/20191,000,000.00870727.071019.093817.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/10/2019100,000.00007617.071019.092715.mong chau mau khoe
7/10/2019500,000.00204778.071019.090154.Ung ho MS 2019.332 FT19280721041382
7/10/2019200,000.00279993.071019.085631.Do Khanh Ha Ung Ho MS 2019.331 Chuc con som khoi benh den truong cung cac ban
7/10/2019200,000.00046432.071019.082905.Ung ho MS 2019 332
7/10/2019200,000.00886048.071019.081934.198 Tran Quang Khai
7/10/2019200,000.00176074.071019.081518.2019.332
7/10/2019200,000.00189775.071019.080740.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19280290007610
7/10/20191,000,000.00075923.071019.075923.ung ho MS 2019.332
7/10/2019300,000.00241627.071019.074346.Ung ho ms 2019.331 chau linh chau ba bui thi ngoan o tuyen quang
7/10/2019200,000.00535681.071019.071652.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LUU THI MINH THOA chuyen khoan u.h ms 2019.329
7/10/2019100,000.00181348.071019.064233.ung ho MS 2019.331 FT19280001627825
7/10/2019100,000.00196875.071019.061114.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 332
7/10/2019200,000.00087318.071019.041700.191007000000445 Ms 2019.329 ZP5DN146KMH8
7/10/2019300,000.00952869.071019.011707.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE BA HOANG chuyen khoan ung ho
7/10/2019500,000.00175347.071019.003931.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19280850628573
7/10/2019100,000.00509418.061019.224349.Ung ho MS 2019125 be nguyen quoc vinh
7/10/2019200,000.00195405.061019.222600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.125 ung ho e nguyen quoc vinh chuc e mau
7/10/2019200,000.00185900.071019.144635.UNG HO MS 2019.332
7/10/2019100,000.00299431.071019.214449.MS 2019.329
7/10/2019100,000.00654954.071019.211821.ung ho Ms 2019.329
7/10/2019100,000.00654095.071019.211537.MS 2019.332
7/10/20192,000,000.00652867.071019.211127.ChUYEN UNG HO MS 2019332. CHUC EM HOA CAN DAM VA MANH ME
7/10/2019300,000.00116986.071019.210022.ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
7/10/2019300,000.00966873.071019.205209.TRAN HOANG NAM
7/10/2019200,000.00296496.071019.204914.MS 2019.125
7/10/201950,000.00484732.071019.204234.Ung ho MS 2019.332 FT19281704886940
7/10/2019200,000.00200536.071019.203007.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00481139.071019.202940.Ung ho MS 2019.332 FT19280101869164
7/10/20191,000,000.00635564.071019.202129.ung ho ms 2019.170 be ha hai yen
7/10/201950,000.00202396.071019.201615.Ung ho ma so 2019.332
7/10/2019100,000.00476098.071019.201300.Ung ho ms 2019.332 FT19280030915593
7/10/2019100,000.00201447.071019.193752.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019300,000.00179232.071019.190729.Ung ho ms 2019.329
7/10/2019200,000.00454393.071019.190043.MS 2019.332 FT19280666600469
7/10/2019200,000.00527219.071019.185010.Ung ho ms 2019326
7/10/2019100,000.00586469.071019.181745.Chuyen tien ung ho ms 2019.332
7/10/2019150,000.00098013.071019.175241.Ungho 2019 332
7/10/2019100,000.00975278.071019.172443.e xin duoc ung ho em Pham Thi Hoa bi ung thu tuyen mang tai
7/10/2019500,000.00139370.071019.171731.ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
7/10/2019200,000.00092261.071019.171544.Ung ho ms 2019332
7/10/201950,000.00550458.071019.170502.MS 2019.332
7/10/2019100,000.00088965.071019.165708.2019332 chuc em suc khoe
7/10/2019150,000.00544008.071019.165405.MS 2019.332
7/10/2019100,000.00404103.071019.165131.Ung ho be ms 2019.329 FT19280101054582
7/10/201950,000.00IBVCB.0710190495550002.Bio Tho Ngoan Phuc Linh, Xa Tien Bo, Yen Son, Tuyen Quanf MS 2019.331
7/10/2019300,000.00IBVCB.0710190537834003.TRINH HONG VIET.UNG HO EM PHAM THI HOA MS 2019.332
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190010745002.TRAN HAI LONG.ung ho MS 2019.332
7/10/2019300,000.00IBVCB.0710190024423002.NGUYEN THI NGOC HIEN.Ung ho MS 2019.326 (chi Hoang Thi Hien)
7/10/201950,000.00IBVCB.0710190804481002.BUI THI NGOAN TUYEN QUANG MS 2019.331
7/10/201950,000.00IBVCB.0710190567997001.NGUYEN THI TOAN BAC GIANG MS 2019.329
7/10/20191,000,000.00IBVCB.0710190230521001.LE CHI NGHI.UNG HO EM PHAM THI HOA MS 2019.332
7/10/2019500,000.00IBVCB.0710190391813003.NGUYEN HUU THIEN DUC.ung ho MS 2019.332
7/10/201960,000.00IBVCB.0710190373985004.THAI THI MY DUNG.Ung ho Ms 2019.329
7/10/2019150,000.00IBVCB.0710190026851003.DANG THI KIM THOA.UNG HO MS 2019.332
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190788339001.HUYNH THI THUY TRAM.ung ho MS 2019.332
7/10/2019500,000.00IBVCB.0710190125654001.NGUYEN THI NGOC HA.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00IBVCB.0710190334218001.PHAN XUAN MY.Ung ho MS 2019.332
7/10/20191,000,000.00IBVCB.0710190832694003.NGUYEN THI TRA GIANG.Ung ho MS 3019.332
7/10/2019500,000.00IBVCB.0710190059238004.NGO THI THU THUY.Ung ho MS 2019.332
7/10/2019300,000.00IBVCB.0710190507514002.DAO NGOC DUNG.ung ho MS 2019..332
7/10/2019500,000.00IBVCB.0710190055226001.HUYNH LAM DUY.POTM ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
7/10/20191,500,000.00IBVCB.0710190688324001.BUI DINH THANH.ung ho MS 2019.332, Chuc em mau khoe
7/10/2019200,000.00IBVCB.0710190721026001.Pham Thi Bich Phuong Pham Thi Hoa- Thanh Hoa- MS:2019.332 Bi benh ung thu
7/10/2019200,000.00IBVCB.0710190872673001.TRAN PHAN BINH.ung ho MS 2019.332
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190893139003.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190284755002.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.331
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190017535001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.332
7/10/2019200,000.00IBVCB.0710190965305002.HOANG THANH LAM.UNG HO 2019.329
7/10/20191,000,000.00IBVCB.0710190894019002.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2019.332
7/10/2019100,000.00IBVCB.0710190177663002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.332
7/10/2019500,000.00IBVCB.0710191041781001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.329 chi NGUYEN THI TOAN, tinh Bac Giang.
7/10/20191,001.00IBVCB.0610190075571003.ds qwe qwe
7/10/2019100,000.00MBVCB250902424.ung ho MS 2019.329.CT tu 0491001788645 NGUYEN BA PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/20191,000,000.00MBVCB250893846.ung ho ma so 2019.332 .CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019150,000.00MBVCB250892000.Ung ho MS 2019.332.CT tu 0481000760209 LE BA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250891595.hieu chi linh ung ho MS 2019.332.CT tu 0341005035702 TRUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250854767.ung ho MS 2019.332 Em Pham Thi Hoa.CT tu 0831000030358 LE THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250846601.ung ho MS 2019.332 - pham thi hoa (thanh hoa).CT tu 0451001740247 MAI XUAN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250787048.MS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0041001152053 NGUYEN CHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250736851.ung ho MS 2019.332.CT tu 0491000116809 PHAM DUC NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250735950.ung ho ms 2019.332.CT tu 0031000223780 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB.250689862.giup do ms 2019.332.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/10/2019200,000.00MBVCB250672194.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0091000101057 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/201950,000.00MBVCB250648773.ung ho MS 2019.332.CT tu 0781000486295 NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250635492.ung ho MS 2019.332.CT tu 0011004407105 NGUYEN VIET HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019400,000.00MBVCB250633828.Ms 2019 .332.CT tu 0971000020928 TRAN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250560487.MS 2019.332.CT tu 0691000397740 TONG XUAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250517064.Ung ho ms 2019.332.CT tu 0491000063937 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250491322.Khanh Trang ung ho MS 2019.332.CT tu 0451000259631 LUONG THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250489977.ung ho MS 2019.332, chuc em mau binh phuc.CT tu 0021002111032 NGUYEN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250483101.MS 2019. 332.CT tu 0351000622105 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/201950,000.00MBVCB250481184.ung ho MS 2019.332.CT tu 0301000353203 VU HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019300,000.00MBVCB250478840.ung ho ms 2019.301.CT tu 0021000443821 DANG HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250466382.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0721000607700 LUU BAO YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250441337.ung ho 2 be MS2019.329.CT tu 0011004048668 BACH THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250436659.ung ho MS 2019.332.CT tu 0491000057969 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250396788.Ung ho MS 2019.332.CT tu 0011002273973 LE XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB.250392495.Con bi ung thu.CT tu ung ho MS 2019.321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/10/2019200,000.00MBVCB250391560.ung ho ms 2019.332 pham thi hoa .CT tu 0691000377349 TRUONG MAI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250372937.dieu tri ung thu.CT tu 0121000892256 NGUYEN DANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250371925.ung ho MS 2019.332.CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250361502.ung ho MS 2019.332.CT tu 0301000352769 VO TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250358814.ung ho ms 2019.332.CT tu 0981000418888 LA TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019100,000.00MBVCB250353564.ung ho MS 2019.332.CT tu 0971000003395 NGUYEN TRONG DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250352072.MS 2019.332.CT tu 0351000754307 DUONG THI HONG KET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB.250310739.2019.317 hai be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu Thanh Que toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/10/20192,000,000.00MBVCB250305112.ung ho MS 2019.332.CT tu 0671000432139 TRUONG VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250286735.ung ho Ms 2019.332.CT tu 0491000164655 NGUYEN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250239618.ung ho MS 2019.332.CT tu 0381006662666 NGUYEN THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250223849.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0021000249160 TRINH THI NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250215903.ung ho MS2019.329.CT tu 0491000119601 PHAM BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250215579.ung ho MS2019.330.CT tu 0491000119601 PHAM BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019500,000.00MBVCB250215203.Ung ho MS2019.331.CT tu 0491000119601 PHAM BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/2019200,000.00MBVCB250204051.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071000716419 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/10/201950,000.00Sender:01201004.DD:071019.SHGD:10011108.BO:PHAM THI HONG PHUC.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
7/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:071019.SHGD:10014958.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.332 EM PHAM THI HOA
7/10/2019400,000.00Sender:01310012.DD:071019.SHGD:10015172.BO:THAN THUY TRANG.UNG HO MS 2019.329
7/10/2019300,000.00Sender:01310005.DD:071019.SHGD:10011022.BO:LE DINH BA.UNG HO MS 2019.313 EM DANG LE HUYNH TRANG
7/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:071019.SHGD:10012699.BO:TRAN ANH DUC.UNG HO MA SO 2019.329
7/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:071019.SHGD:10009154.BO:NGUYEN THANH MINH.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VI NH
7/10/201950,000.00Sender:79310001.DD:071019.SHGD:10001124.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.329 CHI NGUYEN THI TO AN
7/10/201950,000.00Sender:01310012.DD:071019.SHGD:10001198.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.328 CHI TRAN THI DUYE N
7/10/2019200,000.00IBPS/SE:01202002.DD:071019.SH:10000148.BO:LUONG VIET TUAN.995219100729381 - UNG HO MS 2019 .329
7/10/2019500,000.00IBPS/SE:79310001.DD:071019.SH:10014940.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2019.332
7/10/2019200,000.00IBPS/SE:01202001.DD:071019.SH:10000132.BO:LUONG VIET TUAN.995219100729379 - UNG HO MS 201 9.327
7/10/2019200,000.00IBPS/SE:79502001.DD:071019.SH:10000913.BO:DAO VAN TUAN.UNG HO MS 2019.329 - VIETNAMNET
7/10/2019300,000.00IBPS/SE:01310012.DD:071019.SH:10013429.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UH MS 2019 329
7/10/2019100,000.00142391.061019.200157.Ung ho chi Nguyen Thi Toan FT19280004303479
6/10/2019500,000.00172444.061019.193957.Ung ho MS 2019.125
6/10/2019200,000.00136889.061019.193354.MS 2019.329 FT19280625453620
6/10/2019300,000.00130239.061019.185915.Ung ho ms 2019.313 e le Huynh trang FT19280535679265
6/10/201950,000.00572717.061019.142557.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19280711616942
6/10/2019200,000.00834902.061019.140136.ung ho MS 2019 329
6/10/2019300,000.00568541.061019.140110.Ung ho chi Nguyen thi toan, MS 2019.329 FT19280853313047
6/10/2019500,000.00153669.061019.135830.UNG HO MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-061019-13:58:29
6/10/2019200,000.00565927.061019.134423.Ung ho ms 2019.329 FT19280624251008
6/10/20191,000,000.00068061.061019.125503.MS2019.125 be nguyen quoc vinh
6/10/2019300,000.00718698.061019.122935.ung ho MS 2019.329
6/10/2019200,000.00055587.061019.115751.Ung ho MS 2019.329
6/10/2019100,000.00053788.061019.115009.Ung ho ms 2019.329
6/10/2019200,000.00073668.061019.114133.UNG HO MA SO 2019.329
6/10/2019200,000.00537685.061019.110243.Ung ho MS 2019.329 FT19280623749307
6/10/2019100,000.00531881.061019.103438.MS 2019.329 FT19280002399034
6/10/2019500,000.00997856.061019.083332.Chuyen tien ung ho MS 2019125be nguyenquocvinh
6/10/2019200,000.00990161.061019.080134.UH MS 2019.329
6/10/2019100,000.00977873.061019.064123.Chuyen tien UNG HO ms 2019.329
6/10/2019500,000.00702820.061019.002952.Ung ho ms 2019 329
6/10/2019500,000.00659634.061019.002230.2019.329
6/10/2019200,000.00287466.051019.225011.ung ho ms 2019.329
6/10/2019200,000.00983281.051019.222904.Ms 2019.326 FT19280390679538
6/10/2019200,000.00IBVCB.0610190319057002.TRAN THI THANH THUY.Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
6/10/20191,000.00IBVCB.0610190009125001.asd 12 QWE
6/10/20191,000.00IBVCB.0610190176293002.asd qwe QWE
6/10/2019500,000.00IBVCB.0610190869011002.HUYNH LAM DUY.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
6/10/2019100,000.00IBVCB.0610190655246001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.329
6/10/2019500,000.00IBVCB.0610190210606001.DANG THI THAO THY.Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
6/10/2019200,000.00IBVCB.0610190650118001.HUYNH THI HANH PHUONG.Ung ho: MS 2019.329
6/10/20191,000,000.00IBVCB.0610190292452002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien dieu tri benh
6/10/20191,000,000.00IBVCB.0610190529834003.CHU THI TUYEN.Ung ho ma so 2019.329
6/10/20191,000,000.00IBVCB.0610190849056001.LUONG NGOC KHAI.Ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
6/10/2019100,000.00IBVCB.0610190951264002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.331
6/10/2019100,000.00IBVCB.0510190202476002.TRAN HOANG LONG.ung ho MS 2019.329. ung ho gd chi Toan
6/10/2019200,000.00MBVCB250107227.ung ho be Nguyen Quoc Vinh MS 2019.125.CT tu 0101001180196 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019300,000.00MBVCB250032923.Em ung ho MS2019.329. Em chuc gia dinh som vuot qua kho khan..CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019200,000.00MBVCB249948444.cao thi thuy ung ho ma so 2019.329.CT tu 0401001434523 CAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019300,000.00MBVCB249947807.chuyen MS 2019329.CT tu 0631003854130 NGUYEN THI HONG LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019200,000.00MBVCB.249921006.ung hoMS 2019.331.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/10/2019300,000.00MBVCB249916762.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh ( con anh nguyen van vu) .CT tu 0081000737579 DIEU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019300,000.00MBVCB249850247.ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019300,000.00MBVCB249846440.MS2019329.CT tu 0011000938390 VU THI THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019200,000.00MBVCB249814995.ung ho ma so 2019.329.CT tu 0011004109434 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019200,000.00MBVCB249813486.MS 2019.329.CT tu 0141000752360 NGUYEN THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019100,000.00MBVCB249807158.ung ho MS 2019.329.CT tu 0611000185350 HOANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019300,000.00MBVCB249794918.UNG HO MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0591000192841 TOAN DANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/2019200,000.00MBVCB249791013.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0691000321444 NGUYEN HANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/10/20191,000,000.00VCBVT.84982197820.CT tu 0011001976355.TRAN THI NGUYET sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191005233815283.VNVT20191005897787.Ung ho ma 2019.329
5/10/2019200,000.00687575.051019.215116.Ung ho MS 2019 329
5/10/2019200,000.00947638.051019.213000.Ung ho ma so 2019.329 , chuc chau Ngoc Bich binh an
5/10/2019200,000.00097385.051019.212121.353SML8192800004 Chau Anh ung ho MS 2019 329
5/10/2019300,000.00052670.051019.212119.191005000038360 Ung ho MS 2019.329 chi Nguyen Thi Toan ZP5DMV8ODJ95
5/10/2019300,000.00675769.051019.212012.ung ho MS 2019.324
5/10/2019300,000.00675396.051019.211513.MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)
5/10/2019250,000.00674936.051019.210936.MS 2019.326
5/10/2019300,000.00674743.051019.210655.ung ho MS 2019.329
5/10/2019300,000.00922186.051019.210226.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.329
5/10/2019200,000.00674609.051019.210453.MS 2019.323
5/10/2019200,000.00164375.051019.201002.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.330 be Mai Tran My Tien
5/10/2019200,000.00281739.051019.200211.Ung ho MS2019.329
5/10/2019100,000.00919708.051019.193512.Vietcombank 0011002643148 ung ho me co 2 con bi ung thu o Bac Giang
5/10/2019500,000.00070269.051019.185854.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
5/10/2019100,000.00838586.051019.183249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019329-Nguyen Thi Toan- Tam Di- Luc N
5/10/2019100,000.00848189.051019.161234.MS 2019.125
5/10/2019300,000.00145486.051019.160620.Co Hoang Nguyen ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.
5/10/2019200,000.00262253.051019.144636.ung ho MS 2019.329
5/10/2019200,000.00847098.051019.135426.MS 2019.329 FT19278853295923
5/10/2019500,000.00433836.051019.122757.Ms 2019 329
5/10/2019100,000.00621434.051019.122802.MS 2019.125 quoc vinh
5/10/2019200,000.00772482.051019.121655.Ung ho MS 2019.330 be mai tran my tien
5/10/2019200,000.00839618.051019.113539.MS 2019.327 Mong moi dieu tot dep den voi gia dinh FT19278806221764
5/10/2019100,000.00740787.051019.105206.Ung ho Ms 2019.329
5/10/2019200,000.00027008.051019.104810.MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH (CHUC E SOM KHOE MANH)-051019-10:48:08
5/10/2019500,000.00562721.051019.102215.Ung ho MS 2019.329
5/10/2019200,000.00063876.051019.084836.UNG HO CHO MS 2019.329 - CHI NGUYEN THI TOAN - BAC GIANG
5/10/2019100,000.00923990.051019.084526.ung ho chi Toan Bac Giang
5/10/201950,000.00673062.051019.081013.Chuyen tien ung ho MS 2019.330
5/10/2019200,000.00835627.051019.075324.Ung ho chi nguyen thi toan o bac giang
5/10/2019500,000.00889113.051019.072542.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2019.125 be nguyen quoc vinh
5/10/2019500,000.00832217.051019.030358.Ms 2019 329 Ung ho chi nguyen thi toan
5/10/2019500,000.00236747.051019.022950.Ms 2019.329
5/10/20191,000,000.00236608.051019.014134.Giup chau mo tim
5/10/2019350,000.00236155.051019.002154.Ung ho MS 2019.125 Be NGUYEN QUOC VINH
5/10/2019100,000.00720069.041019.232118.Ms 2019 329 FT19278223760223
5/10/20191,000,000.00717719.041019.225954.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT19278263400265
5/10/20192,000,000.00886176.041019.224911.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019329
5/10/2019300,000.00803783.041019.220702.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.239
5/10/2019200,000.00IBVCB.0510190684355001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.303 em Hoang Duc Phi - Phu Tho
5/10/20191,000,000.00IBVCB.0510190171875001.PHAM THI THUY DUNG.Ung ho case MS2019.329
5/10/2019300,000.00IBVCB.0510191046557003.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.329, chi Nguyen Thi Toan, Bac Giang
5/10/2019300,000.00IBVCB.0510190278673001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.330 be Mai Tran My Tien
5/10/201950,000.00IBVCB.0510190159386003.THAI THI MY DUNG.ma so 2019 328 ung ho be Nhan
5/10/2019200,000.00IBVCB.0510190529844001.NGUYEN DONG TUE.Ung ho MS 2019.329
5/10/2019200,000.00IBVCB.0510190130446001.Mai Tran My Tien Tran Phu, Loc Son, Bao Loc, Lam Dong Ms. 2019.330
5/10/2019100,000.00IBVCB.0510190938518003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.330
5/10/2019300,000.00IBVCB.0510190944514002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS MS 2019.330 be Mai Tran My Tien
5/10/2019250,000.00IBVCB.0510190700838002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.328
5/10/2019250,000.00IBVCB.0510190616054001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.329
5/10/2019500,000.00IBVCB.0510190134138001.DUONG THI TRUC QUYNH.Ung ho ma so 2019.329
5/10/2019500,000.00IBVCB.0410190676954002.NGUYEN THUY HOA.Ung ho MS 2019.329
5/10/2019200,000.00MBVCB249761333.ung ho ma so 2019.329 chi nguyen thi toan.CT tu 0691000309669 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019200,000.00MBVCB.249753368.1 con bi ung thu xuong va 1 con bi hoai tu ruot.CT tu Nguyen Thi Toan MS2019.329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019300,000.00MBVCB249751428.MS 2019.328 Chi Tran Thi Duyen.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019300,000.00MBVCB249750729.MS 2019.329 Nguyen Thi Toan.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019200,000.00MBVCB249546717.ms 2019.327.CT tu 0841000107979 NGUYEN VAN THAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019500,000.00MBVCB249542469.MS2019.329.CT tu 0351000346329 NGUYEN HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019300,000.00MBVCB249505213.MS 2019.329 Be Mai Tran My Tien.CT tu 0281000204131 SU A LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019500,000.00MBVCB249485740.Ung Ho MS 2019.326.CT tu 0581000758266 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019500,000.00MBVCB.249484769.ung ho MS 2019.329 c Nguyen Thi Toan.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/20192,000,000.00MBVCB.249356568.ung ho ms 2019.327 Ong Nguyen Van Chuan (Bac Ninh).CT tu vo danh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019200,000.00MBVCB.249350388.benh ung thu mau.CT tu MS 2019.330 mai tran my tien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/20191,000,000.00MBVCB249349723.ung ho MS 2019.329.CT tu 0071002526071 NGUYEN HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019500,000.00MBVCB.249340766.Ung ho MS 2019.329 - chi Nguyen Thi Toan.CT tu VU DUY MANH toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019200,000.00MBVCB.249325636.2019.329.CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019500,000.00MBVCB249310950.ung ho MS 2019.329.CT tu 0201000581721 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019200,000.00MBVCB.249296022.Ung ho qua Bao VietNamNet:Ghi ro ung hoMS 2019.3.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019100,000.00MBVCB.249291111.ung ho MS 2019.329 Nguyen Thi Toan.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019100,000.00MBVCB249283498.ung ho MS 2019.327.CT tu 0351001155067 LE TAT DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019270,000.00MBVCB.249266164.be Vinh hs lop 8 can mo tim gap.CT tu ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019200,000.00MBVCB.249260400.benh hiem ngheo.CT tu MS: 2019 - 329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/10/2019100,000.00MBVCB249255139.MS 2019.125.CT tu 0531000296879 BUI VU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/2019500,000.00MBVCB249245899.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0071003114443 PHAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/10/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:041019.SHGD:10008667.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO THI NGOC THUY UNG HO M S:2019.328
4/10/20191,000,000.00Sender:01202001.DD:041019.SHGD:10005503.BO:NGUYEN THI THANH HA.995219100457314 UNG HO MS 2019.326 HOANG THI HIEN
4/10/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:041019.SHGD:10003421.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.HBUNG HO BE NHAN M S 2019.328
4/10/20191,000,000.00Sender:79201001.DD:041019.SHGD:10001457.BO:HUYNH VAN TAN.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
4/10/2019100,000.00VCBVT.84981201521.CT tu 0351000825201.NGUYEN VAN NHI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191004238611006.VNVT20191004883561.Ung.ho.ms 2019.329
4/10/20191,000,000.00719346.041019.133643.IBFT Ung ho MS 2019.329
4/10/2019200,000.00781881.041019.132925.Vietcombank 0011002643148 ms 2019 125 be Nguyen quoc vinh
4/10/2019300,000.00860611.041019.131348.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019.329
4/10/2019100,000.00138172.041019.130512.3385800439 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019500,000.00522633.041019.124218.Ung ho MS 2019.329 FT19277924472942
4/10/2019200,000.00378471.041019.003837.Phong Linh ung ho MS 2019.329 - chau Ngoc Bich con chi Nguyen Thi Toan - Bac Giang
4/10/2019200,000.00521163.041019.123656.ung ho em tran van nho, ma so 2019.155 FT19277166491201
4/10/2019200,000.00099566.041019.114144.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019100,000.00504142.041019.114151.Ung ho ms 2019.328. Chuc con nhanh khoe FT19277346795909
4/10/2019200,000.00487244.041019.105752.MS 2019. 125 FT19277396887701
4/10/201950,000.00433515.041019.103631.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.328
4/10/2019500,000.00770953.041019.102725.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019.326
4/10/2019200,000.00318758.041019.102137.Chuyen tien ung ho MS 2019.327
4/10/2019200,000.00465141.041019.100204.Ung ho MS 2019.329 FT19277500000500
4/10/20191,000,000.00742142.041019.100033.Ung ho MS 2019 225 Be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019200,000.00306279.041019.095833.Ung ho MS 2019.329
4/10/2019200,000.00884861.041019.093256.Ung ho MS2019 329
4/10/2019100,000.00447265.041019.091253.Ung ho MS 2019.328 FT19277232181599
4/10/2019500,000.00845138.041019.085711.MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH-041019-08:57:41
4/10/2019100,000.00934933.041019.083050.TRAN QUANG HUY ung ho ms 2019 239 Chi Nguyen Thi Toan
4/10/2019200,000.00259589.041019.082430.Ung ho MS 2019.328 chi Tran thi Duyen
4/10/2019200,000.00258799.041019.082234.Ung ho MS 2019.329 chi Nguyen Thi Toan
4/10/2019100,000.00048842.041019.075255.ung ho be Tran Duc Nhan(con chi Tran Thi Duyen)
4/10/20191,000,000.00428625.041019.075435.Ung ho MS 2019.329 FT19277658605720
4/10/2019300,000.00245627.041019.074615.Ung ho ms 2019.329 hai con chi nguyen thi toan o bac giang
4/10/2019200,000.00275799.041019.072220.MS 2019.327
4/10/2019200,000.00834834.041019.071315.Ung ho MS 2019329
4/10/2019500,000.00423857.041019.070438.Ung ho chi Nguyen Thi Toan. Ms 2019.329 FT19277774931622
4/10/2019200,000.00236107.041019.065957.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019200,000.00021537.041019.064311.Ung ho MS 2019.329
4/10/201950,000.00420748.041019.053508.Ung ho MS 2019.329 FT19277598023781
4/10/201950,000.00986385.031019.235313.3383462540 Chuyen qua MoMo Ms2019328
4/10/2019100,000.00411192.031019.231830.MS 2019.327 FT19277235409820
4/10/2019100,000.00410495.031019.231118.Tranphuoc giup do MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19277094641823
4/10/2019200,000.00839738.031019.230411.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI DIEU THUY chuyen khoan ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang.
4/10/2019200,000.00383294.041019.214851.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019200,000.00343503.041019.211618.3388218101 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 326
4/10/2019200,000.00984812.041019.211441.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc V
4/10/2019200,000.00984783.041019.211438.ung ho MS 2019.326
4/10/20193,000,000.00607040.041019.205056.Ung ho be nguyen duc nhan ma so MS2019.328
4/10/2019500,000.00050362.041019.192251.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019200,000.00459747.041019.191658.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.329
4/10/2019100,000.00564105.041019.185103.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019300,000.00427164.041019.175512.ung ho MS 2019.329
4/10/2019200,000.00518193.041019.170610.Chuyen tien ung ho MS 2019.329
4/10/2019300,000.00127468.041019.170021.Ung ho ms 2019 328 chau Duc Nhan
4/10/2019200,000.00504982.041019.164347.ung ho MS 2019.329 Chi Nguyen Thi Toan. Dong Thinh, Tam Di, Luc Nam, Bac Giang
4/10/2019100,000.00215316.041019.163711.ung ho MS 2019.329
4/10/2019400,000.00097144.041019.161856.MS2019329 mong gia dinh no luc vuot qua kho khan
4/10/2019200,000.00453872.041019.161451.Vietcombank 0011002643148 MS2019 329, Nguyen Thi Toan
4/10/2019600,000.00599406.041019.160205.Ung ho MS 2019.328 va 329 moi truong hop 300.000 FT19277370801361
4/10/2019300,000.00589274.041019.153905.Ung ho MS 2019.329 FT19277434691603
4/10/2019300,000.00040832.041019.153428.Ung ho MS 2019.329
4/10/2019200,000.00126814.041019.153144.Ung ho MS 2019.329
4/10/2019500,000.00785539.041019.152326.Giup MS 2019 329 chi Nguyen Thi Toan
4/10/2019200,000.00581193.041019.152216.MS 2019.125 FT19277090520307
4/10/2019200,000.00515001.041019.150306.Uh 2019 329 chi Nguyen Thi Toan
4/10/2019200,000.00427212.041019.143639.ung ho MS 2019.329
4/10/2019300,000.00443961.041019.140104.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019200,000.00105368.041019.134955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2019.329 Nguyen Thi Toan
4/10/2019100,000.00IBVCB.0410190013296001.TRAN PHAN BINH.ung ho MS 2019.329
4/10/2019150,000.00IBVCB.0410190841184001.VU DINH KHUONG.ung ho MS 2019.329
4/10/2019300,000.00IBVCB.0410191023620001.MS 2019.329 Thon DongThinh, Xa Tam Di, Luc Nam, Bac Ninh Ms 2019.329
4/10/2019500,000.00IBVCB.0410190942860001.GGVN Go Vap, TPHCM Ung ho MS 2019.329 (chi Ng Thi Toan, Bac Giang)
4/10/2019300,000.00IBVCB.0410190714954001.Thanh Huong ung ho MS 2019.329 (Chi Nguyen Thi Toan)
4/10/20191,000,000.00IBVCB.0410190560350001.NGUYEN THI KIM PHUONG.Chuyen tien giup be NGUYEN QUOC VINH MO TIM,ma so2019-125
4/10/2019200,000.00IBVCB.0410190980826001.LAI THI BICH THAO.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019500,000.00IBVCB.0410190765720002.LE HONG MINH.ung ho MS 2019.329
4/10/2019100,000.00IBVCB.0410190708268001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.329
4/10/2019200,000.00IBVCB.0410190976552001.NGUYEN HOAI DAN NGUYEN.Ung ho MS 2019. 329
4/10/2019200,000.00IBVCB.0310190453848002.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.328
4/10/2019200,000.00IBVCB.0410190764036003.PHAM THI THU HA.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/20195,000,000.00IBVCB.0410191033132001.NGUYEN THI THU HA.ung ho MS 2019.329
4/10/2019300,000.00IBVCB.0410190930234002.HO PHAM TAN VU.Ung ho chi Nguyen Thi Toan MS 2019.329
4/10/20192,000,000.00IBVCB.0410190574312006.NGUYEN HUNG NAM.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
4/10/2019300,000.00IBVCB.0410190004727001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.329 Chi Nguyen Thi Toan
4/10/20193,000,000.00IBVCB.0410190960965001.LE THI MAI HUONG.ung ho ma so 2019.329 chi nguyen thi toan so dt 0823353880
4/10/2019500,000.00MBVCB248975785.Ghi ro ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0181000415907 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248908853.ung ho MS 2019.125 be Nguyen quoc Vinh.CT tu 0331000456143 DO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248880460.MS 2019.329.CT tu 0731000758264 VU THI THU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/20191,000,000.00MBVCB.248856787. MS 2019.329 Nguyen Thi Toan- Luc Nam -BG.CT tu Bui An Binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/10/2019500,000.00MBVCB.248839712.MS 2019.329.CT tu tran minh khanh chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/10/20191,000,000.00MBVCB248837040.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0111000214973 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248802067.chuyen khoang cho bao vietnamnet lam th thien cho pe Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0171003478375 LY THAI CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019500,000.00MBVCB248775160.MS 2019.327. Gia dinh ong Nguyen Van Chuan.CT tu 0851000035738 NGUYEN THI HUYEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248762363.MS 2019.329 (c Toan).CT tu 0011002541404 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019100,000.00MBVCB248755187.ung ho 2 chau con chi Toan.CT tu 0861000018355 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/201950,000.00MBVCB248736029.Ung ho MS 3019.329.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248730588.ung ho MS2019.329.CT tu 0121000229358 NGUYEN THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019500,000.00MBVCB248721841.ung ho MS 2019.329.CT tu 0451001811888 LE THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019100,000.00MBVCB248717446.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0271000179066 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019300,000.00MBVCB248714464.ung ho MS 2019.329 Nguyen Thi Toan.CT tu 0161000417130 LE DUONG QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019300,000.00MBVCB248706850.tu thien giup em mo tim.CT tu 0011001396768 TRAN XUAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB.248681046.Ung ho MS 2019.329_chi Nguyen Thi Toan.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/10/2019500,000.00MBVCB.248672166.ung ho ms 2019.329.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/10/20192,000,000.00MBVCB248668398.ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071001098474 PHAM CAO MINH HOANG EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019300,000.00MBVCB248640596.MS 2019.125.CT tu 0281000355340 NGUYEN THI NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019300,000.00MBVCB248605979.MS 2019.125 ung ho nguyen quoc vinh.CT tu 0301000364584 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB248598780.luan.CT tu 0431000233978 PHAM MINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019250,000.00MBVCB.248593468.ngheo.CT tu MS 2019.307 chi Lam Thi Giat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/10/2019200,000.00MBVCB249236233.ung hoMS 2019.329.CT tu 0061001020146 LE THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019300,000.00MBVCB249228651.ung ho ms 2019.329 ( chi nguyen thi toan).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB249205550.uh MS 2019.329.CT tu 0451000311369 DO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019500,000.00MBVCB249203651.ung ho ms 2019.125.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019500,000.00MBVCB249202408.Ung ho MS 2019.329 Nguyen Thi Toan.CT tu 0021002078394 PHAM THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019100,000.00MBVCB249168557.ung ho Ms 2019.329.CT tu 0541000246920 HOANG KHANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00MBVCB249144632.ung ho MS 2019.329.CT tu 0451001656484 NGUYEN DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019500,000.00MBVCB249084437.ung ho ma so 2019.329.CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/20192,000,000.00MBVCB249062441.Ung ho MS 2019.329.CT tu 0071002596828 PHAM THI HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/10/2019200,000.00Sender:01201003.DD:041019.SHGD:10009541.BO:NGUYEN THI TOAN.UNG HO BE NGUYEN QUOC VINH
4/10/2019300,000.00Sender:01310005.DD:041019.SHGD:10008336.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2019.329
4/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:041019.SHGD:10006922.BO:DINH THI THUY LINH.UNG HO MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
4/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:041019.SHGD:10003823.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.329 CHI NGUY EN THI TOAN
4/10/2019500,000.00IBPS/SE:01202001.DD:041019.SH:10001120.BO:PHAM VAN HA.995219100429216 - UNG HO MS 2019.321
4/10/2019300,000.00Sender:01314007.DD:031019.SHGD:10000399.BO:PHAM MINH TRAM.UNG HO MS 2018.125 BE NGUYEN QUO C VINH
3/10/2019500,000.00Sender:79321001.DD:031019.SHGD:10001885.BO:TRUONG THI LIEU TRAM 118/50 TRAN QUANG DIEU,P14,Q3,HCM.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
3/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:031019.SHGD:10002749.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.328
3/10/201950,000.00Sender:01201011.DD:031019.SHGD:10001995.BO:TRINH THUY VAN.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUO C VINH
3/10/20191,000,000.00CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 2019.328 EM NGUYEN DUC NHAN CON CHI TRAN THI DUY EN BENH UNG THU XUONG HAM QUAI AC
3/10/2019300,000.00418387.031019.212430.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.326
3/10/2019500,000.00381662.031019.202636.Ung ho MS.2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276688961111
3/10/2019200,000.00812035.031019.200622.UNG HO MA SO 2019.307 LAM THI GIAT-031019-20:06:20
3/10/2019100,000.00736635.031019.183422.VIETTEL 400300 LIENNH 191003 191003668291572 400201 Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019200,000.00140703.031019.182321.Chuyen tien ms.2019.125.be nguyen quoc vinh
3/10/2019100,000.00909047.031019.173907.Ms 2019.125 be nguyen quoc vinh
3/10/2019500,000.00929642.031019.155604.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019100,000.00282348.031019.152924.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276776638105
3/10/2019500,000.00598165.031019.152713.UNG HO MS 2019.125 NGUYEN QUOC VINH
3/10/2019300,000.00183639.031019.151824.linh dan,sunny ung ho MS 2019125 Nguyen quoc vinh
3/10/2019200,000.00756176.031019.150653.GUI NGUYEN QUOC VINH-031019-15:07:21
3/10/2019200,000.00030534.031019.143841.MS 2019.328
3/10/2019150,000.00028742.031019.143450.Ms2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019500,000.00238750.031019.141239.MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019500,000.00574464.031019.140730.Ung ho MS 2019328
3/10/20191,000,000.00237668.031019.135838.Ung ho ms 2019.326
3/10/2019200,000.00008264.031019.134932.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019100,000.00239726.031019.134245.Ung ho MS 2019.328 FT19276547010926
3/10/2019500,000.00234527.031019.132445.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19276546947014
3/10/20191,000,000.00361779.031019.130157.Ung ho chi Hoang Thi Hien-MS 2019.326
3/10/2019100,000.00548221.031019.125838.Ung ho MS2019 328
3/10/2019200,000.00991043.031019.125509.Chi Em Tu Quynh ung ho ms 2019,323
3/10/2019200,000.00990185.031019.125153.Chij Tu quynh ung ho ms 2019.328
3/10/2019200,000.00219653.031019.122556.MS 2019.327 FT19276561956079
3/10/2019600,000.00721596.031019.121757.UNG HO MS 2019.125, BE NGUYEN QUOC VINH-031019-12:17:31
3/10/2019500,000.00991130.031019.120818.Ung ho MS 2019.328
3/10/2019300,000.00750104.031019.114121.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
3/10/2019200,000.00193399.031019.110749.Ung ho be Vinh Ms2019.125 FT19276180100620
3/10/20191,000,000.00190452.031019.110019.Ung ho MS 2019. 125 be nguyen quoc vinh FT19276060633511
3/10/2019500,000.00486033.031019.103225.Ung ho em Le Huynh Trang MS 2019313
3/10/2019300,000.00152128.031019.095427.MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh mo tim
3/10/2019200,000.00720870.031019.094552.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ms 2019 .125 be nguyen quoc vinh
3/10/2019100,000.00903814.031019.093251.Ung ho MS.2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.chuc e mau khoe
3/10/2019200,000.00681469.031019.091646.Ung ho MS 2019.326
3/10/201950,000.00143370.031019.084924.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276672759908
3/10/2019500,000.00140724.031019.083932.Ung ho ms 2019.328 FT19276257006494
3/10/2019500,000.00140635.031019.083917.Ung ho MS 2019.328 FT19276215610500
3/10/2019300,000.00628081.031019.082741.Ung ho MS 2019 328 Chau Nhan o Ung Hoa Ha Noi
3/10/2019100,000.00982201.031019.082401.MS 2019.328 ung ho Duc Nhan
3/10/2019200,000.00000240.031019.080416.LY KIM THAO Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019300,000.00412600.031019.075253.Ung ho Ms 2019 326
3/10/2019300,000.00859989.031019.075131.Ung ho ms 2019.328 be duc nhan o ha noi
3/10/2019100,000.00212146.031019.070131.ms.2019.328
3/10/201950,000.00123389.031019.051829.Ung ho MS 2019.328 FT19276467682112
3/10/2019500,000.00122424.031019.033922.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276969230080
3/10/2019100,000.00315979.031019.002306.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019500,000.00163298.031019.000945.Ms2019.125 NGUYEN QUOC VINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
3/10/2019500,000.00116572.021019.235432.Hoang Thuy Duong ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276638482030
3/10/2019200,000.00834640.021019.233448.Ung ho anh Lo Van Toan, MS 2019.321
3/10/201950,000.00631137.021019.233416.3378020062 Chuyen qua MoMo Ms2019327 Nguyen Van Chuan
3/10/2019300,000.00108136.021019.222919.MS 2019.215 be Nguyen Quoc Vinh mong con mau khoe FT19276019700015
3/10/2019200,000.00105467.021019.221230.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276450317203
3/10/2019300,000.00IBVCB.0310190398295001.NGUYEN HUYNH PHUONG THAO.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019300,000.00IBVCB.0310190951983007.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.328 cho be Nguyen Duc Nhan
3/10/2019500,000.00IBVCB.0310190927064001.HUYNH KIM NHUT.Ung ho MS 2019.328 - Chi Tran Thi Duyen, O thon Phu Luu Ha, xa Phu Luu, huyen Ung Hoa, Ha Noi
3/10/2019200,000.00IBVCB.0310190684594001.DANG VAN LUU.ung ho MS 2019.328
3/10/2019200,000.00IBVCB.0310190193743001.NGUYEN CAO TRIEU.ung ho MS 2019.328
3/10/2019300,000.00IBVCB.0310190570435002.DUONG THI BICH THUY.ung ho MS2019:326
3/10/2019100,000.00IBVCB.0310190830859001.NGUYEN TIEN DUNG.Ung ho chau Duc Nhan con chi Tran Thi Duyen. MS 2019.328
3/10/2019300,000.00IBVCB.0310190081569001.NGUYEN THI TRANG.Ung ho MS 2019.125 - be Nguyen Quoc Vinh
3/10/2019100,000.00IBVCB.0310190520929004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.328
3/10/2019500,000.00IBVCB.0310190790373001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.328 chi TRAN THI DUYEN, Ha Noi.
3/10/2019200,000.00MBVCB.248590234.Ngheo.CT tu MS 2019.317 Dang Khoa va Hai Dang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019300,000.00MBVCB248569756.ung ho ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20191,000,000.00MBVCB.248564224.ms 2019.327 chau NgDuongHoangPhi 5 tuoi.CT tu OngBa KhaiTam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248561248.ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu hoang trong dung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019200,000.00MBVCB248548302.ung hoMS 2019.125be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0331003743346 PHAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB248536371.MS 2019.313 em le huynh trang.CT tu 0351000759542 NGUYEN DANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248470261.ms 2019.125 Be nguyen quoc vinh.CT tu ho thi cam nhung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248469133.ms 2019.124.y ngoai luk .CT tu Ho thi cam nhung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248409381.Ung thu ham.CT tu TRAN THI DUYEN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248377877.Chua Benh.CT tu Nguyen Van Chuan MS 2019327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019200,000.00MBVCB248350511.ung ho chi tran thi duyen MS 2019.328.CT tu 0061000999002 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB248268829.ms 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh bao VIETNAMNET.CT tu 0071000943529 TRAN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB248204525.vy.CT tu 0651000763581 BUI THI LY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB248159649.ung ho Ms 2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0881000461212 NGUYEN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20191,000,000.00MBVCB248073783.ung ho MS 2019.327.CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20191,000,000.00MBVCB248072560.ung ho MS 2019.328.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019100,000.00MBVCB.248062117.MS 2019.328 chau duc nhan, phu luu, ung hoa, HN.CT tu doan thi hong hanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019200,000.00MBVCB248061576.ung ho ms 2019.328.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248043031.Ung ho MS 2019.320.CT tu 0071005843299 HO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248032811.Ung ho MS 2019.328.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019300,000.00MBVCB248031018.MS 2019.125.CT tu 0721000628576 NGUYEN PHAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB.248031106.Ung ho MS 2019.328_chi Tran Thi Duyen.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019100,000.00MBVCB248025918.ung ho MS 2019.328.CT tu 0411001028618 PHAM VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20191,000,000.00MBVCB248020097.ung ho be Ng Quoc Vinh MS 2019125.CT tu 0181003565966 NGUYEN KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20195,000,000.00MBVCB248018961.ung ho MS 2019.328.CT tu 0441000632632 NGUYEN ANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB.248017532.CON BI UNG THU.CT tu TRAN THI DUYEN MS 2019328 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019500,000.00MBVCB248014808.MS 2019.125 be Nguyen.Quoc.Vinh.CT tu 0121000823144 NGUYEN THI HOANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB.248012278.giup do 2019.328.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/2019300,000.00MBVCB.248009532.MS 2019.328 (be Nguyen Duc Nhan).CT tu Minh Long toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/20191,000,000.00MBVCB248008996.Ung ho em Dang Le Huynh Trang Ms2019 313.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248008578.Ung ho ba Nguyen Thi Thang Ms2019 314.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248008437.Ung ho gia dinh anh Tran Van Thuong Ms 2019 315.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248007977.Ung ho be Nguyen Duc Trong Ha Nam Ms 2019 316.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019500,000.00MBVCB248007744.Ung ho be Dang Khoa va Hai Dang Ms 2019 317.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/2019200,000.00MBVCB.248007473.ung ho chau be ms 2019.328.CT tu ho phan van tho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/10/201940,000.00MBVCB247990548.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0031000291379 NGUYEN TRUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/10/20192,000,000.00Sender:01204001.DD:031019.SHGD:11186723.BO:NGUYEN THI THUA.UNG HO MS 2019326
3/10/2019200,000.00Sender:79309001.DD:031019.SHGD:10001627.BO:TRUONG HUU HUY.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUO CVINH
3/10/2019500,000.00Sender:48304001.DD:031019.SHGD:10006700.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2019328 TAI NGOAI THUO NG VIET NAM VN
3/10/2019100,000.00Sender:01310005.DD:031019.SHGD:10005974.BO:HOANG PHUONG OANH.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
3/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:021019.SHGD:10010878.BO:NGUYEN NGOC QUYNH NHU.VCB CN HA NOI
2/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:021019.SHGD:10005384.BO:TRAN NGUYEN YEN NHI.TRAN NGUYEN YEN NHI UNG HO BE NGUYEN VU HONG QUAN MS 2019205 500.000 UNG HO CHI DO THI HAI MS 2019204 500.000
2/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:021019.SHGD:10007418.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.326
2/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:021019.SHGD:10007310.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.327
2/10/2019500,000.00Sender:01307001.DD:021019.SHGD:10000973.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.327
2/10/20191,000,000.00NGUYEN THI THANH HOA, DOAN NGOC HAI, 67 HOANG SA Q1 UNG HO GIA DINH CHI HOANG THI HIEN O K HU 12, XA HA LOC, TX PHU THO (MA SO: 2019.326) GD TIEN MAT
2/10/2019500,000.00104205.021019.220233.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19276000295302
2/10/20191,000,000.00583626.021019.202942.Ung ho MS2019.125.em Nguyen Quoc Vinh FT19275517636034
2/10/2019300,000.00794463.021019.202318.Chuyen tien cho MS 2019.326
2/10/2019100,000.00289098.021019.175751.VIETTEL 400300 LIENNH 191002 191002662763047 400201 MS 2019 326
2/10/2019100,000.00539325.021019.174903.MS2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh FT19275181254558
2/10/2019500,000.00545813.021019.171333.ms 2019 .309 pham huu hung
2/10/2019500,000.00625324.021019.170739.UNG HO MS 2019.326 - CHI HOANG THI HIEN-021019-17:07:21
2/10/2019300,000.00625056.021019.170610.UNG HO MS 2019.327- BE HOANG PHI-021019-17:05:45
2/10/2019100,000.00590582.021019.170606.Ung ho MS 2019 327
2/10/2019200,000.00778573.021019.165342.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 326 chi Hoang Thi Hien
2/10/2019500,000.00927262.021019.131441.Ung ho MS 2019.326 FT19275011600024
2/10/2019200,000.00598943.021019.124709.ungho ms2019.125 nammoadiphatcuukhocuunanquantheambotat
2/10/2019500,000.00589457.021019.121741.Ung ho MS 2019.326
2/10/2019300,000.00907208.021019.120259.Ung ho MS 2019.327 FT19275109341200
2/10/2019200,000.00575815.021019.114141.MS 2019.125
2/10/2019100,000.00089853.021019.113351.ung ho MS2019 325
2/10/2019100,000.00083845.021019.112143.Ung ho MS2019 327
2/10/2019100,000.00867453.021019.102022.Ung ho ms 219.313 em le huynh trang FT19275991720613
2/10/20191,000,000.00542330.021019.101726.UNG HO MS 2019.327 ONG NG VAN CHUAN-021019-10:17:06
2/10/2019300,000.00870863.021019.100846.191002000011097 Ung ho MS 2019.326 ZP5DMSF7GNCQ
2/10/2019200,000.00505481.021019.092552.Ung ho MS 2019.327
2/10/2019200,000.00254948.021019.090120.Ung ho MS 2019.326
2/10/2019100,000.00832952.021019.084746.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang FT19275433570282
2/10/2019200,000.00666615.021019.080407.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Chuyen khoan ung ho MS 2019.327 chau Hoang Phi
2/10/2019500,000.00353964.021019.074633.Ung ho MS 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh
2/10/2019200,000.00459820.021019.074626.Chuyen tien ung ho MS 2019.327
2/10/2019300,000.00459763.021019.074615.Ung ho ms 2019.326 me con chi hoang thi hien o phu tho
2/10/2019200,000.00449803.021019.070235.ung ho MS 2019.327
2/10/2019100,000.00592013.021019.070050.IBFT Ung ho MS 2019 327
2/10/2019300,000.00814168.021019.064904.Ung ho ma 2019.327, Nguyen Van Chuan. Thon Nhiem Duong, xa Nghia Dao, Thuan Thanh, Bac Ninh FT192754
2/10/2019200,000.00812214.021019.060801.MS 2019.327 Nguyen Duong Hoang Phi FT19275470335320
2/10/20191,000.00IBVCB.0210190179335001.asd wqe qwe
2/10/20191,000.00IBVCB.0210190326751001.asd qwe qwe
2/10/20191,000.00IBVCB.0210190809651001.ASDqwe QWE QWE
2/10/2019100,000.00IBVCB.0210190531247001.HO THANH NHA.Ung ho 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh
2/10/2019500,000.00IBVCB.0210190164550001.TRAN VIET HUNG.Ghi ro ung ho MS 2019.327
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190286364004.Huong ung ho MS 2019.327 (Ong Nguyen Van Chuan)
2/10/20191,000,000.00IBVCB.0210190130568002.TRUONG NGOC TUYEN.ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
2/10/2019100,000.00IBVCB.0210190550160001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.326
2/10/201950,000.00IBVCB.0210190440772001.DUONG KIM PHUONG.ung ho MS2019.319 be Pham ngoc thao
2/10/20192,000.00IBVCB.0210190098466001.13 13 1
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190981836008.NGUYEN LE MINH.MS 2019.323
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190978900007.NGUYEN LE MINH.ung ho MS 2019.326
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210191042938004.BUI TINH VAN ANH.MS2019.324
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210191047959003.BUI TINH VAN ANH.MS2019.326
2/10/2019100,000.00IBVCB.0210190186293003.ung ho ma so: 2019.327 NGUYEN DUONG HOANG PHI BAC NINH kho khan
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190815985008.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.327
2/10/2019300,000.00IBVCB.0210190311737006.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.326
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190972245005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.325
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190646213001.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.327
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190794909004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.324
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190044809003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.323_Dao Van Thong (Thai Binh)
2/10/2019200,000.00IBVCB.0210190898071002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.322_Be Bui Van Thuan Dak Lak
2/10/2019500,000.00IBVCB.0210190395819001.PHAN QUE ANH.Que Ngoc giup do chi Pham Thi Tham (An Giang), MS:2019.325 dang chua benh tim tai BV Cho rayi
2/10/2019500,000.00IBVCB.0210190049497001.Tran Tuan Khai Cong ty Tuan Khai quy tu thien
2/10/2019100,000.00IBVCB.0210190658911002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.327
2/10/2019400,000.00IBVCB.0210190730703001.LE THI HUONG LY.Ung ho MS 2019.326
2/10/20191,000,000.00IBVCB.0210190714709001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.326 chi HOANG THI HIEN, tinh Phu Tho.
2/10/20191,000.00IBVCB.0210190082549002.ASDqwe QWEqwe qwe
2/10/2019200,000.00MBVCB247916374.Ung ho MS2019.326.CT tu 0011001708740 NGUYEN THU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019500,000.00MBVCB.247776932.ung ho MS:2019.326 chi hoang thi hien o phu tho.CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/10/20192,000,000.00MBVCB247759109.Ung ho : MS 2019.313 , em Dang Le Huynh Trang.CT tu 0121001953008 VO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019200,000.00MBVCB247723858.ung ho MS 2019.327.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019300,000.00MBVCB247696950.ung ho ms 2019.322: chi Vu Thi Huong va con trai Bui Van Thuan. Mong chau som khoe..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019300,000.00MBVCB247692349.ung ho ms 2019.326: chi Hoang Thi Hien va con trai Duong Thanh Long. Mong 2 me con chi som khoe tro lai..CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019200,000.00MBVCB247650464.MS 2019326.CT tu 0111000220592 TRAN VIET NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019300,000.00MBVCB.247622925.MS 2019.326.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/10/2019200,000.00MBVCB.247621810.MS 2019.327.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/10/2019500,000.00MBVCB.247509917.Ms 2019.326 chi Hoang Thi Hien.CT tu Kim Nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/10/2019500,000.00MBVCB247495828.2019.125 be nguyen quoc vinh.CT tu 0331000465592 DANG PHU LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019500,000.00MBVCB247483444.ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0181003366597 NGUYEN THI THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019100,000.00MBVCB247478430. Ms 2019.125 Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0901000034792 NGUYEN THI THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:021019.SHGD:10007572.BO:TRAN THI NHIEN.MS 2019.326
2/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:021019.SHGD:10006399.BO:LAM THU LOC.UNG HO MS 2019.327
2/10/2019100,000.00Sender:79310001.DD:021019.SHGD:10006932.BO:HUYNH BAO CHAU.THO NGUYEN MINH HUY UNG HO HOANG THI HIEN MS2019.326
2/10/2019100,000.00Sender:79310001.DD:021019.SHGD:10006877.BO:HUYNH BAO CHAU.THO NGUYEN MINH HUY UNG HO NGUYE N VAN CHUAN MS 2019.327A
2/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:021019.SHGD:10005871.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.326 CHI HOAN G THI HIEN
2/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:021019.SHGD:10002292.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.326
2/10/20191,000,000.00NGUYEN THI THUY HANG UNG HO MS 2019.326 GD TIEN MAT
2/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:011019.SHGD:10007509.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.326
1/10/2019500,000.00Sender:48304001.DD:011019.SHGD:10000560.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.326 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
1/10/2019200,000.00669022.011019.160146.Ung ho Ms 2019.326 FT19274722017200
1/10/2019100,000.00731718.011019.150658.Chuyen ung ho MS 2019 326
1/10/20191,000,000.00236176.011019.144007.Chuyen tien ms2019.326
1/10/2019300,000.00446587.011019.133558.Ung ho MS 2019 326
1/10/2019500,000.00203063.011019.133027.Ung ho ms 2019.326
1/10/2019200,000.00667016.011019.125210.Giup MS 2019 326
1/10/2019100,000.00592737.011019.124154.Ung ho Ms 2019.326 FT19274012807040
1/10/2019200,000.00591890.011019.123845.Ung ho MS 2019.326 FT19274429318005
1/10/2019500,000.00587811.011019.122427.Ung ho MS 2019 .326 FT19274711226507
1/10/2019500,000.00656141.011019.121907.Ung ho Ms 2019 326
1/10/2019100,000.00397009.011019.121105.ms 2019 326
1/10/201950,000.00174949.011019.120635.Chuyen tien ung ho MS 2019.326
1/10/2019200,000.00162405.011019.113648.ung ho MS 2019.326
1/10/2019200,000.00161448.011019.113450.Ung ho MS 2019.325
1/10/2019600,000.00823213.011019.110053.Ms: 2019.320, 2019.322, 2019.326
1/10/20191,000,000.00385652.011019.110038.UNG HO MS 2019.326-011019-11:00:36
1/10/2019100,000.00614103.011019.105446.Ung ho MS2019 326
1/10/2019500,000.00115495.011019.101053.Ung ho MS 2019.326/Hoang Thi Lien
1/10/2019100,000.00413204.011019.100147.ung ho chi Hoang thi Hien phu tho
1/10/2019200,000.00552162.011019.091020.MS 2019 326
1/10/2019200,000.00534856.011019.083753.Ung ho chi hien
1/10/2019200,000.00530287.011019.082912.Nguyen Trong Luan ung ho ma so MS 2019 325
1/10/2019100,000.00050952.011019.081457.Chuyen tien ung ho MS2019.326
1/10/2019200,000.00483805.011019.073402.UNG HO MS2019.326 FT19274190702107
1/10/2019200,000.00795122.011019.073044.Ung ho MS 2019.326
1/10/201950,000.00504994.011019.071214.Chuyen tien ma 2019326
1/10/20191,000,000.00917825.011019.070816.MS 2019.326 - chi Hoang Thi Hien
1/10/2019200,000.00612693.011019.070245.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.326
1/10/2019200,000.00198945.011019.065934.Ung ho ms 2019 .326
1/10/2019500,000.00023772.011019.062939.Ung ho MS 2019.326
1/10/2019100,000.00271683.011019.061330.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 326
1/10/20191,000,000.00477854.011019.054714.gui giup Hoang thi Hien-Duong thanh long MS 2019.326 FT19274557502072
1/10/2019300,000.00934565.011019.053505.Vietcombank 0011002643148 2019 326
1/10/2019100,000.00477561.011019.052808.Ung ho MS 2019.326 FT19274964493927
1/10/2019100,000.00019412.011019.052505.Ung ho MS 2019.326
1/10/201950,000.00928024.011019.021125.3366900534 Chuyen qua MoMo Ms2019321
1/10/2019100,000.00927866.011019.020748.3366862302 Chuyen qua MoMo Ms2019323 Dao Van Thong
1/10/201999,000.00927756.011019.020157.3366861810 Chuyen qua MoMo Ms2019316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
1/10/2019100,000.00927657.011019.015719.3366899614 Chuyen qua MoMo Ms2019324 ung ho be phan van khai
1/10/2019200,000.00857966.011019.221031.191001000050934 ung ho ms 2019.321 chau Lo thi anh Thu ZP5DMRHIJG2U
1/10/2019200,000.00857907.011019.220822.191001000051300 ung ho 2019.320 chu Tuan ZP5DMRHIIUDS
1/10/2019300,000.00130492.011019.220003.KLINH VA MINH HA DVONG CGIAY HA NOII UNG HO MA 2019.326. CAM ON TOA SOAN. CHUC 2 ME CON CO BINH AN
1/10/2019200,000.00945841.011019.215826.Ung ho MS2019 326
1/10/2019100,000.00780494.011019.212405.Ms 2019.313 FT19275049041461
1/10/2019500,000.00896639.011019.205037.ung ho ma so 2019.326
1/10/2019100,000.00489640.011019.201448.MS 2019-326-011019-20:15:13
1/10/2019100,000.00846243.011019.175328.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 324 va 326
1/10/2019500,000.00826936.011019.170233.UNG HO MS 2019.326 FT19274840138370
1/10/2019300,000.00689939.011019.164343.Ung ho MS 2019.326 FT19274235044594
1/10/2019200,000.00306343.011019.164118.ung ho ma so 2019.326 hai me con bi ung thu
1/10/2019500,000.00793398.011019.163500.MS 2019326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190986110002.Nguyen Gia Khang 304/30 TX33,P.THANH XUAN, Q12,HCM ?ng h? MS 2019.321
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190319310001.Nguyen Gia Khang 304/30 TX33,P.THANH XUAN, Q12,HCM ?ng h? MS 2019.316 Bé Nguy?n ?c Tr?ng ? Hà Nam
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190807480002.NGUYEN THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.324
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190731132001.NGUYEN THI PHUONG THAO.ung ho ma so 2019.326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190400074002.TO MINH THU.Ung ho MS 2019.326 - Chi Hoang Thi Hien va con trai
1/10/2019700,000.00IBVCB.0110190609482001.NGUYEN THI KIEU OANH.UNG HO MS 2019.307 CHI LAM THI GIAT
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190356096002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.326, chi Hoang Thi Hien, Phu Tho
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110191036530001.NGUYEN THI THU TRANG.XIN GIUP DO MS 2019.325
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190941525002.DANG THI CONG MINH.ung ho MS 2019.323
1/10/2019200,000.00IBVCB.0110190353343002.NGUYEN PHAN TRUONG GIANG.Ung Ho MS 2019.326. Mong chi Hien va chau Long mau khoe lai. Nam Mo A Di Da Phat
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190748785002.LE THI PHUONG CHI.MS 2019.326- chi Hoang Thi Hien- 2 me con ung thu
1/10/20192,000,000.00IBVCB.0110190772829006.PHAN THI XUAN TRANG.Ung ho MS 2019.326
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190122175002.Phuong Vy HCM ung ho MS 2019.326
1/10/2019200,000.00IBVCB.0110190631381004.KidG UH MS 2019.326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190429029001.VO THI THUAN.Doc gia Vo Thi Thuan ung ho MS 2019.326
1/10/20191,000,000.00IBVCB.0110190600821002.LUU THI HOAN.ung ho MS2019.313 em Le Huynh TRang
1/10/2019600,000.00IBVCB.0110190560525001.PHAN THI NGOC LAM.Ung ho MS. 2019.325 va MS. 2019.326
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190786957002.VU THI BICH THAO.ung ho MS 2019.326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190547657001.BUI THI HUE.Ung ho chi hien chau long phu tho. ms 2019.326
1/10/2019500,000.00IBVCB.0110190269387001.NGUYEN NAM CUONG.Ung ho qua bao Vietnamnet - ung ho ma so 2019.326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190144147002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.326 chi Hoang Thi Hien
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190289092001.VU DINH KHUONG.ung ho MS 2019.326
1/10/2019300,000.00IBVCB.0110190744410001.Thanh Huong Ung ho MS 2019.326 (Chi Hoang Thi Hien)
1/10/2019100,000.00IBVCB.0110190611078002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.326
1/10/2019100,000.00IBVCB.0110190996998001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.325
1/10/2019200,000.00IBVCB.0110190866422001.PHAN QUOC HUNG.MS 2019.326
1/10/20195,000,000.00BAN DOC THI XA GO CONG CT UNG HO MS 2019.326; GD TIEN MAT
1/10/2019500,000.00MBVCB.247150710.ung ho MS 2019.326 ( be Duong Thanh Long, Phu Tho).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019100,000.00MBVCB.247149152.Ung ho ma so 2019.326.CT tu Tran Tien Tai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019200,000.00MBVCB.247124606.chi Hoang Thi Hien MS 2019.326.CT tu be Mai Khanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019100,000.00MBVCB247111474.unghoMs2019326.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB246989099.ung ho MS 2019 .326, chi Hoang Thi Hien..CT tu 0011000474014 BUI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019500,000.00MBVCB246961684.ung ho chi Hoang thi Hien Ms 2019.326.CT tu 0751000017202 NGUYEN HUU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB246961365.ung ho ms 2019.326.CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019500,000.00MBVCB246943674.ung ho ma so 2019.324 Phan Van Khai.CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246880090.ungho ms 2019.326.CT tu 0421000425856 HO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB246875841.ung hoMS 2019.326.CT tu 0011004101608 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246869813.Ung Ho MS 2019.326 Hoang Thi Hien.CT tu 0351000803670 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246854525.Chuyen Hoang thi Hien ma 2019.326.CT tu 0501000072659 PHAM THI BACH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019300,000.00MBVCB246844245.ung ho MS 2019.326.CT tu 0121000655736 TRAN MAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019500,000.00MBVCB.246818299.giup do 2019.326.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019200,000.00MBVCB.246813764.ung ho MS 2019.326.CT tu Nguyen Van Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/201950,000.00MBVCB246812258.Ung ho MS 2019.326.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246743560.ung ho ms 2019.326.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019500,000.00MBVCB246738275.Ung ho MS 2019.326.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246737314.MS 2019.127be Vo Thi Que Tran.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019500,000.00MBVCB246732015.MS 2019.326.CT tu 0401001360062 NGUYEN TU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB.246729721.me ung thu bao tu con u nao.CT tu ms 2019326 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019200,000.00MBVCB.246722580.ung thu.CT tu Ung ho ma so MS 2019.326_Hoang Thi Hien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019300,000.00MBVCB246714453.ung ho c Hien -Phu Tho- 097 4969734.CT tu 0011002142660 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB246701355.Ung ho MS2019.326 Hoang Thi Hien.CT tu 0011001274932 LE THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/20191,000,000.00MBVCB246695848.ung ho MS 2019.326.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB.246695553.MS 2019.326 hoang thi hien phu tho.CT tu ly toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/2019100,000.00MBVCB247326831.MS2019321 anh Lo Van Toan, Tru tai ban Nua Tro, xa Pi Toong, huyen Muong La,Son La Sdt 0369963581.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB247324678.NS2019322 chi Vu Thi Huong to Pho so 10 Ea Drang, huyen Ea HLeo, tinh Dak Lak. sdt 0941122577.CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019100,000.00MBVCB247322333.MS2019323 Chi Truong Thi Sen xom 8 xa Nam trung huyen Tien hai tinh Thai binh.CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/10/2019200,000.00MBVCB.247298134.phong han thinh ung ho MS2019.326 chi hien,phu tho.CT tu kieu han thinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/10/20194,000,000.00TRAN THI PHUONG A VIET A THANH A MINH A TRUNG UNG HO MA SO: 2019.323 GD TIEN MAT
1/10/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG A NAM A THUAN A THANH A VINH A HAI UNG HO MS:2019.326 GD TIEN MAT
1/10/201950,000.00Sender:79310001.DD:011019.SHGD:10013992.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.325 CHI PHAM THI THAM
1/10/201950,000.00Sender:01310005.DD:011019.SHGD:10013755.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.326 CHI HOANG THI HIE N
1/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:011019.SHGD:10009780.BO:NGUYEN THI KIM HANH.KIM CUC UNG HO MS2019.313 G IUP EM DANG LE HUYNH TRANG
1/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:011019.SHGD:10007030.BO:LUONG GIA HAN.UNG HO MS. 2019.307 CHI LAM THI G IAT
1/10/2019100,000.00Sender:79307005.DD:011019.SHGD:10006862.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.326
1/10/2019500,000.00Sender:01201011.DD:011019.SHGD:10004281.BO:HOANG NGUYEN KHANH HUY.UNG HO MS 2019.325
1/10/2019100,000.00Sender:01323001.DD:011019.SHGD:10000266.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO MS 2019 /326
1/10/2019300,000.00Sender:92204012.DD:011019.SHGD:12069078.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET CHUYEN TIEN UNG HO CHI VU THI HUONG, MS2019.322
1/10/20193,000,000.00NGUYEN THE KHOI;UNG HO MS 2019.313 EM LE HUYNH TRANG; GD TIEN MAT

Ung hộ qua ngân hàng VietTinbank

 
Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
10-10-2019 22:31:26CT DEN:928315230389 UNG HO MS 2019.335 101019 22 31 23200,000.00
10-10-2019 11:13:00Mong em nhanh khoi500,000.00
10-10-2019 10:36:35ung ho MS 2019.332500,000.00
10-10-2019 10:28:22Ung ho MS 2019.333150,000.00
10-10-2019 08:48:23TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2019.333; 2019.334; 2019.33515,000.00
10-10-2019 08:25:31Uh100,000.00
10-10-2019 07:40:33Ung ho ms 20193312,000,000.00
10-10-2019 07:27:01Chinh ung ho ms2019.335 Nguyen Thi Nguyet100,000.00
09-10-2019 00:00:28CT DEN:928300142071 Ung ho MS 2019.331 FT19283033461067500,000.00
09-10-2019 22:25:02ung ho ms 201933450,000.00
09-10-2019 22:10:25CT DEN:928215960535 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh300,000.00
09-10-2019 18:55:56Ung ho MS 2019.332200,000.00
09-10-2019 16:07:14MS 2019334 ong Vua Cha Si Ha Giang500,000.00
09-10-2019 15:12:38Dinh Duc Hoang ung ho MS 2019333100,000.00
09-10-2019 15:10:52Dinh Duc Hoang ung ho MS 2019331100,000.00
09-10-2019 14:10:11So GD goc: 10005011 Ung ho MS 2019.334 tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
09-10-2019 14:03:53Ung ho ma so 2019.3342,000,000.00
09-10-2019 13:42:55HO TRO EM BE CHO VA EM DINH O HA GIANG500,000.00
09-10-2019 11:06:03Cho chaus hoa200,000.00
09-10-2019 11:05:11Ung ho ms 2019.333200,000.00
09-10-2019 11:01:22Ung ho ms 2019.334300,000.00
09-10-2019 08:58:23Ung ho MS 2019.319 be pham ngoc thao200,000.00
09-10-2019 08:56:06Ck ung ho MS 2019.334300,000.00
09-10-2019 08:39:51So GD goc: 10000659 Giup em Pham Thi Hoa (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI500,000.00
09-10-2019 08:09:59MS 2019334400,000.00
09-10-2019 07:55:58Chinh ung ho ms2019.332 Pham Thi Hoa Thanh Hoa100,000.00
09-10-2019 07:54:35Chinh ung ho ms2019.329 Nguyen Thi Toan Nac Giang200,000.00
09-10-2019 07:37:28Ung ho MS 2019332 em Pham Thi Hoa1,000,000.00
08-10-2019 22:33:23MS 2019.332 Nho bao vnnet gui cho bac cham co chau gai bi ung thu ten pham thi hoa300,000.00
08-10-2019 22:12:03Ung ho MS 2019.333200,000.00
08-10-2019 20:54:44ung ho MS 201933350,000.00
08-10-2019 15:01:08ung ho 2019 332500,000.00
08-10-2019 14:09:40So GD goc: 10027258 TC:VNVT932925.VCBVT.84352349198.CT ngoai he thong cho BAO VIETNAMNET.TK 114000161718.NH VIETINBANK.VNVT20191008932925.MS2019.332500,000.00
08-10-2019 13:29:59So GD goc: 10008165 TC:MBVP169695.MBVCB251075830.ung ho ms 2019.331 thuong viet nam.CT tu 0531002590795 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)5,000,000.00
08-10-2019 12:40:40MS 2019.333100,000.00
08-10-2019 12:40:39CT DEN:928112632302 ung ho ms 2019.333 FT192818098100591,000,000.00
08-10-2019 10:18:49UNG HO MS 2019333 NGUYEN DINH HUNG300,000.00
08-10-2019 10:16:44CT DEN:928110577828 Ung ho em Pham Thi Hoa FT19281778960009200,000.00
08-10-2019 10:14:59UNG HO  MS 2019313 CHUC CHAU MAU KHOE200,000.00
08-10-2019 10:11:10ung ho MS 2019.332100,000.00
08-10-2019 09:47:23CT DEN:928109772111 ung ho Ms 2019.332100,000.00
08-10-2019 08:54:06TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3325,000.00
08-10-2019 08:35:41Uh50,000.00
08-10-2019 08:28:09MS 2019333200,000.00
08-10-2019 04:46:08CT DEN:928021244510 3405357724 Chuyen qua MoMo Ung ho cho em Pham Thi Hoa 18 tuoi Thanh Hoa150,000.00
07-10-2019 21:41:13CT DEN:070034120123 ung ho Mai Tran My Tien 2019 3305,000,000.00
07-10-2019 21:38:02CT DEN:070034119924 ung ho Pham Thi Hoa MS 2019 3325,000,000.00
07-10-2019 21:34:47CT DEN:070034119702 ung ho Doan thuy Linh MS 2019 3315,000,000.00
07-10-2019 18:52:48CT DEN:928011174593 3403633359 Chuyen qua MoMo Minh ho tro em PHAM THI HOA MS 2019 3321,000,000.00
07-10-2019 18:03:09ung ho MS 201933250,000.00
07-10-2019 16:39:40gui em Pham Thi Hoa. mong em mau khoe200,000.00
07-10-2019 16:20:07CT DEN:928016521519 Co Binh gui bac Pham Thi Cham dang cham em Pham Thi Hoa 18 tuoi Thanh Hoa bi ung thu tuyen mang tai300,000.00
07-10-2019 16:12:43CT DEN:928009103192 3402697972 Chuyen qua MoMo Chuc em pham thi hoa co the vuot qua kho khan80,000.00
07-10-2019 15:41:56CT DEN:928015366916 Ung ho MS 2019.332 FT19280782271952200,000.00
07-10-2019 15:41:38Ung ho MS 2019.332100,000.00
07-10-2019 15:40:46Ma so 2019  332  ung ho E Pham Thi Hoa200,000.00
07-10-2019 14:48:47TRA XUAN BINH GIUP 2MS 2019.330 ; 2019.33110,000.00
07-10-2019 14:03:02CT DEN:928007223952 Ung ho MS 2019 331150,000.00
07-10-2019 14:01:46CT DEN:928007223175 Ung ho MS 2019 330150,000.00
07-10-2019 14:00:20CT DEN:928007222311 Ung ho MS 2019 332200,000.00
07-10-2019 13:41:00So GD goc: 10028610 Giup MS 2019.331 be Thuy Linh300,000.00
07-10-2019 13:27:20So GD goc: 10006023 Ung ho be Doan Thuy Linh. MS 2019.331 tai CONG THUONG VN CN DONG DA500,000.00
07-10-2019 13:24:45CT DEN:928013305398 Tran thi man Ung ho MS 2019.331 thuong viet nam 198 tran quang khai ha noi uh be linh 9 tuyen quang1,100,000.00
07-10-2019 12:47:47CT DEN:928005989281 3401665561 Chuyen qua MoMo Ung ho em Hoa300,000.00
07-10-2019 12:36:10So GD goc: 10011411 TC:MBVP254051.MBVCB249320768.Ung ho chi Toan Bac Giang.CT tu 0341006976612 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
07-10-2019 12:30:22CT DEN:928005262719 MS 2019332 GIUP DO BE HOA 071019 12 30 20200,000.00
07-10-2019 11:12:51CT DEN:928011358498 ung ho MS 2019.332 bac Pham Thi Cham50,000.00
07-10-2019 11:08:12So GD goc: 10015521 TC:VNVT911424.VCBVT.84376666999.CT ngoai he thong cho bao vietnamnet.TK 114000161718.NH VIETINBANK.VNVT20191007911424.Ung ho MS 2019.331 be Doan Thuy Linh200,000.00
07-10-2019 10:39:38Uh50,000.00
07-10-2019 10:19:31CT DEN:928003112056 Ung ho bac pham thi cham1,000,000.00
07-10-2019 10:16:59So GD goc: 10001107 quyen gop30,000.00
07-10-2019 09:59:50CT DEN:928009314341 Ung ho MS 2019.332300,000.00
07-10-2019 09:57:54CT DEN:928009313497 Ung ho ms 2019.332300,000.00
07-10-2019 09:52:39Ung ho MS 2019.329100,000.00
07-10-2019 09:39:47ung ho MS 2019332 pham thi hoa 18t thanh hoa tks nhie500,000.00
07-10-2019 09:06:20So GD goc: 10001692 (CKRmNo: 041219100586458)Ung ho ms 2019.329  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)500,000.00
07-10-2019 08:53:54CT DEN:928008274207 MS 2019.125300,000.00
07-10-2019 08:52:26MS 2019332200,000.00
07-10-2019 06:51:19ung ho e Hoa, tai BankPlus REQID 19100721690758950,000.00
06-10-2019 19:09:20CT DEN:927919164384 Chuyen tien ung ho chi toan200,000.00
06-10-2019 17:25:06ung ho MS 201933150,000.00
06-10-2019 12:13:16Uh50,000.00
06-10-2019 11:15:24CT DEN:927911044606 Ung ho MS 2019.331200,000.00
06-10-2019 08:51:47CT DEN:927908002686 Ung ho MS 2019.331100,000.00
06-10-2019 08:28:58MS 2019331 Thuong Viet Nam - 198 Tran Quang Khai Ha Noi200,000.00
06-10-2019 07:57:35CT DEN:927907989254 Ung ho thuy linh MS 2019.3311,000,000.00
06-10-2019 05:40:26CT DEN:927922707066 MS 2019 331 Thuong Viet Nam 198 Tran Quang Khai Ha Noi300,000.00
06-10-2019 01:09:46CT DEN:927900993530 Chuc Em Som Khoi Benh FT19280531954119; thoi gian GD:06/10/2019 00:32:45200,000.00
06-10-2019 01:07:49em Le Huynh Trang. Ms 2019.313; thoi gian GD:05/10/2019 23:57:25200,000.00
06-10-2019 01:07:45uh be Ngoc Bich. Ms 2019.329; thoi gian GD:05/10/2019 23:56:14200,000.00
05-10-2019 20:15:08ung ho MS 2019330 be Mai Tran My Tien100,000.00
05-10-2019 20:12:59ung ho MS 201932950,000.00
05-10-2019 11:35:34CT DEN:927804037401 UNG HO MS 2019.330 BE MAI TRAN MY TIEN 051019 11 36 04200,000.00
05-10-2019 09:42:33Ung ho MS 2019330 be Mai Tran My Tien100,000.00
05-10-2019 08:19:32MS 2019330 be Mai Tran My Tien200,000.00
04-10-2019 22:01:11Ung ho MS 2019.329500,000.00
04-10-2019 20:00:33Ung ho MS 2019.329200,000.00
04-10-2019 18:44:58ung  ho MS 2019.329200,000.00
04-10-2019 16:53:44ung ho MS 2019329500,000.00
04-10-2019 16:35:25CT DEN:927716615060 Ung ho Ms 2019.329 FT19277583705328500,000.00
04-10-2019 15:44:25TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3295,000.00
04-10-2019 15:00:02MS 2019329400,000.00
04-10-2019 14:50:09So GD goc: 150219100400049 UNG HO MS 2019329 (BE TRAN NGOC BICH, TRAN HAI ANH)500,000.00
04-10-2019 14:48:12So GD goc: 150219100400048 UNG HO MS 2019324(BE PHAN VAN KHAI),MS 2019326 (BE DUONG THANH LONG),MS 2019327 (NGUYEN DUONG HOANG PHI),MS 2019328 (NGUYEN DUC NHAN)1,200,000.00
04-10-2019 14:18:28Ung ho MS 2019.329300,000.00
04-10-2019 12:21:16CT DEN:927712731333 Ung ho MS 2019.329 Nguyen Thi Toan.200,000.00
04-10-2019 12:11:21CT DEN:927712509534 CK tu 006333555555 den 114000161718. ND Ghi ro ung ho MS 2019.329300,000.00
04-10-2019 12:07:20So GD goc: 10000545 UNG HO CHI TOAN - BAC GIANG - MS 2019.329300,000.00
04-10-2019 11:58:52ung ho gia dinh chi Toan500,000.00
04-10-2019 09:52:55Uh50,000.00
04-10-2019 09:34:10Ung ho chau Tran Ngoc Bich bi ung thu suong200,000.00
04-10-2019 09:31:58MS 2019.329500,000.00
04-10-2019 09:30:07Ung ho ma so 2019.329.300,000.00
04-10-2019 09:28:18ung ho ma so 2019329 chi Nguyen Thi Toan rang len chi nhe2,000,000.00
04-10-2019 08:37:47ung ho MS 2019329100,000.00
04-10-2019 08:20:19CT DEN:927708432848 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19277122747160100,000.00
04-10-2019 08:16:18tang chi Nguyen Thi Toan. Bac Giang500,000.00
04-10-2019 07:58:48CT DEN:927707429165 Ung ho MS 2019.329 chi Nguyen Thi Toan FT19277658612730200,000.00
04-10-2019 05:35:38UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI TOAN O BAC GIANG200,000.00
04-10-2019 01:02:53CT DEN:927623410344 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19277094635010; thoi gian GD:03/10/2019 23:09:37100,000.00
03-10-2019 23:00:31ung ho MS 201932850,000.00
03-10-2019 21:48:18ung ho ms2019.3281,000,000.00
03-10-2019 14:31:51So GD goc: 10014233 Ung ho MS 2019.328200,000.00
03-10-2019 12:54:39So GD goc: 10011484 Pham Thi Bich Van Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh20,000.00
03-10-2019 12:30:58Ba Nguyen Thi Hien Hai Phong gui chau Lo Thi Anh Thu 300k. chuc chau som vuot qua con hiemngeo300,000.00
03-10-2019 10:58:11CT DEN:927610946799 MS.2019.125 ung ho be nguyen quoc vin300,000.00
03-10-2019 10:17:13CT DEN:927603709656 Ung ho MS 2019.25 . Be nguyen quoc vinh500,000.00
03-10-2019 10:16:10ung ho ms 2019.328 ; chi Tran Thi Duyen100,000.00
03-10-2019 09:56:13CT DEN:927602466537 ung ho ms 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh co len em nhe100,000.00
03-10-2019 09:52:29So GD goc: 10005230 ung ho  MS 2019.327 tai CONG THUONG VN CN DONG DA300,000.00
03-10-2019 09:43:02TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3285,000.00
03-10-2019 09:34:12CT DEN:927609903978 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
03-10-2019 08:58:15Hue Van ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh100,000.00
03-10-2019 08:52:16CT DEN:927608144202 Ung ho chau nguyen quoc vinh FT19276304642306100,000.00
03-10-2019 08:45:59CT DEN:927608880945 ung ho MS 2019.328200,000.00
03-10-2019 08:35:23Uh100,000.00
03-10-2019 08:33:50Cho be duc300,000.00
03-10-2019 08:11:31CT DEN:927601672272 GUI GIUP BE 031019 08 11 29500,000.00
03-10-2019 08:07:29MS 2019328200,000.00
03-10-2019 08:01:58Ung ho MS 2019.32850,000.00
03-10-2019 07:56:26ung ho ma so MS 2019.328100,000.00
03-10-2019 06:53:52ung ho ms209328100,000.00
03-10-2019 01:16:31Ngoc ung ho ms2019.327 Nguyen Van Chuan;Bac Ninh; thoi gian GD:02/10/2019 23:26:45100,000.00
02-10-2019 22:23:40ung ho ms 201932750,000.00
02-10-2019 21:09:01Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
02-10-2019 20:17:49CT DEN:927513599701 3377125608 Chuyen qua MoMo Ung ho ban Nguyen Quoc Vinh100,000.00
02-10-2019 20:16:15MS 2019.125bes Nguye Quoc Vinhn200,000.00
02-10-2019 20:14:57CT DEN:201020030458 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Nguyen Duc Nghiep50,000.00
02-10-2019 20:07:43CT DEN:927520577787 Huyen nguyen ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19275308800425100,000.00
02-10-2019 16:28:20TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3275,000.00
02-10-2019 16:16:19ung ho MS 2019323200,000.00
02-10-2019 15:45:53CT DEN:154610861569 Chuyen tien lien ngan hang200,000.00
02-10-2019 13:18:35CT DEN:927513608302 Ung ho MS 2019.326500,000.00
02-10-2019 12:31:44So GD goc: 995219100255029 995219100255029 - Ung ho MS 2019.327100,000.00
02-10-2019 11:29:27Ubg ho MS 2019.32750,000.00
02-10-2019 08:24:25MS 2019327200,000.00
02-10-2019 07:30:06CT DEN:927507072841 Ung ho MS 2019 327 Nguyen Van Chuan200,000.00
02-10-2019 05:53:07CT DEN:927522954979 ung ho MS 2019.327500,000.00
01-10-2019 22:38:26Ngoc ung ho ms2019.326 Hoang Thi Hien100,000.00
01-10-2019 22:25:44Ung ho MS 2019.325 Chuc chi mau khoi benh1,000,000.00
01-10-2019 21:40:12ung ho MS 2019326100,000.00
01-10-2019 16:54:55ung ho MS 2019.324300,000.00
01-10-2019 16:49:02ung ho MS 2019.325300,000.00
01-10-2019 16:45:05Ung ho em BUI VAN THUAN  MS 2019322100,000.00
01-10-2019 16:40:10ung ho MS 2019.326300,000.00
01-10-2019 14:54:37TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3265,000.00
01-10-2019 13:12:41MS 2019326200,000.00
01-10-2019 11:47:07CT DEN:927411166811 ung ho Ms.2019.326100,000.00
01-10-2019 11:44:33Ung ho MS 2019.326300,000.00
01-10-2019 11:26:07NGUYEN THI BICH VUONG UNG HO819,000.00
01-10-2019 11:00:56MS 2019.321100,000.00
01-10-2019 10:40:38ung ho MS 2019.326500,000.00
01-10-2019 09:15:45TRAN NGOC GIAO UNG HO CHI HOANG THI HIEN MS: 2019.326500,000.00
01-10-2019 09:03:08CT DEN:085855618119 Vietinbank 114000161718 AU THU HA chuyen khoan ms 2019.326100,000.00
01-10-2019 08:55:40CT DEN:927408072576 Chuyen tien ung ho chi Hoang thi hien100,000.00
01-10-2019 08:21:58Uh10,000.00
01-10-2019 08:09:54ung ho MS 2019.326 me con chi Hien; me ung thu da day; con ung thu nao. chuc mc em nhanh binh phuc500,000.00
01-10-2019 07:12:09Ung ho Ta Thi Y MS 2019.324500,000.00
01-10-2019 07:08:42Ung ho Hoang Thi Hien MS 2019.326500,000.00
01-10-2019 06:52:54CT DEN:927406480171 Ung ho Ms 2019.326 FT19274548548242300,000.00
01-10-2019 06:42:36Ung ho MS 2019.321200,000.00
01-10-2019 06:42:11CT DEN:927406025311 ung ho ma so 2019.326100,000.00
01-10-2019 06:37:34CT DEN:063255691043 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Giup do Hoang Thi Hien MS 2019.326200,000.00
01-10-2019 01:47:08Ngoc jng ho ms2019.325; thoi gian GD:30/09/2019 23:48:28100,000.00

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
4/9/2019Phúc Linh Quận3     1,000,0002019.208
5/9/2019Cô Châu Q10        300,0002019.208
6/9/2019Chị Lệ     1,000,0002019.099
9/9/2019Chị Hạnh Q2         50,0002019.193


Ban Bạn đọc