1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
2/21/202110,000038232.210221.065206.ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung Cau mong van su binh an
2/21/202120,000188497.210221.053147.Ung ho ms 2021..042 anh Dang Quang Trung
2/21/202150,000IBVCB.1005069292.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/202150,000713858.210221.203802.UNG HO MS 2021 040 PHAN THI LE NA
2/21/202150,000IBVCB.1004513461.Giup ma so 2021 042 anh Dang Quang Trung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/21/202150,000137556.210221.123334.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/21/202150,000456744.210221.095800.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021042 anh Dang Quang Trung
2/21/202150,000762498.210221.064037.ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung
2/21/202150,000762327.210221.063853.Ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/21/2021100,000428885.200221.233931.Ung ho MS2021 041 Dinh Van Phuong
2/21/2021100,000606771.200221.232330.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT21053677891710
2/21/2021100,000151366.210221.220103.IBFT Ms 2021.040 ung ho phan le thi na
2/21/2021100,000151201.210221.215930.IBFT MS 2021.041 ung ho dinh van phuong
2/21/2021100,000151012.210221.215743.IBFT MS 2021.042 ung ho dang quang trung
2/21/2021100,000MBVCB.1005061806.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.042 anh Dang Quang Trung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000MBVCB.1005057612.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000050589.210221.201442.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.042 a Dang Quang Trung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21053613405738
2/21/2021100,000367914.210221.194451.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghochuDinhvanPhuong
2/21/2021100,000684983.210221.160337.MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/21/2021100,000515329.210221.155413.Ung ho ms 2021 040 Phan Thi Le Na
2/21/2021100,000681036.210221.153757.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/21/2021100,000679958.210221.152756.UNG HO MS 2021.040 (PHAN THI LE NA) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/21/2021100,000679133.210221.152018.UNG HO MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/21/2021100,000947161.210221.144307.MS 2021. 040 PHAN THI LE NA. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-210221-14:43:06 947161
2/21/2021100,000564304.210221.135650.T ung ho anh Dang Quang Trung MS 2021.042
2/21/2021100,000530001.210221.121821.ung ho MS 2021039 be Truong Van Quyen
2/21/2021100,000MBVCB.1004342151.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.040 be Phan Thi Le Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000682743.210221.091709.Ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung mong anh som binh phuc tro ve voi gia dinh FT21053209695900
2/21/2021100,000MBVCB.1004211859.gui atrung mso 2021 042.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000MBVCB.1004196552.Giup MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000082513.210221.083009.Vinh Nam ung ho ms 2021 042 Dang Quang Trung
2/21/2021100,000MBVCB.1004182685.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000539777.210221.071839.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2021 042 dang quang trung
2/21/2021100,000972763.210221.065314.Chuyen tien toi MS 2021042 anh dang quang trung
2/21/2021100,000MBVCB.1004120117.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung)Vietnamnet 21/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000353393.210221.064947.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021100,000MBVCB.1004110659.ung ho MS 2021.042 (Dang Quang Trung).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000033384.210221.061735.Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021100,000MBVCB.1004106893.Ung ho MS 2021.042.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021100,000636816.210221.051616.Ms2021041chudinhvanphuong FT21053665085022
2/21/2021100,010IBVCB.1003989803.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/21/2021150,000MBVCB.1004812159.Ung ho MS 2021.040 (Phan Le Thi Na)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021150,000825306.210221.054148.ung ho MS 2021042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021200,000290679.210221.220910.MS 2021.040
2/21/2021200,000MBVCB.1005135696.Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na.CT tu 0251002713258 NGUYEN LE MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021200,000595644.210221.192523.iris ug ho ms 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/21/2021200,000594733.210221.191859.iris ung ho ms 2021 039 be Truong Van Quyen
2/21/2021200,000669816.210221.175925.Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021200,000243855.210221.175830.ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
2/21/2021200,000967861.210221.175239.UNG HO MS2021.039 BE TRUONG VAN QUYEN-210221-17:52:40 967861
2/21/2021200,000281773.210221.174849.ung ho MS 2021042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021200,000833164.210221.161748.ung ho?MS 2021.040?(Phan Thi Le Na)
2/21/2021200,000682464.210221.154714.UNG HO MS 2021.031 (BE LE MINH QUAN) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/21/2021200,000965712.210221.153922.UNG HO MS 2021.042 anh DANG QUANG TRUNG
2/21/2021200,000849745.210221.144510.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2021.042 Dang quang Trung
2/21/2021200,000IBVCB.1004589228.MS 2021 042 anh Dang Quang Trung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/21/2021200,000811425.210221.131343.Ung ho MS 2021 040 PhanThiLeNa FT21053587269781
2/21/2021200,000270246.210221.115821.ung ho MS 2021.042 ( anh dang quang trung)
2/21/2021200,000741792.210221.110947.UNG HO MS 2021.042 (ANH DANG QUANG TRUNG)
2/21/2021200,000101400.210221.110948.MS 2021 040
2/21/2021200,000099890.210221.110634.MS 2021 041
2/21/2021200,000157356.210221.094953.MS 2021 041 Chu DINH VAN PHUONG
2/21/2021200,000MBVCB.1004203227.MS 2021.042.CT tu 0541000270280 BUI THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021200,000MBVCB.1004124707.ms2021.042 dang quang trung.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021200,000038851.210221.065531.Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021200,000MBVCB.1004114805.MS2021.042-ung ho anh Dang Quang Trung.CT tu 0071003719924 PHAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021200,000901394.210221.062512.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho dang quang trung ms 2021 042
2/21/2021200,000958055.210221.060853.Ung ho MS 2021.042
2/21/2021200,000MBVCB.1004057734.Ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021300,000MBVCB.1005121021.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ! Ung ho Ms2021.042( A Dang Quang Trung).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021300,000605647.210221.202942.Ung ho MS 2021 042
2/21/2021300,000595092.210221.192125.iris ung ho ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/21/2021300,000437070.210221.153537.Chuyen tien ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021300,000435547.210221.153352.Chuyen tien ung ho MS 2021.038 be truong tan phat
2/21/2021300,000339847.210221.151549.ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung tinh Nghe An
2/21/2021300,000IBVCB.1004231756.ung ho ms 2021 .042 CHI NUYEN THI TUYET - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021300,000IBVCB.1004225957.UNG HO MS 2021.040 PHAN THI LE NA - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021300,000905565.210221.063103.UNG HO MS 2021.042( ANH DANG QUANG TRUNG)-210221-06:31:01 905565
2/21/2021500,000900302.200221.230622.UNG HO NCHCCCL GENHONG 452-200221-23:06:30 900302
2/21/2021500,000MBVCB.1005122514.MS 2021.042.CT tu 0261003462314 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021500,000725851.210221.212545.ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong
2/21/2021500,000MBVCB.1005109337.ms 2021 042 uh anh Dang Quang Trung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/21/2021500,000MBVCB.1004943998.Ms 2021.042(A.Dang Quang Trung).CT tu 0251002757653 HUYNH DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021500,000250179.210221.165143.Ms 2021 042 Dang Quang Trung
2/21/2021500,000507781.210221.151855.Ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung)
2/21/2021500,000528353.210221.114406.ung ho ms 2021.042( a dang quang trung)
2/21/2021500,000MBVCB.1004430948.Ung ho MS 2020.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021500,000MBVCB.1004399821.NGUYEN THI PHUONG TRAM ung ho a Dang Quang Trung MS 2021.043.CT tu 0071001486639 NGUYEN THI PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/2021500,000740102.210221.101339.Giup do MS 2021.38, MS 2021.39, MS 2021.40, MS 2021.41, MS 2021.42 : Moi truong hop 100.000 d
2/21/2021500,000067005.210221.095528.Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/21/2021500,000658424.210221.081531.MS 2021.039 be truong van quyen FT21053090602063
2/21/2021500,000651920.210221.075122.Uh ms 2021.005 FT21053980738399
2/21/2021500,000025506.210221.074814.IBFT ung ho MS 2021.042 a.DangQuangTrung
2/21/2021500,000MBVCB.1004105072.MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/20211,000,000117119.210221.220314.Goi ung ho MS 2021.042 dang quang trung
2/21/20211,000,000157922.210221.194247.Giup MS 2021 041 Dinh van Phuong
2/21/20211,000,000272279.210221.173321.Ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen
2/21/20211,000,000MBVCB.1004554043.ms 2021 039.CT tu 0151000479081 LUU TUAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/20211,000,000MBVCB.1004474085.ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/21/20211,000,000546113.210221.091011.Vietcombank 0011002643148 TA DIEU THANH chuyen khoan ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020 212
2/21/20211,000,000MBVCB.1004105896.NGUYEN THI KIM TRAM chuyen tien ung ho MS 2021.042 anh DANG QUANG TRUNG .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000IBVCB.1006097274.asd.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000IBVCB.1005919453.qq.CT tu 0441000791947 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/202110,000IBVCB.1005403272.Ung ho MS 2021 042 Anh Trung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202110,000IBVCB.1005399008.Ung ho MS 2021 043 Be Phuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202110,000099819.220221.083630.ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu Cau mong van su binh an
2/22/202150,000627115.210221.233107.Ms 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/22/202150,000IBVCB.1006620167.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/202150,000779798.220221.205425.Ung ho NCHCCCL Le Cam Trang 0935250898 FT21054700463003
2/22/202150,000IBVCB.1006090962.ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/202150,000IBVCB.1005926502.ung ho ma so Ms 2021 040 Phan Thi Le Na.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202150,000SHGD:10024265.DD:210222.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms.2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/202150,000IBVCB.1005923456.ung ho ma so MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202150,000IBVCB.1005919646.Ung ho ma so MS 2021 042 anh Dang Quang Trung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202150,000IBVCB.1005916995.Ung ho ma so MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/202150,000445180.220221.122657.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
2/22/202150,000263382.220221.100741.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/202150,000653755.220221.085610.ung ho ma so 2021 043
2/22/202150,000967065.220221.081455.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/22/202150,000356874.220221.073133.Ung ho MS 2021.039
2/22/202150,000356796.220221.072932.Ung ho MS 2021.043
2/22/202160,000Sender:79334001.DD:220221.SHGD:10000474.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021.039(BE TRUONG VAN QUYEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/22/202160,000Sender:79334001.DD:220221.SHGD:10000473.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021.040 (PHANTHI LE NA) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/22/2021100,000419036.210221.234615.Ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/22/2021100,000MBVCB.1006669157.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2021-040 Phan Thi Le Na, cam on Bao.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000IBVCB.1006390335.MS 2021.043.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000007046.220221.174729.Ung ho ma so 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/22/2021100,000799447.220221.174007.ms 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021100,000381642.220221.172713.Ung ho MS2021 043 be Dang Phuong nhu
2/22/2021100,000279174.220221.172209.T ung ho be Dang phuong Nhu MS 2021.043
2/22/2021100,000182118.220221.164901.TTTPhuong ung ho Ms2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021100,000MBVCB.1006193634.Ung ho MS 2021.042 ( anh Dang Quang Trung)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000MBVCB.1006188946.Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000733627.220221.135809.Ung ho ma so 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021100,000216505.220221.134556.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) THEO KET CHUYEN TUAN 1.2.2021
2/22/2021100,000MBVCB.1005771172.Ung ho MS.2021.043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000331053.220221.112115.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21053026574001
2/22/2021100,000TRAN THI NHAN UNG HO MS 2021.014 GD ONG AN HUONG KHE HA ITNH SDT 0356877835
2/22/2021100,000SHGD:10016102.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.040-Phan Thi Le Na
2/22/2021100,000254615.220221.101708.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nam
2/22/2021100,000SHGD:10016065.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.042 - anh Dang Quang Trung
2/22/2021100,000MBVCB.1005551021.MS 2021.043.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000SHGD:10015996.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.038-be Truong Tan Phat
2/22/2021100,000SHGD:10015894.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.041-chu Dinh Van Phuong
2/22/2021100,000651016.220221.092956.MS2021.043( Dang phuong nhu)
2/22/2021100,000SHGD:10016163.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.039-ung ho MS 2021.039-be Truong Van Quyen
2/22/2021100,000SHGD:10006065.DD:210222.BO:PHAM THI HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.041 Chu Dinh Van Phuong
2/22/2021100,000SHGD:10000149.DD:210222.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221022250162 - Chuyen tien ung ho ms 2021.043 dang phuong nhu
2/22/2021100,000044473.220221.084351.Ung ho MS 2021 040 be Phan Thi Le Na
2/22/2021100,000193136.220221.083119.Ung ho MS 2021.043 FT21053350869100
2/22/2021100,000091891.220221.082854.Vinh Nam ung ho ms 2021 043 be Dang Phuong Nhu vay
2/22/2021100,000172099.220221.082531.Chuyen tien MS 2021.041 Dinh Van Phuong
2/22/2021100,000352439.220221.082507.ung ho be dang phuong nhu/ ms 2021043
2/22/2021100,000172079.220221.082420.Chuyen tien MS 2021. 040 Phan thi le na
2/22/2021100,000645137.220221.081929.ung ho MS 2021042 anh Dang Quang Trung
2/22/2021100,000644689.220221.081653.ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021100,000510233.220221.073919.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 202 043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021100,000MBVCB.1005267372.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)Vietnamnet 22/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021100,000938590.220221.011126.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021042 anh dang quang trung
2/22/2021200,000832330.210221.235837.UNG HO MS 2021.042 anh DANG QUANG TRUNG
2/22/2021200,000479278.220221.080001.MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021200,000MBVCB.1006428762.HO THI MY chuyen tien ung ho be Huynh Van Nhon;ms MS 2020.158 chuc be mau hoi phuc.CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021200,000IBVCB.1006048509.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.041 cho chu Dinh Van Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021200,000553810.220221.135944.Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
2/22/2021200,000046465.220221.124338.UNG HO MS 2021.043( BE DANG PHUONG NHU)-220221-12:43:33 046465
2/22/2021200,000046232.220221.124159.UNG HO MS : 2021.042( ANH DANG QUANG TRUNG)-220221-12:41:58 046232
2/22/2021200,000055709.220221.120509.ms 2021.043 ung ho be Dang Phuong Nhu
2/22/2021200,000702516.220221.113909.MS 2021 041 chu Dinh Van Phuong
2/22/2021200,000MBVCB.1005732964.Ung ho ms 2021.043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0821000192770 TRAN HUU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021200,000363633.220221.111802.MS 2021.043
2/22/2021200,000357949.220221.111403.ung ho MS 2021.043
2/22/2021200,000311637.220221.105946.UNG HO MS 2021.043 be DANG PHUONG NHU
2/22/2021200,000193454.220221.103607.Vietcombank;0011002643148;ung ho be Dang Phuong Nhu ms 2021 043
2/22/2021200,000288747.220221.103353.MS 2021.043 DANG PHUONG NHU
2/22/2021200,000SHGD:10016512.DD:210222.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.036-gia dinh be Truong Pham Hung
2/22/2021200,000272041.220221.101554.Ung ho Ms 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21053909148906
2/22/2021200,000198302.220221.095223.ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021200,000245796.220221.094923.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ma 2021.043
2/22/2021200,000180378.220221.093726.Ung ho be Dang Phuong Nhu ma so 2021043
2/22/2021200,000IBVCB.1005494954.MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021200,000SHGD:10000240.DD:210222.BO:VO TRONG HUNG.Remark:995221022230991 - MS 2021.043 be DANG NHU PHUONG
2/22/2021200,000010349.220221.090251.MS 2021.043( BE DANG PHUONG NHU)-220221-09:03:05 010349
2/22/2021200,000SHGD:10000067.DD:210222.BO:CAO VAN TUAN.Remark:Chuyen anh dang quang trung nghe an
2/22/2021200,000206049.220221.085320.Ung ho be Dang Phuong Nhu, ma so 2021.043 FT21053210830000
2/22/2021200,000MBVCB.1005387516.MS 2021.043.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021200,000IBVCB.1005384679.Ung ho be Dang Phuong Nhu (MS:2021.043).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021200,000944623.220221.075614.le thi tam brvt ung ho ma so 2021.043 be dang phuong nhu.
2/22/2021200,000IBVCB.1005298183.MS2021043 Dang Nhu Phuong.CT tu 0011002811029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021250,000166270.220221.065404.Ung ho ms 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21053608166308
2/22/2021250,000IBVCB.1005283994.ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000MBVCB.1005209856.ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0071001003761 NGUYEN AN THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000MBVCB.1005179030.TRAN THI MINH DIEP ung ho MS 2021042 Dang Quang Trung.CT tu 0141000854975 TRAN THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000MBVCB.1006559121.Ung ho ms2021.037 be ngoc hien .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000MBVCB.1006558388.Ung ho ms2021.039 truong van quyen .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000MBVCB.1006557629.Ung ho ms2021.040 phan thi le na .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000IBVCB.1006308368.MS 2021.039 be Truong Van Quyen..CT tu 0021000694307 LAI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000657523.220221.155455.ung ho ms 2021.043
2/22/2021300,000IBVCB.1006052648.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.040 cho Phan Thi Le Na.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000392967.220221.124343.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21053752463408
2/22/2021300,000853454.220221.112042.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 043 Be Dang Phuong Nhu
2/22/2021300,000IBVCB.1005684402.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000IBVCB.1005680775.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000SHGD:10017158.DD:210222.BO:NGUYEN MANH THUONG.Remark:MS 2021.039
2/22/2021300,000MBVCB.1005513876.Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000SHGD:10005027.DD:210222.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.042 ( ANH DANG QUANG TRUNG)
2/22/2021300,000422896.220221.085515.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021300,000IBVCB.1005338447.Ghi ro ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000IBVCB.1005333442.Ghi ro ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021300,000209386.220221.071850.Sunny ung ho MS 2021042.chuc anh Trung mau binh phuc
2/22/2021300,000881086.220221.062857.ung ho ms2021.043
2/22/2021300,000162567.220221.061138.Ms 2021.043 be dang phuong nhu FT21053210228080
2/22/2021300,000IBVCB.1005265818.Giup MS2021 042 Anh Dang Quang Trung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021500,000259050.220221.162409.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/22/2021500,000MBVCB.1005994515.bi tai nan.CT tu 0071001446851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021500,000Sender:01310005.DD:220221.SHGD:10027213.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO BE DANG PHUONG NHU, THUONG VUC, CHUONG MY, HA NOI. MS 2021.043
2/22/2021500,000465874.220221.142434.Ung ho be Phan Thi Le Na 9 tuoi FT21053027155410
2/22/2021500,000MBVCB.1005969069.Giup do 2021.043.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021500,000MBVCB.1005874284.Ung ho MS 2021.043 (Be Dang Phuong Nhu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021500,000IBVCB.1005689149.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021500,000SHGD:10017449.DD:210222.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021500,000271858.220221.101708.Ung ho MS 2021-043 be DANG PHUONG NHU
2/22/2021500,000MBVCB.1005581225.NGUYEN THI MINH HAU chuyen tien cho MS 2021043 be Dang phuong Nhu .CT tu 0341001917266 NGUYEN THI MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/2021500,000198280.220221.093405.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.041 (Dinh Van Phuong)
2/22/2021500,000197620.220221.093055.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS .2021.04 (be Dang Phuong Nhu)
2/22/2021500,000IBVCB.1005481726.MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021500,000SHGD:10004871.DD:210222.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.040 be Phan Thi Le Na
2/22/2021500,000IBVCB.1005404976.Ma so 2021043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/2021500,000976458.220221.082048.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/22/2021500,000161009.220221.073049.Ms 2021.044
2/22/20211,000,000105286.220221.181148.UNG HO MS.2021.038(BE TRUONG TAN PHAT)-220221-18:12:03 105286
2/22/20211,000,000298748.220221.171858.IBFT Ung ho ms 2021.039 betruongvanquyen
2/22/20211,000,000MBVCB.1006235934.UNG HO MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000,000MBVCB.1006186422.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.043(be dang phuong nhu).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000,000369135.220221.120806.Chuyen khoan ung ho MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21053217196049
2/22/20211,000,000038316.220221.115335.MS 2021 .043 BE DANG PHUONG NHU-220221-11:53:34 038316
2/22/20211,000,000038005.220221.115150.MS 2021. 039 BE TRUONG VAN QUYEN-220221-11:52:22 038005
2/22/20211,000,000SHGD:10004496.DD:210222.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.Remark:HBUNG HO BE MS 2021.040 PHAN THI LE NA
2/22/20211,000,000188991.220221.082258.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21053210716113
2/22/20211,000,000IBVCB.1005370282.Ung ho ms 2021-024(be Vo dinh Duc ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000,000IBVCB.1005358148.Ung ho ms 2021.035 (Be Nguyen thanh Hieu ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,000,000924522.220221.073524.MS 2021.043
2/22/20211,200,000IBVCB.1005362291.Ung ho ms 2020-326( be Nguyen tan Sang ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20211,300,000IBVCB.1005353891.Ung ho ms 2021.038 ( be Truong tan Phat ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20212,000,000IBVCB.1006143000.ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/20212,000,000IBVCB.1006137745.ung ho MS 2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/22/20212,000,000MBVCB.1005746479.Ung ho NCHCCCL _ Dang Thi Phuong Thao_ 0916 496 512.CT tu 0331000441388 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20212,000,000IBVCB.1005366155.Ung ho ms 2021-023 ( be Tho van Minh).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/22/20215,000,000SHGD:10000183.DD:210222.BO:HUYNH THI CAM CHAU.Remark:UNG HO MS2021.036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG
2/23/20211,100IBVCB.1006834773.aa.CT tu 0721000667020 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/20215,001IBVCB.1006886381.yhrfer.CT tu 0911000056345 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/202110,000IBVCB.1006949379.Ung ho MS 2021 044 Anh Thien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/202110,000070010.230221.080111.ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu Cau mong van su binh an
2/23/202120,000437147.230221.052022.Ung ho ms 2021.044 anh Thien
2/23/202130,000MBVCB.1008030662.NCHCCCL HUYNH THI NGOC ANH 0908105573.CT tu HUYNH THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/202150,000IBVCB.1007515669.Giup ma so 2021 043 be Dang Phuong Nhu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/202150,000091026.230221.143305.Ung ho MS 2021.044 anh Thien
2/23/202150,000034807.230221.124657.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021044 anh Thien
2/23/202150,000MBVCB.1006921946.MS 2021.044 (anh Thien).CT tu HOANG NGUYET HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/202150,000907341.230221.083321.Ung ho MS 2021.044 a Thien. FT21054398057949
2/23/2021100,000848990.220221.234648.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21054964905297
2/23/2021100,000133712.220221.223306.UNG HO MS 2021.043(BE DANG PHUONG NHU)-220221-22:33:26 133712
2/23/2021100,000IBVCB.1007973590.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.044 (anh Thien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000435761.230221.201538.2021044 anh thien FT21054235401558
2/23/2021100,000001270.230221.195424.ung ho MS 2021 044 a thien
2/23/2021100,000422564.230221.195419.Ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21054949694692
2/23/2021100,000537003.230221.194847.UNG HO MS 2021.044 ANH THIEN
2/23/2021100,000418110.230221.194711.ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21054456577033
2/23/2021100,000MBVCB.1007877845.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000145184.230221.183205.TTTPhuong ung ho Ms2021.044 anh Thien
2/23/2021100,000342015.230221.175152.giup do nguoi bi nan thuong tatMS 2021.044 FT21054090127307
2/23/2021100,000MBVCB.1007697534.MS 2021.044.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000219867.230221.154441.MS 2021.040 (PHAN THI LE NA) NAM MO A DI DA PHAT-230221-15:44:50 219867
2/23/2021100,000219363.230221.154227.MS 2021.039 (BE TRUONG VAN QUYEN) NAM MO A DI DA PHAT-230221-15:42:22 219363
2/23/2021100,000289213.230221.154055.Vinh Nam ung ho ms 2021 044 Nguyen Xuan Thien
2/23/2021100,000218637.230221.153906.MS 2021.043 (BE DANG PHUONG NHU) NAM MO A DI DA PHAT-230221-15:39:21 218637
2/23/2021100,000970883.230221.152324.ung ho MS 2021044 anh Thien
2/23/2021100,000191908.230221.150157.Ung ho ms 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21054200879157
2/23/2021100,000MBVCB.1007386853.MS 2021 044 a thien.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021100,000775472.230221.140653.MS 2021044
2/23/2021100,000MBVCB.1007365568.THUY DUNG ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000106925.230221.130737.Ung ho MS 2021.039 - Be Truong Van Quyen FT21054189937264
2/23/2021100,000434495.230221.125852.Ms 2021 044 ung ho a thien
2/23/2021100,000429181.230221.125316.Ung ho MS2021 044 anh Thien
2/23/2021100,000676664.230221.123102.T ung ho Anh Thien MS 2021.044
2/23/2021100,000630422.230221.111637.MS 2021.039 (ung ho be Truong Van Quyen)
2/23/2021100,000IBVCB.1007159756.ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0451001723508 PHAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000986577.230221.094257.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021 044 CHU THIEN
2/23/2021100,000923687.230221.090102.Ms 2021.044 anh Thien FT21054930582909
2/23/2021100,000093622.230221.082808.ung ho ms 2021 044
2/23/2021100,000901303.230221.082055.Ung ho anh Nguyen Xuan Thien, Huong Khe Ha Tinh FT21054979721905
2/23/2021100,000053552.230221.073425.ung ho a Thien MS 2021 044
2/23/2021100,000MBVCB.1006821168.NCHCCCL Dinh Lieu Vu 0966741911.CT tu 0491000086707 VU DINH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021100,000710833.230221.060220.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021044 anh Thien
2/23/2021100,000MBVCB.1006801036.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.044 (anh Thien)Vietnamnet 23/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021110,000MBVCB.1006805571.MS 2021044 anh Thien.CT tu 0011003695017 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021150,000025163.230221.110826.Ung ho anh thien MS 2021.044 FT21054586905957
2/23/2021180,657787261.230221.011106.000018065700
2/23/2021200,000476316.230221.212548.Ung ho MS 2021 044 anh Thien FT21055228891433
2/23/2021200,000219603.230221.210309.ung ho MS 2021.044 (anh Thien)
2/23/2021200,000417538.230221.194618.Ung ho MS 2021. 044 Anh Thien FT21054047005580
2/23/2021200,000942097.230221.193930.Ung ho a thien ms 2021044
2/23/2021200,000276118.230221.184232.UNG HO MS 2021.044 anh NGUYEN XUAN THIEN
2/23/2021200,000MBVCB.1007639959.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000MBVCB.1007635369.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000MBVCB.1007631339.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000974844.230221.153739.Ung ho 2021 044 a Thien
2/23/2021200,000557599.230221.144407.MS 2021 044 anh Thien
2/23/2021200,000501262.230221.142101.MS 2021.044
2/23/2021200,000096737.230221.125026.Ung ho MS 2021. 040 Phan Thi Le Na FT21054045660922
2/23/2021200,000011439.230221.105200.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu.Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21054067213482
2/23/2021200,000IBVCB.1007100465.UH ma so 2021.044.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000IBVCB.1007079589.MS 2021 044 anh Thien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021200,000MBVCB.1006980477.GDPT Ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000213749.230221.091436.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
2/23/2021200,000IBVCB.1006957345.ung ho MS 2021.044 (anh Thien)..CT tu 0281000614556 NGUYEN THI HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000MBVCB.1006947368.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.044.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000208318.230221.085724.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien)
2/23/2021200,000IBVCB.1006903110.Ung ho MS 2021 044 anh Thien.CT tu 0441003693607 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021200,000905545.230221.082950.Ung ho MS 2021044 anh Thien FT21054226201468
2/23/2021200,000MBVCB.1006896892.MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0321000657333 TRUONG QUOC GIANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000872782.230221.081312.MS 2021044
2/23/2021200,000715448.230221.080535.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 044 anh Thien
2/23/2021200,000IBVCB.1006871459.ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0281001935068 HUYNH THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000MBVCB.1006865845.Ung ho MS 2021.044?(anh Thien).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000144438.230221.075946.UNG HO MS : 2021.044( ANH THIEN)-230221-08:00:16 144438
2/23/2021200,000712889.230221.072545.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho a Thien MS2021044
2/23/2021200,000990706.230221.070151.Vietcombank 0011002643148 HUYNH VAN HOA ung ho MS 2021044 anh Thien
2/23/2021200,000MBVCB.1006810690.DIEP XUAN GIANG chuyen tien ung ho MS 2021. 044 (anh Thien) .CT tu 0841000069172 DIEP XUAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021200,000855983.230221.002623.Ung ho 2021043 FT21054639755775
2/23/2021249,560006840.230221.195911.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 044
2/23/2021300,000MBVCB.1008024286.DANG THI THUY TIEN chuyen tien ung ho 2021.044 anh thien.CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021300,000MBVCB.1007953152.ms 2021 044 uh anh Thien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021300,000423712.230221.195608.Ung ho MS 2021044 anh Thien FT21054398406407
2/23/2021300,000820912.230221.170105.MS 2021.044 anh Thien FT21054378063261
2/23/2021300,000MBVCB.1007665551.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0331003768487 PHAM MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021300,000282465.230221.164023.Ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21054081793440
2/23/2021300,000546257.230221.155748.Vietcombank 0011002643148 chuyen giup do be LE MINH QUAN tinh Thanh Hoa
2/23/2021300,000IBPS/SE:01202001.DD:230221.SH:10002664.BO:LE THI TUYET DUNG.995221022355047 - CHUYEN TIENUNG HO MS 2021.044 ATHIEN BI BONG
2/23/2021300,000MBVCB.1007337469.HUNG ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021300,000SHGD:10001613.DD:210223.BO:PHAM QUANG DONG.Remark:995221022353268 - Ung ho MS 2021.044 anh Thien
2/23/2021300,000973190.230221.113708.MS 2021.044 anh thien
2/23/2021300,000IBVCB.1007114579.giup MS2021 044 Anh Nguyen Xuan Thien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021300,000321701.230221.103124.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;DANG THI KIM OANH chuyen khoan ung ho MS 2021044 a Thien
2/23/2021300,000845433.230221.101655.UNG HO MS 2021.042 ANH DANG QUANG TRUNG
2/23/2021300,000200927.230221.082813.Nguyen thi kim phuong ung ho MS 2021.044( anh Thien)
2/23/2021300,000893476.230221.080112.Ung ho MS 2021.044 FT21054470133130
2/23/2021300,000143807.230221.075029.UNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN)-230221-07:50:45 143807
2/23/2021300,000874618.230221.055547.Ung ho MS2021.044 .aThien FT21054375787152
2/23/2021300,000873993.230221.054223.MS 2021.044 A Thien FT21054610450569
2/23/2021500,000259998.230221.151335.Ung ho ma so : MS 2021.044. Anh Nguyen Xuan Thien xom 9 Phuc Trach Huong Khe Ha Tinh.
2/23/2021500,000MBVCB.1007342300.ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000188978.230221.132502.Ungho ms 2021.044 a thien
2/23/2021500,000MBVCB.1007201719.ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0021000671396 AN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000IBVCB.1007114355.Co Kieu Thu chuyen khoan ung ho MS 2021.041 (Chu Dinh Van Phuong) .CT tu 0071001278190 VU AN NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000165462.230221.104637.MS2021.044(anh Thien)
2/23/2021500,000MBVCB.1007105508.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.044 (anb Thien).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000MBVCB.1006970369.Ung ho ms 2021.043 (Dang Phuong Nhu).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000MBVCB.1006968148.Ung ho ms 2021.040 (Phan Thi Le Na).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/2021500,000883110.230221.090449.BAC LE VAN VAN UH GIA DINH ANH THIEN MS 2021 044
2/23/2021500,000MBVCB.1006860642.Ung ho MS 2021044 .CT tu 0021000274692 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/23/2021500,000143659.230221.074826.UNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN)-230221-07:48:42 143659
2/23/2021500,000482190.230221.074810.UNG HO MS 2021.044 (A THIEN)
2/23/2021500,000889122.230221.074545.MS 2021.044 Anh Thien FT21054442057468
2/23/2021600,000157781.230221.093654.UNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN)-230221-09:36:53 157781
2/23/20211,000,000020445.230221.201512.ZP5V69DK6IQ1 210223000189913 Ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
2/23/20211,000,000NGUYEN VAN TIEP CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021.037 BE NGOC HIEN
2/23/20211,000,000188452.230221.124056.2021 044 ANH THIEN-230221-12:40:58 188452
2/23/20211,000,000SHGD:10006515.DD:210223.BO:NGUYEN TRONG NGHIA.Remark:IBUNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN)
2/23/20211,000,000SHGD:10004187.DD:210223.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY.Remark:Tang anh thiien
2/23/20211,000,000MBVCB.1007190707.UNG HO MS 2021.044(anh Thien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/23/20211,000,000SHGD:10003184.DD:210223.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043221022382235)ung ho MS 2021.044 (anh Thien) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
2/23/20211,000,000505926.230221.092032.Ung ho MS 2021044Anh Thien
2/23/20211,000,000SHGD:10008324.DD:210223.BO:VU PHUONG MAI.Remark:Ung ho MS 2021044 anh Thien
2/23/20211,000,000896373.230221.080914.Ung ho NCHCCCL FT21054001459827
2/23/20211,000,000876640.230221.062750.Ung ho MS 2021.044 FT21054073495260
2/23/20212,000,000472736.230221.211901.Ung ho MS 2021.044 - anh Thien FT21055157012000
2/23/20212,000,000983623.230221.171527.MS 2021044 anh Thien
2/23/20212,000,000188392.230221.124023.MS 2021.044 GIUP DO ANH THIEN-230221-12:40:07 188392
2/23/20212,000,000799485.230221.064525.MS 2021.044 a thien
2/23/20213,000,000SHGD:10000749.DD:210223.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.042(ANH DANG QUANG TRUNG) 1 TRIEU, MS 2021.043 (BE DANG PHUONG NHU) 1 TRIEU, MS 2021.044 (ANH THIEN) 1 TRIEU
2/23/20215,000,000NGUYEN THI THANH LICH / GIUSE GIUP BE DANG PHUONG NHU MS:2021-043
2/24/20211,200IBVCB.1009254724.asd.CT tu 0911000058360 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/202110,000IBVCB.1008305377.Ung ho MS 2021 045 Em Xuan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/202110,000117483.240221.085021.ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan Cau mong van su binh an
2/24/202120,000MBVCB.1008833312.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.045(em dang thanh xuan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/202130,000MBVCB.1008252273.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/202150,000IBVCB.1009333996.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/202150,000624721.240221.153831.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
2/24/202150,000174822.240221.153303.2021046Dang Thanh Xuan
2/24/202150,000MBVCB.1008844913.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.044(anh thien).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/202150,000341759.240221.142111.UNG HO MS 2021.045(EM DANG THANH XUAN)-240221-14:21:39 341759
2/24/202150,000212785.240221.133633.Ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan
2/24/202150,000IBVCB.1008634416.Giup ma so 2021 045 em Dang Thanh Xuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/202150,000651887.240221.100846.MS 2021.045 Thanh Xuan FT21055987431423
2/24/202150,000474599.240221.093131.ung ho MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/24/202150,000643995.240221.074119.Ung ho MS 2021.045
2/24/202180,000176499.240221.061659.Ung ho em Xuan Ms 2021.045
2/24/2021100,000517514.230221.230710.Dao thanh Cong ck ung ho MS 2021.044 anh thien FT21055113645730
2/24/2021100,000123270.240221.220201.Ung ho be Truong Tan Phat MS 2021 038
2/24/2021100,000111068.240221.214532.Ung ho be Truong Van Quyen MS 2021 039
2/24/2021100,000227730.240221.201421.MS 2021045 EM Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000397585.240221.200905.UNG HO MS 2021.044(ANH THIEN)-240221-20:08:57 397585
2/24/2021100,000465152.240221.200421.2021 045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000MBVCB.1008879108.THUY DUNG ung ho MS2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021100,000152903.240221.151908.TTTPhuong ung ho Ms2021.042 anh Dang Quang Trung
2/24/2021100,000169658.240221.151335.Ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000151613.240221.151258.TTTPhuong ung ho Ms2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000245171.240221.132556.Ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
2/24/2021100,000790625.240221.131918.MS 2021.043 dang phuong nhu FT21055730460645
2/24/2021100,000MBVCB.1008593704.MS 2021.045.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021100,000MBVCB.1008589121.ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0111000980691 DO NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021100,000319157.240221.114449.UNG HO MS : 2021.045( EM DANG THANH XUAN)-240221-11:45:00 319157
2/24/2021100,000525265.240221.103503.Ung ho ms 2021045 em DANG THANH XUAN
2/24/2021100,000215415.240221.100235.Ung ho MS 2021 045 Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000146137.240221.095145.T ung ho Em Dang Thanh Xuan MS 2021.045
2/24/2021100,000SHGD:10000132.DD:210224.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho em Dang Thanh Xuan ms 2021/045
2/24/2021100,000102206.240221.084015.MS 2021.044 (anh Thien)
2/24/2021100,000082529.240221.081530.Vinh Nam ung ho ms 2021 045 Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000283546.240221.080621.MS 2021.044 UNG HO ANH THIEN-240221-08:06:20 283546
2/24/2021100,000MBVCB.1008163691.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)Vietnamnet 24/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021100,000012012.240221.055530.ung ho ms 2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021100,000030644.240221.053745.Ms 2021 045 em dang thanh xuan
2/24/2021100,000012269.240221.011139.2021 044 anh Thien
2/24/2021150,000091546.240221.133301.ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021200,000164008.240221.214924.Ung ho MS 2021-041 chu Dinh Van Phuong FT21056078660685
2/24/2021200,000MBVCB.1009345700.NGUYEN TRONG LUAN ung ho ma so 2021.045 ( em DANG THANH XUAN).CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000MBVCB.1009116240.ung ho MS 2021.044(anh Thien ).CT tu 0911000002714 HO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000984804.240221.171751.Ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
2/24/2021200,000MBVCB.1009036110.MS 2021045.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/2021200,000004805.240221.161744.Ung ho MS 2021.044 anh Thien
2/24/2021200,000533054.240221.161235.Chuyen tien ms 2021.045
2/24/2021200,000704274.240221.140536.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Dang Thanh Xuan ms 2021 045
2/24/2021200,000279737.240221.132122.ung ho ms2021035 (be nguyen thanh hieu) so tien 200 ngan dong
2/24/2021200,000MBVCB.1008622226.Ung ho MS 2021.044 anh Thien.CT tu 0021000815727 DUONG QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000MBVCB.1008584061.MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000MBVCB.1008540420.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien) .CT tu 0011004029200 NGUYEN HUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000510188.240221.112550.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021044 anh thien
2/24/2021200,000291944.240221.105535.Le Nhan ung ho MS 2021 040 phan thi le na
2/24/2021200,000IBVCB.1008474619.MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/2021200,000282831.240221.094159.Ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021200,000192262.240221.093555.UNG HO MS 2021.045 EM DANG THANH XUAN
2/24/2021200,000931933.240221.092227.MS 2021.044 (anh Thien).
2/24/2021200,000SHGD:10005161.DD:210224.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.Remark:C Kim ung ho MS 2021.045 em DANG THANH SON
2/24/2021200,000128926.240221.090021.Ung ho MS 2021.045 Em Dang Thanh Xuan
2/24/2021200,000597033.240221.085446.MS 2021041 A Thien FT21055641090665
2/24/2021200,000595617.240221.085222.Ung ho ms 2021.044 FT21055200034872
2/24/2021200,000892744.240221.084238.ung ho MS 2021.045( em Dang Thanh Xuan)
2/24/2021200,000MBVCB.1008262171.MS 2021.045.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000SHGD:10000031.DD:210224.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 045
2/24/2021200,000SHGD:10000030.DD:210224.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 043
2/24/2021200,000179067.240221.073959.ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
2/24/2021200,000MBVCB.1008187347.TRAN MANH HUNG chuyen tien ung ho em Dang Thanh Xuan 2021.045.CT tu 0451000289873 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021200,000596027.240221.030709.giup do anh Thien MS 2021.044
2/24/2021200,000MBVCB.1008111629.NGUYEN HUNG VUONG UNG HO MS 2021.044.CT tu 0411000992577 NGUYEN HUNG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021300,000414108.240221.141737.ung ho MS 2021.044
2/24/2021300,000194911.240221.134258.Chuyen tien ung ho ms 2021.044 anh thien
2/24/2021300,000MBVCB.1008557770.Ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021300,000682879.240221.104533.MS 2021-043 BE DANG PHUONG NHU FT21055100020610
2/24/2021300,000IBVCB.1008167060.GIup MS2021 045 em Dang Thanh Xuan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/24/2021300,000955395.240221.005050.lamhoang20294 ung ho MS 2021.044 ...A Thien...chij Chi
2/24/2021350,000IBVCB.1008825890.Chuyen khoan ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021350,000IBVCB.1008823654.Chuyen khoan ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021350,000IBVCB.1008810328.Chuyen khoan ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000520698.230221.231932.Ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21055420010501
2/24/2021500,000877639.230221.225958.Ung ho MS 2021.044 (anh Thien). Chuc a mau khoe
2/24/2021500,000133576.240221.205107.Ung ho Ma so 2021.045 em Dang Thanh Xua FT21056625112807
2/24/2021500,000991740.240221.171754.Ung ho MS 2021.045. Dang Xuan Thanh FT21055635408216
2/24/2021500,000MBVCB.1008874919.ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000874524.240221.150804.Ung Ho be Truong van Quyen MS 2021.039 FT21055399325219
2/24/2021500,000342661.240221.142551.UNG HO MS 2021.040 PHAN THI LE NA-240221-14:25:45 342661
2/24/2021500,000415431.240221.141902.Chuyen tien ung ho MS 2021041
2/24/2021500,000152332.240221.140621.Ung ho ms 2021039 be Truong Van Quyen
2/24/2021500,000813501.240221.135237.ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/24/2021500,000320225.240221.115125.UNG HO MS 2021.045 (EM DANG THANH XUAN)-240221-11:51:42 320225
2/24/2021500,000290001.240221.105408.Bich tram ung ho MS 2021 040 phan thi Le na
2/24/2021500,000805846.240221.103039.ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021500,000MBVCB.1008435509.Ung ho MS 2021.045 ( em Xuan ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000667671.240221.102728.Ung ho MS2021.045 em Dang Thanh Xuan FT21055111012021
2/24/2021500,000IBVCB.1008332327.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2021.045.CT tu HOANG NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000SHGD:10005176.DD:210224.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021500,000675329.240221.083143.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2021 045 em DANG THANH XUAN
2/24/2021500,000IBVCB.1008248224.PHAM THI TRUONG ung ho MS2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0491000044590 PHAM THI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000MBVCB.1008238088.Ck ung ho ms : 2021.045 (em Dang Thanh Xuan.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/2021500,000191326.240221.081452.Chuyen tien ung ho MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/24/2021500,000582541.240221.074719.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021045
2/24/2021500,000641684.240221.064040.Ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
2/24/20211,000,000MBVCB.1008650121.UNG HO MS 2021.045 ( em Dang Thanh Xuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/20211,000,000MBVCB.1008632790.Ung ho MS 2021.044(anh Thien).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/20211,000,000MBVCB.1008594347.NGUYEN HUU BANG ung ho MS 2021.044 (anh Thien).CT tu NGUYEN HUU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/20211,000,000MBVCB.1008460488.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.044(anh Thien).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/20211,000,000MBVCB.1008288244.Minh & Lanh ung ho MS2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/24/20211,000,000259213.240221.081249.NGUYEN VAN HUNG MST 8009420691 ung ho MS2021.044 (anh Thien)
2/24/20211,000,000883919.240221.061615.ung ho ms 2021045 em dang thanh xuan
2/24/20212,000,000MBVCB.1008348329.NGUYEN THI THANH DIEU ung ho MS2021.044 ( anh Thien).CT tu 0071001707672 NGUYEN THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000IBVCB.1010497852.ww.CT tu 0911000056483 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000IBVCB.1009653254.aa.CT tu 0071000974053 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000IBVCB.1009639651.aa.CT tu 0911000057630 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202110,000150008.250221.213330.ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc Cau mong van su binh an
2/25/202110,000IBVCB.1009674693.Ung ho MS 2021 046 Em Truc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/202120,000MBVCB.1010504162.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.039(be truong van quyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202120,000MBVCB.1010501018.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.040(phan thi le na).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202120,000MBVCB.1010495086.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.046 em tran trung truc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202120,000778530.250221.154743.MS 2021 045 EM DANG THANH XUAN
2/25/202120,000778225.250221.154553.MS 2021 046 EM TRAN TRUNG TRUC
2/25/202150,000IBVCB.1010762471.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202150,000241218.250221.134913.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021046 em Tran Trung Truc
2/25/202150,000069626.250221.103033.ung ho MS 2021.046 em tran trung truc
2/25/202150,000SHGD:10007626.DD:210225.BO:NGO HA QUYEN.Remark:NCHCCCL Quyen 0822452401
2/25/202150,000SHGD:10000191.DD:210225.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/202150,000215420.250221.090616.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/202150,000227126.250221.084512.MS 2021.046 ( Em Tran trung truc )
2/25/202150,000MBVCB.1009554220.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.045 (em Tran Trung Truc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/202150,000782759.250221.072040.Ung ho MS 2021.046
2/25/202160,000919514.250221.181629.gui em ma so2021 046
2/25/202160,000232689.250221.063618.MS 2021046 ung ho em Tran Trung Thuc FT21056842981033
2/25/202180,000MBVCB.1009538641.MS 2021 046 Em Tran Trung Truc.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021100,000209608.250221.211205.Chuyen tien ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021100,000672723.250221.193658.ung ho ms 2021.046(tran trung truc)
2/25/2021100,000810864.250221.170358.IBFT ung ho anh Thien o Ha Tinh
2/25/2021100,000MBVCB.1010422805.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000668192.250221.165502.Ung ho MS 2021.004 anh Thien FT21056800350796
2/25/2021100,000640929.250221.162737.UNG HO MA SO 2021.046 EM TRAN TRUNG TRUC FT21056881799165
2/25/2021100,000MBVCB.1010309566.Ung ho MS 2021.046(em Tran Trung Truc).CT tu 0101000253336 NGUYEN CANH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000680842.250221.155314.Ung ho MS 2021 046
2/25/2021100,000594984.250221.154123.Ung ho MS 2021.046 FT21056004522760
2/25/2021100,000373583.250221.152750.Ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021100,000103931.250221.151159.TTTPhuong ung ho Ms2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021100,000898756.250221.135151.T ung ho em Tran Trung truc MS 2021.046
2/25/2021100,000474822.250221.134206.UNG HO MS : 2021.046( EM TRAN TRUNG TRUC)-250221-13:42:08 474822
2/25/2021100,000248276.250221.133116.Ms 2021046 em TRAN TRUNG TRUC
2/25/2021100,000448743.250221.132430.Ung ho MS2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021100,000MBVCB.1009855132.MS 2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000774030.250221.102301.Ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)
2/25/2021100,000357625.250221.100217.MS 2021.046(e Tran Trung Truc)
2/25/2021100,000294737.250221.092250.Ung ho ms 2021.046 FT21056190975590
2/25/2021100,000030321.250221.091307.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021100,000IBPS/SE:01201004.DD:250221.SH:10000654.BO:LE THI THANH XUAN.UNG HO MS 2021.040 PHAN THI LENA
2/25/2021100,000137332.250221.085648.Ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)
2/25/2021100,000MBVCB.1009616363.Giup MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000MBVCB.1009585337.NGUYEN THANH LIEM chuyen tien tu thien em trung truc te xe ms 20210446 100k .CT tu 0191000032306 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000074477.250221.080637.Vinh Nam ung ho ms 2021 046 Tran Trung Truc
2/25/2021100,000MBVCB.1009534047.ung ho MS 2021046 em Tran Trung Truc.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021100,000942325.250221.070436.ung ho ms 2021 046 em tran trung truc
2/25/2021100,000546336.250221.065313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;DO THI TAM chuyen khoan ung ho em tran trung truc ma so 2021046
2/25/2021100,000900721.250221.064457.Vietcombank 0011002643148 MA THI HA ck ung ho em Tran Trung Truc ma so 2021 046
2/25/2021100,000417974.250221.064021.MS 2021.046-250221-06:40:21 417974
2/25/2021100,000033236.250221.061711.ung ho Tran Trung Truc
2/25/2021100,000MBVCB.1009514648.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)Vietnamnet 25/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021100,000501028.250221.060710.Ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021150,000770533.250221.190535.MS 2021.046 FT21056240203401
2/25/2021200,000MBVCB.1009449666.Ung ho MS 2021.044 (anh thien).CT tu 0381000432901 PHAM QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000009224.250221.215137.Ung ho NCHCCCL Khanh 0339815550
2/25/2021200,000MBVCB.1010674714.GDPT ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000556558.250221.194655.Chuyen tien ung ho MS 2021.046 em tran trung truc
2/25/2021200,000785667.250221.192755.Ung ho NCHCCCL Hoa 01077056801HQ FT21056775068206
2/25/2021200,000866872.250221.174014.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so 039 040 041 044
2/25/2021200,000IBVCB.1010485665.MS 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021200,000291931.250221.171630.ung ho MS 2021.046
2/25/2021200,000677913.250221.170524.Be Jack ung ho MS 2021.039 FT21056158815854
2/25/2021200,000674758.250221.170159.MS 2021 . 043 DANG PHUONG NHU FT21056192487365
2/25/2021200,000672868.250221.165957.Ung ho ma so MS 2021.039 be Truong Van Quyen FT21056007068796
2/25/2021200,000671585.250221.165834.Ung ho ms MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21056756788895
2/25/2021200,000664978.250221.165147.Ung ho MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan FT21056008705441
2/25/2021200,000IBVCB.1010404023.Bi tai nan dang nam vien.CT tu 0441003860830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021200,000MBVCB.1010355902.ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc.CT tu 0011000996033 NGUYEN MINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000291871.250221.150129.MS 2021. 046
2/25/2021200,000MBVCB.1009984776.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.046( en tran trung truc).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000456047.250221.112755.UNG HO MS 2021.046 ( EM TRAN TRUNG TRUC )-250221-11:27:56 456047
2/25/2021200,000MBVCB.1009851695.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.040( phan thi le na).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000151236.250221.102726.Ung ho MS 2021.046 ( em Tran Trung Truc)
2/25/2021200,000MBVCB.1009737463.Ung ho MS 2021.046 chau Tran Trung Truc .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000IBVCB.1009722102.MS 2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021200,000989308.250221.090607.Ung ho MS 2021.046
2/25/2021200,000MBVCB.1009604612.MS2021046 EM TRAN TRUNG TRUC.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021200,000MBVCB.1009593332.Ung ho MS 2021.046 em tran trung truc.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000750324.250221.074558.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021 046 chau Tran Trung Truc
2/25/2021200,000420358.250221.073956.MS 2021.044-250221-07:39:19 420358
2/25/2021200,000951444.250221.073842.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Gui MS 2021 046 em Tran Trung Truc chuc em va cha mau hoi phuc suc khoe
2/25/2021200,000MBVCB.1009543238.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.046 ( Em Tran Trung Truc) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000009024.250221.072455.2021.046
2/25/2021200,000MBVCB.1009524405.NGUYEN THI THANH chuyen tien ung ho MS 2021.046(em tran trung truc).CT tu 0081000101032 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000MBVCB.1009522276.MS 2021.046 ( em Tran Trung Truc ).CT tu DO VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000MBVCB.1009521805.ung ho MS 2021.045.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021200,000230940.250221.061721.Ung ho ms 2021.046 em tran trung truc FT21056801405380
2/25/2021200,000015811.250221.061513.Ung ho Em Tran Trung Truc MS 2021 046
2/25/2021240,000627875.250221.161422.Ung ho ms 2021.046 em tran trung truc FT21056368030001
2/25/2021250,000252439.240221.230614.ung ho MS 2021044 anh thien
2/25/2021300,000MBVCB.1009444343.Vo Thi Ngoi chuyen tien Ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000125540.250221.210805.2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021300,000828089.250221.203252.Ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc FT21056011713961
2/25/2021300,000519431.250221.172451.UNG HO MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG)-250221-17:25:17 519431
2/25/2021300,000MBVCB.1010405509.Ung ho ms2021.043 Dang Phuong Nhu.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000MBVCB.1010403309.Ung ho ms2021.042 Dang Quang Trung .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000MBVCB.1010343945.DAO MINH PHONG ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc.CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000206750.250221.160246.Chuyen tien ung ho ms 2021.046 tran trung truc
2/25/2021300,000IBVCB.1010211952.NGUYEN THI NHU KHANH chuyen khoan ung ho MS 2021.046.CT tu 0071001203352 NGUYEN THI NHU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000614005.250221.143947.Ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan
2/25/2021300,000182876.250221.132612.Hoi Phat Tu chua Su Ha Noi, ung ho ms 2021046, Tran Trung Truc
2/25/2021300,000MBVCB.1009843771.ung ho MS 2021.046.CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000093208.250221.095237.Ung ho MS 2021.044 a Thien
2/25/2021300,000IBVCB.1009686300.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000IBVCB.1009682620.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.044 (anh Thien)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000IBVCB.1009678166.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000MBVCB.1009581285.Ung ho MS 2021.040 (Phan T Le Na).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021300,000902135.250221.063728.Chuyen tien uh MS 2021046 e Tran Trung Truc
2/25/2021300,000IBVCB.1009517701.Giup MS2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021300,000MBVCB.1009512894.ung ho ms 2021.046 em Tran Trung Truc.CT tu 0051000542740 TRUONG THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021400,000MBVCB.1009637221.ms 2021.046.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000457866.250221.220520.ung ho MS2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000MBVCB.1010729519.chuyen tien ung ho ma 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000MBVCB.1010512248.Ung ho anh Thien MS 2022.044.CT tu 0421000449359 NGUYEN TRUONG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000MBVCB.1010311597.ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000MBVCB.1010309312.ung ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000MBVCB.1010305941.ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000202871.250221.151012.PHAN THANH THAI CHUYEN TIEN UNG HO EM TRAN TRUNG TRUC MA SO 2021046
2/25/2021500,000202851.250221.151001.PHAN THANH THAI CHUYEN TIEN UNG HO ANH THIEN MA SO 2021044
2/25/2021500,000557214.250221.150255.Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc FT21056575730273
2/25/2021500,000989338.250221.145407.ung ho MS 2021 042 anh Dang Quang Trung
2/25/2021500,000MBVCB.1010192711.Ung ho ma so 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000989163.250221.144742.ung ho MS2021 046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000MBVCB.1010170064.MS 2021046 tran trung truc.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000IBVCB.1010110517.em bui Minh Khoi benh ung thu dai trang.CT tu 0121001956354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000IBVCB.1010096968.MS 2021 046.CT tu 0441003887038 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000183348.250221.132445.ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000IBVCB.1009994842.ung ho ms 2021 046 em Tran trung truc.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/25/2021500,000170496.250221.122553.Chuyen tien ung ho MS2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000SHGD:10011059.DD:210225.BO:TRAN HONG HOA.Remark:ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000413808.250221.114659.UNG HO MS 2021.046 EM TRAN TRUNG TRUC FT21056470165455
2/25/2021500,000131028.250221.113501.ung ho MS 2021.046 Tran trung truc
2/25/2021500,000IBVCB.1009900894. chuyen khoan ung ho ms 2021.046 em TRAN TRUNG TRUC.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000IBVCB.1009869820.Ghi ro ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0071001957900 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000SHGD:10000268.DD:210225.BO:VU THI THU PHUONG.Remark:UNG HO MS 2021.040 PHAM THI LE NA
2/25/2021500,000276496.250221.104449.ung ho ms 2021 044 anh Thien
2/25/2021500,000154321.250221.102732.ung ho MS 2021.046 ( em Tran Trung Truc)
2/25/2021500,000SHGD:10005313.DD:210225.BO:NGUYEN THI DUY VAN.Remark:Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/25/2021500,000869187.250221.090025.Vietcombank;0011002643148;Ungho MS 2021046 Tran Trung Truc
2/25/2021500,000MBVCB.1009587024.Ung ho MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000750306.250221.074533.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan MS 2021046
2/25/2021500,000902316.250221.073020.Vietcombank 0011002643148 MAI THI MINH PHUNG ung ho MS 2021 046 en Tran Trung Truc
2/25/2021500,000MBVCB.1009544685.MS.2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021500,000265309.250221.072411.ung ho ms 2021 046 em tran Trung truc
2/25/2021500,000044604.250221.071124.MS 2021 042 a Dang Quang Trung
2/25/2021500,000233814.250221.064643.E thuy uh E Tran Trung Truc MS 2021.046 FT21056772428866
2/25/2021500,000MBVCB.1009520518.MS 2021-046( E trung truc).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/2021800,000312701.250221.094533.Ung ho NCHCCCL Thao Le 0902199279 FT21056585813809
2/25/2021800,000419543.250221.072443.UNG HO MS 2021.046( EM TRAN TRUNG TRUC)-250221-07:24:59 419543
2/25/20211,000,000SHGD:10008810.DD:210225.BO:NGUYEN TRONG NGHIA.Remark:IBUNG HO MS 2021.046 (EM TRAN TRUNG TRUC)
2/25/20211,000,000SHGD:10001212.DD:210225.BO:NGUYEN THANH TUAN.Remark:UNG HO MS 2021.046 EM TRAN TRUNGTRUC
2/25/20211,000,000072681.250221.103338.UNG HO MS 2021.046 em TRAN TRUNG TRUC
2/25/20211,000,000MBVCB.1009729189.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.046(em tran trung truc).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000,000433602.250221.092626.UNG HO MS 2021.046 (EM TRAN TRUNG TRUC)-250221-09:26:26 433602
2/25/20211,000,000MBVCB.1009646138.Ung ho MS 2021046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000,000MBVCB.1009593544.Ms 2021046 (em Tran trung Truc).CT tu 0281000459680 NGUYEN HAI HO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20211,000,000MBVCB.1009516914.ung ho MS2021.046 (em Tran Trung Truc) .CT tu 0301000327883 NGO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/25/20212,000,000115649.250221.105431.Ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)
2/25/20212,000,000417662.250221.062522.UNG HO MS 2021.046 (EM TRAN TRUNG TRUC)-250221-06:25:15 417662
2/25/20212,000,000896216.250221.060546.ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/26/20211,000IBVCB.1011878053.ff.CT tu 1016620107 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000IBVCB.1011040173.aa.CT tu 0911000068140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000IBVCB.1010961580.aa.CT tu 0441000786383 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,200IBVCB.1012176632.asd.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202110,000IBVCB.1011231035.Ung ho MS 2021 047 Be Han.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202120,000030588.260221.062425.ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han Cau mong van su binh an
2/26/202150,000706714.260221.221037.UNG HO MS 2021.047(EM TRUONG THI NGOC HAN)-260221-22:10:38 706714
2/26/202150,000MBVCB.1012325765.2021.047(em truong thi ngoc han chuc em som khoe).CT tu 0341000663186 NGUYEN LUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/202150,000IBVCB.1012306343.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/202150,000MBVCB.1012025948.Ung ho ma so 2021.047.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/202150,000IBVCB.1011833987.Giup ma so 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202150,000MBVCB.1011769064.E xin Gop chut yeu thuong toi gd.CT tu TRAN AN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/202150,000ATM_FTF.10600152.001261.20210226.151221.9704366614432442014.FrAcc:0071001241262.ToAcc:0011002643148.GD:48 TANG NHON PHU HCM VN
2/26/202150,000622546.260221.144421.MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/26/202150,000IBVCB.1011563761.Ung ho ma so MS 2021 044 anh Thien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202150,000IBVCB.1011557947.Ung ho ma so MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202150,000IBVCB.1011553355.Ung ho ma so Ms 2021 046 em Tran Trung Truc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202150,000IBVCB.1011550374.Ung ho ma so MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/202150,000054919.260221.101639.Ung ho Truong Thi Ngoc Han MS 2021.047 FT21057073492590
2/26/202150,000511712.260221.100955.Ms 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/202150,000296925.260221.095852.MS 2021.039 (be Truong Van Quyen)
2/26/202150,000757491.260221.095622.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/202150,000SHGD:10000174.DD:210226.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/202150,000939293.260221.080440.Ung ho MS 2021.047
2/26/202150,000876752.260221.080150.Ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/26/202150,000946712.260221.064747.MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21057322049079
2/26/202150,000944230.260221.062326.MS 2021.047 FT21057038546380
2/26/202150,000017166.260221.061142.Ung ho MS 2021047 em truong thi ngoc han
2/26/202150,000016075.260221.054712.Ung ho 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/202170,000MBVCB.1012008433.ung ho MS 2021.047 (Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000573240.260221.221613.2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000MBVCB.1012361548.MS2021.047.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000050764.260221.220211.Ung ho ms2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000856343.260221.220122.ung ho MS 2021.047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000MBVCB.1012335154.TRAN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS 2021.048 ( chi Tinh).CT tu 0021001715888 TRAN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000573969.260221.205248.Ung ho 2021.044 anh thien FT21058254734928
2/26/2021100,000220507.260221.204113.ung ho MS 2021.047 e Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000IBVCB.1012217041.MS 2021. 046.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000355148.260221.192415.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
2/26/2021100,000336371.260221.185705.MS 2021.046
2/26/2021100,000108112.260221.185236.TTTPhuong ung ho Ms2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000355061.260221.184627.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2021 047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000294572.260221.180050.ung ho ms 2021.047 em truong thi ngoc han
2/26/2021100,000MBVCB.1011970025.Ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000412727.260221.172041.Ung ho MS2021 043 em Dang Phuong Nhu
2/26/2021100,000640221.260221.161533.Ung ho MS 2021.047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000IBVCB.1011835530.ung ho MS 2021047 Truong Ngoc Han.CT tu 0011004190838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000MBVCB.1011621162.Chung tay giup Chau bi benh hiem ngheo.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000MBVCB.1011593881.THUY DUNG ung ho MS2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000552181.260221.135724.Giup em Ngoc Han
2/26/2021100,000233415.260221.133218.Ung ho MS2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000SHGD:10004778.DD:210226.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221022654069 - Chuyen tien ung ho ms 2021.047 truong thi ngoc han
2/26/2021100,000MBVCB.1011493926.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021044(anh Thien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000214776.260221.125307.Chuyen tien ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000186522.260221.115713.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000412664.260221.115405.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000ATM_FTF.10600950.357586.20210226.114334.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:KCN HIEP PHUOC HCM VN
2/26/2021100,000MBVCB.1011378423.MS 2021047?em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 1016764263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000MBVCB.1011375989.MS 2021.047.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000MBVCB.1011342927.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000253628.260221.110520.ung ho ms 2021.045
2/26/2021100,000253143.260221.110352.ung ho ms 2021.042
2/26/2021100,000252664.260221.110232.ung ho ms 2021.047
2/26/2021100,000414729.260221.110019.Thao ung ho MS 2021.046(em Tran Trung Truc)
2/26/2021100,000SHGD:10010957.DD:210226.BO:TRUONG NGOC PHUONG THANH.Remark:Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000MBVCB.1011287898.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000MBVCB.1011249670.Ms 2021046 Tran Trung Truc.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000MBVCB.1011247024.chau bi benh tim gia dinh ngheo.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021100,000868518.260221.100942.Ung ho MS 2021.047
2/26/2021100,000234886.260221.100259.MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000MBVCB.1011213573.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000491491.260221.094605.UNG HO MS 2021.047 TRUONG THI NGOC HAN
2/26/2021100,000IBVCB.1011160600.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000MBVCB.1011158297.Ung ho Ms 2021.047.CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000900949.260221.092818.IBFT Ung ho MS 2021.047
2/26/2021100,000957351.260221.092650.Ung ho be Truong Thi Ngoc Han MS 2021 047
2/26/2021100,000SHGD:10000174.DD:210226.BO:HOANG KIM KHOI.Remark:MS 2021.047 - BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000MBVCB.1011135253.ung ho MS 2021.047 (Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000287577.260221.090931.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021100,000009558.260221.090615.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021047 em Truong Ngoc Han
2/26/2021100,000SHGD:10000167.DD:210226.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho em Truong Thi Ngoc Han ms2021/047
2/26/2021100,000800259.260221.090037.MS 2021.046
2/26/2021100,000MBVCB.1011072678.MS 2021.045 Nguyen Thi Minh Yen ung ho em Dang Thanh Xuan.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000103881.260221.082901.Vinh Nam ung ho ms 2021 047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021100,000300005.260221.081536.Ung ho MS2021.045 em Dang Thanh Xuan
2/26/2021100,000299380.260221.081415.Ung ho MS2021.046 Tran Trung Truc
2/26/2021100,000MBVCB.1011007726.NGUYEN THI HONG LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0031000847236 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000566467.260221.073649.UNG HO MS 2021.047 ( EM TRUONG THI NGOC HAN )-260221-07:36:50 566467
2/26/2021100,000MBVCB.1011002603.Ung ho MS2021.047.CT tu 0301000313129 NGO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000281433.260221.071519.T ung ho em Truong Thi Ngoc Han MS 2021.047
2/26/2021100,000MBVCB.1010971494.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000946551.260221.064624.MS 2021.047 FT21057674462771
2/26/2021100,000018902.260221.063937.Ms 2021 047 em truong thi Ngoc han
2/26/2021100,000507172.260221.063529.ISL20210226063500858-ms 2021.047(Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021100,000MBVCB.1010963514.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011004022705 HOANG TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000673549.260221.062708.MS 2021.047(Truong thi ngoc han)
2/26/2021100,000998729.260221.061517.Vietcombank 0011002643148 ms 2021 047
2/26/2021100,000942024.260221.054917.Ung ho ms 2021.047 truong thi ngoc han FT21057578995718
2/26/2021100,000025727.260221.054416.Ung ho ms 2021 046
2/26/2021100,000025615.260221.054304.Ung ho ms 2021 047
2/26/2021100,000MBVCB.1010952020.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu HO DUY TUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021100,000281386.260221.012127.MS 2021.039 ung ho be Truong Van Quyen
2/26/2021150,000MBVCB.1011966393.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngocj Han)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021150,000052009.260221.101315.MS 2021 047 em TRUONG THI NGOC HAN FT21057698813103
2/26/2021175,000ATM_FTF.10800545.519210.20210226.133518.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
2/26/2021200,000823399.260221.221238.Vietcombank 0011002643148 TRAN THANH MAI ung ho MS 2021046 em Tran Trung Truc
2/26/2021200,000907570.260221.215735.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000531255.260221.194541.Ung ho ms 2021.037 be ngoc hien FT21057961709324
2/26/2021200,000514032.260221.191946.Ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21057078108031
2/26/2021200,000213490.260221.191017.ho cao pham hung yen ung ho ms 2021.047
2/26/2021200,000363074.260221.162046.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21057100894079
2/26/2021200,000361155.260221.161856.Ung ho MS 2021.036 be Truong Pham Hung FT21057124096892
2/26/2021200,000356784.260221.161450.Ung ho ma so MS 2021.042 anh Dang Quang Trung FT21057676382147
2/26/2021200,000175393.260221.161444.Ung ho MS 2021.048 (chi Tinh)
2/26/2021200,000167691.260221.155435.ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000736453.260221.154901.MS 2021 047
2/26/2021200,000MBVCB.1011753346.MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0111000816740 TRAN DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000277922.260221.153457.UNG HO MS 2021.047
2/26/2021200,000794379.260221.153141.ung ho ms 2021047 em Truong Thi Ngoc Han-VNPT2021022625887702
2/26/2021200,000104246.260221.145628.Chuyen tien ung ho MS 2021.048
2/26/2021200,000640748.260221.145442.UNG HO MS : 2021.047 ( EM TRUONG THI NGOC HAN)-260221-14:55:00 640748
2/26/2021200,000MBVCB.1011625545.TO QUANG VINH chuyen tiencbuyeern unng ho ms 2021048.CT tu 0421000427323 TO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000247826.260221.142619.Ung ho MS 2021.047 FT21057007597700
2/26/2021200,000333234.260221.133143.ung ho MS 2021.047(em TRUONG THI NGOC HAN)
2/26/2021200,000SHGD:10000520.DD:210226.BO:VU TU NAM.Remark:[2100000011161620]UNG HO MS 2021.047 TRUONG THI NGOC HAN
2/26/2021200,000289713.260221.132017.ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
2/26/2021200,000MBVCB.1011517959.MS 2021047 truong thi ngoc han.CT tu 0091000458148 DANH VIET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011438770.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0021000238741 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011432906.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000459602.260221.120131.Thao chuyen tien ung ho Ms 2021.047 (em truong thi ngoc han)
2/26/2021200,000603910.260221.112203.UNG HO MS 2021.047 (EM TRUONG THI NGOC HAN)-260221-11:21:55 603910
2/26/2021200,000IBVCB.1011350190.MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021200,000421298.260221.110842.Thao ung ho MS 2021. 045(em Dang Thanh Xuan)
2/26/2021200,000SHGD:10011662.DD:210226.BO:LAM THI KIEU MINH.Remark:Ung ho ma so MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000145779.260221.105823.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000250511.260221.105620.ung ho MS 2021.047 (e Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000875728.260221.105129.MoMoT0984460049T10246720226T970436Tung ho MS 2021 047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000MBVCB.1011274468.MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0531002489521 LY MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000890492.260221.103130.Ung ho MS 2021.047
2/26/2021200,000871604.260221.102446.Ung ho em Han MS 2021.047
2/26/2021200,000IBVCB.1011239606.LE VAN CONG chuyen khoan ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011004023595 LE VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000053640.260221.101510.MS 2021.047 FT21057101000045
2/26/2021200,000050233.260221.101108.Ung ho MS 2021.047 Truong Thi Ngoc Han FT21057303664713
2/26/2021200,000MBVCB.1011204633.Uh MS 2021.047 chau Ngoc Han .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000046452.260221.094835.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021047?em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000027767.260221.094434.Ung ho MS 2021.047. Em Truong Thi Ngoc Han FT21057346828462
2/26/2021200,000MBVCB.1011179157.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011169922.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021. 047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011169220.HUYNH THI THUY HANG chuyen tienf021.046 Tran Trung Truc.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011165290.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.046 em Tran Trung Truc.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011154570.Ung ho chau Ngoc Han chua suy tim.CT tu 0021000941562 PHAM THI HUONG LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000193452.260221.092605.Ung ho MS 2021- 047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021200,000IBPS/SE:01310005.DD:260221.SH:10006508.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO EM TRUONG THI NGOC HAN 2021.047
2/26/2021200,000102578.260221.085846.MS2021.047 TRUONG THI NGOC HAN
2/26/2021200,000MBVCB.1011103480.ung ho MS 2021.047 ( em TruongThi Ngoc Hanj).CT tu 0081000305557 NGO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000SHGD:10003274.DD:210226.BO:DOAN NGOC HAN.Remark:IB UNG HO EM TRUONG THI NGOC HAN MS 2021.047
2/26/2021200,000573815.260221.084608.UNG HO GIA DINH ANH LUOM MONG CON GAI ANH SOM KHOI BENH-260221-08:46:08 573815
2/26/2021200,000SHGD:10002444.DD:210226.BO:NGUYEN THI DIEM LE.Remark:IBUNG HO MS 2021.047( EM TRUONG THI NGOC HAN )
2/26/2021200,000MBVCB.1011073687.Ung ho MS 2021.047.CT tu 0691000383999 TRUONG QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1011054057.MS 2021.047.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000747514.260221.081259.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LAM THUY LINH ung ho MS2021047 em Truong Thi N
2/26/2021200,000IBVCB.1011029139.VU TRONG HACH chuyen khoan ung ho MS 2021.047 (em TRUONG THI NGOC HAN).CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000751603.260221.080412.ung ho MS 2021.047
2/26/2021200,000743630.260221.075126.Chuyen tien MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000IBVCB.1011015585.Chuyen khoan ung ho MS 2021.047 chau Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0341000006428 PHAM VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000276408.260221.074604.ung ho ms 2021.047 em truong thi ngoc han
2/26/2021200,000MBVCB.1011005029.Ung ho?MS 2021.047?(em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0931004199156 CHU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000745115.260221.073306.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH THIEN TRAN chuyen khoan
2/26/2021200,000275292.260221.073035.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021200,000MBVCB.1010999500.LUONG GIA TINH chuyen tien.CT tu 0011001415480 LUONG GIA TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000283517.260221.072616.Ung ho MS 2021.047
2/26/2021200,000031566.260221.071001.Ung ho MS 2021 044 anh Thien
2/26/2021200,000741730.260221.070759.MS 2021.047 ( em Truong thi ngoc han)
2/26/2021200,000274098.260221.070530.ung ho MS 2021.047( em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021200,000288610.260221.065933.Chuyen tien MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000476727.260221.065643.MS 2021 047 Ung ho em TRUONG THI NGOC HAN
2/26/2021200,000MBVCB.1010975545.benh tim cap.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021200,000037018.260221.065111.E truong thi ngoc han
2/26/2021200,000036341.260221.064856.Ung ho em ngoc han ms 2021047
2/26/2021200,000031455.260221.064850.Ms 2021 047 em truong thi ngoc han
2/26/2021200,000MBVCB.1010968316.BUI THI ANH TUYET chuyen tien.CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000598538.260221.064017.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI KIM THAO chuyen khoan ch Han MS 2021047
2/26/2021200,000876316.260221.063231.IBFT MS 2021.047
2/26/2021200,000563853.260221.062441.MS 2021.047 (EM TRUONG THI NGOC HAN )-260221-06:24:41 563853
2/26/2021200,000711426.260221.061951.ung ho ms 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000MBVCB.1010957921.NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho ma so 2021047 e truong thi ngoc han .CT tu 0361000197082 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000MBVCB.1010958074.ms2021.047 e truong thi ngoc han.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021200,000999086.260221.060158.ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021200,000563460.260221.055452.MS 2021.047 ( UNG HO EM TRUONG THI NGOC HA)-260221-05:55:11 563460
2/26/2021200,000MBVCB.1010952677.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)Vietnamnet 26/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021250,000357589.260221.161538.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21057448953514
2/26/2021300,000410820.260221.214739.gui anh trung
2/26/2021300,000MBVCB.1012327536.Nhaahn ung ho ms 2021.047.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000060858.260221.190607.chobetruongvanquyen
2/26/2021300,000MBVCB.1012105793.UNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN).CT tu 0421000517676 LE PHUNG HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1012035021.ung ho ms 2021.048 (chi Tinh).CT tu 0021000016620 DO QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1011950565.Ung ho MS 2021.047.CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000410363.260221.170750.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han FT21057982604290
2/26/2021300,000IBVCB.1011876011.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000983561.260221.163441.ung ho MS 2021.047
2/26/2021300,000497523.260221.162811.UNG HO MS 2021.040 PHAN THI LE NA
2/26/2021300,000367230.260221.162452.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21057706147474
2/26/2021300,000358921.260221.161651.Ung ho MS 2021.038 Be Truong Tan Phat FT21057464406350
2/26/2021300,000318706.260221.153811.Ung ho ms MS 2021.047 be Truong Thi Ngoc Han FT21057139815498
2/26/2021300,000134266.260221.152419.Chuyen tien
2/26/2021300,000MBVCB.1011699152.NGUYEN THANH NHAN chuyen tien ung ho MS2021.047.CT tu 0011000095797 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000204415.260221.150000.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021048 chi tinh
2/26/2021300,000MBVCB.1011582672.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000863130.260221.133509.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000IBVCB.1011541280.Ung ho MS 2021.047 (Em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0511000404652 TO THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000289091.260221.131734.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021300,000980428.260221.121558.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000MBVCB.1011406129.Ung ho ms2021.047 Truong Ngoc Han .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000834596.260221.104542.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021300,000IBVCB.1011273740.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1011257745.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0491000160839 TA THI HANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1011217097.ms 2021 047 uh em Truong thi ngoc han.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021300,000211672.260221.090408.Chuyen tien ung ho ms 2021.047 chau truong thi ngoc han
2/26/2021300,000SHGD:10006244.DD:210226.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.Remark:C Kim ung ho MS 2021.047 Em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000MBVCB.1011077767.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0041000328866 NGUYEN LE BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000SHGD:10000445.DD:210226.BO:DO QUANG DONG.Remark:ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000MBVCB.1011061050.LE THI THU SUONG chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0041001005575 LE THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000508149.260221.082709.ISL20210226082702589-MS 2021.047-ung ho em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000306695.260221.082652.ung ho ms 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/2021300,000076702.260221.080352.ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021300,000MBVCB.1011007905.Ung ho ms 2021.047( truong thi ngoc han).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000737279.260221.073935.Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
2/26/2021300,000956033.260221.073806.2021 047 truong thi ngoc han FT21057011082286
2/26/2021300,000000192.260221.071140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LAM THI KIM OANH chuyen khoan ung ho MS 2021047
2/26/2021300,000MBVCB.1010980309.LUU THE TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021047 (Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1010970507.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1010967845.MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0181000935782 BUI MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000IBVCB.1010961271.Giup MS2021 047 Em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/2021300,000MBVCB.1010959872.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1010953372.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000MBVCB.1010952562.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han) .CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000941465.260221.053653.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21057812692099
2/26/2021300,000IBVCB.1010917479.UNG HO MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021300,000IBVCB.1010916471.UNG HO MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021350,000851160.260221.165146.E Huyen HY ung ho MS 2021 048 chi Tinh
2/26/2021400,000SHGD:10009790.DD:210226.BO:LE VU HAU.Remark:MS 2021.047
2/26/2021400,000973782.260221.082521.Ung ho MS 2021.047 - Truong Thi Ngoc Han FT21057722098602
2/26/2021500,000MBVCB.1010876214.PHAM PHUONG MAI chuyen tien ung ho MS 2021.046(em Tran Trung Truc).CT tu PHAM PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000MBVCB.1012389451.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0011000494164 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000246631.260221.212554.Luu Chi Duc chuyen tien
2/26/2021500,000MBVCB.1012266775.MS 2021.044 (Anh Thien).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000MBVCB.1012262516.MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000567463.260221.204227.Ung ho MS 2021. 047 em Truong Thi Ngoc Han FT21058603996701
2/26/2021500,000966365.260221.203530.Ung ho MS2021.047- em Ngoc Han
2/26/2021500,000506621.260221.190846.Giup chi Tinh MS 2021048 FT21057810740071
2/26/2021500,000MBVCB.1012044239.ung ho ms 2021.047 (chau Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0021000016620 DO QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000518729.260221.162817.ISL20210226162808327-Ung ho MS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han )
2/26/2021500,000SHGD:10023384.DD:210226.BO:TRAN HONG HOA.Remark:ung ho MS2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000IBVCB.1011761058.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000142499.260221.153148.ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000596180.260221.152343.Ung ho MS 2021.047
2/26/2021500,000354792.260221.151720.ung ho MS 2021.048( Chi Tinh)
2/26/2021500,000IBVCB.1011710555.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0591000241743 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000MBVCB.1011686226.NGUYEN TRANG UH MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0141000057505 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000MBVCB.1011671493.TRUONG THI MY LE ung ho a thien 2021-044.CT tu 0441000614902 TRUONG THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000IBVCB.1011584952.Le Thi Loan ung ho MS 2021.044 anh Thien.CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000260236.260221.134401.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000177128.260221.125055.Ung ho MS 2021.047 em Ngoc Han FT21057887572665
2/26/2021500,000SHGD:10015094.DD:210226.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.047. Truong Ngoc Han
2/26/2021500,000138289.260221.115158.ung ho MS 2021047-em Truong Thi Ngoc Han FT21057810210935
2/26/2021500,000443879.260221.113843.Ung ho MS 2021.047 e Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000599969.260221.110332.UNG HO MS 2021.047 EM TRUONG THI NGOC HAN-260221-11:03:29 599969
2/26/2021500,000763920.260221.105507.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000001861.260221.103449.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2021.647 Truong thi ngoc Han
2/26/2021500,000286739.260221.103309.Ung ho MS 2021 047
2/26/2021500,000SHGD:17455771.DD:210226.BO:NGUYEN THI LIEN HUONG.Remark:NGUYEN THI LIEN HUONG UNG HO EM TRUONG THI NGOC HAN MS 2021047
2/26/2021500,000516238.260221.102538.Ung hu em Truong Thi Ngoc Han MS 2021 047
2/26/2021500,000MBVCB.1011236099.Ung ho MS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0421000460845 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000SHGD:10000961.DD:210226.BO:DAO BICH LAN.Remark:DAO BICH LAN UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
2/26/2021500,000033566.260221.091528.Ung ho MS 2021 047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000810052.260221.091110.ung ho em truong thi ngoc han MS.2021.047
2/26/2021500,000999989.260221.090823.MS 2021.047 Em Truong Thi Ngoc Han FT21057546628060
2/26/2021500,000MBVCB.1011114296.MS 2021.047 ( em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0071004160480 DAO VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000798176.260221.085817.MS 2021.044
2/26/2021500,000797278.260221.085715.MS 2021.047
2/26/2021500,000992433.260221.085720.Ung ho E Truong Thi Ngoc Han ms 2021 047 FT21057725007044
2/26/2021500,000SHGD:10006785.DD:210226.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000SHGD:10006462.DD:210226.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000SHGD:10006472.DD:210226.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000MBVCB.1011085672.ung ho MS 2021.047 (em Truong Ngoc Han.CT tu 0111001238206 PHAM THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000MBVCB.1011083131.Truong Thi Ngoc Han ung ho MS2021.047.CT tu PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000969478.260221.081630.MS2021.047 Truong Thi Ngoc Han FT21057687837621
2/26/2021500,000965279.260221.080709.MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21057366313494
2/26/2021500,000753013.260221.080608.ung ho MS 2021. 047 . em Truong thi Ngoc Han
2/26/2021500,000MBVCB.1011006111.MS 2021.047.CT tu 0251001194997 NGUYEN CONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000072715.260221.072715.MS 2021.047 ngoc han
2/26/2021500,000MBVCB.1010984025.NGUYEN XUAN THAO ung ho em TT Ngoc Han, MS 2021.047.CT tu 0011000887469 NGUYEN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000949086.260221.070414.E thuy uh be Truong thi ngoc han MS 2021.047 FT21057251949833
2/26/2021500,000721599.260221.070228.UH MS 2021.047
2/26/2021500,000476445.260221.065005.MS 2021047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000MBVCB.1010973485.Ung ho em truong thi ngoc han ms 2021047.CT tu 0021000368966 NGUYEN THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/2021500,000289834.260221.064714.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 047
2/26/2021500,000286820.260221.063150.Tran Thi Hong Hanh chuyen tien ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000711796.260221.062218.ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000943205.260221.060948.Ung ho MS 2021047 FT21057460963590
2/26/2021500,000630572.260221.055926.MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021500,000708417.260221.055343.MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/2021600,000MBVCB.1011101902.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.045, 2021.046 va 2021.047.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000616684.260221.221042.Ung ho MS 2021.048 chi Tinh FT21058396127830
2/26/20211,000,000MBVCB.1012355350.ms 2021 044 anh thien.CT tu 0591000388128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000468349.260221.210414.KV ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung. Chuc gia dinh vuot qua duoc moi kho khan.
2/26/20211,000,000468167.260221.205344.KV ung ho MS 2021.028 Vo Phan Que Linh. Chuc be mau khoi benh.
2/26/20211,000,000468075.260221.204915.KV ung ho MS 2021.038 Truong Tan Phat. Chuc be mau khoi benh.
2/26/20211,000,000467981.260221.204408.KV ung ho MS 2021.043 Dang Phuong Nhu. Chuc be mau khoi benh.
2/26/20211,000,000467879.260221.203918.KV ung ho MS 2021.045 Nguyen Thanh Xuan. Chuc em mau khoi benh
2/26/20211,000,000MBVCB.1012147921.Ung ho MS 2021.046(em Tran Trung Truc).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000210797.260221.185951.Nguyen Thi Minh Hieu chuyen tien ung ho em truong thi ngoc han ms2021 047
2/26/20211,000,000MBVCB.1011827068.MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000928429.260221.142445.Giup tu thien Truong Thi Ngoc Han MS 2021 047
2/26/20211,000,000970263.260221.120115.Chuyen tien ung ho MS 2021.046 Tran Trung Truc.
2/26/20211,000,000MBVCB.1011376828.UNG HO MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000MBVCB.1011254294.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000883016.260221.102401.Chuyen tien MS 2021.047 em truong thi ngoc han
2/26/20211,000,000MBVCB.1011210794.MS 2021.047 (truong thi ngoc han).CT tu 0081001301866 MAI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000MBVCB.1011181568.MS 2021.047 - Em Truong thi Ngoc Han.CT tu 0071004317361 DOAN THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000MBVCB.1011177274.LE THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2021.047 (Em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0331003692039 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000MBVCB.1011104445.ung ho MS 2021.047.CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000186487.260221.084715.Ms2021.047 Truong Thi Ngoc Han
2/26/20211,000,000779628.260221.083734.ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/20211,000,000IBVCB.1011060077.MS2021 043 be Dang Phuong Nhu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000IBVCB.1011055410.MS 2021 047.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000IBVCB.1011049894.MS2021 042 anh Dang Quang Trung.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000IBVCB.1011042272.MS2021 039 be Truong Van Quyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000IBVCB.1011036936.MS2021 040 Phan thi Le Na.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000568483.260221.080325.UNG HO EM TRUONG THI NGOC HAN-260221-08:03:43 568483
2/26/20211,000,000MBVCB.1011004999.MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20211,000,000MBVCB.1010979735.NGUYEN THI THU HONG chuyen tien ung ho em Truong Thi Ngoc Han mo tim ma so ung ho Bao Viet Nam net la 2021.047.CT tu 0501000029387 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000MBVCB.1010971642.DAU THI DIEU BINH ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0121000686828 DAU THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20211,000,000876963.260221.064348.IBFT Ung ho MS 2021047
2/26/20211,000,000272663.260221.061630.Ung Ho MS 2021-047 (em Truong Thi Ngoc Han con cua ong Truong Van Luom ). Ban doc HUA HIEN GIANG
2/26/20211,000,000563472.260221.055620.UNG HO MS 2021.47( EM TRUONG THI NGOC HAN)-260221-05:56:16 563472
2/26/20211,000,000563470.260221.055546.UNG HO MS 2021.047 ( EM TRUONG THI NGOC HAN)-260221-05:56:02 563470
2/26/20211,000,000025534.260221.054213.Ung ho ma so2021047 em truong thi ngoc han
2/26/20211,000,000015730.260221.053521.MS 2021 047 Truong thi ngoc Han
2/26/20211,500,000050141.260221.211822.UNG HO MS 2021.047 TRUONG NGOC HAN
2/26/20212,000,000323095.260221.154226.MS 2021.047 em Tr Thi Ngoc Han FT21057595381336
2/26/20212,000,000IBVCB.1011601622.Ung ho MS2021.047 ( chau Truong thi Ngoc Han).CT tu 0071002570800 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20212,000,000MBVCB.1011341882.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021-047 (Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20212,000,000NGUYEN AN TE NOP TK // UNG HO MS 2021.047 - EM TRUONG THI NGOC HAN
2/26/20212,000,000IBVCB.1011070574.MS2020 333.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/26/20212,000,000183227.260221.082322.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/26/20212,000,000MBVCB.1011013615.NGUYEN THI OANH chuyen tien MS 2021 .047 (em truong thi ngoc Han).CT tu 0081000165322 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20212,000,000485047.260221.054008.ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/26/20212,000,000845927.260221.053258.MoMoT0963030088T10238187742T970436T2021047 giup chau Han
2/26/20213,000,000293923.260221.094356.ung Ho e Truong thi ngoc Han MS 2021.047
2/26/20213,000,000MBVCB.1010957564.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han.CT tu 0121000833443 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20213,000,000016550.260221.055954.Ung ho em Truong Thi Ngoc Han
2/26/20214,000,000SHGD:10006381.DD:210226.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.045(EM DANG THANH XUAN) 1 TRIEU, MS 2021.046(EM TRAN TRUNG TRUC) 1 TRIEU, MS 2021.047(EM TRUONG THI NGOC HAN) 2 TRIEU
2/26/20215,000,000MBVCB.1011818738.Ct ung ho ms 2021.048 ( chi tinh).CT tu 0531002590795 CAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20215,000,000MBVCB.1011542644.ong ho tung lam ung ho ms 2021047.CT tu 0261003471728 THAI THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/26/20215,000,000942293.260221.055429.Giup be ngoc han tri benh FT21057694214215
2/27/20211,000IBVCB.1012917644.kk.CT tu 0911000068140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000IBVCB.1012915163.rr.CT tu 0911000066954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000IBVCB.1012805644.aa.CT tu 0531002578454 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000IBVCB.1012688380.aa.CT tu 1017358953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/202110,000IBVCB.1012765066.Ung ho MS 2021 049 Chi Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/202115,000185898.270221.093911.ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang Cau mong van su binh an
2/27/202150,000IBVCB.1013619882.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/202150,000830515.270221.210225.UNG HO MS 2021.046(EM TRAN TRUNG TRUC)-270221-21:02:41 830515
2/27/202150,000273170.270221.203214.Ung ho NCHCCCL + Trinh Binh Duong + 0943335647
2/27/202150,000IBVCB.1013187652.Giup ma so 2021 049 chi Le Thi Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/202150,000MBVCB.1013185880.MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0011001147867 NGUYEN DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/202150,000MBVCB.1012634346.ung ho?MS 2021.047?(em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0911000048438 NGUYEN THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/202150,000960167.270221.084047.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021049 chi Le Thi Hang
2/27/2021100,000649928.260221.235843.Ung ho MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu FT21058952508686
2/27/2021100,000649679.260221.235720.Ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung FT21058039402791
2/27/2021100,000649212.260221.235503.Ung ho MS 2021.041 chu Dinh Van Phuong FT21058623594558
2/27/2021100,000952084.270221.213155.ung ho MS 2021 047
2/27/2021100,000422924.270221.195459.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021100,000822743.270221.194310.MS 2021.047(EM TRUONG THI NGOC HAN)-270221-19:43:08 822743
2/27/2021100,000822255.270221.193825.UNG HO MS 2021.049(CHI LE THI HANG)-270221-19:38:18 822255
2/27/2021100,000MBVCB.1013490717.MS2020.189. Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0531002574099 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000523865.270221.193024.ung ho anh thien (ms 2021.044)
2/27/2021100,000293571.270221.182446.T ung ho chi Le Thanh Hang MS 2021. 049
2/27/2021100,000103025.270221.173601.Ung ho MS 2021.049-chi Le Thi Hang FT21058065202831
2/27/2021100,000MBVCB.1013339344.ung ho ma MS 2021.047 truong thi ngoc han.CT tu 0261000021008 TRAN NAM SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000831897.270221.173318.ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
2/27/2021100,000831582.270221.173142.ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021100,000831019.270221.172901.ung ho MS 2021049 chi Le Thi Hang
2/27/2021100,000097239.270221.172831.MS 2021.047 truong thi ngoc han FT21058251737256
2/27/2021100,000095930.270221.172652.Ms 2021-049 le thi hang FT21058360186048
2/27/2021100,000085420.270221.171333.Ms 2021-044 anh thien FT21058786187468
2/27/2021100,000591987.270221.155817.Ck cho be ngoc han
2/27/2021100,000IBVCB.1013128990.DINH THI THUY LINH ung ho MS 2021046 ( tran trung truc).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000271673.270221.140237.ung ho ms 2021049
2/27/2021100,000779294.270221.130957.MS 2021.038
2/27/2021100,000778956.270221.130915.MS 2021.042
2/27/2021100,000778336.270221.130809.MS 2021.044
2/27/2021100,000376811.270221.115251.Ung ho MS2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021100,000MBVCB.1012867280.HOANG VAN TIEN chuyen tien MS 2021.049 ( chi Le Thi Hang ).CT tu HOANG VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000307940.270221.110146.gui c le thi hang ms 2021 049
2/27/2021100,000799035.270221.104101.Ungho MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21058132011940
2/27/2021100,000509646.270221.100413.MS 2021049
2/27/2021100,000MBVCB.1012637793.MS 2021.049.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000119393.270221.084813.Vinh Nam ung ho ms 2021 049 Le Thi Hang
2/27/2021100,000242489.270221.084455.ms 2021049 le thi hang
2/27/2021100,000540627.270221.074022.ms 2021.049 chi le thi hang
2/27/2021100,000689114.270221.073649.Ung ho MS 2021.049 Le Thi Hang FT21058811176414
2/27/2021100,000914872.270221.070836.Vietcombank 0011002643148 Ms2021 049 ung ho Le Thi Hang
2/27/2021100,000MBVCB.1012530669.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.044 anh Thien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021100,000262938.270221.063754.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021100,000993782.270221.061404.MoMoT0909013808T10276186323T970436TUNG HO MS 2021 049 CHI LE THI HANG
2/27/2021100,000651206.270221.000437.Ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han FT21058810551631
2/27/2021100,000650766.270221.000245.Ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc FT21058074196342
2/27/2021100,000650364.270221.000108.Ung ho MS 2021.045 em Dang Thanh Xuan FT21058030819709
2/27/2021150,000003839.270221.101512.ZP5V6D4QJM4N 210227000048740 ung ho ms 2021.049 chi le thi hang
2/27/2021200,000961426.270221.220451.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI LAN 0938765091
2/27/2021200,000872957.270221.211815.ung ho MS 2021049 Le Thi Hang
2/27/2021200,000228512.270221.203732.Chuyen tien ung ho MS 2021.049 le thi hang
2/27/2021200,000595375.270221.190439.ung ho MS2021.042 D.Quang Trung
2/27/2021200,000184137.270221.184031.IBFT MS 2021.047
2/27/2021200,000162265.270221.175552.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI NGOC AN chuyen khoan ung ho be Hoang
2/27/2021200,000139835.270221.174206.Ung ho MS2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
2/27/2021200,000MBVCB.1013276637.ung ho chi Le Thi Hang Ms 2021049 Hang.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000210652.270221.162506.Vo Van Kich chuyen tien e Dang Thanh Xuan ( ms 2021045)
2/27/2021200,000803576.270221.152959.ms 2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021200,000262403.270221.152107.Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021200,000IBVCB.1013132986.DINH THI THUY LINH ung ho ma so 2021047 ( truong thi ngoc han).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000794613.270221.145014.Ung ho MS 2021049 chi le thi hang
2/27/2021200,000MBVCB.1013092667.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0181002368278 DUONG HONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000769140.270221.131101.UNG HO MS 2021.043 BE DANG PHUONG NHU-270221-13:10:24 769140
2/27/2021200,000IBVCB.1012965591.MS 2021 049 chi Le THi Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/2021200,000MBVCB.1012813105.2021046 Tran Trung Truc.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000MBVCB.1012792859.Ung ho MS.2021.049 ( Le Thi Hang) .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000797670.270221.103920.Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21058114072785
2/27/2021200,000769868.270221.100528.MS 2021 041 Chu Dinh Van Phuong FT21058158509664
2/27/2021200,000093059.270221.093059.MS2021.047
2/27/2021200,000726842.270221.085746.MS 2021.049( CHI LE THI HANG)-270221-08:57:59 726842
2/27/2021200,000MBVCB.1012611199.Ung ho MS 2021.047( ngoc han).CT tu NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000285556.270221.082005.Do Hong Van chuyen tien ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021200,000692305.270221.074948.Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21058171007687
2/27/2021200,000471563.270221.073827.MS 2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021200,000425260.270221.071938.Ma thi Ha ck ung ho em truong thi ngoc Han ma so 2021 047
2/27/2021200,000914689.270221.070246.Vietcombank 0011002643148 Ma thi Ha ck ung ho chi Le Thi Hang ma so 2021 049
2/27/2021200,000524499.270221.065130.ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021200,000MBVCB.1012518873.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)Vietnamnet 27/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021200,000677927.270221.061809.Ms 2021.049 chi Le Thi Hang FT21058282730304
2/27/2021200,000335023.270221.061229.ung ho MS 2021049 chi Le Thi Hang
2/27/2021200,000423360.270221.061013.ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)
2/27/2021200,000677213.270221.060738.Ung ho MS 2021.049 FT21058489107930
2/27/2021200,000716221.270221.055116.UNG HO MS 2021.049 ( LE THI HANG )-270221-05:51:38 716221
2/27/2021200,000035244.270221.054918.Ung ho chi Le Thi Hang MS 2021 049
2/27/2021200,000015517.270221.054300.Ung ho MS 2021 048 chi Tinh
2/27/2021250,000397306.270221.115624.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM HOANG NGOI chuyen khoan ung ho MS 2021 046
2/27/2021250,000935332.270221.114530.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM HOANG NGOI chuyen khoan ung ho MS 2021 049
2/27/2021250,000850193.270221.113511.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM HOANG NGOI chuyen khoan ung ho MS 2021 047
2/27/2021250,000202134.270221.061606.UH MS 2021.049?(chi Le Thi Hang). cam on Quy bao
2/27/2021300,000509584.270221.221356.MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)
2/27/2021300,000125774.270221.211614.MS2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021300,000807816.270221.154849.Ung ho MS 2021047 Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021300,000144727.270221.150124.IBFT MS 2021. 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021300,000582642.270221.150058.ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021300,000MBVCB.1012757395.DANG THI THUY TIEN chuyen tien 2021046 em tran trung truc .CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021300,000739120.270221.100758.UNG HO MS : 2021.049 ( CHI LE THI HANG)-270221-10:08:01 739120
2/27/2021300,000719020.270221.092724.Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021300,000603727.270221.091638.ung ho Ms2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021300,000MBVCB.1012662359.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2021.049 chi Le Thi Hang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021300,000246902.270221.085923.MS 2021.049 chi Le Thi Hang
2/27/2021300,000352982.270221.082433.Ung ho MS 2021.047. Chuc em Han mau het benh.
2/27/2021300,000829849.270221.070417.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021 049
2/27/2021300,000681550.270221.065519.Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang FT21058448340113
2/27/2021300,000829329.270221.064330.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 049 ung ho Le Thi Hang
2/27/2021300,000IBVCB.1012517784.Giup MS2021 049 Chi Le Thi Hang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/2021300,000034646.270221.054158.Ung ho ms 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021400,000278630.270221.073103.BUI THI LAN Chuyen tien ms 2021049 ung ho gia dinh chi le thi hang x11 ha tinh
2/27/2021500,000418483.260221.235139.Ntd Ung ho MS 2021.046 (em tran trung truc)
2/27/2021500,000MBVCB.1013262885.Ung ho NCHCCCL + Thinh + 0947044219.CT tu 0721000557504 LUU CONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021500,000252235.270221.150442.ung ho MS 2021 046 em Tran Trung Truc
2/27/2021500,000247911.270221.145732.Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021500,000052086.270221.140541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 049 Ung ho chi le thi hang
2/27/2021500,000MBVCB.1012905040.Giup do 2021.049.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021500,000691092.270221.110037.ung ho ma so 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
2/27/2021500,000454593.270221.105414.cho MS 2021046 (em TRAN TRUNG TRUC)
2/27/2021500,000723248.270221.094307.ung ho ma so 2021 040
2/27/2021500,000MBVCB.1012651722.Ung ho MS 2021.047(em Truong Thi Ngoc Han).CT tu 0911000001550 TRUONG THI PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021500,000MBVCB.1012645318.TRAN VAN MAI chuyen tien Ung ho MS 2021.049 ( Chi Le Thi Hang).CT tu 0021000356251 TRAN VAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021500,000727881.270221.090455.UNG HO MS 2021.049 (CHI LE THI HANG)-270221-09:05:17 727881
2/27/2021500,000556689.270221.081202.ung ho ms 2031049 le thi hang
2/27/2021500,000691106.270221.074511.Ung ho ma 2021.49 chi le thi hang FT21058111947293
2/27/2021500,000221801.270221.074104.ung ho MS 2021.049 chi Le Thi hang
2/27/2021500,000829201.270221.063813.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
2/27/2021500,000374889.270221.062857.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2021049 chi le thi hang
2/27/2021500,000093771.270221.060306.Ung ho Ms 2021 049
2/27/2021500,000MBVCB.1012498699.ung ho MS 2021.047.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/2021500,000MBVCB.1012456555.Ms 2021 045 Dang Thanh Xuan.CT tu 0221000002576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/2021500,000MBVCB.1012454332.Ms 2021 046 Tran Trung Thuc.CT tu 0221000002576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/2021900,000525137.270221.082832.ISL20210227082828738-Ung ho moi gia dinh 50.000VND tu MS 2021.032 den MS 2021.049. Cam on Vietnamnet
2/27/20211,000,000MBVCB.1013655102.Ung ho MS 2021.049 ( chi Le Thi Hang).CT tu 0491000044738 BUI THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000,000MBVCB.1013503953.TRAN NGOC MAI chuyen tien unh ho ms 2021.047 em Han.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000,000MBVCB.1012604957.UNG HO MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/27/20211,000,000718365.270221.072507.UHO MS 2021.049( LE THI HANG)-270221-07:25:33 718365
2/27/20211,000,000MBVCB.1012454870.Ms2021 047 Truong thi Ngoc Han.CT tu 0221000002576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/20211,000,000MBVCB.1012453389.Ms 2021 042 Dang Quang Trung.CT tu 0221000002576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/27/20211,500,000418359.260221.234837.Ntd Ung ho MS 2021.047 (em truong thi ngoc han)
2/27/20212,000,000003226.270221.201052.MS 2021047 em truong thi Ngoc Han
2/27/20212,000,000630599.270221.094854.ung ho Le thi Hang MS 2021.049
2/27/20213,000,000105941.270221.083805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quach Tien Thinh ung ho MS 2021047 em Truong Thi
2/27/20215,000,000297054.270221.091209.ung ho ma so 2021.049
2/28/20211,000IBVCB.1013999302.bb.CT tu 0721000668749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/20215,001IBVCB.1014245211.grgerg.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202110,000033980.280221.071041.ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien Cau mong van su binh an
2/28/202110,000032983.280221.070651.ung ho MS 2021 050 DO NHAT HOANG Cau mong van su binh an
2/28/202120,000MBVCB.1014074352.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.047(em truong thi ngoc han).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202120,000MBVCB.1013980044.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.049 chi le thi hang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202120,000MBVCB.1013968866.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.050 (do nhat hoang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202150,000887865.270221.232005.Ms 2021 049 chi Le Thi Hang
2/28/202150,000MBVCB.1014776589.ung ho MS 2021.050.CT tu 0351000909077 NGUYEN BACH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202150,000MBVCB.1014769632.Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han).CT tu THAI TU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202150,000IBVCB.1014678535.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/202150,000IBVCB.1014180768.Giup ma so 2021 050 Do Nhat Hoang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/202150,000937921.280221.115244.MS 2021050 Ung ho Do Nhat Hoang
2/28/202150,000204462.280221.104828.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
2/28/202150,000614490.280221.064614.Ban doc ung ho MS 2021.050- DO NHAT HOANG
2/28/202150,000322900.280221.053944.Ms 2021.050 be Do Nhat Hoang FT21060981247803
2/28/202190,000012834.280221.064705.ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
2/28/2021100,000MBVCB.1013718144.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021100,000MBVCB.1013716587.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021100,000968337.280221.220740.MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu
2/28/2021100,000805551.280221.195353.T ung ho Do Nhat Hoang MS 2021.050
2/28/2021100,000687108.280221.150112.MS 2021.050( do nhat hoang)
2/28/2021100,000IBVCB.1014214274.Tan mau bam sinh.CT tu 0801000263109 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/2021100,000MBVCB.1014152021.Ung ho MS 2021.050.CT tu 0691000381800 PHAM HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021100,000873632.280221.115654.UNG HO MS : 2021.050( DO NHAT HOANG)-280221-11:57:06 873632
2/28/2021100,000396895.280221.100936.Ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21060988021300
2/28/2021100,000395976.280221.100804.Ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang FT21060480778042
2/28/2021100,000858490.280221.094659.UNG HO MS 2021.050(DO NHAT HOANG)-280221-09:46:57 858490
2/28/2021100,000853200.280221.085735.UNG HO MS 2021.050 (DO NHAT HOANG)-280221-08:57:47 853200
2/28/2021100,000036588.280221.084547.Vinh Nam ung ho ms 2021 050 Do Nhat Hoang
2/28/2021100,000068642.280221.073117.Ms 2021 049 chi le thi hang
2/28/2021100,000MBVCB.1013820359.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.049 chi Le Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021100,000MBVCB.1013803241.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.050 (chau Do Nhat Hoang)Vietnamnet 28/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021100,000019661.280221.052304.ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
2/28/2021100,000314123.280221.022231.Ms 2021. 046 . Tran trung truc FT21060040341887
2/28/2021150,000413028.280221.063102.ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
2/28/2021200,000276482.270221.223603.Ung ho MS 2020.189 ung ho be NGUYEN VIET ANH FT21060252787610
2/28/2021200,000988997.280221.222644.Ung ho MS 2020 241 be LE NGOC DIEP
2/28/2021200,000805024.280221.212059.Ung ho MS 2021.050 be Do Nhat Hoang FT21060690061834
2/28/2021200,000933223.280221.210556.LONGXUYEN UNG HO MS2021.047(EM TRUONG THI NGOC HAN-280221-21:06:14 933223
2/28/2021200,000379636.280221.203424.Ung ho MS 2021 049 chi Le Thi Hang
2/28/2021200,000165292.280221.201958.MS2021.050
2/28/2021200,000992207.280221.195738.MS 2021.050 Do Nhat Hoang
2/28/2021200,000754855.280221.195728.Ung ho ms2021.050 FT21060598825614
2/28/2021200,000IBVCB.1014541501.MS 2021 050 Do Nhat Hoang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/2021200,000686132.280221.180944.MS 2021.038 FT21060813043392
2/28/2021200,000510030.280221.152930.MS 2021 050 Do Nhat Hoang
2/28/2021200,000494034.280221.130521.Ung ho MS 2021.050 DO NHAT HOANG
2/28/2021200,000358235.280221.112256.ung ho MS 2021047 Truong Thi Ngoc Han
2/28/2021200,000IBVCB.1013962967.Loan ho. Ung ho MS 2021.050 be DO NHAT HOANG.CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021200,000386936.280221.095231.ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21060727511006
2/28/2021200,000MBVCB.1013949120.MS 2021.044 (anh Thien).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021200,000MBVCB.1013870095.MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021200,000MBVCB.1013852945.MS 2021.050.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021200,000323872.280221.060024.Ung ho MS 2021.050 . do nhat hoang FT21060059215388
2/28/2021200,000536391.280221.020154.ISL20210228020141092-ung ho 2021.049
2/28/2021300,000421196.270221.230831.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
2/28/2021300,000929048.280221.202311.UNG HO MS 2021.050(DO NHAT HOANG)-280221-20:23:19 929048
2/28/2021300,000MBVCB.1014652468.ung ho MS 2021.050 (do nhat hoang).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021300,000MBVCB.1014542008.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.046 (em Tran Trung Truc).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021300,000MBVCB.1014290589.ms 2021 050 uh Do Nhat Hoang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/2021300,000IBVCB.1014255613.Giup MS2021 050 Do Nhat Hoang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/2021300,000929009.280221.140457.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 050 Do Nhat Hoang
2/28/2021300,000405363.280221.124340.Chuyen tien uh MS 2021049 Le Thi Hang
2/28/2021300,000MBVCB.1014067755.THANH chuyen tien 2021 044.CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021300,000380121.280221.094011.Giang ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21060060880841
2/28/2021300,000010305.280221.055740.Ung ho be Nhat Hoang
2/28/2021300,000901923.280221.055051.Vietcombank 0011002643148 MS2021050 ung ho be Do Nhat Hoang
2/28/2021500,000IBVCB.1014667344.Ghi ro ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021500,000219603.280221.202042.Ung ho MS 2021.047 be truong thi ngoc han
2/28/2021500,000585960.280221.173642.Chuyen tien ung ho MS202149vhi Le thi hang
2/28/2021500,000224172.280221.164342.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang )
2/28/2021500,000MBVCB.1014402646.NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho MS 2021. 046 ( em Tran Trung Truc).CT tu 0071004319134 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021500,000MBVCB.1014246468.ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0451000506706 NGUYEN THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021500,000381741.280221.094302.Ungho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21060451078864
2/28/2021500,000887333.280221.091934.ung ho MS2021 047 em Truong Thi Ngoc Han-VNPT2021022826522724
2/28/2021500,000350349.280221.083419.Ungho Ms 2021 050 Do nhat Hoang FT21060113700323
2/28/2021500,000IBVCB.1013826407.Benh tat.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/28/2021500,000899533.280221.072551.Ung ho MS 2021048 chi Tinh
2/28/2021500,000MBVCB.1013797588.ung ho MS2021.050 do nhat hoang .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/2021600,000910937.280221.173616.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.050,051 MOI TH 300.000-280221-17:36:37 910937
2/28/20211,000,000834594.280221.194814.MS 2021 047 e Truong Thi Ngoc Han
2/28/20211,000,000417835.280221.130809.Ung ho MS 2021.050 be Do Nhat Hoang
2/28/20211,000,000090400.280221.104618.Nguyen Thi thong chuyen tien ung ho MS2021050 Do Nhat Hoang
2/28/20211,000,000MBVCB.1013806906.MS 2021.050.CT tu 0441000728122 NGUYEN THI LO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/20211,000,000199941.280221.053958.MS 2021.050
2/28/20212,000,000MBVCB.1013843798.Ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).CT tu 0071001205620 NGUYEN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/28/20212,000,000324722.280221.061423.Ung ho MS 2021.050 Do Nhat Hoang FT21060528114269
2/28/20212,400,000910707.280221.173424.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.042,043,045,046,047,048,049 MOI TH300.00-280221-17:34:48 910707

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-02-2021 05:53:33200,000CT DEN:105122638230 Ung ho chu phuong FT21053915195157
21-02-2021 06:03:23200,000CT DEN:105123638666 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 - BAO VIETNAMNET FT21053209071300
21-02-2021 06:10:2050,000CT DEN:105223868818 Vietinbank;114000161718;LE VAN HUNG chuyen khoan MS 2021 042 anh dang quang trung
21-02-2021 06:31:27200,000MS 2021.042(anh Dang Quang Trung)
21-02-2021 06:34:25200,000MS 2021.041 (CHU Dinh Van Phuong)
21-02-2021 07:21:43200,000CT DEN:105200691918 STA ungho ms2021.042 (anh Dang Quang Trung)
21-02-2021 07:24:08200,000CT DEN:105200987661 Chuyen tien
21-02-2021 07:28:56150,000CT DEN:105200693754 STA ungho ms2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
21-02-2021 08:24:0230,000CT DEN:105208077752 Ung ho MS 2021 042 Anh Dang Quang Trung
21-02-2021 08:44:2150,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.042
21-02-2021 08:52:341,000,000ung ho ma so 2021042 anh Dang Quang Trung thuong gia dinh anh qua
21-02-2021 10:25:58200,000CT DEN:105210197972 Ung ho MS 2021 040 Phan Thi Le Na
21-02-2021 11:15:00500,000MS 2021042 (Anh Dang Quang Trung)
21-02-2021 12:58:541,000,000CT DEN:105212937928 UNG HO GIA DINH CHI: NGUYEN THI TUYET-210221-12:59:18 937928
21-02-2021 13:55:16100,000CT DEN:135457378606 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
21-02-2021 18:12:3220,000Ung ho MS2021.042 (anh Dang Quang Trung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-02-2021 19:51:04100,000chuyen tien ung ho MS2021.042 Dang Quang Trung
21-02-2021 19:56:31100,000chuyen tien ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
21-02-2021 20:26:53200,000Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung)
21-02-2021 21:02:5450,000CT DEN:105214077174 Ung ho MS 2021.040 Phan Thi Le Na, chuc em mau khoe FT21053900907828
21-02-2021 22:25:58200,000CT DEN:105215759678 ung ho MS 2021.042 anh Dang Quang Trung
21-02-2021 22:35:16100,000CT DEN:105215118500 Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh FT21053029745222
21-02-2021 22:38:20100,000CT DEN:105215119560 Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21053977746455
21-02-2021 22:44:27200,000PHAM PHUONG LOAN Chuyen tien ung ho MS 2021.040 (Phan Thi Le Na)
22-02-2021 01:17:15200,000ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung); thoi gian GD:21/02/2021 23:53:17
22-02-2021 01:17:27200,000Ung ho MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong); thoi gian GD:21/02/2021 23:55:55
22-02-2021 01:17:38200,000ung ho MS 2021.040 ( Pham Thi Le Na); thoi gian GD:21/02/2021 23:58:12
22-02-2021 01:21:2320,000Ung ho MS2021.039 (be Truong Van Quyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/02/2021 00:53:00
22-02-2021 02:24:0450,000ms 2021.042 ( anh dang quang trung )
22-02-2021 07:31:08200,000Blue chuyen tien ung ho be MS 2021.043
22-02-2021 07:55:48200,000MS 2021.043 ( Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 07:58:4350,000ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
22-02-2021 08:09:30300,000ung ho ms 2021.043 (be Dang phuong Nhu)
22-02-2021 08:38:26100,000So GD goc: 995221022251438 995221022251438 - MS 2021043
22-02-2021 08:58:181,000,000PHUNG NGUYEN KHOI UH HOAN CANH KHO KHAN
22-02-2021 09:07:5150,000So GD goc: 10003146 MBVCB.1004537296.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. MS 2021.039 (be Truong Van Quyen).CT tu 0261003489441 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-02-2021 09:17:54200,000Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 09:53:28200,000CT DEN:105302090122 ung ho ms 2021043 be dang phuong nhu
22-02-2021 09:53:39200,000ung ho
22-02-2021 10:46:40100,000CT DEN:105300098996 MBVCB.1005648875.036366.Ung ho be Dang Phuong Nhu.CT tu 0731000676018 LE THI THUY toi 114000161718 B
22-02-2021 10:55:07300,000CT DEN:105303326738 MS 2021.043
22-02-2021 11:00:56200,000CT DEN:105304312801 Ung hi MS 2021.043, be Dang Phuong Nhu FT21053737179663
22-02-2021 11:23:31500,000CAP HONG NGUYEN Chuyen tien MS 2021.043 ( be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 11:39:09500,000LUONG CHI CONG ung ho MS 2021.043
22-02-2021 11:58:27300,000MS 2021.043  be Dang Phuong Nhu
22-02-2021 12:01:55200,000MS 2021.039   be truong van quyen
22-02-2021 12:37:36500,000tang MS 2021.043 be Dang Phuong Nhu
22-02-2021 13:14:2215,000TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2021.041,2021.042,2021.043
22-02-2021 14:04:57500,000ung ho MS 2021.042 (anh Dang Quang Trung)
22-02-2021 15:13:09100,000CT DEN:151258664229 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2021 039 ung ho be truong van quyen
22-02-2021 16:23:17100,000LPT ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
22-02-2021 16:29:05100,000LPT ung ho MS 2021042 anh Dang Quang Trung
22-02-2021 17:42:38200,000CT DEN:105310179444 ungho ms 2021.043 bedangphuongnhu
22-02-2021 17:47:25300,000Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 17:57:34500,000ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 18:03:3550,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.042(anh Dang Quang Trung)
22-02-2021 18:45:18100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.043
22-02-2021 19:02:59200,000ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 20:13:43200,000CT DEN:105320068357 ung ho ms 2021 043
22-02-2021 20:17:19200,000Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.043 (Be Dang Phuong Nhu)
22-02-2021 20:54:55100,000CT DEN:105313399960 Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
23-02-2021 05:56:45500,000CT DEN:230107864721 ung ho MS 2021044 anh Thien
23-02-2021 06:52:54500,000ung ho MS 2021.044 (anh Thien)
23-02-2021 07:43:07200,000CT DEN:105407501681 Ung ho ms 2021044
23-02-2021 07:47:21100,000ZP5V69DJRSU3 210223000024597 MS 2021044 anh Thien
23-02-2021 07:49:35300,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2021.044 anh Thien
23-02-2021 08:03:44200,000MS2021.044 ( ung ho a Thien)
23-02-2021 08:34:24200,000CT DEN:105401987181 Vietinbank;114000161718;Bao vietnamnet ung ho ms 2021044 anh thien
23-02-2021 09:15:2350,000LPT ung ho MS 2021044 anh Thien
23-02-2021 09:19:071,000,000CT DEN:105402936255 Ung ho NCHCCCL FT21054930647203
23-02-2021 09:20:23300,000ung ho MS 2021.044 anh Thien
23-02-2021 09:20:32200,000Do Thi Le chuyen tien Uh anh Thien MS 2021.044
23-02-2021 09:40:17500,000CT DEN:105402952029 Ung ho MS 2021.044 anh Thien FT21054665967112
23-02-2021 09:59:5750,000ms 2021.043 ( be dang phuong nhi )
23-02-2021 10:13:52100,000MS 2021.044 A Thien
23-02-2021 10:23:37500,000CT DEN:105403987312 ung ho ms 2021.043 FT21054986539044
23-02-2021 11:26:19300,000UH MS 2021.044(Anh Thien)
23-02-2021 11:30:59300,000CT DEN:105404412348 IBFT MS 2021.044
23-02-2021 12:32:51500,000MS 2021.044 a Thien
23-02-2021 13:57:475,000TRAN XUAN BINH UNG HO MS 2021 044
23-02-2021 14:03:00100,000CT DEN:105407143059 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 040 be Le Na FT21054070710230
23-02-2021 14:04:05100,000CT DEN:105407143870 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 039 be Quyen FT21054419044604
23-02-2021 15:47:01300,000ung ho MS 2021.044 (Anh Thien)
23-02-2021 16:04:16100,000CT DEN:105416681603 MS 2021 044
23-02-2021 16:24:21300,000ung ho MS 2021 044 anh Thien
23-02-2021 17:05:43200,000CT DEN:105410305066 Ung ho MS 2021.044, anh Thien FT21054132749931
23-02-2021 17:23:31300,000ung ho ms 2021.044 ( anh Thien)
23-02-2021 19:47:5350,000CT DEN:105412418516 MS 2021.044 FT21054920006832
23-02-2021 21:02:52500,000CT DEN:210229795845 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 044 anh thien
23-02-2021 22:39:3950,000ms 2021.044 ( anh thien )
23-02-2021 22:53:1050,000Bui Thu Trang chuyen tien ung ho MS 2021.044 (anh Thien)
24-02-2021 02:38:45100,000ung ho MS 2021.044 ( anh Thien ); thoi gian GD:23/02/2021 23:23:52
24-02-2021 04:24:20200,000giup do gia dinh a Thien
24-02-2021 05:22:10500,000CT DEN:105522004911 ung ho ms2021.045
24-02-2021 06:13:12150,000CT DEN:061257669789 Vietinbank 114000161718 ungho MS 2021044
24-02-2021 06:50:42100,000CT DEN:240108068608 ung ho MS 2021 044 anh Thien
24-02-2021 07:41:3350,000ms 2021.045 ( em dang thanh xuan )
24-02-2021 07:49:3050,000ung ho MS 2021044 anh Thien
24-02-2021 08:21:48600,000MS 2021.044 ANH THIEN
24-02-2021 08:54:22100,000LPT ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
24-02-2021 08:55:27100,000CT DEN:105508054730 Ung ho MS 2021 045 em Dang Thanh Xuan
24-02-2021 08:57:29100,000So GD goc: 10005253 Ung ho nchcccl Feb 2021
24-02-2021 14:03:465,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.045
24-02-2021 14:11:52100,000ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
24-02-2021 14:19:22100,000ung ho MS 2021.044 (anh Thien)
24-02-2021 14:31:16100,000CT DEN:105507519446 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 044 Ung ho Nguyen Xuan Thien
24-02-2021 14:35:38200,000CT DEN:105507431652 MS 2021.044
24-02-2021 18:34:47100,000CT DEN:105511660414 ung ho ms 2021.044 anh thien
24-02-2021 19:37:2450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.045
24-02-2021 20:16:14200,000Vu Thi Hong Luong ung ho MS 2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
24-02-2021 20:19:21150,000CT DEN:105613169920 STA ungho ms2021.045 (em Dang Thanh Xuan)
24-02-2021 20:21:37300,000CT DEN:105613170652 STA ungho ms2021.044 (anh Thien)
25-02-2021 06:01:47500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2021.046(em Tran Trung Truc)
25-02-2021 06:19:45200,000Duong Anh Loan ung ho MS 2021.046 em Tran Trung Truc
25-02-2021 06:26:05200,000CT DEN:105600082209 MBVCB.1009518557.082398.Ung ho MS 2021.046.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIE
25-02-2021 06:31:261,000,000ung ho ms 2021.046(trantrungtruc)
25-02-2021 06:37:2630,000CT DEN:063707748106 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan2021 046 be tran trung truc
25-02-2021 06:43:18100,000CT DEN:105623903466 ms 2021.046 em tran trung truc
25-02-2021 06:55:06500,000CT DEN:105606040008 Ung Ho MS 2021 046 Em Tran Trung Truc
25-02-2021 07:05:20200,000Ma ung ho 2021046
25-02-2021 07:16:3850,000ms 2021.046 ( em tran trung truc )
25-02-2021 07:21:06150,0002021.046 Tran Trung Truc
25-02-2021 07:55:16150,000CT DEN:105600313808 STA ungho ms2021.046 (em Tran Trung Truc)
25-02-2021 08:46:42500,000Vu Thi Hue chuyen tien ung ho ms2021.046 em tran trung truc
25-02-2021 08:52:51500,000So GD goc: 10005231 Ung ho ms 2021.046 em tran trung truc. Cam on quy bao.
25-02-2021 08:52:59300,000So GD goc: 10005625 MS 2021.046-em Tran Trung Truc
25-02-2021 10:27:36500,000Ung ho MS 2021.046 (Tran Trung Truc)
25-02-2021 10:41:55500,000MS 2021.041 chu DINH VAN PHUONG
25-02-2021 11:55:3250,000LPT ung ho MS 2021045 em Dang Thanh Xuan
25-02-2021 12:53:40200,000So GD goc: 10006996 IBUNG HO MS 2021.044 (ANH THIEN)
25-02-2021 14:02:205,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.046
25-02-2021 14:06:4120,000Le Duc Anh chuyen tien
25-02-2021 14:14:58200,000chuyen tien giup do ms 046-040.2021
25-02-2021 15:30:571,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2021.046 ( em Tran Trung Truc )
25-02-2021 16:29:20500,000ung ho em Tran Trung Truc (MS 2021.046)
25-02-2021 17:00:032,000,000ung ho ms 2021046
25-02-2021 19:23:37200,000CT DEN:105612518920 MS2021046 ung ho em Tran Trung Truc
25-02-2021 22:37:42300,000ung ho MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)
26-02-2021 02:21:28200,000MS 2021.046; thoi gian GD:25/02/2021 23:49:25
26-02-2021 05:29:21100,000ung ho ms 2021.047 (em Truong ngoc han)
26-02-2021 05:36:51200,000ung ho MS 2021.047 ( Truong Ngoc Han )
26-02-2021 05:43:51100,000CT DEN:105622941763 MS 2021.047 FT21057772200346
26-02-2021 06:03:09500,000CT DEN:105623630706 UnghoMS2021.047emtruongthingochan
26-02-2021 06:07:54200,000NGUYEN THANH CONG Chuyen tien ung benhnhan suy tim namtai bv cho ray
26-02-2021 06:31:21200,000MS2021.047 (Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 06:39:58500,000CT DEN:105706933888 Ung ho ngoc han
26-02-2021 06:56:03200,000CT DEN:105723956006 Mong em mau khoi benh
26-02-2021 07:14:07300,000uh ms 2021.047 truong thi ngoc han
26-02-2021 07:22:27200,000CT DEN:105707048936 2021 047 truong thi ngoc han
26-02-2021 08:00:38100,000ung ho MS 2021.047(Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 08:06:23200,000UNG HO MS 2021.047 (TRUONG THI NGOC HAN)
26-02-2021 08:23:301,000,000CT DEN:105701767295 ung ho ma so 2021.046
26-02-2021 08:30:48200,000Nguyen Tram chuyen ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 08:45:26100,000ung ho ms 2021.047
26-02-2021 08:46:27500,000UNG HO MS2021.047( EM TRUONG THI NGOC HAN)
26-02-2021 08:48:45500,000CT DEN:105701789423 Nguyen Huy Dan, ung ho MS 2021.047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 08:49:2950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.046
26-02-2021 08:49:41500,000CT DEN:105708187021 ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 09:00:58200,000CT DEN:105702994831 Ung ho MS 2021.047 em TRUONG THI NGOC HAN FT21057629197328
26-02-2021 09:05:47100,000Ung hi MS 2021.047 ( em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 09:11:07500,000CT DEN:091040010108 Vietinbank 114000161718 A Giang ung ho em Truong Thi Ngoc Han MS 2021 047
26-02-2021 09:13:23100,000CT DEN:105709160472 Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 09:22:40300,000uh MS2021.047(Truong thi ngoc Han)
26-02-2021 10:13:25100,000ung ho MS 2021.047 (em TRUONG THI NGOC HAN)
26-02-2021 10:23:291,000,000Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 10:24:56200,000CT DEN:105703062479 Ung ho MS2021.047 FT21057127200918
26-02-2021 10:33:021,000,000Trinh Thi Xuan Loi ung ho MS2021.020 ( Nhu Y Diem Phuc)
26-02-2021 10:33:061,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2021.047 ( em Truong Thi Ngoc Han )
26-02-2021 10:46:4050,000ms 2021.047 ( em truong thi ngoc han )
26-02-2021 10:53:53100,000Ung ho em MS 2021.047 (Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 11:34:232,350,000CT DEN:105704812788 UNG HO NCHCCCL PHUNG THI NGOC CHAU
26-02-2021 12:39:48500,000CT DEN:105712464489 ung ho chau Truong Thi Ngoc Han Ms 2021 047
26-02-2021 13:06:15100,000CT DEN:260108555019 MS 2021047
26-02-2021 13:10:58300,000UNG HO MS 2021047  EM TRUONG THI NGOC HAN
26-02-2021 13:16:58500,000Tom C tang Ms 2021. 046 Tran Trung Truc
26-02-2021 13:17:48500,000Tom C tang MS 2021.045 Dang Thanh Xuan
26-02-2021 14:00:41300,000Ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 14:08:53150,000LPT ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 14:29:38100,000CT DEN:105714599631 Ung ho MS 2021 047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 14:40:495,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.046
26-02-2021 14:54:37200,000Ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 15:05:371,000,000MS 2021.040 (PHAN THI LE NA)
26-02-2021 15:53:271,000,000N.T.Phong ung ho MS 2021.047 ( Em Truong thi ngoc Han ) _ Huyen Go Quao; Kien Giang
26-02-2021 16:29:02300,000LUYEN HUU CU Chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 16:38:31100,000ung ho MS 2021.047 Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 16:39:17100,000ung ho MS 2021.045 Dang Thanh Xuan
26-02-2021 17:12:14500,000Vo Thi Quyen chuyen tien ung ho MS 2021.047 (em Truong Thi Ngoc Han)
26-02-2021 17:47:35300,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2021.047 em Truong thi Ngoc Han
26-02-2021 20:08:10300,000ung ho ms 2021.047 (truong thi ngoc han)
26-02-2021 20:40:11100,000Giup be Giang A Hai MS2020.331
26-02-2021 20:42:01100,000MS2021.047 giup e Truong Thi Ngoc Han
26-02-2021 23:01:3250,000CT DEN:105711079145 Anh phat can tho ung ho em truong thi ngoc han
27-02-2021 06:15:052,000,000ung ho ma so 2021049 chi Le Thi Hang thuong gia dinh chi lam
27-02-2021 06:22:20500,000chia se cung MS 2021.049 (Le Thi Hang)
27-02-2021 06:40:14300,000ung ho chi Le thi hang. ms 2021.049
27-02-2021 07:17:00200,000MS 2021.049 (Le Thi Hang)
27-02-2021 07:40:14200,000CT DEN:105800227189 STA ungho ms2021.049 (chi Le Thi Hang)
27-02-2021 07:45:56200,0002021.049_ (chi LE THI HANG)
27-02-2021 08:51:36200,000CT DEN:105801718239 Ung ho MS 2021049. Le Thi Hang FT21058171130147
27-02-2021 09:41:31100,000CT DEN:105802441138 ung Ho ms 2021-049 chi le thi Hang
27-02-2021 09:45:47500,000Nguyen Thi Mui chuyen tien ung ho MS 2021.049 (Le Thi Hang)
27-02-2021 11:27:0850,000Ung ho MS2021.049 (chi Le Thi Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-02-2021 13:04:43300,000CT DEN:105806903680 Ms 2021.047 Truong thi ngoc Han FT21058263560603
27-02-2021 13:06:47300,000CT DEN:105806904988 Ms 2021.049 Le Thi Hang FT21058012164171
27-02-2021 13:33:57100,000Ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)
27-02-2021 13:44:55300,000CT DEN:105806798427 Nha chau Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.047
27-02-2021 14:21:42100,000ung ho MS 2021.049 (chi Le Thi Hang)
27-02-2021 14:42:55200,000ung ho MS 2021.049 chi Le Thi Hang
27-02-2021 17:13:1450,000LPT ung ho MS 2021049 chi Le Thi Hang
27-02-2021 17:46:32400,000CT DEN:105810983731 ung ho ms 2021.049
27-02-2021 17:54:27500,000ung ho cho Le Thi Hang  Hai Hoa Huong Khe Ha Tinh
27-02-2021 19:42:15400,000ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
27-02-2021 19:46:12300,000CT DEN:194528433770 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN SY VINH ung ho MS 2021047 em Truong Thi Ngo
28-02-2021 01:51:3295,503Tra lai tai khoan DDA
28-02-2021 01:56:50500,000ung ho MS 2021.047; thoi gian GD:27/02/2021 23:02:17
28-02-2021 07:11:13200,000CT DEN:105907846768 UNG HO MS 2021.050-280221-07:11:40 846768
28-02-2021 09:19:0350,000LPT ung ho MS 2021050 Do Nhat Hoang
28-02-2021 10:58:46150,000CT DEN:105903692749 STA ungho ms2021.050 (Do Nhat Hoang)
28-02-2021 11:26:281,000,000ung ho MS 2021.050 (be Do Nhat Hoang)
28-02-2021 14:21:13300,000MS 2021047 ung ho chau Truong Thi Ngoc Han
28-02-2021 15:33:2450,000ms 2021.050 ( do nhat hoang )
28-02-2021 15:55:21300,000ung ho chau Do nhat Hoang Ms 2021050
28-02-2021 16:55:19100,000ung ho MS 2021.050 (Do Nhat Hoang).
28-02-2021 17:04:01200,000CT DEN:105910719966 MS 2021.046 (em Tran Trung Truc)
28-02-2021 17:05:32200,000CT DEN:105910720747 MS 2021.050 (Do Nhat Hoang)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
22/2/21Lu Đinh        500,0002020.142
22/2/21Ông Nguyễn Phú Thạnh   15,000,0002021.037,035,036
23/2/21Bảo Dương        200,0002021.039
23/2/21Chị Lê Thành Lý     1,000,0002021.035
25/2/21Lê Thị Tánh     1,000,000 2021.043 
25/2/21Lê Thanh Lam Q Bình Thạnh        300,0002021.044
26/2/21Nguyễn Văn Thông     1,000,0002021.45,047
26/2/21Nguyễn Tuấn Hải     1,000,0002021.047

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mắc ung thư xương, mẹ đau khổ chứng kiến con thơ khát sữa khóc ngặt

Mới trải qua sinh nở chưa được bao lâu, chị Thư phát hiện mắc bệnh ung thư xương cột sống. Điều đau khổ nhất với chị không phải sự dày vò của bệnh tật, mà là chứng kiến đứa con thơ dại của mình khát sữa khóc ngặt.