1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11/5/20211,000IBVCB.1132863270.15.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20211,000IBVCB.1134716549.15.CT tu 0431000273930 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202115,000216445.110521.092247.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/5/202115,000209355.110521.091825.ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/5/202120,000565271.110521.200450.NCHCCCL SAM SAM 0869009895
11/5/202120,000MBVCB.1134403376.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.121(ba chi em o hai duong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202120,000264780.110521.101419.Ghi ro ung hoMS 2021.121(ba chi em o Hai Duong)
11/5/202142,000141710.110521.083534.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/202150,000896593.110521.171909.ung ho NCHCCCL huyen 0981262602 FT21131000531329
11/5/202150,000120760.110521.161227.UNG HO MS 2021.110 (LE THI THUY TRANG)-110521-16:12:26 120760
11/5/202150,000803595.110521.161217.Ung ho NCHCCCL Nguyen Tuyet Trinh 0386470368 FT21131797062055
11/5/202150,000872075.110521.160715.ung ho ms 2021 110 Le Thi Thuy Trang
11/5/202150,000IBVCB.1133833204.Giup ma so 2921 121 ba chi em o Hai Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202150,000216234.110521.122627.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11/5/202150,000IBVCB.1133559890.ung ho ma so MS 2021 120 chu Hoang Van Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202150,000IBVCB.1133553288.ung ho ma so MS 2021 119 be Vo Hoang Nam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202150,000IBVCB.1133546446.ung ho ma so MS 2021 118 em Pham Thi Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202150,000IBVCB.1133541235.ung ho ma so MS 2021 117 Co Nguyen Thi Canh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202150,000395077.110521.105905.Ung ho ma so 2021 121 3 chi em o hai duong
11/5/202150,000304317.110521.085546.ung ho nchcccl Trang FT21131226885023
11/5/202150,000MBVCB.1133172612.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202150,000264122.110521.081421.Ung ho Ba chi em o hai duong FT21131074709179
11/5/202160,000IBVCB.1134742781.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202170,000MBVCB.1134021710.Ung ho MS2021.121 ( ba chi em o Hai Duong ).CT tu 0181003519841 BUI TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000MBVCB.1134743512.Ung ho NCHCCCL Bui Van Dien 0868124665.CT tu 1017928914 BUI VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000IBVCB.1134560482.MS 2021.121.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000238230.110521.190612.ung ho (3 chi em o Hai Duong) MS 2021121
11/5/2021100,000941420.110521.175651.Ung ho MS 2021.120 Chu Hoang Van Tan FT21131788457691
11/5/2021100,000612715.110521.173912.Lam Viet ung ho ma so MS2021.120 chu Hoang Van Tan
11/5/2021100,000MBVCB.1134302297.Ung ho NCHCCCL+Hong+0852299419.CT tu 1019379490 CHIEM THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000231299.110521.161954.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000MBVCB.1133988199.MS2021120 chu Hoang Van Tan.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021100,000696990.110521.145301.Ung ho NCHCCCL phuong thao 0376490569 FT21131608928607
11/5/2021100,000705480.110521.144048.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021200 chu Hoang Van Tan
11/5/2021100,000722232.110521.132413.Ung ho MS 2021.117 co Nguyen Thi Canh
11/5/2021100,000IBVCB.1133732050.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0071002344503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021100,000161243.110521.123812.ung ho ma so ms2021.200 (chu hoang van tan)
11/5/2021100,000538889.110521.120851.Ung ho MS 2021.120 chu HOANG VAN TAN FT21131082970000
11/5/2021100,000295225.110521.110606.ung ho ms2021.121 (3 chi em o hai duong)
11/5/2021100,000558397.110521.105035.MS 2021.121
11/5/2021100,000MBVCB.1133463867.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000MBVCB.1133348924.2021.121 ba chi em Hai Duong.CT tu 0851000006827 PHAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000006793.110521.094106.MS 2021.121 ( BA CHI EM O HAI DUONG)-110521-09:40:54 006793
11/5/2021100,000MAI LINH UNG HO BE NGUYEN THI THUY VAN (HA TINH)
11/5/2021100,000SHGD:10000050.DD:210511.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ba chi em o Hai Duong ms2021/21
11/5/2021100,000MAI LINH UNG HO BE CHU THI BICH NGOC MS2021106 (HA NOI)
11/5/2021100,000MBVCB.1133157324.Ung ho MS 2021.121 Ba chi em o Hai Duong.CT tu 0181003655594 NGO MINH ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021100,000141179.110521.083511.Vinh Nam ung ho ms 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000069905.110521.081833.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000107850.110521.081020.Ung ho 2021 121 Ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000532420.110521.075108.MS 2021 121 ba chi e o hai duong
11/5/2021100,000037375.110521.071603.ck ba chi em Hai Duong
11/5/2021100,000285009.110521.070754.NGUYEN THI MINH THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.121 (ung ho ba chi em o Hai Duong)
11/5/2021100,000139085.110521.070418.MoMoT0938248086T12016775326T970436Tms 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000MBVCB.1132991554.Ba chi em o Hai Duong.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021100,000517364.110521.062424.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/5/2021100,000524726.110521.061705.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021121 ba chi em nho o Hai Duong
11/5/2021100,000022069.110521.060658.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021100,000831746.110521.055751.IBFT MS 2021.121
11/5/2021100,000210463.110521.053653.ung ho MS 2021.121 FT21131794898626
11/5/2021100,000719278.110521.020948.ms 2021.118 em thuong
11/5/2021100,000694876.110521.000612.Ma thi Ha ck ung ho em truong chu Hoang Van Tan ma so 2021 200
11/5/2021150,000556230.110521.195345.T ung ho ba chi em o Hai Duong MS 2021.121
11/5/2021150,000IBVCB.1134440714.MS 2021 121.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021150,000071454.110521.135404.ung ho ms 2021.119
11/5/2021150,000070886.110521.135302.ung ho ms 2021.116
11/5/2021150,000070490.110521.135220.ung ho ms 2021.117
11/5/2021150,000069944.110521.135110.ung ho ms 2021.118
11/5/2021150,000069528.110521.135018.ung ho ms 2021.121
11/5/2021150,000679456.110521.122711.ung ho ms 2021.121
11/5/2021150,000878081.110521.093803.IBFT Tang nhu chua he co cuoc chia ly
11/5/2021200,000184008.110521.204414.MS 2021.119 (be Vo Hoang Nam)
11/5/2021200,000MBVCB.1134687572.Ung ho NCHCCCL Vu Viet Hung 0345678673.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000789392.110521.200556.ung ho ma so 2021.120 chu hoang van tan
11/5/2021200,000262108.110521.193021. TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 121
11/5/2021200,000611535.110521.173818.ung ho MS 2021.121
11/5/2021200,000//SAL2021131S068004841001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE.929010 NGAY 09.05.2021
11/5/2021200,000MBVCB.1134083732.NCHCCCL ung ho chuong trinh.CT tu 0381000524831 HA NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000761053.110521.154149.MS2021.119 Nam mo A Di Da Phat ung ho be Nam FT21131280003080
11/5/2021200,000808105.110521.153703.MS.2021.120 ( UH chu Hoang Van Tan)
11/5/2021200,000MBVCB.1133979651.Ms 2021121 ba chi em Hai Duong.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021200,000633768.110521.135615.MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong FT21131658135507
11/5/2021200,000730705.110521.133831.Chuyen tien ung ho MS.2021.121
11/5/2021200,000MBVCB.1133794399.Uh MS 2021.121 ( 3 chi em o hai duong ).CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000159432.110521.131656.Ung ho MS 2021.121 (3 chi e o Hai Duong)
11/5/2021200,000MBVCB.1133725102.E Thach VcbQng ung ho MS 2021.119 (be VO HOANG NAM).CT tu 0271000249692 BUI THI NGOC THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000161887.110521.123900.ung ho ma so ms2021.121 (ba chi em o hai duong)
11/5/2021200,000SHGD:10002883.DD:210511.BO:PHAM TIEN DUNG.Remark:995221051156692 MS 2021.121 ba chi em Hai Duong
11/5/2021200,000MBVCB.1133613812.Ung ho MS 2021.118 (em Pham Thi Phuong).CT tu 1016940881 NGUYEN THI DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000632028.110521.114437.Ung ho MS 2021.119 be Vo Hoang Nam
11/5/2021200,000IBPS/SE:79327001.DD:110521.SH:10000841.BO:TRAN NGOC HANG 00077214.021DGEX211310001 : CHUYEN MA SO 2021.121 CHO 3 CHI EM O HD
11/5/2021200,000MBVCB.1133472873.Giup ma so 2021.200, chu Hoang van Tan.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000439899.110521.104524.Ung ho MS 2021.121 FT21131027392561
11/5/2021200,000MBVCB.1133457357.MS 2021.200 (chu hoang van tan).CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000277907.110521.103620.ung hoMS 2021.121(ba chi em o Hai Duong)
11/5/2021200,000MBVCB.1133411825.TA THU LAN chuyen tien ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai duong).CT tu 0071001339803 TA THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000954661.110521.101709.ung ho ms 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000MBVCB.1133381129.MS 2021.121 ( ba chi em o Hai Duong).CT tu 0451001410400 TRUONG TUAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000248951.110521.094733.PHAN THI HUONG phong Nn Dien Chau NA ht MS 2021.121( ba chi emo Hai Duong)
11/5/2021200,000SHGD:10012802.DD:210511.BO:LE HONG NHUNG.Remark:Ung ho ma so MS 2021.121
11/5/2021200,000981532.110521.093352.Ung ho MS 2021.121
11/5/2021200,000IBVCB.1133283768.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021200,000887144.110521.093148.ung ho ms2021.120 chu hoang van tan
11/5/2021200,000217511.110521.092324.Ung ho MS2021 121 Ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000570319.110521.091916.ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000MBVCB.1133242109.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 1017995353 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000175947.110521.085807.ung ho NS 2021 120 chu Hoang Van Tan
11/5/2021200,000097836.110521.085314.Ung ho 3 chi em o Hai Duong Thanh Giang Viet Anh
11/5/2021200,000IBVCB.1133183682.YEN 0906161628 ung ho ma so MS 2021.120 (Chu Hoang Van Tan).CT tu 0011000612522 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000089365.110521.084308.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000933630.110521.081556.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000249009.110521.075205.Ung ho MS 2021.121 FT21131442614934
11/5/2021200,000MBVCB.1133074184.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2021.120 (chu Hoang Van Tan).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000704810.110521.074022.ung ho MS 2021.121( ba chi em o Hai Duong)
11/5/2021200,000542741.110521.070615.Chut long goi ung ho MS 2021 121 den 3 chi em o Hai Duong- Cam on quy bao
11/5/2021200,000970494.110521.070258.ung ho MS2021 121
11/5/2021200,000027038.110521.063709.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021200,000MBVCB.1132975250.Ung ho MS 2021.121.CT tu 0611001968468 PHAM DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021200,000211720.110521.054906.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o hai duong FT21131226190601
11/5/2021200,000211633.110521.054820.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong FT21131792309553
11/5/2021200,000451427.110521.053120.Vietcombank;0011002643148;MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021250,000025473.110521.190848.IBFT ung ho ms 2021.121
11/5/2021250,000MBVCB.1133513994.THAO, HIEN gui Le Quang Hao ms 2021.103.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021250,000MBVCB.1133505643. THAO, HIEN gui Hoang van Tan.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000MBVCB.1134897824.Nhaahn ung ho ms 2021.121.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000186327.110521.203036.UNG HO CHU HOANG VAN TAN-110521-20:30:23 186327
11/5/2021300,000810166.110521.202221.pham tien hai bidv ung ho MS 2021.121 ba ch em Hi Dng
11/5/2021300,000687348.110521.182744.MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021300,000MBVCB.1134389071.MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0361000204666 TRAN KIM VAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000897107.110521.161923.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021300,000514300.110521.161812.Ung ho MS 2021 116 em Quach Thi Hang
11/5/2021300,000MBVCB.1133916238.UNG HO MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000203905.110521.134657.UNG HO MS 2021 121 BA CHI EM O HAI DUONG
11/5/2021300,000207886.110521.122403.Vietcombank;0011002643148;MS 2021121?ba chi em o Hai Duong
11/5/2021300,000MBVCB.1133590866.ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000000108.110521.112346.ung ho Ms 2021120 Chu Hoang Van Tan bi ung thu bang quang
11/5/2021300,000MBVCB.1133527395.Ung ho MS 2021.121 (ba chi e o Hai Duong).CT tu 0041000215074 DINH THI BICH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000239933.110521.111038.MS 2021 200 CHU HOANG VAN TUAN
11/5/2021300,000MBVCB.1133460495.Ung ho MS 2021.121( 3 ce hai duong ).CT tu 0351001088866 VU QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000MBVCB.1133281806.ung ho MS: 2021.121(ba chi em hai duong).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000334368.110521.092229.Ung ho ms2021.200 FT21131004905283
11/5/2021300,000868810.110521.091757.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS2021.209 chu HOANG VAN TAN
11/5/2021300,000836990.110521.085224.Chuyen tien ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021300,000MBVCB.1133151430.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000IBVCB.1133150867.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000547655.110521.083311.Ms2021 121
11/5/2021300,000279902.110521.083220.DO TRUNG KIEN UNG HO BA TRAN THI QUAN MS 2021.121 FT21131602108970
11/5/2021300,000073389.110521.082326.Ung ho MS 2021 121
11/5/2021300,000IBVCB.1133083381.unghoMS2021121(3chiemoHaiDuong).CT tu 0451001309898 TRINH THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000IBVCB.1133079394.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0121002270024 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021300,000MBVCB.1133076686.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021300,000MBVCB.1132976144.ung ho ma so 2021.121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0401001328231 TRAN TIEN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021400,000SHGD:10001286.DD:210511.BO:NGUYEN TRONG MINH.Remark:UNG HO MS 2021 121 BA CHI EM O HAI DUONG
11/5/2021400,000MBVCB.1133066811.Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000251414.100521.222850.ung ho MS 2021200 chu Hoang Van Tan
11/5/2021500,000200717.110521.215616.Ung ho Ms 2021.121-Ba chi em o Hai duong FT21132046624048
11/5/2021500,000156606.110521.211046.MS 2021121 FT21132711740519
11/5/2021500,000MBVCB.1134785982.Ung ho MS 2021.121 (Ba chi em o Hai Duong).CT tu 0021000456927 DINH THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000453678.110521.165605.UNG HO MS 2021.121 BA CHI EM O HAI DUONG
11/5/2021500,000SHGD:11446704.DD:210511.BO:Vu Thi Hanh.Remark:UNG HO MS2021.119 BE VO HOANG NAM
11/5/2021500,000093926.110521.145649.XIN GIUP DO MS2021.20( CHU HOANG VAN TAN)-110521-14:56:36 093926
11/5/2021500,000IBVCB.1133930122.PHAM THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021.121( BA CHI EM O HAI DUONG).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000760494.110521.140943.Hua Hien ung ho MS 2021.200 chu Hoang Van Tan
11/5/2021500,000262562.110521.134934.NGUYEN KHAC HIEU ung ho MS 2021.121
11/5/2021500,000IBVCB.1133815854.Ung ho MS 2021.120 (chu Hoang Van Tan).CT tu 0181000165676 PHAN THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000MBVCB.1133774456.Ung ho MS 2021.114 (Ng Thi Lien).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000066296.110521.131018.MS 2021.113 (NGUYEN THI BAO)-110521-13:10:07 066296
11/5/2021500,000SHGD:10020579.DD:210511.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000156244.110521.125819.Ungho ms 2021.121 ba chi em hai duong
11/5/2021500,000489823.110521.124712.Ung ho MS 2021 121 ba chi em Hai duong
11/5/2021500,000MBVCB.1133681681.mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021500,000532171.110521.120218.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong FT21131793601412
11/5/2021500,000MBVCB.1133623696.Ung ho MS 2021.117 (Ng Thi Canh).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000MBVCB.1133548024.ung ho MS 2021.120(chu Hoang Van Tan).CT tu 0531002494997 LE VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000463005.110521.110319.Ung ho 3 chi em o Hai Duong. Ms 2021.121 FT21131082720641
11/5/2021500,000288404.110521.105415.ung ho MS 2021.121 ( ba chi em o hai duong )
11/5/2021500,000046395.110521.103711.LE THI THUY ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000424534.110521.103358.ung ho ms 2021.121 FT21131906496037
11/5/2021500,000MBVCB.1133410928.MS 2021.covid19.CT tu 0491000160543 DINH MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000020988.110521.102320.UNG HO MS 2021-120 ( CHU HOANG VAN TAN)-110521-10:24:41 020988
11/5/2021500,000959807.110521.102047.Chuyen tien ung ho MS 2021.121 Ba chi em Hai Duong
11/5/2021500,000173781.110521.100843.TRAN QUANG HUNG ck ung ho MS 2021 121 ba chi em o hai duong
11/5/2021500,000255482.110521.095848.ung ho MS 2021 121 ba chi e o Hai Duong
11/5/2021500,000MBVCB.1133345082.ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0611002868686 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000MBVCB.1133334579.Ung ho MS2021.121.CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000IBVCB.1133321268.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0081001059494 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021500,000MBVCB.1133319791.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.121.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000483075.110521.090130.Ung ho MS 2021 121 ba chi em Hai Duong
11/5/2021500,000303612.110521.085508.MS 2021.121 Ba chi em Hai Duong FT21131590038901
11/5/2021500,000632052.110521.085405.UNG HO CHU HOANG VAN TAN
11/5/2021500,000IBVCB.1133185272.Ung ho MS 2021 COVID19.CT tu 0081000001097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021500,000IBVCB.1133178205.MS 2021.120 (Chu Hoang Van Tan).CT tu 0011004251503 VU PHAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000IBVCB.1133175830.MS 2021.Covid19.CT tu 0611001894785 TRAN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000IBVCB.1133158940.Chua benh cho MS 2021 120.CT tu 0081000001097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021500,000IBVCB.1133156465.Ba chi em o Hai Duong MS 2021121.CT tu 0081000001097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021500,000811708.110521.083004.Chuyen tien ung ho MS 2021.121
11/5/2021500,000MBVCB.1133107134.HO Tro 3chi em o hai duong.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000SHGD:10000158.DD:210511.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221051151332 Ung ho ba chi em o Hai Duong MS 2021.121
11/5/2021500,000253736.110521.080004.Ung ho MS 2021.121 FT21131789470741
11/5/2021500,000774731.110521.074050.Vietcombank;0011002643148;MS2021 121 unh ho ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000765907.110521.073613.Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000237246.110521.072829.Ung ho ba chi em hai duong ms 2021.121 FT21131323463672
11/5/2021500,000IBVCB.1133025380.Ung ho MS2021.121(ba chi em o Hai Duong).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021500,000521080.110521.065538.ung ho ms 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000031024.110521.065407.Ung ho ma so 2021121
11/5/2021500,000279360.110521.063039.MS 2021.121
11/5/2021500,000033010.110521.061615.ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/2021500,000699154.110521.053616.Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11/5/2021500,000699068.110521.053011.MS 2021.121( ba chi em o Hai Duong)
11/5/2021500,000MBVCB.1132958446.Ms 2021.121 (ba chi em Hai Duong).CT tu 0181003594633 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021600,000472279.110521.111037.MS2021.114 FT21131830287972
11/5/2021600,000MBVCB.1133383499.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2021800,000157071.110521.130332.Ung ho MS2021.118(Pham Thi Phuong), MS2021.119(Vo Hoang Nam), MS2021.120(Hoang Van Tan), MS2021.121
11/5/2021800,000MBVCB.1133495077.Hieu, Thao, Hien gui co Nguyen thi Canh bi bong.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2021800,000IBVCB.1133468504.MS 2021 113 MS 2021 113 MS 2021 115 MS 2021 116.CT tu 0021001682647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/20211,000,000681210.100521.223525.Ung ho NCHCCCL Tran Huynh Tram Anh 0984110424
11/5/20211,000,000464285.110521.214042.MS 2021 21 ung ho 3 chi em Hai Duong
11/5/20211,000,000165493.110521.185302.UNG HO MS 2021.121-110521-18:52:52 165493
11/5/20211,000,000052894.110521.171024.ung ho MS 2021200 Chu Hoang Van Tan
11/5/20211,000,000819094.110521.161159.Ung ho ms 2021.Covid19
11/5/20211,000,000SHGD:10013437.DD:210511.BO:CONG TY CP ECOTECH HUNG YEN.Remark:CONG TY CP ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MS 2021.109 ANH HUYNH QUOC HUNG
11/5/20211,000,000247527.110521.111752.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/20211,000,000SHGD:10016345.DD:210511.BO:VU CAT TUONG.Remark:Ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
11/5/20211,000,000286537.110521.105106.DOAN XUAN HIET Chuyen tien MS 2021114 (ba Nguyen thi Lien )
11/5/20211,000,000762182.110521.104739.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
11/5/20211,000,000MBVCB.1133323144.MS 2021.121( ba chi em o Hai duong).CT tu 0011004241747 BE NHAT HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20211,000,000219404.110521.092429.ung ho ms 2021 121 ba chi em hai duong
11/5/20211,000,000IBVCB.1133214883.Hoang Ngoc Nam ung ho MS 2021.120 (chu Hoang Van Tan).CT tu 0911000004051 NGO THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20211,000,000176781.110521.083344.Giup do MS 2021 121 3 chi em o Hai Duong
11/5/20211,000,000142386.110521.073830.Ung ho 3 chi em o Hai Duong MS 2021.121
11/5/20211,000,000MBVCB.1133055864.ung ho MS 2021.118 em Phuong.CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20211,000,000MBVCB.1133027224.CAO THI HUONG(tp Vinh) ung ho?MS 2021.121?(ba chi em o Hai Duong ).CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20211,000,000162084.110521.070746.Ung ho MS 2021.121( 3 chi em o Hai Duong)
11/5/20212,000,000781407.110521.152234.CONG TY CP XD KHANG HY UNG HO MS 2021119 BE VO HOANG NAM
11/5/20212,000,000747625.110521.135544.Pham thi ngoc dieu ung ho MS 2021.117 nguyen thi canh
11/5/20212,000,000SHGD:10016727.DD:210511.BO:NGUYEN DUC MINH.Remark:Ung ho ms 2021 121
11/5/20212,000,000IBVCB.1133438101.Lien Hoa-Tan Binh ung ho MS2021.121 (ba chi em o Hai duong).CT tu 0071002975439 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20212,000,000174054.110521.082230.Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11/5/20212,000,000800564.110521.074132.MS 2021.121
11/5/20213,000,000MBVCB.1134212391.Ung ho MS 2021.118(em Pham Thi Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20213,000,000020499.110521.055346.TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 121 Ba chi em o Hai Duong
12/5/202110,000102097.120521.081652.ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy NAM MO QUAN THE AM BO TAT
12/5/202120,000MBVCB.1136136010.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1017744823 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/202120,000MBVCB.1136059071.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.122 em le tran yen vy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202120,000288677.120521.130256.Ung ho NCHCCCL thang 5 Huong 0362474661
12/5/202120,000MBVCB.1135264905.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.122.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202120,000MBVCB.1135021653.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.121.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202150,000132593.120521.205632.Ung Ho NCHCCCL Thanh Tam 0938775684
12/5/202150,000981909.120521.185637.ung ho 2021 114 Nguyen Thi Lien
12/5/202150,000756632.120521.155152.ms 2021060 be mogk yen FT21132808553590
12/5/202150,000380946.120521.153111.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
12/5/202150,000668612.120521.143107.Ung Ho NCHCCCL Tu 0938181983 FT21132409444873
12/5/202150,000IBVCB.1135810512.Giup ma so 2021 122 em Le Tran Yen Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/202150,000SHGD:10015961.DD:210512.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.121 ba chi em o Hai Duong
12/5/202150,000MBVCB.1135423076.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.122 be Le Tran Yen Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202150,000933011.120521.061655.Ung ho MS 2021 122 Le Tran Yen Vi
12/5/202150,000123323.120521.061906.Ung ho em Yen Vy Ms 2021.122 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
12/5/2021100,000MBVCB.1136600235.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000177387.120521.185357.ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021100,000IBVCB.1136286989.Ung ho MS 2021.122 (Le Tran Yen Vy).CT tu 0071004361804 TRINH THI KIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1136279939.MS 2021.122.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000246443.120521.182645.IBFT ung ho NCHCCCL
12/5/2021100,000196177.120521.174700.Nguyen thi chan gui ho tro em nguyen tien giap.dc moc chau son la .dt 0383561714
12/5/2021100,000MBVCB.1136173210.ung ho chau Le Tran Yen Vi MS 2021122.CT tu 1018866202 NGUYEN QUOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000021097.120521.162948.Ms 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000788974.120521.161933.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21132980945028
12/5/2021100,000729982.120521.161900.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000IBVCB.1136001384.Ung ho Le Tran Yen Vy MS 2021.122.CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000736952.120521.153452.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21132331045006
12/5/2021100,000724077.120521.152339.MS 2021.120 Chu Hoang Van Tuan FT21132482436106
12/5/2021100,000722259.120521.152203.MS 2021.120 chu Hoang Van Tuan FT21132400306831
12/5/2021100,000MBVCB.1135919094.Ung ho ma so 2021 113.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135915339.Ung ho ma so 2021 114.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135911495.Ung ho ma so 2021 116.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135907818.Ung ho ma so 2021 117.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000996366.120521.151333.ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000MBVCB.1135899722.Ung ho ma so 2021 120.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135894921.Ung ho ma 2021 121.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000927886.120521.145339.MS 2021.122
12/5/2021100,000176732.120521.144519.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021119?be Vo Hoang Nam
12/5/2021100,000043423.120521.143314.T ung ho em Le Tran Yen Vy MS 2021.122
12/5/2021100,000861905.120521.141702.Chuyen tien ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021100,000MBVCB.1135786058.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000SHGD:10000621.DD:210512.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.119 chuc anh Vo Hoang Nam mau khoe
12/5/2021100,000SHGD:10000626.DD:210512.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.200 chuc ong Hoang Van Tan mau khoe
12/5/2021100,000SHGD:10000625.DD:210512.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.121 chuc chi Nguyen Phuong Thanh-Giang-Viet Anh vuot qua kho khan
12/5/2021100,000SHGD:10000617.DD:210512.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.116 giup chi Quach Thi Hang vuot qua khokhan
12/5/2021100,000206582.120521.140315.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0376115345
12/5/2021100,000140041.120521.135753.MS 2021122 Le tran yen vy
12/5/2021100,000437899.120521.123506.Ung ho MS2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000MBVCB.1135514983.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.117( Co Nguyen Thi Canh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000173790.120521.111702.TTTPhuong ung ho Ms2021.121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021100,000505356.120521.111221.Ung ho MS 2021.116 quach thi hang FT21132752431602
12/5/2021100,000173271.120521.111451.TTTPhuong ung ho Ms2021.120 chu Hoang Van Tan
12/5/2021100,000503078.120521.111011.Ung ho MS 2021.122 le tran yen vi FT21132864147524
12/5/2021100,000MBVCB.1135501360.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000439596.120521.110735.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CHU VAN HOA ung ho em LeTranYenVi MS2021122
12/5/2021100,000333531.120521.110648. MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000680251.120521.102333.Ung ho MS 2021.122
12/5/2021100,000679390.120521.102256.Ung ho MS 2021.121
12/5/2021100,000679125.120521.102227.Ung ho MS 2021.120
12/5/2021100,000678845.120521.102158.Ung ho MS 2021.119
12/5/2021100,000678589.120521.102128.Ung ho MS 2021.118
12/5/2021100,000MBVCB.1135284589.Ung ho ms2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135280189.Ung ho ms2021.120 (chu Hoang Van Tan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135275092.Ung ho ms 2021.122 (em le tran Yen Vy).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000365811.120521.084826.MS.2021.122 FT21132802308707
12/5/2021100,000782589.120521.084103.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000ATM_FTF.01200046.595875.20210512.083851.9704368603148452019.FrAcc:0481000229844.ToAcc:0011002643148.GD:DONGNAI BV TAM THAN TW IIDONGNAI VN
12/5/2021100,000124160.120521.083729.MS 2021 122
12/5/2021100,000966882.120521.081721.Vinh Nam ung ho ms 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000MBVCB.1135164171.MS 2021.122 Nguyen Thi Minh Yen ung ho em Le Tran Yen Vy.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000333297.120521.075458.ung ho ms 2021122 le tran yen vy FT21132042760561
12/5/2021100,000330149.120521.074725.Ung ho NCHCCCL Tran kim tuyen 0927860860 FT21132629997135
12/5/2021100,000IBVCB.1135111494.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135090816.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000222197.120521.064844.LX UNG HO MS.2021.122(LE TRAN YEN VY)-120521-06:48:34 222197
12/5/2021100,000369723.120521.062137.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000307398.120521.061944.Ung ho MS 2021-122 Em Le Tran Yen Vy FT21132504112026
12/5/2021100,000307131.120521.061744.MS 2021.122 FT21132857091120
12/5/2021100,000307012.120521.061700.MS 2021.122 Le Tran Yen Vi FT21132426321474
12/5/2021100,000875707.120521.061010.MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000220564.120521.060740.UNG HO MS : 2021.122( EM LE TRAN YEN VY)-120521-06:07:30 220564
12/5/2021100,000220532.120521.060606.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.122( EM LE TRAN YEN VY)-120521-06:08:18 220532
12/5/2021100,000931231.120521.055834.PHI KIM YEN chuyen khoan ung ho MS2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021100,000304118.120521.055418.2021.122 Le Tran Yen Vy FT21132181008033
12/5/2021100,000MBVCB.1135057700.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)Vietnamnet 12/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021100,000MBVCB.1135057131.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021150,000IBVCB.1136022185.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021150,000IBVCB.1136018727.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000891674.110521.224431.LE DINH TOI ung ho MS 2021 121 ba chi em hai duong
12/5/2021200,000079594.120521.214113.Ung ho NCHCCCL FT21133699016403
12/5/2021200,000001377.120521.201615.Ung ho MS 2021.122
12/5/2021200,000765930.120521.195805.HTT ung ho Ms 2021.122 Yen Vy
12/5/2021200,000680027.120521.181046.ung ho MS2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000MBVCB.1136081733.Ung ho MS 2021.122(em Le tran yen Vy).CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000MBVCB.1136003799.Ung Ho Be Vo Hoang Nam MS 2021.119.CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000591334.120521.145221.MS 2021 122
12/5/2021200,000649875.120521.134646.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vi)
12/5/2021200,000926532.120521.131801.ung ho quy
12/5/2021200,000778688.120521.124038.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 061 em Sin Van Quang
12/5/2021200,000IBVCB.1135643655.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.118 cho em Pham Thi Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000615295.120521.115130.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 070 Chi Dang Thi Hoa
12/5/2021200,000536874.120521.113127.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 120 chu Hoang Van Tan
12/5/2021200,000344023.120521.111405.Ung ho NCHCCCL Be Kem 0838318222
12/5/2021200,000172885.120521.111307.TTTPhuong ung ho Ms2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000MBVCB.1135499126.ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000264363.120521.104021.UNG HO MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY)-120521-10:41:41 264363
12/5/2021200,000IBVCB.1135438663.Ung ho MS 2021.200 (Chu HOANG VAN TAN).CT tu 0061000959386 LE HUYNH MY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000IBVCB.1135358898.ung ho NCHCCCL gdHHM.CT tu 0271000383446 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000021231.120521.095839.Ung ho MS 2021122 em Tran Le Yen Vy
12/5/2021200,000024489.120521.094328.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000125242.120521.094026.IBFT UH MS 2021 122 con Le tran yen vy
12/5/2021200,000MBVCB.1135295286.Ung ho ms2021.114 (ba Nguyen Thi Lien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000389895.120521.091729.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy FT21132749717399
12/5/2021200,000292042.120521.090509.Ung ho NCHCCCL; Nguyen Huy Tu; 0904786945
12/5/2021200,000590636.120521.084826.Chuyen tien ung ho MS 2021.110 Le Thi Thuy Trang
12/5/2021200,000782361.120521.084045.Gia dinh BB ung ho MS 2021.122
12/5/2021200,000IBVCB.1135210031.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2021200,000778827.120521.083523.ung ho ms.2021.122( le tran yen vy)
12/5/2021200,000231566.120521.082259.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY)-120521-08:22:19 231566
12/5/2021200,000MBVCB.1135177298.UH ms 2021.122 ( le tran yen vy).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000922512.120521.080600.Quynh huong ung ho MS 2021.122 (em Le tran yen vy)
12/5/2021200,000SHGD:10000369.DD:210512.BO:NGUYEN THI THU HUONG.Remark:995221051251515 Ung ho MS2021.122 Em Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000MBVCB.1135146214.MS 2021.122.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000994780.120521.074439.Chuyen tien ung ho MS2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000MBVCB.1135133034.Ung ho ma so 2021.122 em le tran yen vy.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021200,000991040.120521.073908.MS2021.122 Le Tran Yen Vy
12/5/2021200,000059851.120521.071940.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021200,000305620.120521.060717.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21132102218509
12/5/2021200,000MBVCB.1135061075.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy ).CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021240,000294008.120521.221307.IBFT Ung ho NCHCCCL Ngan 090368101
12/5/2021240,000011214.120521.155937.Huynh Thuy Kieu Ca Mau ung ho NCHCCCL 0919199565
12/5/2021250,000100171.120521.072157.DOAN ANH TUAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho Ms 2021122 em Le tran yen vy
12/5/2021300,000869132.120521.221309.ung ho MS 2021.122 em le tran yen vy
12/5/2021300,000297371.120521.215128.Ung ho NCHCCCL; Minh Nguyet; 0932950922
12/5/2021300,000MBVCB.1136588688.ms 2021 122 uh em Le Tran Yen Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2021300,000548507.120521.214210.LE THI HUYNH NHU chuyen khoan ung ho NCHCCCl Cam on chuong trinh rat y nghia
12/5/2021300,000MBVCB.1136550004.Vo Thi Ngoi chuyen tien ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000140988.120521.203113.Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
12/5/2021300,000140518.120521.202655.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12/5/2021300,000252064.120521.184243.ung ho Ms 2021.121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021300,000MBVCB.1136059121.Ung Ho MS 2021.118(em Pham Thi Phuong) .CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000MBVCB.1136056318.Ung Ho MS 2021.119 (be Vo Hoang Nam).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000MBVCB.1136052825.Ung Ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000MBVCB.1136044621.Ung Ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000956234.120521.153657.ung ho MS2021.118
12/5/2021300,000IBVCB.1135874934.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000592025.120521.125452.Ung ho ma so 2021. 122 em Le Tran Yen Vy FT21132331775763
12/5/2021300,000IBVCB.1135648710.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.120 cho chu Hoang Van Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000762693.120521.115225.Chuyen tien ung ho MS2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021300,000723998.120521.111006.Chuyen tien ung ho be tran hoai an msb2021.105
12/5/2021300,000IBVCB.1135391814.ung ho ma so MS 2021 122.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2021300,000643035.120521.094430.Chuyen tien ung ho ms 2021.122 em tran le yen vy
12/5/2021300,000394251.120521.092223.UNG HO e QUACH THI HANG MS 2021.116 FT21132820107882
12/5/2021300,000699315.120521.082146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 122 em LE TRAN YEN VY
12/5/2021300,000MBVCB.1135175775.ung ho ms 2021121 ba chi e o hai duong.CT tu 0571000045017 HUYNH THI TY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021300,000922494.120521.080252.Quynh Huong ung ho MS 2021.120 (Chu Hoang van tan)
12/5/2021300,000090928.120521.065204.IBFT MS 2021 122 Le Tran Yen Vy
12/5/2021300,000045950.120521.064547.ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021300,000933633.120521.062137.Ung ho 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021300,000038031.120521.061437.Ung ho MS2021 122
12/5/2021300,000356226.120521.061311.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021300,000034576.120521.055342.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021350,000996166.120521.195251.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21132079137153
12/5/2021400,000IBVCB.1135645255.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.119 cho be Vo Hoang Nam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000857298.110521.223946.Ung ho MS2021 120 chu Hoang Van Tan
12/5/2021500,000IBVCB.1136620474.MS 2021 122.CT tu 0261003464850 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2021500,000073320.120521.213153.Ung ho MS 2021.121ba chi e o hai duong FT21133597614114
12/5/2021500,000MBVCB.1136320232.MS2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0181003321743 HUYNH AI MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000341977.120521.165740.Ung ho MS2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000MBVCB.1136033768.Ung ho NCHCCCL Kathy To London 00447932964059.CT tu 0081000226594 NGUYEN THI MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000209413.120521.155018.IBFT Ung ho MS2021.122 be Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000209229.120521.154818.IBFT Ung ho MS2021.120 chu Hoang Van Tan
12/5/2021500,000IBVCB.1135954025.UH MS 2021 122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2021500,000696967.120521.152226.ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000IBVCB.1135891947.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000IBVCB.1135885996.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000IBVCB.1135876541. ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000SHGD:10010621.DD:210512.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.121 (3 CHI EM O HAI DUONG)
12/5/2021500,000109498.120521.143417.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12/5/2021500,000SHGD:10018623.DD:210512.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho 3 chi em o Hai Duong. MS 2021.121
12/5/2021500,000635823.120521.135501.MS 2021.121 FT21132083931240
12/5/2021500,000IBPS/SE:01310005.DD:120521.SH:10015482.BO:BUI HUONG GIANG.BHG GUI MS 2021.122. LE TRAN YENVY
12/5/2021500,000192619.120521.125912.Ungho ms 2021.122 le tran yen vy
12/5/2021500,000969052.120521.124054.Ung ho MS 2021.116 Quach Thi Hang
12/5/2021500,000SHGD:10015134.DD:210512.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.122
12/5/2021500,000SHGD:10014807.DD:210512.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.121 -ba chi em o Hai Duong
12/5/2021500,000MBVCB.1135511395.DO THI THUY DUNG ung ho MS 2021.122 (Le Tran Yen Vy).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000MBVCB.1135474866.Ung ho NCHCCCL Tran Thanh Tri 0938313515.CT tu 0181001730596 TRAN THANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000MBVCB.1135417606.Ung ho MS2021. 122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000421189.120521.095026.Chi Vu Minh Anh ung ho Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vi FT21132957102090
12/5/2021500,000IBVCB.1135310515.Giup do MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0121000209877 LE DUC LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000SHGD:10010020.DD:210512.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000583847.120521.085416.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021500,000583746.120521.085011.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000779147.120521.084041.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 121 Ba chi em o Hai Duong
12/5/2021500,000234680.120521.084014.MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY)-120521-08:42:23 234680
12/5/2021500,000781066.120521.083905.Dang Anh Thu ung ho MS 2021.122
12/5/2021500,000IBPS/SE:01202021.DD:120521.SH:10000146.BO:VO ANH TRUNG.995221051254031 CHUYEN TIEN UNG HOLE TRAN YEN VY MS 2021.222
12/5/2021500,000277253.120521.082336.ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000IBVCB.1135180618.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000103670.120521.081829.Ung Ho MS2021122 em Le Tran Yen Vy
12/5/2021500,000343891.120521.081546.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21132275579455
12/5/2021500,000731386.120521.081004.Ung ho em Le Tran Yen Vy MS 2021122
12/5/2021500,000SHGD:10002385.DD:210512.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:NGUYEN THI THAOI UNG HO MA 2021 :087 GD CHI DUNG
12/5/2021500,000627326.120521.080249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong
12/5/2021500,000SHGD:10000058.DD:210512.BO:PHAM NGOC THANH.Remark:995221051251895 Chuyen tien ung ho ms 2021.117
12/5/2021500,000SHGD:10000054.DD:210512.BO:PHAM NGOC THANH.Remark:995221051251874 Chuyen tien ung ho ms 2021.122
12/5/2021500,000IBVCB.1135146934.HO TRO MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY).CT tu 0181000376269 HA TOAN PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000559317.120521.074207.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
12/5/2021500,000993015.120521.073941.MS 2021.122
12/5/2021500,000881852.120521.073814.ung ho em le tran yen vy ms 2021 122
12/5/2021500,000313288.120521.065235.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21132594382585
12/5/2021500,000MBVCB.1135077754.ung ho MS 2021.122( em Le tran yen vy).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2021500,000034782.120521.055503.ung ho ms 2021 122 em le tran yen vy
12/5/2021500,000288904.120521.015502.Uh Ms2001117 co Nguyen Thi Canh FT21132180207473
12/5/2021600,000577976.120521.083223.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.118 pham thi phuong
12/5/20211,000,000IBVCB.1136573484.NGUYEN HONG VAN chuyen khoan ung ho ms2021.118 em Pham Thi Phuong.CT tu 0281000402741 NGUYEN HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000MBVCB.1136475771.MS 2021.122(em Le tran yen Vy).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000MBVCB.1136055936.Ung ho MS2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0421000461371 TRAN ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000591720.120521.125415.2021 122 le tranyenvi
12/5/20211,000,000184997.120521.120910.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12/5/20211,000,000155422.120521.114101.IBFT C.Vong ung ho MS 2021.122 LT.Yen Vy
12/5/20211,000,000MBVCB.1135461442.PHAM VAN TUONG chuyen tien.CT tu 0871004199970 PHAM VAN TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000221011.120521.100912.MS 2021.122( em Le Tran Yen Vy)
12/5/20211,000,000625737.120521.092745.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
12/5/20211,000,000011843.120521.084653.MS 2021122 ung ho em LE TRAN YEN VY
12/5/20211,000,000MBVCB.1135204939.Ung ho MS: 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0451000288899 NGUYEN XUAN DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000MBVCB.1135199587.Ung ho MS 2021.121.CT tu 9559555555 HOANG TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000MBVCB.1135088889.TRIEU QUANG VIET ung ho MS 2021.122.CT tu 0021001274412 TRIEU QUANG VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000899412.120521.063838.ISL20210512063832553-ung ho ma so 2021.122 em le tran yen vy
12/5/20211,000,000124087.120521.063917.Ung ho Ms 2021122( Le Tran Yen vy )
12/5/20211,000,000MBVCB.1135070587.Ck ung ho chau MS 2021.122 : le tran yen vy.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20211,000,000333347.120521.055633.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS2021122
12/5/20211,200,000127882.120521.161023.Ung ho NCHCCCL Chu Thanh 0813156188 ( UH 12 thang =1.200.000)
12/5/20211,500,000MBVCB.1135315732.Ung ho ms 2021.121( 3 chi em o H Duong).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20212,000,000971114.120521.140030.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12/5/20212,000,000SHGD:10009101.DD:210512.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.121 (BA CHI EM HAI DUONG) 1 TRIEU, MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY) 1 TRIEU
12/5/20215,000,000MBVCB.1136015068.DANG THI THUY DUNG chuyen tien.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202110,000,000972588.120521.134918.ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
12/5/202130,000,000973649.120521.135343.Ung ho Benh vien K Tan Trieu MS 2021Covid 19
13/5/202110,000081424.130521.075215.ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
13/5/202120,000254998.130521.083857.Ung ho NCHCCCL. Doan thi bich Van 0984881161
13/5/202130,000592974.130521.104252.MS 2021.123
13/5/202150,000869442.130521.213110.ung ho ma so 2021.119 vo hoang nam
13/5/202150,000863966.130521.212926.ung ho ma so 2021.200
13/5/202150,000006751.130521.210219.;0011002643148;MS 2021 123 be Hoang van Duc
13/5/202150,000630508.130521.202259.Ung ho ms 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/202150,000031145.130521.170155.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/202150,000523683.130521.144521.UNG HO MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)-130521-14:46:54 523683
13/5/202150,000IBVCB.1137390576.Giup ma so 2021 123 be Hoang Van Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/202150,000695046.130521.105909.MS 2021.122
13/5/202150,000SHGD:10000462.DD:210513.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.123 ba Hoang Van Duc
13/5/202150,000325625.130521.104643.MS 2021 123 be hoang van Duc
13/5/202150,000257916.130521.100514.NGUYEN DOAN HUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/202150,000SHGD:10007079.DD:210513.BO:ONG THI KHANH LY.Remark:MS 2021.123
13/5/202150,000249000.130521.091027.Ung ho Ms 2021-123 be Hoang Van Duc FT21133979446762
13/5/202150,000SHGD:10005828.DD:210513.BO:TRAN THI DUONG CAM.Remark:Ung ho MS2021123 be Hoang Van Duc
13/5/202150,000MBVCB.1136933951.Ung ho MS 2021.123.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/202150,000MBVCB.1136917746.MS 2021.123.CT tu 5523456789 TRAN SY MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/202150,000185068.130521.072816.Ung ho MS 2021.123 be hoang van duc FT21133498130284
13/5/202150,000175419.130521.065059.Ung ho 2021.123 be hoang van duc FT21133410703300
13/5/202150,000168270.130521.055715.Ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc FT21133076322385
13/5/202150,000MBVCB.1136761267.VU TRONG NGHIA ung ho be Hoang Van Duc ma so 2021123 .CT tu 0211000546944 VU TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/202150,000376817.130521.054706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 123
13/5/2021100,000981584.130521.213444.Ung ho NCHCCCL 0968806614 nguyen thu hang chuc chuong trinh ngay cang tim duoc nhieu nguoi that lac FT21134582978694
13/5/2021100,000918499.130521.201649.ung ho ma so 2021.123 FT21133819339282
13/5/2021100,000493979.130521.201307.IBFT MS 2021.123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000246930.130521.195431.ung ho be hoang van duc MS 2021.123
13/5/2021100,000882559.130521.193655.UH MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC FT21133400488333
13/5/2021100,000861342.130521.191338.MS 2021 119 be Vo Hoang Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21133400075783
13/5/2021100,000MBVCB.1138075159.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0281000254037 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000523962.130521.144621.UH E LE TRAN YEN VY-130521-14:48:30 523962
13/5/2021100,000MBVCB.1137508520.MS 2021. 123 (Hoang Van Duc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000IBVCB.1137502044.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000228457.130521.125327.ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
13/5/2021100,000797976.130521.120917.Ung ho MS 2021.123 cho be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000717489.130521.111832.Lam Viet ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000698266.130521.110351.ung ho MS 2021.123 be hoang van duc
13/5/2021100,000207313.130521.110155.2021-123(be hoang van duc)
13/5/2021100,000690441.130521.105507.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000176251.130521.104704.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000445028.130521.104042.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 123 hoang van duc
13/5/2021100,000611465.130521.103931.ung ho Ms 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000772630.130521.103903.Ung ho MS 2021.123 be HOANG VAN DUC
13/5/2021100,000MBVCB.1137140382.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000277094.130521.101645.MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000MBVCB.1137103260.CAI THI THANH SANG ung ho chuong trinh NCHCCCL, con chuc co chu cua chuonh trinh co that nhieu suc khoe a.CT tu 0291000321129 CAI THI THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000MBVCB.1137091034.MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000MBVCB.1137079901.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000630754.130521.100107.Chuyen tien ung ho chau hoang van duc MS 2021.123
13/5/2021100,000MBVCB.1137070704.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 2021.123( be Hoang van Duc).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000210005.130521.095418.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021123 be hoang van duc
13/5/2021100,000MBVCB.1137035896.NGUYEN THI HONG THU chuyen tien ung ho be (Hoang Van Duc) MS 2021.123.CT tu 0351000627141 NGUYEN THI HONG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000SHGD:10000288.DD:210513.BO:CONG THI THU HANG.Remark:Ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000537075.130521.093728.T ung ho be Hoang van Duc MS 2021.123
13/5/2021100,000208553.130521.093410.ms 2001 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000272131.130521.091919.ung ho be hoang van duc ms 2021.123
13/5/2021100,000254047.130521.091546.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133002824051
13/5/2021100,000IBPS/SE:01310012.DD:130521.SH:10005121.BO:NGUYEN THI HUYEN.GUI TANG CHI KIEU
13/5/2021100,000SHGD:10000068.DD:210513.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho be Hoang van Duc ms 2021/123
13/5/2021100,000SHGD:10006702.DD:210513.BO:PHAM THI THU NGUYET.Remark:Uh chau Hoang Van duc 1 tuoi con chi nguyen thi kieu
13/5/2021100,000241513.130521.090218.Nguyen Thi Thai An ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc FT21133700372820
13/5/2021100,000SHGD:10005817.DD:210513.BO:TRAN THI VAN.Remark:MS 2021.123
13/5/2021100,000998525.130521.085749.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000079479.130521.085521.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 123 Hoang Van Duc Chuc be mau binh phuc
13/5/2021100,000MBVCB.1136939529.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 0801000271653 DO THAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000503585.130521.085401.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000919198.130521.085349.ISL20210513085342069-2021-123(be Hoang Van Duc)
13/5/2021100,000175339.130521.084916.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc o Quang Binh
13/5/2021100,000230165.130521.084910.MS 2021.123 FT21133002050573
13/5/2021100,000MBVCB.1136921676.ung ho ma so 2021.123 hoang van duc.CT tu 0541000285853 DO THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000MBVCB.1136919888.MS2021.123.CT tu 0991000041252 TRUONG PHUC DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000438280.130521.084405.UNG HO MS : 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC)-130521-08:43:55 438280
13/5/2021100,000438076.130521.084304.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.123( BE HOANG VAN DUC)-130521-08:42:55 438076
13/5/2021100,000223597.130521.084100.Ung ho MS 2021.123 FT21133426861538
13/5/2021100,000067565.130521.083713.Vinh Nam ung ho ms 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000135523.130521.083714.MS 2021123
13/5/2021100,000808409.130521.083235.Vietcombank;0011002643148;Ung ho chau Hoang Van Duc MS 2021 123 chuc chau nhanh binh phuc
13/5/2021100,000217388.130521.083235.MS 2021.123 be Duc FT21133700260870
13/5/2021100,000787718.130521.082756.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI DUNG ung ho be Hoang Van Duc ms 2021 123
13/5/2021100,000214219.130521.082816.ung ho MS 2021.123, be Hoang Van Duc FT21133714818539
13/5/2021100,000486167.130521.082630.Ung ho Ms 2021.123 ( be hoang van Duc)
13/5/2021100,000IBPS/SE:01202021.DD:130521.SH:10000106.BO:TRAN THI THUY.995221051350741 UNG HO MS 2021.123BE HOANG VAN DUC
13/5/2021100,000463149.130521.081905.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021100,000205249.130521.081447.MS 2021.123 FT21133870824693
13/5/2021100,000129578.130521.080953.ung ho be Hoang Van Duc o Quang Hoi Quang Binh MS 2021123
13/5/2021100,000749855.130521.080938.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021100,000MBVCB.1136862470.Ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 0331003646464 DO THI HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000198389.130521.080223.Ung ho MS 2021.123 be Hoang van Duc FT21133792808865
13/5/2021100,000SHGD:10000060.DD:210513.BO:DINH THI PHUONG THAO.Remark:995221051350643 ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000085950.130521.075745.Ung ho hoan canh be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000MBVCB.1136847683.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071003719924 PHAN THI HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000658765.130521.075616.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000327391.130521.075602.IBFT chuyen cho be Hoang van Duc
13/5/2021100,000119460.130521.074117.TTTPhuong ung ho Ms2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000235849.130521.073129.Lai Thi Thoa chuyen tien ung ho ms 2021 .123 be hoan van duc
13/5/2021100,000458075.130521.071311.Be Hoang V Duc ms 2021.123 mong con som qua khoi
13/5/2021100,000231743.130521.070726.PHAM TUOI ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000178893.130521.070636.Ung ho chau Hoang Van Duc MS 2021.123 FT21133607975897
13/5/2021100,000178155.130521.070336.Ung ho MS 2021-123 be hoang van duc FT21133082505659
13/5/2021100,000163025.130521.065729.ung ho chau hoang van duc ms : 2021.123.
13/5/2021100,000MBVCB.1136792556.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 1019123189 PHAM THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000229510.130521.064932.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021100,000116069.130521.065001.Ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021100,000MBVCB.1136783549.MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000424445.130521.064226.UNG HO BE NGUYEN HOANG DUC 2021123 BI BONG O QUANG BINH-130521-06:42:17 424445
13/5/2021100,000316804.130521.063956.IBFT MS 2021.123 Hoang Van Duc
13/5/2021100,000042863.130521.063617.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000022479.130521.063022.DO XUAN DUONG chuyen khoan ung ho chau hoang van duc ms 2021123
13/5/2021100,000450235.130521.062402.MS 2021.123
13/5/2021100,000MBVCB.1136770413.Ung ho MS 2021.123.CT tu 0211000543196 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000918098.130521.060823.ung ho be Hoang Van Duc MS 2021.123
13/5/2021100,000400987.130521.060742.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021100,000392321.130521.060044.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000000149.130521.055342.ZP5VENG9D1Q4 210513000018121 Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000018598.130521.054503.2021 123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021100,000773034.130521.054117.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021123-VNPT2021051311090623
13/5/2021100,000MBVCB.1136758287.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)Vietnamnet 13/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021100,000312603.130521.052334.IBFT ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
13/5/2021100,000160602.130521.032211.Ung ho NCHCCCL nguyen thi linh FT21133757008910
13/5/2021100,000112858.130521.003028.Ung ho ms 2021 119 be Vo Hoang Nam
13/5/2021100,000112760.130521.002841.Ung ho ms 2021 120 chu Hoang Van Tan
13/5/2021150,000181056.130521.110148.MS 2021200
13/5/2021150,000MBVCB.1137129590.? unghobe hoangvanducMS 2021.123.CT tu 0491000402879 DAO DUY THE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021150,000040451.130521.062653.MQuan TAnh ung ho MS 2021 122
13/5/2021170,000874516.130521.202427.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan
13/5/2021180,000448631.130521.060612.MS 2021.123 (be Hoang van Duc)
13/5/2021200,000MBVCB.1136643747.Ung ho MS 2021.116 ( em Quach Thi Hang ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000693132.130521.220208.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000996342.130521.215713.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134236991452
13/5/2021200,000935574.130521.215239.ISL20210513215238997-Ung ho MS 2021.123
13/5/2021200,000MBVCB.1138298682.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang van Duc ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000838213.130521.205053.Ung ho MS 2021.121, Ba chi em o Hai Duong
13/5/2021200,000IBVCB.1138238143.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) .CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000014076.130521.193406.Ung ho MS 2021.117
13/5/2021200,000762589.130521.192510.MS 2021.123
13/5/2021200,000762117.130521.192359.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1137887797.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000542576.130521.170608.ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000542527.130521.170353.Ung ho be MS 2021 123 Hoang Van Duc
13/5/2021200,000136943.130521.161558.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000416782.130521.160949.Ung ho Ms 2021 123 be Hoang van duc
13/5/2021200,000956413.130521.154731.ms.2021.123.be hoang van duc
13/5/2021200,000640580.130521.154423.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133920080435
13/5/2021200,000231485.130521.153914.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000MBVCB.1137620594.Ms 2021 Be Hoang Van Duc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021200,000321520.130521.143729.Vietcombank;0011002643148;BUI THI NHUNG chuyen khoan
13/5/2021200,000MBVCB.1137532574.MS 2021.123 ( NGUYEN VAN DUC).CT tu 0491001926272 NGUYEN VAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000975981.130521.142140.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000465834.130521.140136.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000MBVCB.1137483391.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1137481014.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000290108.130521.133911.ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000504470.130521.133501.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133734366980
13/5/2021200,000814537.130521.133008.Chuyen tien ung ho ms 2021.123 hoang van duc
13/5/2021200,000515160.130521.131705.MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000175622.130521.130102.ung ho MS 2021.123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1137392882.MS 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 1015550608 LE NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1137365103.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.123.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000897965.130521.123000.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000251568.130521.122903.Ung ho MS 2021 120 Chu Hoang Van Tan
13/5/2021200,000492723.130521.121734.MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-130521-12:19:45 492723
13/5/2021200,000MBVCB.1137318219.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1019792923 NGUYEN THI DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1137312485.MS2021.123 be Hoang van Duc.CT tu 0721000670976 PHAM THI HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000751574.130521.115628.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000852503.130521.115547.Ung ho ms 2021123 be hoangvanduc
13/5/2021200,000352841.130521.110414.NGUYEN THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho chau hoang van duc 2021123
13/5/2021200,000217819.130521.105435.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000351900.130521.104601.MS 2021.123 ung ho be Hoang Van Duc FT21133408702078
13/5/2021200,000160015.130521.103218.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000285676.130521.102200.TRUONG THI HOA chuyen khoan den MS 2021 123 Hoang Van Duc
13/5/2021200,000322870.130521.102023.MS 2021.123 be hoang van duc FT21133331202331
13/5/2021200,000322474.130521.102004.MS 2021.123 be Hoang van duc FT21133330074834
13/5/2021200,000321258.130521.101901.2021.123 ung ho cho be Hoang Van Duc. Mong gd con som vuot qua duoc mat mat va kho khan FT21133278900913
13/5/2021200,000MBVCB.1137109820.Ung ho MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000570050.130521.101614.ung ho ms 2021.123 (be hoang van duc).
13/5/2021200,000MBVCB.1137098907.Ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc ).CT tu 0461000533652 NGUYEN THANH THUONG HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000951397.130521.101041.Ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000634605.130521.100530.MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000125103.130521.095301.Ms 2021 123 ung ho be Hoang van Duc
13/5/2021200,000620581.130521.095148.MS2021.123
13/5/2021200,000MBVCB.1137038998.UNG HO MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000SHGD:10000286.DD:210513.BO:DOAN MINH XUAN.Remark:Doan Minh Xuangiup do MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1137035680.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0031000288576 HOANG QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1137026283.C Ha ung ho be 2021.123( Hoang Van Duc).CT tu 1019358166 NGUYEN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000606075.130521.093640.Chuyen tienMS2021123 hoang van duc
13/5/2021200,000349345.130521.093240.IBFT Ms2021 123 be Hoang van duc
13/5/2021200,000588518.130521.092644.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1136993581.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.123( be Hoang Van Duc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000260025.130521.092148.MS 2021.123 FT21133202122360
13/5/2021200,000IBVCB.1136986769.UNG HO MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0051000525826 NGUYEN THI BE BI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000257937.130521.091939.MS 2021.121 FT21133834028176
13/5/2021200,000IBPS/SE:79334001.DD:130521.SH:10000429.BO:TRAN THI NU2770894.MS 2021.122( EM LE TRAN YEN VY) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
13/5/2021200,000MBVCB.1136957224.NGUYEN THI MY LIEN ung ho MS2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0441000653041 NGUYEN THI MY LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000SHGD:10006708.DD:210513.BO:NGUYEN THI PHUONG ANH.Remark:Ma so 2021.123 be hoang van duc
13/5/2021200,000559242.130521.090228.Ung ho ma so 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000SHGD:10000275.DD:210513.BO:DANG THI THU HAI.Remark:995221051351054 Ung ho MS2021.123 Hoang Van Duc
13/5/2021200,000IBVCB.1136932433.MS 2021 123 be Hoang Van Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021200,000439587.130521.085015.UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-130521-08:50:05 439587
13/5/2021200,000SHGD:10000608.DD:210513.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.200 ( CHU HOANG VAN TAN)
13/5/2021200,000MBVCB.1136916080.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071000933916 TRAN TRI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000SHGD:10000037.DD:210513.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 123 HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000149953.130521.084353.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000SHGD:10000565.DD:210513.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC)
13/5/2021200,000336088.130521.084027.IBFT Ung ho MS 2021.123
13/5/2021200,000MBVCB.1136905368.LE THI AN NA ung ho MS 2021123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0101000735632 LE THI AN NA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000252879.130521.083310.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000IBVCB.1136897450.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc ).CT tu 0071005750340 TRINH THI DIU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000435283.130521.082802.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.123 ( BA HOANG VAN DUC)-130521-08:27:29 435283
13/5/2021200,000133148.130521.082737.Ung ho MS 2021 123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000125855.130521.082934.MS.2021.123( be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000057491.130521.082058.ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000207429.130521.081809.MS 2021 123 be Hoang Van Duc FT21133714786977
13/5/2021200,000207144.130521.081739.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133480737426
13/5/2021200,000124274.130521.081917.Ung ho be 1t bi bong ms 2021.123 be hoang van duc
13/5/2021200,000MBVCB.1136867072.NGUYEN THANH HIEU giup do chau Duc (MS 2021.123).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000432295.130521.080957.MS 2021123-130521-08:12:08 432295
13/5/2021200,000432108.130521.080849.UNG HO MS 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC). CHUC CON MAU KHOE-130521-08:07:42 432108
13/5/2021200,000SHGD:10000028.DD:210513.BO:LE THI HA PHUONG.Remark:995221051350424 ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1136852328.Ung ho MS 2021.123 chau Hoang van Duc .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000953193.130521.075809.chuyen tien ung ho em Hoang Van Duc MS 2021.123
13/5/2021200,000196061.130521.075734.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133636392066
13/5/2021200,000924146.130521.075717.Ung ho MS 2021.123 be HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000MBVCB.1136846763.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho be Hoang Van Duc MS 2021.123.CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000195314.130521.075554.Ung ho MS 2021.123 FT21133822377634
13/5/2021200,000166933.130521.075406.ung ho MS 2021.123( be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000042328.130521.074912.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000192260.130521.074835.Ung ho MS 2021.123 be Duc FT21133588996452
13/5/2021200,000MBVCB.1136836362.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang van duc).CT tu 0161000601822 PHAN THI KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000077532.130521.074708.ung ho ms 2021123 be hoang van duc
13/5/2021200,000923085.130521.074655.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000612585.130521.074301.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021123 be Hoang van Duc Dong Hoi Quang Binh
13/5/2021200,000608723.130521.074128.MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000605648.130521.074056.Vietcombank;0011002643148;Ho Khanh Chi lop 10XH2 THPT Gia Dinh Q Binh Thanh HCM ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000071457.130521.073907.MS 2021 123
13/5/2021200,000428377.130521.073824.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC-130521-07:39:46 428377
13/5/2021200,000MBVCB.1136825750.LE KIM HIEU chuyen tien cho ma so 2021.123 (chau Hoang Van Duc).CT tu 0111001009455 LE KIM HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1136823976.LE THI THUY HA chuyen tien MS2021.123 ung ho chau Hoang Van Duc.CT tu 0141000758044 LE THI THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000124847.130521.073418.UNG HO MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000MBVCB.1136822742.MS 2021.123.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000036379.130521.073319.Hoang Van Duc MS2021 123
13/5/2021200,000004242.130521.073121.Ms 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000124454.130521.073006.ung ho ms 2021 123
13/5/2021200,000MBVCB.1136815174.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC.CT tu 0061001041347 HOANG THI TUONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000183739.130521.072402.Ung ho be hoang van duc ma 2021.123 FT21133327557437
13/5/2021200,000553116.130521.072328.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Be Hoang Van Duc QB
13/5/2021200,000933950.130521.072254.Chuyen tienUnghobeHoangVanDuc MS2021.123
13/5/2021200,000060573.130521.072104.MS 2021123 be HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000MBVCB.1136805027.ung ho MS2021.123 be Hoang van Duc.CT tu 0021001137899 PHAM MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000426029.130521.071003.UNG HO MS 2021.123(HOANG VAN DUC)-130521-07:10:03 426029
13/5/2021200,000117294.130521.071216.Ung ho MS 2021.123( be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000510768.130521.070709.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 123 ung ho be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000122173.130521.070558.MS 2021123
13/5/2021200,000053050.130521.070536.ung ho Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1136798440.Ms 2021123 ( be hoang van duc ).CT tu 0421000403710 NGUYEN THANH KIEU DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000178149.130521.070335.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133087325396
13/5/2021200,000425329.130521.065934.MS 2021 123( BE HOANG VAN DUC)-130521-07:01:46 425329
13/5/2021200,000425048.130521.065444.UNG HO MS 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC)-130521-06:56:55 425048
13/5/2021200,000MBVCB.1136788346.ms 2021. 123 be hoang van duc.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000424925.130521.065217.UNGHOMS2021.123 BEHOANGVANDUC-130521-06:52:07 424925
13/5/2021200,000MBVCB.1136787977.Ung ho MS:2021.123(Be Hoang Van Duc).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000174783.130521.064745.MS 2021123 FT21133442380925
13/5/2021200,000466827.130521.064657.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021123 hoang van duc
13/5/2021200,000162454.130521.064234.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021200,000922865.130521.064134.ung ho ms2021.123 be hoang vawn duc
13/5/2021200,000452915.130521.063948.Vietcombank;0011002643148;be Hoang van Duc ma 2021 123
13/5/2021200,000MBVCB.1136779683.HOANG DUC VIET gui chau Hoang Van Duc , ms 2021.123.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000042579.130521.063506.ung ho ma so 2021123 be hoang van duc
13/5/2021200,000120175.130521.063342.ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000172248.130521.063258.Ung ho MS 2021.123 chau Hoang Van Duc V FT21133607848212
13/5/2021200,000MBVCB.1136777577.PHAM NGOC THANH PHUONG chuyen tien ms 2021.123 be hoang van duc..CT tu 0181002672840 PHAM NGOC THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000039824.130521.062431.ung ho chau duc
13/5/2021200,000115012.130521.062548.ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc 1 tuoi). Mong chau som khoe.
13/5/2021200,000MBVCB.1136773427.ms 2021.123 be HV Duc.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000MBVCB.1136772632.Ung ho ms2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000407263.130521.061216.Vietcombank;0011002643148;MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000MBVCB.1136767157.NGUYEN BA DUNG UH MS 2021.123.CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000390700.130521.055925.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 123 ung ho chau Hoang Van Duc bi bong o Quang Binh
13/5/2021200,000423056.130521.055931.UNG HO MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)-130521-06:00:53 423056
13/5/2021200,000MBVCB.1136765072.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.123 ( be HOANG VAN DUC ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000380118.130521.055012.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS2021 123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000033811.130521.055009.ung ho chau HOANG VAN DUC con chi Nguyen Thi Kieu thon 6 xa loc ninh tp dong hoi quang binh
13/5/2021200,000167668.130521.054943.Ung ho MS 2021.123 FT21133076301424
13/5/2021200,000033612.130521.054811.MS 2021 123 be HOANG VAN DUC
13/5/2021200,000377746.130521.054745.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI LE XUAN chuyen khoan ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021200,000033403.130521.054632.Ung ho MS 2021 123
13/5/2021200,000167198.130521.054306.Ung ho chau Hoang Van Duc MS 2021.123 FT21133076274613
13/5/2021200,000166998.130521.054026.Ung ho MS2021123 FT21133078344070
13/5/2021200,000MBVCB.1136757202.um ho MS 2021.123 (Hoang Van Duc).CT tu 0151000108112 PHAM THIEN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021200,000570244.130521.012032.ung ho nchcccl chien 0973988899
13/5/2021200,000899721.130521.001559.Chuyen tien
13/5/2021250,000279620.130521.163439.MS 2021.123 Hoang Van Duc
13/5/2021250,000IBVCB.1137281387.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021250,000IBVCB.1137277905.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021250,000456855.130521.095852.UNG HO MA SO:2021.123(BE HOANG VAN DUC)-130521-09:58:05 456855
13/5/2021250,000MBVCB.1136820650.Ngo Thi Ny ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc.CT tu 0071005695192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021260,991021741.130521.062318.MQuan TAnh ung ho MS 2021 123
13/5/2021300,000987537.130521.214314.MS 2021123 be Hoang Van Duc FT21134445410720
13/5/2021300,000094172.130521.212945.MS 2021.122(em Le Tran Yen Vi)
13/5/2021300,000235080.130521.211941.MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000954357.130521.205852.Ung ho MS 2021.123 be Duc FT21134283280394
13/5/2021300,000925746.130521.202504.Ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133020695801
13/5/2021300,000921318.130521.201957.Ung ho ms 2021.123 be hoang van duc FT21133717174748
13/5/2021300,000884535.130521.193859.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133609808003
13/5/2021300,000774572.130521.193501.Ung ho MS 2021.123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000MBVCB.1138112433.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc). Chuc con mau khoe manh, binh an..CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000227239.130521.190337.ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc)
13/5/2021300,000MBVCB.1138021338.MS 2021.123.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000789133.130521.175531.MS 2021.122 FT21133660165650
13/5/2021300,000284302.130521.172000.ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000862406.130521.170111.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000961087.130521.164741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021 123
13/5/2021300,000444495.130521.163453.IBFT MS 2021.123 Be HoangVan Duc
13/5/2021300,000571099.130521.163313.Chuyen tien MS2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000566773.130521.162943.Chuyen tien
13/5/2021300,000799618.130521.162714.DO VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000MBVCB.1137661601.SON THI KIM PHA MS 2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0111000927389 SON THI KIM PHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000260264.130521.152706.Ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc)
13/5/2021300,000217153.130521.152132.MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc o Quang Tri)
13/5/2021300,000MBVCB.1137635700.ms 2021 121.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021300,000MBVCB.1137632435.MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc).CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000573023.130521.144654.Ung ho 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133324172517
13/5/2021300,000798586.130521.130319.ung ho MS 2021. 123
13/5/2021300,000201454.130521.122655.GIUP DO MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021300,000MBVCB.1137344621.PHAN ANH NGOC chuyen tien ho tro be Yen Vy.CT tu 0071000994936 PHAN ANH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000426036.130521.115546.MS 2021 .123 be Hoang Van Duc FT21133046270311
13/5/2021300,000424412.130521.115406.ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc FT21133817669067
13/5/2021300,000MBVCB.1137253925.TRAN Hoa ung ho Ms 2021.123 (be Hoang Van duc).CT tu 0851000007523 TRAN VAN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000MBVCB.1137241144.NGUYEN THI DU chuyen tien ung ho Ms: 2021.123 be HOANG VAN DUC.CT tu 0071003018897 NGUYEN THI DU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000612013.130521.105756.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000IBVCB.1137160195.NGUYEN THI HONG LOAN ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0041000515229 NGUYEN THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000MBVCB.1137147378.ung ho ms 2021.123 con Hoang Van Duc.CT tu 0571000045017 HUYNH THI TY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000VCBPAY.1137143131.Ung hi MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0531002156981 NGUYEN CAO DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000654376.130521.102428.Chuyen tien ung ho chau hoang van duc, quang binh
13/5/2021300,000MBVCB.1137116347.NGUYEN TUAN TU chuyen tien ms 2021 . 123 ( be hoang van duc ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000626301.130521.095721.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000786120.130521.095043.ung ho MS 2021 120 chu Hoang Van Tan
13/5/2021300,000785721.130521.094619.ung ho MS 2021 116 Quach Thi Hang
13/5/2021300,000MBVCB.1137037988.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) .CT tu 0721000610371 NGUYEN THI NAM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000605172.130521.093716.Le Thi Thanh Binh ct ung ho be Hoang Van Duc MS 2021.123
13/5/2021300,000274323.130521.093552.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133704596470
13/5/2021300,000149528.130521.092604.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000/Ref:PALPM10FU94{//}/Ref:PALPM10FU94{//}LP VNM10FU94 UNG HO MS 2021.123BE HOANG VAN DUCCHUC CON MAU KHOI BENH DVC:MS LE NU NGOC BICH
13/5/2021300,000IBVCB.1136952727.GIup MS2021 123 be Hoang Van Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021300,000MBVCB.1136952449.Ung ho MS 2021.120, chu hoang van tan..CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000MBVCB.1136948213.Ubg ho MS 2021.122, e le tran yen vy..CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000128724.130521.084527.Ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021300,000224249.130521.084153.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133273990473
13/5/2021300,000IBVCB.1136908634.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000IBVCB.1136891033.UNG HO BE HOANG VAN DUC (MS:2021.123).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000970274.130521.082347.ung ho MS 2021.114 nguyen thi lien
13/5/2021300,000965606.130521.081853.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000918347.130521.080918.ISL20210513080913230-MS 2021.123 ung ho Hoang Van Duc
13/5/2021300,000IBVCB.1136862902.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 0631003720232 NGUYEN THI MUOI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000SHGD:10000054.DD:210513.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995221051350562 MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000203482.130521.080029.ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000550651.130521.075920.UNG HO MA 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)
13/5/2021300,000326071.130521.075356.IBFT Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000042236.130521.074901.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000MBVCB.1136836794.NGO THI BICH HUE chuyen tien ung ho MS 2021 123(be Hoang Van Duc).CT tu 0071003477495 NGO THI BICH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000934337.130521.072031.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021300,000459552.130521.071955.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021300,000MBVCB.1136805153.ung ho chau hoang van duc MS2021123.CT tu 0101005886886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021300,000176017.130521.065400.Ung ho MS2021.123 be Hoang van Duc FT21133081899762
13/5/2021300,000171825.130521.062955.Ung ho be Hoang Van Duc FT21133050024626
13/5/2021300,000MBVCB.1136773706.Ung ho chau Hoang Van Duc 1 tuoi o Quang Binh bi bong.CT tu 0011002429959 VU PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021300,000167940.130521.055309.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133098886094
13/5/2021300,000225087.130521.054943.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc )
13/5/2021300,000422738.130521.054310.UNG HO MS.2021.123-130521-05:44:31 422738
13/5/2021300,000351247.130521.051948.Vietcombank;0011002643148;MS2021123 ung ho be Hoang Van Duc
13/5/2021400,000SHGD:10007470.DD:210513.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000221006.130521.210637.DANG UY KHOI CAC TRUONG DH CD HA NOI ung ho MS 2021116 em Quach Thi Hang
13/5/2021500,000954598.130521.205911.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134805583758
13/5/2021500,000MBVCB.1138257318.ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1138253593.ung ho MS 2021.200 ( chu Hoang Van Tan) .CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1138249842.ung ho MS 2021.113 ( co Nguyen Thi Bao).CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000903734.130521.200009.UnghoMs2021123behoangvanduc FT21133604467527
13/5/2021500,000MBVCB.1138097097.Ung ho MS 2021.123( be Hoang Van Duc).CT tu 0011004017494 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1137978635.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000SHGD:10004934.DD:210513.BO:NGUYEN THI HAO.Remark:121NGUYEN TRONG BINH UNG HO MS2021 116 EM QUACH THI HANG THON KHE KHOAI XA THUONG NINH HUYEN NHU XUAN TINH THANH HOA
13/5/2021500,000283892.130521.164304.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021500,000MBVCB.1137778760.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0021001119723 NGUYEN THI THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000540458.130521.154320.UNG HO MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)-130521-15:45:31 540458
13/5/2021500,000438959.130521.150506.Ung ho MS 2021.200 (chu Hoang Van Tan)
13/5/2021500,000SHGD:10017582.DD:210513.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000318877.130521.142148.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000SHGD:17501948.DD:210513.BO:Nguyen Tran Li Na.Remark:UNG HO MS2021.123 (BE HOANG VAN DUC) - DC: THON 6, XA LOC NINH, DONG HOI, QUANG BINH. DT: 0853894214
13/5/2021500,000536836.130521.141131.MS 2021.123 FT21133751324497
13/5/2021500,000273452.130521.132507.NGUYEN THI HOAI ANH chuyen tien ung ho ms 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021500,000MBVCB.1137401283.Ung ho MS 2021.123 Be Hoang Van Duc.CT tu 1031000000124 DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000151351.130521.123114.MS2021.123hoangvanduc
13/5/2021500,000769020.130521.121850.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000SHGD:10011559.DD:210513.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000201232.130521.121036.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000430636.130521.120042.Ung ho MS 2021.122 - em Le Tran Yen Vy FT21133082936291
13/5/2021500,000426578.130521.115623.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133921610751
13/5/2021500,000416025.130521.114528.Ung ho ms 2021.122 FT21133443391004
13/5/2021500,000MBVCB.1137280189.MS 2021 123 Be Hoang Van Duc.CT tu 0011000978114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021500,000406073.130521.113532.Ung ho MS 2021.123 FT21133171900778
13/5/2021500,000996519.130521.112435.Trinh Minh Hoang ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000394243.130521.112407.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133328350813
13/5/2021500,000387665.130521.111809.Ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc FT21133409507227
13/5/2021500,000813152.130521.111544.Ung ho MS 2021-123 be hoang van duc
13/5/2021500,000375557.130521.110702.ung ho ms 2021 123 be hoang van duc FT21133932920493
13/5/2021500,000MBVCB.1137185740.Ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1137159908.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0291000197219 DINH THI DIEU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000670710.130521.103702.MS 2021 123 ung ho be hoang van duc
13/5/2021500,000SHGD:10004448.DD:210513.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)
13/5/2021500,000573695.130521.102020.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021500,000321838.130521.101931.Ung ho be bi phong MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133002290891
13/5/2021500,000743791.130521.101322.Ung ho MS 2021.123 be hoang van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1137061042.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) chuc be mau hoi phuc.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000615152.130521.094554.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1137033660.UNG HO MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000019909.130521.093818.Ung ho MS 2021 123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000943512.130521.093758.MS 2021.123 -be Hoang van Duc
13/5/2021500,000595787.130521.093332.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1137007420. Bac Trong Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 1017529420 PHAN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1137006792.MS 2021123.CT tu 0011001002686 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021500,000587523.130521.092548.Chuyen tien
13/5/2021500,000581054.130521.091832.Chuyen tien ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1136981863.Ung ho maso 2021.123( be Hoang Van Duc).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000575243.130521.091520.ung ho MS 2021.123 be Hoang van duc
13/5/2021500,000IBVCB.1136972324.MS 2021 122 em LE TRAN YEN VY TP Ho Chi Minh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/2021500,000IBVCB.1136952548.ung ho MS 2021.114 (ba Nguyen Thi Lien).CT tu 0461003956305 PHAM NGUYEN PHUONG HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000SHGD:10003545.DD:210513.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.122 chau Le Tran Yen Vy
13/5/2021500,000992734.130521.085218.Chuyen tien ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc o Dong Hoi Quang Binh
13/5/2021500,000SHGD:10005128.DD:210513.BO:LE THI MY DUNG.Remark:Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000983960.130521.084217.ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1136909897.Ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 1989228668 NGUYEN THI DANG HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000254168.130521.083649.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/2021500,000220248.130521.083631.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133590071981
13/5/2021500,000218216.130521.083344.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133786560176
13/5/2021500,000807803.130521.083226.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI CHUYEN chuyen khoan cho chau MS 202123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000802582.130521.083113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000973958.130521.082941.Ung ho MS2021.123 be Hoang van Duc
13/5/2021500,000149871.130521.082602.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021500,000967969.130521.082128.Chuyen tien ung ho ms 2021.123 be Hoang Van duc
13/5/2021500,000756881.130521.082037.Vietcombank;0011002643148;LE QUANG LIEM chuyen khoan ung ho MS 2021123 be Hoang van Duc
13/5/2021500,000208675.130521.082002.Ung ho ms 2021 123 be Hoang Van Duc FT21133608147003
13/5/2021500,000MBVCB.1136874143.HA THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ms 2021.123 be hoang van duc.CT tu 0011002537738 HA THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000097780.130521.081009.Giup chau Hoang Van Duc
13/5/2021500,000201181.130521.080738.Ung ho ms 2021.123 Be Hoang Van Duc FT21133306322600
13/5/2021500,000200580.130521.080635.Ung ho be MS 2021123 be Hoang van duc FT21133322881981
13/5/2021500,000200320.130521.080605.Ung ho be Hoang Van Duc MS 2021.123 FT21133082064704
13/5/2021500,000243915.130521.080535.VUONG THI TAM Chuyen tien ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13/5/2021500,000IBVCB.1136855546.TRAN THI UT Ung ho MS 2021.123 be HOANG VAN DUC.CT tu 0481000759360 TRUONG BAO NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000430955.130521.080027.UNG HO BE HOANG VAN DUC MS 2021.123-130521-08:02:47 430955
13/5/2021500,000617004.130521.075740.Unghobehoangvanduc ms 2021.123
13/5/2021500,000MBVCB.1136843371.HA THI THU THUY ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071000289203 HA THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000948705.130521.074947.ung ho MS2021.124 be HOANG VAN DUC
13/5/2021500,000429560.130521.074911.UNG HO MS2021.123 BE HOANG VAN DUC-130521-07:49:00 429560
13/5/2021500,000946958.130521.074646.ung ho MS 2021.123. Hoang Van Duc
13/5/2021500,000238810.130521.074545.TRAN THI LE Chuyen tien ung ho be Hoang van Duc. MS 2021123
13/5/2021500,000MBVCB.1136829904.MS.2001.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000428551.130521.074010.MS2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-130521-07:41:33 428551
13/5/2021500,000237438.130521.073937.Ung ho MS 2021.123 -be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000187874.130521.073659.Ung ho ms 2021123 be hoang van duc FT21133820815733
13/5/2021500,000MBVCB.1136823888.Ung ho ms 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000504226.130521.070407.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021123 be Hoang van Duc
13/5/2021500,000453885.130521.065340.Ung ho MS 2021.123
13/5/2021500,000MBVCB.1136784344.THAN THI HANH ung ho MS 2021-123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000120770.130521.064530.Ung ho MS2021123 Be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000172985.130521.063735.ung ho MS 2021.123 be Hoang Hai Van FT21133656708090
13/5/2021500,000172924.130521.063716.Ung ho MS 2021.123 giup do be Hoang Van Duc FT21133306092200
13/5/2021500,000MBVCB.1136779859.Ung ho ms 2021.123 Hoang Van Duc.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000920862.130521.063008.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000171679.130521.062851.Ung ho Ms 2021 123 be Hoang van duc FT21133058668728
13/5/2021500,000169579.130521.061101.Ung ho be Hoang Van Duc FT21133322449018
13/5/2021500,000314602.130521.061048.IBFT MS 2021-123 be Hoang Van Duc
13/5/2021500,000MBVCB.1136766756.Minh Khue Mai Khoi BH DN Ung ho MS 2021.123 Be Hoang Van Duc.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000MBVCB.1136763172.ung ho MS 2021.123.CT tu 0011000497722 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000211431.130521.054815.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc.211431
13/5/2021500,000MBVCB.1136761720.Huyen Nhung ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) thon6,loc ninh Quang Binh.CT tu 0271000036694 NGUYEN THI HUYEN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000914493.130521.054235.UNG HO MS2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/2021500,000032607.130521.053927.NGUYEN THANH PHONG ung ho be hoang minh Duc ms2021 123
13/5/2021500,000166754.130521.053655.Ung ho MS 2021.123 be hoang van duc FT21133241755339
13/5/2021500,000422638.130521.053613.MS 2021.123 CHO BE HOANG VAN DUC.-130521-05:38:22 422638
13/5/2021500,000MBVCB.1136756372.unh ho MS 2021.123 ( Be Hoang Van Duc).CT tu 0281000306798 TRUONG HOANG HO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/2021500,000014299.130521.032317.LY THI NINH unng ho NCHCCCL cau mong nhung ai chu va dang tim nguoi than som duoc doan tu chuc chuong trinh se tiep tuc mai
13/5/2021500,000148523.130521.005639.Ung ho NCHCCCL le huyen 0904372872 FT21133606700128
13/5/2021600,000SHGD:10000601.DD:210513.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.119. BE VO HOANG NAM . CHUC BE NHIEU SUC KHOE
13/5/20211,000,000611734.130521.212357.PIKA MIRA UNG HO MS 2021. 121 BA CHI EM O HAI DUONG-130521-21:26:09 611734
13/5/20211,000,000610745.130521.211645.PIKA MIRA UNG HO MS2021.123 BE HOANG VAN DUC-130521-21:16:25 610745
13/5/20211,000,000MBVCB.1138243268.ung ho MS 2021 anh Huynh Quoc Hung .CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000823433.130521.203147.u.ho MS 2021.123.be Duc
13/5/20211,000,000695404.130521.181032.Chuyen tien ung ho MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13/5/20211,000,000737501.130521.170549.Nguyen Tran Phuong Mai 0903288268 ung ho be Hoang Van Duc MS 2021-123 FT21133047320053
13/5/20211,000,000246358.130521.160653.CH gas Phuong Ly Yen Bai chuyen tien ung ho MS 2021.123(be Hoang Van Duc)
13/5/20211,000,000618656.130521.153814.Gia dinh Giang Khiet HN ung ho MS 2001200
13/5/20211,000,000248401.130521.151532.Ung ho ma so 2021121 ba chi em o Hai Duong
13/5/20211,000,000248111.130521.151437.Ung ho ms 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000469056.130521.143337.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000259453.130521.142222.Vietcombank;0011002643148;VO VAN AN chuyen khoan
13/5/20211,000,000525929.130521.140002.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133279616169
13/5/20211,000,000MBVCB.1137440179.MS 2021.119 (500k); MS 2021.123 (500k).CT tu 0331000408804 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000472092.130521.125117.Ms2021.123 Hoang van Duc FT21133427697810
13/5/20211,000,000893083.130521.122758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 123 chau Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000MBVCB.1137331289.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071001055629 LI DAT LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000IBVCB.1137283872.VU AN NHU chuyen khoan ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071001278190 VU AN NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000563904.130521.110331.UNG HO MS 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC)
13/5/20211,000,000601575.130521.105234.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13/5/20211,000,000293051.130521.102636.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc chuc chau mau khoi
13/5/20211,000,000756386.130521.102417.MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000462761.130521.102040.UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-130521-10:20:39 462761
13/5/20211,000,000IBVCB.1137103012.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0021000274031 DAO THI TU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000291581.130521.101001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ban doc Vo Minh Tuan QNam ung ho be Hoang Van Duc MS 2021 123
13/5/20211,000,000MBVCB.1137070117.VO THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0651000627081 VO THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000112350.130521.093444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UH MS2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000201808.130521.092951.ung ho HOANG VAN DUC Ms 2021 123
13/5/20211,000,000265222.130521.092656.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133083410710
13/5/20211,000,000047915.130521.085158.ung ho chau Hoang Van Duc MS 2021.123 chuc chau mau khoe
13/5/20211,000,000MBVCB.1136930005.Ung ho MS 2021.123 (be HOANG VAN DUC).CT tu 0251002565190 LE NU NGOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000987098.130521.084459.MS 2021.123
13/5/20211,000,000MBVCB.1136910011.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.123(be hoang van duc).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000MBVCB.1136884029.anh QUANG ung ho MS 2021.123?(be Hoang Van Duc).CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000633497.130521.082257.Ung ho ms 2021123 be hoang van duc
13/5/20211,000,000967910.130521.082122.MS 2021.123 hoang van duc
13/5/20211,000,000054199.130521.081453.Ung ho MS2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000610309.130521.074223.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000039398.130521.074124.UNG HO MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
13/5/20211,000,000937186.130521.072834.Chuyen tien ung ho chau be Hoang van Duc
13/5/20211,000,000179049.130521.070717.Giup do Hoang van duc MS 2021 123 FT21133833635506
13/5/20211,000,000425188.130521.065706.UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-130521-06:56:54 425188
13/5/20211,000,000025214.130521.064932.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000918409.130521.061115.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000918304.130521.061020.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000MBVCB.1136768473.MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,000,000225888.130521.060606.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000169036.130521.060549.2021.123 be Hoang Van Duc FT21133769555782
13/5/20211,000,000019794.130521.060454.DO THANH TU chuyen khoan ung ho MS 2021 123 Chau Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000018958.130521.055127.BUI QUOC AN chuyen khoan ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/20211,000,000MBVCB.1136758128.MS 2021123 be Hoang Van Duc.CT tu 0071002164347 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/20211,000,000MBVCB.1136757539.Ung ho MS2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,200,000MBVCB.1137170190.Chuyen tien MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc).CT tu 0071000928837 VO THI HUYNH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20211,200,000IBVCB.1137018306.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/20211,400,000MBVCB.1138044716.ung ho MS 2021.117 (co Nguyen Thi Canh) .CT tu 0121002330948 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20212,000,000SHGD:10003921.DD:210513.BO:NGUYEN THI THU HA.Remark:NGUYEN THI THU HA UNG HO BE HOANG VAN DUC
13/5/20212,000,000793423.130521.105733.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20212,000,000324318.130521.102138.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc FT21133881683279
13/5/20212,000,000IBVCB.1136988154.Ung ho MS 2021123 be HOANG VAN DUC.CT tu 0181000185294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/5/20212,000,000996149.130521.085557.Chuyen tien ung ho MS 2021123 be hoang Van Duc
13/5/20212,000,000MBVCB.1136901962.Phuong ung ho be Duc MS 2021.123.CT tu 0381000619906 HOANG PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20212,000,000MBVCB.1136883408.Ung ho MS 2021.123(be hoang van duc).CT tu 0011004357056 DINH THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20212,000,000777490.130521.081846.UH be Hoang Van Duc MS 2021.123
13/5/20212,000,000MBVCB.1136874201.PHUONG ung ho Ms2021.123 H V Duc.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20212,000,000127974.130521.080045.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13/5/20212,000,000426456.130521.071541.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC , MONG CON MAU KHOE-130521-07:17:50 426456
13/5/20212,000,000169870.130521.061351.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133750420511
13/5/20212,000,000583974.130521.055650.Ung ho MS 2021.123 be Hoang van Duc
13/5/20213,000,000638240.130521.100825.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13/5/20213,000,000IBVCB.1136981754.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20214,000,000MBVCB.1137730930.Luong Ngoc Linh,Ngoc My,Ngoc Hoan tu thien giup be Hoang Van Duc 2021.123 bi phong nang.CT tu 0251002687077 TANG VO GIA LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/5/20215,000,000Sender:79334001.DD:130521.SHGD:10001021.BO:LIEU TRUNG BAO0136113.UNG HO MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
13/5/202110,000,000SHGD:10009689.DD:210513.BO:LE THI MAI HUONG.Remark:Ung ho MS 2021. 123 be Hoang van Duc
14/5/202110,000069552.140521.074523.ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
14/5/202120,000MBVCB.1139096377.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.123(be hoang van duc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202120,000MBVCB.1139085418.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.124(nguyen nhat truong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202150,000295378.140521.203454.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
14/5/202150,000922565.140521.184424.MS 2021.120( chu Hoang Van Tan)
14/5/202150,000MBVCB.1139695090.UNG HO NCHCCCL HUYNH VAN TU 0939464605.CT tu 0151000599042 HUYNH VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202150,000MBVCB.1139547687.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202150,000MBVCB.1139510357.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.123 be Hoang Van Duc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202150,000IBVCB.1139321422.Giup ma so 2021 124 Nguyen Nhat Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/202150,000SHGD:10014187.DD:210514.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2012.124 chau Nguyen Nhat Truong
14/5/202150,000IBVCB.1139107837.ung ho ma so MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/202150,000IBVCB.1139106456.ung ho ma so MS 2021 123 be Hoang Van Duc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/202150,000IBVCB.1139102192.ung ho ma so MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/202150,000IBVCB.1139099453.ung ho ma so MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/202150,000442453.140521.111621.Ms 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/202150,000MBVCB.1138617346.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/202150,000077158.140521.060531.Ung ho MS 2021124 Nguyen Nhat Truong FT21134414550439
14/5/2021100,000960026.140521.215108.Ung ho NCHCCCL LeCamTrang 0935250898 FT21135412752130
14/5/2021100,000755743.140521.214705.Ung ho NCHCCCL kim anh 0358911211
14/5/2021100,000MBVCB.1140126431.Ung ho NCHCCCL mong chuong trinh giup do nhung gia dinh bi that lac nguoi than.CT tu 1012882404 NGUYEN THI THANH NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000MBVCB.1140120093.MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000MBVCB.1140022653.Giup be Hoang Van Duc.CT tu 0111000199993 NGUYEN THI MY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000227025.140521.164154.MS 2021.123( be hoang van duc )
14/5/2021100,000MBVCB.1139527031.MS 2021.124.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000MBVCB.1139344730.Ung ho MS 2021.124 nguyen nhat truong.CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000280636.140521.135521.ung ho MS 2021.124
14/5/2021100,000MBVCB.1139241498.ung ho MS 2021.124.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000865859.140521.131406.Ung ho NCHCCCL NGUYEN LAN ANH 0338353696
14/5/2021100,000414240.140521.120810.T ung ho em Nguyen nhat Truong MS 2021.124
14/5/2021100,000692492.140521.114137.UNG HO MS : 2021.124(NGUYEN NHAT TRUONG)-140521-11:41:35 692492
14/5/2021100,000690707.140521.113426.CHI NGUYEN UNG HO MS 2021.124( NGUYEN NHAT TRUONG)-140521-11:36:38 690707
14/5/2021100,000527611.140521.101320.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021100,000636696.140521.094144.ms2021123 ung ho be hoang van duc
14/5/2021100,000619755.140521.092414.ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
14/5/2021100,000395959.140521.085215.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021100,000593941.140521.084634.MS 2021 124
14/5/2021100,000593651.140521.084555.MS 2021 123
14/5/2021100,000122989.140521.083737.Vinh Nam ung ho ms 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021100,000092712.140521.081149.MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021100,000214358.140521.081105.MS 2021.123 chuc be Hoang Van Duc nhanh khoe
14/5/2021100,000IBVCB.1138591876.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000MBVCB.1138557827.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.124 (em Nguyen Nhat Truong)Vietnamnet 14/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021100,000027036.140521.065948.Ung ho ma so 2021 124
14/5/2021150,000438640.130521.230658.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc). nho Quy bao chuyen giup
14/5/2021150,000314901.140521.103754.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
14/5/2021150,000170281.140521.103618.Ung ho MS2021 121 ba chi em Hai Duong
14/5/2021150,000MBVCB.1138716579.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021. 123 ( be Hoang Van Duc ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021150,000005373.140521.004815.MS 2021 123 be Hoang Van Duc
14/5/2021200,000146900.130521.232538.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
14/5/2021200,000027124.130521.230025.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134075810055
14/5/2021200,000MBVCB.1140259903.ung ho MS 2021.124.CT tu 0271000038605 TRAN HOANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000493031.140521.205016.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14/5/2021200,000826656.140521.201232.Ung ho MS 2021.123( be Hoang Van Duc )
14/5/2021200,000729740.140521.174707.MS 2021.123 HOANG VAN DUC FT21134659001200
14/5/2021200,000157175.140521.171424.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
14/5/2021200,000003252.140521.164947.MS 2021.123
14/5/2021200,000647799.140521.164332.Nghiem Thanh Duc chuyen tien ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
14/5/2021200,000020413.140521.160628.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021200,000967493.140521.155704.Vietcombank;0011002643148;ung ho be hoang van duc ms 2021123
14/5/2021200,000MBVCB.1139532052.MS 2021.121.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000MBVCB.1139530479.MS 2021.123.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000236942.140521.154416.VU ANH TUAN ung ho ms 2021.123
14/5/2021200,000MBVCB.1139453944.ung ho MS 2021.123.CT tu 0041000207653 VO NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000SHGD:10020268.DD:210514.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.123 HOANG VAN DUC
14/5/2021200,000SHGD:10019882.DD:210514.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.124 NGUYEN NHAT TRUONG
14/5/2021200,000513289.140521.145943.MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong FT21134275198722
14/5/2021200,000459019.140521.141016.Ung ho be Nguyen Nhat Truong. MS 2021.124 FT21134603263272
14/5/2021200,000IBVCB.1139224699.MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/2021200,000776790.140521.131741.Ung ho ms 2021.123 be hoang van duc.
14/5/2021200,000MBVCB.1139198376.MS 2021.124.CT tu 0351000688261 THAN THI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000509893.140521.125457.ung ho MS2021124
14/5/2021200,000840884.140521.123633.MS 2021.123 Hoang v duc
14/5/2021200,000812397.140521.120149.Chuyen tien ms 2021.123
14/5/2021200,000MBVCB.1139041921.MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000443810.140521.112021.Ms 2021 123 be Hoang Van Duc
14/5/2021200,000IBVCB.1138970639.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000674299.140521.103552.UNG HO MS2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)-140521-10:35:38 674299
14/5/2021200,000326892.140521.103219.Ung ho MS 2021.118 em pham thi phuong
14/5/2021200,000166174.140521.103204.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021200,000699250.140521.102544.MS2021.124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021200,000308246.140521.101210.MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14/5/2021200,000655981.140521.095901.ung ho MS 2021.124
14/5/2021200,000MBVCB.1138806312.Ung ho MS 2021.122 ( Em Le Tran Yen Vy).CT tu 0441003960114 HO THI NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000185680.140521.093511.Ung ho ms 2021.123 FT21134594989483
14/5/2021200,000946200.140521.092957.UNG HO MS 2021.053 (GIA DINH CHI LY)
14/5/2021200,000614871.140521.091947.ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021200,000946127.140521.091900.UNG HO MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)
14/5/2021200,000IBVCB.1138731044.MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/2021200,000607893.140521.091239.MS 2021.123
14/5/2021200,000646121.140521.084655.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)-140521-08:46:15 646121
14/5/2021200,000579309.140521.084225.Ung ho ma so 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021200,000SHGD:10006190.DD:210514.BO:NGUYEN TOAI NGUYEN.Remark:Ung ho ms 2021.123 be h v duc
14/5/2021200,000MBVCB.1138662499.Ung ho MS 2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0531002513274 NGUYEN PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000470113.140521.082514.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
14/5/2021200,000MBVCB.1138633184.MS 2021.124 (em Nguyen Nhat Truong).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000MBVCB.1138630992.MS 2021.124.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021200,000079656.140521.062405.Bui Ngoc Anh ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc FT21134241929021
14/5/2021200,000MBVCB.1138518623.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.124 ( NGUYEN NHAT TRUONG ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021250,000MBVCB.1138629279.ung ho chau Nhat Truong, ma so 2021.124.CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000020531.130521.224405.Ung ho ms 2021123 be HOANG VAN DUC FT21134736207020
14/5/2021300,000903564.140521.203757.Chuyen tien uh NCHCCCL hoang thi hanh 0904797269
14/5/2021300,000MBVCB.1140068412.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000836961.140521.193110.Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134914124023
14/5/2021300,000839621.140521.192634.MS2021.123 be Hoang Van Duc
14/5/2021300,000264009.140521.162745.Ung ho NCHCCCL HANH 0906655008
14/5/2021300,000439137.140521.154552.ung ho be Hoang van Duc. MS 2021.123
14/5/2021300,000MBVCB.1139330425.THANH HOANG ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc.CT tu 1013909392 NGUYEN THI THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000920975.140521.142347.Chuyen tien ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
14/5/2021300,000MBVCB.1139293316.Ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 1014259363 PHAN NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000MBVCB.1139283797.ung ho ms 2021.124( nguyen nhat truong).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000290291.140521.131013.MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
14/5/2021300,000844038.140521.123748.ung ho MS 2021.123
14/5/2021300,000840071.140521.123333.ung ho MS 2021.122 be Le Tran Yen Vy
14/5/2021300,000360694.140521.121228.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong FT21134715002165
14/5/2021300,000951474.140521.114157.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
14/5/2021300,000MBVCB.1139048352.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000778248.140521.112441.ung ho MS 2021.124 nguyen nhat truong
14/5/2021300,000213104.140521.105806.BAO DTDT CHUYEN TIEN THEO DS KET CHUYEN TUAN 4/4/2021 - MS 2021.079(GIA DINH BA CUU)
14/5/2021300,000IBVCB.1138822158.Ung ho chau nguyen Nhat Truong MS 2021 124.CT tu 0021000890503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/2021300,000SHGD:10008330.DD:210514.BO:NGUYEN THI KIM OANH.Remark:Ung ho MS 2021.123 Be Hoang Van Duc
14/5/2021300,000097900.140521.091636.ung ho MS2021 124 Nhat Truong
14/5/2021300,000MBVCB.1138720735.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021300,000123912.140521.090634.Ung ho MS 2021 124 be Nguyen Nhat Truong
14/5/2021300,000244120.140521.083654.ms 2021.123
14/5/2021350,000MBVCB.1139364605.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/5/2021400,000MBVCB.1138405211.ung ho ms 2021.123 be hoang van duc.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021400,000856770.140521.195232.Ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc FT21134280830206
14/5/2021400,000SHGD:10018219.DD:210514.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.124 be Nguyen Nhat Truong
14/5/2021400,000MBVCB.1139051652.UNG HO MS 2021.124 ( Nguyen Nhat Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021400,000PHAM THI DUONG UNG HO MS:2021.123 (BE HOANG VAN DUC)
14/5/2021500,000029622.130521.230707.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134283755540
14/5/2021500,000620982.130521.225059.MS 2021.123( BE HOANG VAN DUC )-130521-22:53:12 620982
14/5/2021500,000620549.130521.224527.MS 2021.119( BE VO HOANG NAM)-130521-22:46:49 620549
14/5/2021500,000MBVCB.1140268513.ung ho MS 2021.123.CT tu 0271000038605 TRAN HOANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000111757.140521.212354.Ung ho cho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14/5/2021500,000662889.140521.202208.UNG HO MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)
14/5/2021500,000MBVCB.1139683043.UNG HO MS 2021.124(NGUYEN NHAT TRUONG).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000449086.140521.162351.ung ho MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)
14/5/2021500,000987395.140521.160024.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup cho be Hoang Van Duc MS 2021123
14/5/2021500,000439302.140521.154628.NHOM TU THIEN TAM TU UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)
14/5/2021500,000646478.140521.144516.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021500,000635098.140521.141605.UNG HO MS 2021.124 (UNG HO BE NGUYEN NHAT TRUONG)
14/5/2021500,000559848.140521.141025.CT UNG HO MS 2021 124 NGUYEN NHAT TRUONG
14/5/2021500,000SHGD:10000910.DD:210514.BO:LE THI KIM CHI.Remark:LE THI KIM CHI UNG HO MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY) - BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000267607.140521.131623.PHAM THI MUI chuyen tien.Ung ho MS 2021.122(em Le Tran Yen Vy)
14/5/2021500,000266845.140521.131352.PHAM THI MUI chuyen tien. Ung ho MS 2021( Nguyen Nhat Truong)
14/5/2021500,000MBVCB.1139140894.Ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc).CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000045123.140521.120546.Vietcombank;0011002643148;ung ho be HOANG MINH DUC MS 2021 123
14/5/2021500,000391882.140521.115416.ung ho MS 2021.124( Nguyen Nhat Cuong)
14/5/2021500,000227135.140521.112610.TRAN THI QUANG VINH chuyen tien giup ma do 2021.124 Nguyen Nhat Truong
14/5/2021500,000684706.140521.111253.UNG HO MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)-140521-11:12:14 684706
14/5/2021500,000213128.140521.105809.UH MS 2021. 116 (em Quach Thi Hang)
14/5/2021500,000695436.140521.102135.UH MS 2021. 123 be Hoang Van Duc
14/5/2021500,000275933.140521.094556.Ung ho NCHCCCL Luong Thi Thanh Thuy 0912844208
14/5/2021500,000212896.140521.093858.MS 2021 123 ung ho chau Hoang Van Duc 1 tuoi bi phong
14/5/2021500,000178522.140521.091650.VO MINH TUAN chuyen khoan MS 2021 121
14/5/2021500,000MBVCB.1138680118.Ung ho MS 2021.124 ( Nguyen Nhat Truong ).CT tu 0411000875340 NGUYEN NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000SHGD:10006422.DD:210514.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.124 chau Nguyen Nhat Truong
14/5/2021500,000MBVCB.1138675271.Ung ho MS 2021.124(Nguyen Nhat Truong).CT tu 0071001125469 LUU LAN CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000MBVCB.1138613379.MS 2021.124.CT tu 0831000014036 VU TRONG QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000IBVCB.1138589898.ung ho MS 2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0071001180042 NGUYEN HONG PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/2021500,000973293.140521.074223.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
14/5/2021600,000627399.140521.143337.Ung ho MS 2021 115 MS 2021 120 MS 2021 121 MS 2021 122 MS 2021 123 MS 2021 124
14/5/2021800,000MBVCB.1138436054.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/20211,000,000541132.140521.152154.Ung ho MS 2021.123 FT21134047034570
14/5/20211,000,000205025.140521.144826.MS 2021.200 Hoang van Tan
14/5/20211,000,000492703.140521.143012.UNG HO MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
14/5/20211,000,000MBVCB.1139243588.do thanh tu ung ho ms 2021.124.CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/20211,000,000298783.140521.111416.Giup cho ms 2021 124 Nguyen nhat tuong FT21134714793870
14/5/20211,000,000MBVCB.1138967825.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/20211,000,000MBVCB.1138965436.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/20211,000,000751021.140521.110250.ung ho ma so 2021.124
14/5/20211,000,000279070.140521.095154.TRAN THI AI chuyen tien ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14/5/20211,000,000183094.140521.093247.Ung ho chu Hoang Van Tan FT21134189977437
14/5/20211,000,000SHGD:10006965.DD:210514.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.124 Nguyen Nhat Truong
14/5/20211,000,000084164.140521.064917.Ung ho MS 2021.124 FT21134000078262
14/5/20211,000,000064310.140521.023003.Ung ho MS 2021.123 be HOANG VAN DUC FT21134077733916
14/5/20212,000,000MBVCB.1139424305.NGUYEN THANH NGOC TUYEN uh MS 2021.123(be Hoang Van Duc).CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/5/20212,000,000406627.140521.130922.UNG HO MS 2021.124 NGUYEN NHAT TRUONG FT21134088594298
14/5/20212,000,000467059.140521.121549.MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14/5/20212,000,000643372.140521.094556.Chuyen tien ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
14/5/20212,000,000979851.140521.074931.ong Tu Van giup do be Nguyen Nhat Truong MS 2021.124
14/5/20215,000,000466306.140521.124908.ThaoLuu ung ho MS 2021 123
15/5/20211,000IBVCB.1141698516.aa.CT tu 0721000667793 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,000IBVCB.1141691408.aa.CT tu 0911000070051 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,000IBVCB.1141669362.sgsg.CT tu 0531002595975 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202115,000125509.150521.082752.ung ho MS 2021 125 hai be Dang Khoa NAM MO QUAN THE AM BO TAT
15/5/202120,000MBVCB.1141748193.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.125.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202120,000MBVCB.1141747071.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.124.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202120,000MBVCB.1141743940.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.123.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202120,000MBVCB.1141573285.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.125(hai be dang,khoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202120,000996011.150521.080329.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
15/5/202150,000278138.140521.103234.Ung ho ms 2021.124 Nguyen Nhat Truong
15/5/202150,000MBVCB.1141940525.NGUYEN BACH NINH chuyen tien.CT tu 0351001191619 NGUYEN BACH NINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/202150,000912136.150521.144336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021125 hai be Dang va Khoa
15/5/202150,000339136.150521.143730.Ung ho ms 2021 125 2 be Dang Khoa
15/5/202150,000IBVCB.1141154699.Giup ma so 2021 125 hai be Dang Khoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/202150,000177761.150521.104224.DAO THI NET ung ho MS 2021 123 Be Hoang Van Duc
15/5/202150,000701086.150521.093243.Chuyen tien NCHCCCl pham thanh dung0964255818
15/5/202150,000052604.150521.054854.Ung ho MS 2021125 hai be Dang - Khoa FT21135272540989
15/5/2021100,000MBVCB.1141937851.Ung ho NCHCCCL NGOC 0384066042.CT tu 1014662008 TRAN NHU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000869965.150521.214919.MS 2021124
15/5/2021100,000288095.150521.213829.DO THI THU HANG Chuyen tien
15/5/2021100,000867641.150521.213724.Ms 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021100,000MBVCB.1141823007.Ung ho ma so MS 2021. 124 (Nguyen Nhat Truong) .CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000MBVCB.1141643930.Ung ho NCHCCCL NguyenThuong 0338434950.CT tu 1012898033 NGUYEN THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000738982.150521.184142.ung ho nhcccc MOC 0918666142
15/5/2021100,000568789.150521.163435.MS2021.125 hai be Dang-Khoa FT21135898620102
15/5/2021100,000765261.150521.161504.Ung Ho NCHCCCL My Trang 0372046080
15/5/2021100,000466079.150521.145855.Ung ho MS 2012.123 be Hoang Van Duc FT21135026964358
15/5/2021100,000752817.150521.135509.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 125 be Dang Khoa
15/5/2021100,000546579.150521.134203.MS 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021100,000414006.150521.114229.ung ho ms 2021 125
15/5/2021100,000MBVCB.1140741996.TRAN THI TUYET DUNG chuyen tien.CT tu 1016612931 TRAN THI TUYET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000MBVCB.1140715500.MS2021.125.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000731337.150521.092625.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021100,000178057.150521.091233.Ung ho MS 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021100,000IBVCB.1140559268.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000116129.150521.081946.Vinh Nam ung ho ms 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021100,000MBVCB.1140523444.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1016105432 VO TAN CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000MBVCB.1140488281.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.125 (hai be Dang-Khoa)Vietnamnet 15/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021100,000244824.150521.072219.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021116 Em Quach Thi Hang
15/5/2021100,000230988.150521.071754.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRUONG THI NGOC chuyen khoan ung ho ba chi em o Hai Duong
15/5/2021200,000MBVCB.1140327724.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0021001831153 NGUYEN XUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000232924.140521.224605.Ung ho MS 2021123(be Hoang Van Duc)
15/5/2021200,000868876.150521.214726.Ung ho MS 2021.123 Hoang Van Duc FT21137500030227
15/5/2021200,000019519.150521.212617.UNG HOMS 2021.122(EM LE TRAN YEN VY)-150521-21:26:02 019519
15/5/2021200,000MBVCB.1141871166.Ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0021001019072 NGUYEN THI PHUONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000MBVCB.1141862407.MS 2021.125( hai be Dang - Khoa).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000MBVCB.1141828664.ung ho NCHCCCL VO THI SUONG 0905788786.CT tu 0281000899079 HO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000196827.150521.200336.UNG HO NCHCCCL - TUE LAM - 0973171749
15/5/2021200,000775199.150521.195655.NGUYEN KIM CHAU ung ho be Hoang Van Duc ms 2021.123 FT21137017305979
15/5/2021200,000IBVCB.1141527272.ung ho MS2021125 hai be Dang Khoa.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021200,000922418.150521.174358.ung ho ms 2021 122
15/5/2021200,000MBVCB.1141483864.Kieu Han Thinh ung ho ms 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071002482759 TRUONG MY KIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000376601.150521.155643.MS 2021.124 (nguyen nhat truong)
15/5/2021200,000726586.150521.155159.PHAM THANH CAI ung ho MS 2021 124
15/5/2021200,000721960.150521.154906.PHAM THANH CAI ung ho MS 2021 125
15/5/2021200,000434238.150521.142505.MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21135301300946
15/5/2021200,000934466.150521.141227.MS 2021.125 (HAI BE DANG - KHOA)-150521-14:12:26 934466
15/5/2021200,000294110.150521.132326.Ung ho MS2021 125 2 be Dang Khoa
15/5/2021200,000327226.150521.121157.Linh br giup MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21135164787019
15/5/2021200,000323494.150521.120755.Linh BR giup MS 2021.125 hai be Dang - Khoa FT21135020390935
15/5/2021200,000320772.150521.120457.Linh br giup MS 2021.124 be Nguyen Nhat Truong FT21135680004700
15/5/2021200,000908001.150521.115420.UNG HO MS 2021.125 (HAI BE DANG - KHOA)-150521-11:53:51 908001
15/5/2021200,000MBVCB.1140603057.ung ho MS 2021.125.CT tu 0021000915267 DO QUOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021200,000003779.150521.081159.Quanhanly dieu tot dep se den voi gia dinh
15/5/2021200,000619364.150521.074921.Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
15/5/2021200,000849708.150521.074523.MS 2021.122 ( EM LE TRAN YEN VY)-150521-07:45:23 849708
15/5/2021200,000608190.150521.072347.Chuyen tien ung ho chua benh MS 2021 123
15/5/2021200,000846438.150521.070347.UNG HO MS : 2021.125 ( HAI BE DANG_KHOA)-150521-07:03:34 846438
15/5/2021200,000059641.150521.064136.MS 2021 122 ung ho em le tran yen vy FT21135004306008
15/5/2021200,000012298.150521.015810.MS 2021 114 ba Nguyen Thi Lien
15/5/2021300,000676773.140521.223953.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 124
15/5/2021300,000MBVCB.1141943557.Nhaahn ung ho ma 2021.124.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021300,000637122.150521.192031.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
15/5/2021300,000MBVCB.1141604997.Nhaahn ung ho ms 2021.125.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021300,000914758.150521.173951.ung ho ms 2021 124
15/5/2021300,000MBVCB.1141291701.Ung ho MS 2021.123.CT tu 0071000651839 NGUYEN BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021300,000MBVCB.1140896755.UNG HO MS 2021.125 (hai be Dang-Khoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021300,000148731.150521.101122.Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
15/5/2021300,000016545.150521.092710.UNG HO MS 2021.125( HAI BE DANG - KHOA)
15/5/2021300,000MBVCB.1140650828.ms 2021 125 uh 2 be Dang Khoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021300,000IBVCB.1140522229.Giup MS2021 125 hai be Dang Khoa.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021300,000MBVCB.1140519243.MS 2021.125.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021300,000MBVCB.1140502150.Ma so 2021 125 Hai be Dang Khoa.CT tu 0031000305947 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021300,000988256.150521.074249.MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa)
15/5/2021400,000IBVCB.1141464230.Ung ho MS 2021.125 (Hai be Dang - Khoa).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021500,000IBVCB.1140310317.MS 2021 106 Chu Thi Bich Ngoc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021500,000IBVCB.1140305316.MS 2021 111 Vu Thi Ngoc Linh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021500,000IBVCB.1140302901.MS 2021 121 3 chi e o Hai Duong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021500,000IBVCB.1140300148.MS 2021 123 Hoang Van Duc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021500,000IBVCB.1140291347.MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/2021500,000270343.150521.204537.Ung ho MS.2021.125 (hai be Dang Khoa)
15/5/2021500,000111134.150521.194650.o chau cuu co chut tam long gui toi chuong trinh
15/5/2021500,000762732.150521.194303.Ung ho MS 2021125 hai be Dang Khoa FT21137989176599
15/5/2021500,000928970.150521.174739.ung ho ms 2021 121
15/5/2021500,000MBVCB.1141413649.Giup do 2021.125.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/2021500,000956779.150521.162147.ung ho ms2021123 be hoang van duc
15/5/2021500,000526538.150521.155659.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC FT21135410671765
15/5/2021500,000725099.150521.122434.Ms 2021.124
15/5/2021500,000412898.150521.100330.Mr Ha ung ho MS 2021.125 hai be Dang Khoa
15/5/2021500,000801380.150521.085933.IBFT MS2021125 be Dang va Khoa phungck
15/5/2021500,000256777.150521.065220.MS. 2021.125 2 be Dang Khoa
15/5/2021500,000652141.150521.065202.Ung ho ms 2021 125 hai be Dang Khoa
15/5/2021500,000594426.150521.064659.ung ho ms 2021.125 2 be Dang Khoa
15/5/2021500,000IBVCB.1140448701.MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa).CT tu 0061000044118 TRUONG MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,000,000IBVCB.1140314070.MS 2021 105 Tran Hoai An.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/5/20211,000,000320949.150521.144923.ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
15/5/20211,000,000578509.150521.131824.nguyen thi dao nguyen- TP. HCM ung ho MS 2021.123 ( be hoang van duc)
15/5/20211,000,000MBVCB.1140907340.Ung ho MS 2021.123.CT tu 0071000620206 LE BICH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,000,000657463.150521.105700.2021 124 nguyennhmattruong
15/5/20211,000,000657390.150521.105332.2021 125 be dang khoa
15/5/20211,000,000801278.150521.094117.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021125?hai be Dang Khoa
15/5/20211,000,000679892.150521.092612.MS 2021123 Ung ho be Hoang Van Duc 1 tuoi xa Loc Ninh tp Dong Hoi Quang Binh dang dieu tri bong
15/5/20211,000,000849478.150521.074328.UNG HO MA SO 2021.125(2 BE DANG-KHOA)-150521-07:45:32 849478
15/5/20211,000,000849336.150521.074159.UNG HO MA SO 2021.124(BE NGUYEN NHAT TRUONG)-150521-07:41:48 849336
15/5/20211,000,000849206.150521.074028.UNG HO MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)-150521-07:42:03 849206
15/5/20211,000,000IBVCB.1140430838.Ung ho MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa).CT tu 0451000229960 NGUYEN VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,000,000MBVCB.1140424548.Ung ho MS 2021.119 be Vo Hoang Nam o Tan Hiep, Kien Giang.CT tu 0491001863631 TRAN THI LUONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/5/20211,500,000755522.150521.103020.ba Kachia giup do MS 2021.125 hai be Dang Khoa
15/5/20211,500,000753251.150521.102707.chau Kachia giup do cho MS 2021.113 co Nguyen Thi Bao
15/5/20212,000,000879848.150521.220340.ung ho MS 2021.125 hai be Dang Khoa FT21137483825355
15/5/20212,000,000219535.150521.100648.ong Tu Van ung ho hai be Dang Khoa ms 2021.125
15/5/20212,000,000262126.150521.072516.Be Adrey va Alice ung ho MS 2021.125 (hai be Dang Khoa)
15/5/20212,000,000MBVCB.1140420828.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0051000108088 VO THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/20211,000IBVCB.1142821170.bdftj.CT tu 1017226724 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202110,000495301.160521.142713.ung ho MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa NAM MO QUAN THE AM BO TAT
16/5/202120,000MBVCB.1142023442.ung ho NHCCCHL +Le huu khanh +0989314410.CT tu 0341001597927 LE HUU KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202120,000MBVCB.1143123503.Ung ho NCHCCCL - hue -0946485298.CT tu 0291000359182 TRUONG THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202120,000MBVCB.1142886381.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.126(em nguyen huu hoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202120,000208453.160521.095335.Ung ho NCHCCCL
16/5/202120,000000845.160521.000300.Ung ho NCHCCCL
16/5/202130,000395881.160521.212203.ung ho MS 2021 126
16/5/202150,000936916.160521.211947.UNG HO MS 2021.120 CHU HOANG VAN TAN
16/5/202150,000936680.160521.211721.UNG HO MS 2021.122 EM LE TRAN YEN VY
16/5/202150,000936420.160521.211513.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
16/5/202150,000936214.160521.211335.MS 2021.124 NGUYEN NHAT TRUONG
16/5/202150,000935825.160521.211003.UNG HO MS 2021.125 HAI BE DANG - KHOA
16/5/202150,000935230.160521.210459.MS 2021.126 - EM NGUYEN HUU HOA
16/5/202150,000247225.160521.191129.ung ho NCHCCCL.
16/5/202150,000224608.160521.180752.MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
16/5/202150,000IBVCB.1142678270.Giup ma so 2021 126 em Nguyen Huu Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/202150,000MBVCB.1142595270.Ung ho NCHCCCL-Phan Thi Dung-0981873920.CT tu 0351001104715 PHAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202150,000565224.160521.110718.Ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
16/5/202150,000266879.160521.103855.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 119
16/5/202150,000MBVCB.1142164158.Ung ho MS 2021.126.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/202150,000962899.160521.060559.Ung ho MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa FT21137145130120
16/5/2021100,000307283.150521.225240.Ung ho MS 2021 125 hai be Dang Khoa
16/5/2021100,000900111.150521.223859.Ung ho NCHCCCL Ngan 0934059993 FT21137589148854
16/5/2021100,000052341.160521.204638.ung ho MS 2021124 Nguyen Nhat Truong
16/5/2021100,000577346.160521.194906.Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021100,000IBVCB.1143079670.MS 2021.126.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000379912.160521.172030.Ms2021124 nguyen nhat truong FT21137380930813
16/5/2021100,000MBVCB.1142887072.Cam on chuong trinh that nhieu..CT tu 0421000473854 NGUYEN PHUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000345320.160521.162248.MS 2021 125 hai be Dang Khoa
16/5/2021100,000255710.160521.143914.MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa FT21137520095792
16/5/2021100,000793309.160521.143636.Ung ho MS 2021.115
16/5/2021100,000219116.160521.133453.Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa FT21137002920686
16/5/2021100,000MBVCB.1142572559.ung ho ms 2021.124.CT tu 0221000055054 PHAN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000911052.160521.122359.T ung ho em Nguyen huu Hoa MS 2021.126
16/5/2021100,000172947.160521.121959.Ung ho MS 2021.126 em Huu Hoa FT21137090906451
16/5/2021100,000678189.160521.114358.Ung ho NCHCCCL Hanh 0799664503
16/5/2021100,000215801.160521.095924.ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
16/5/2021100,000MBVCB.1142272880.MS 2021.125.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000584387.160521.091434.ung ho ms 2021.125 hai be Dang,Khoa
16/5/2021100,000079001.160521.090532.Ung ho MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021100,000106659.160521.082634.Vinh Nam ung ho ms 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021100,000994191.160521.081406.Ung ho ms 2021.126 . Em nguyen huu hoa FT21137867111762
16/5/2021100,000MBVCB.1142164682.LAM THI LUONG LUYEN ung ho ms 2021.126 em Nguyen Huu Hoa.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000IBVCB.1142155775.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000MBVCB.1142147610.MS 2021.126.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000065980.160521.073315.MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021100,000MBVCB.1142120992.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)Vietnamnet 16/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021100,000162406.160521.062551.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021100,000038922.160521.060541.MS 2021.126 ( NGUYEN HUU HOA )-160521-06:07:52 038922
16/5/2021100,000022413.160521.053858.Ung ho MS 2021 126 e huu hoa
16/5/2021200,000MBVCB.1142006393.Ung ho NCHCCCL nguyen van trung 0365167975.CT tu 0591000375639 NGUYEN VAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021200,000667059.160521.220611.ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong
16/5/2021200,000940209.160521.200251.ung ho MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021200,000134978.160521.191544.Ghi ro ung ho MS 2021.124
16/5/2021200,000979162.160521.184435.Chuyen tien ung ho MS 2021. 123 be hoang van duc
16/5/2021200,000361502.160521.174903.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021200,000336672.160521.162922.Ung ho NCHCCCL Ngoc Lan 0385008899 FT21137240438141
16/5/2021200,000335624.160521.162813.Ung ho NCHCCCL Thinh 0966222717 FT21137105639213
16/5/2021200,000633270.160521.162118.Dung ck ung ho MS 2021 123 Be Hoang Van Duc
16/5/2021200,000071098.160521.123133.IBFT Ung ho NCHCCCL
16/5/2021200,000152117.160521.115055.Ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong FT21137540265066
16/5/2021200,000292717.160521.110021.MS 2021.126 Nguyen Huu Hoa
16/5/2021200,000MBVCB.1142378951.NGUYEN THI HONG HA chuyen tien.CT tu 0251002246601 NGUYEN THI HONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021200,000033659.160521.092910.IBFT Ung Ho ms2021.126 be nguyen huu Hoa
16/5/2021200,000029861.160521.091046.IBFT Ung ho ms 2021.123
16/5/2021200,000008123.160521.084152.Ung ho MS 2021 125 DANG KHOA FT21137109269570
16/5/2021200,000MBVCB.1142204173.MS 2021.126.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021200,000085879.160521.080329.NGUYEN TUONG HOAN UNG HO MS 2021 123 BE HOANG VAN DUC
16/5/2021200,000961431.160521.055016.Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa FT21137539017314
16/5/2021200,000958329.160521.054115.Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021200,000936900.160521.003308.ms2021.124 nguyen nhat truong FT21137042245909
16/5/2021240,000512460.160521.033148.Ung ho NCHCCCL
16/5/2021250,000MBVCB.1142500412.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021 - 125 ( 2 be Dang - Khoa).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021300,000263778.160521.152521.Ung ho MS 2021. 126 em Nguyen Huu Hoa.
16/5/2021300,000480281.160521.105558.Ung ho MS 2021.126 em nguyen huu hoa
16/5/2021300,000664309.160521.105518.MS 2021.122. be le tran yen vy
16/5/2021300,000MBVCB.1142374075.ung ho ms 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021300,000925679.160521.101518.Ms 2021 125 hai be dang khoa
16/5/2021300,000MBVCB.1142320142.Ung ho MS 2021 125 Hai be Dang Khoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/2021300,000909351.160521.085545.Ung ho ma so 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021300,000978042.160521.072905.Chuyen tien ung ho em Nguyen Huu Hoa MS2021126
16/5/2021300,000MBVCB.1142102338.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021300,000003785.160521.053320.IBFT UH em Ng Huu Hoa MS 2021.126
16/5/2021300,000IBVCB.1142089372.Giup MS2021 124 em Nguyen Nhat Truong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/2021300,000949880.160521.032129.ung ho MS 2021.123
16/5/2021300,000950136.160521.023444.Uh Ms 2021.121 ba chi e o Hai Duong FT21137660458252
16/5/2021350,000MBVCB.1142318921.Ung ho MS 2021 126 Nguyen Huu Hoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/2021400,000MBVCB.1142631577.UNG HO MS 2021.126 ( em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000IBVCB.1142007459.Ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/2021500,000IBVCB.1142003388.MS 2021125 hai be Dang Khoa.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/5/2021500,000917935.150521.232030.Ung ho MS 2021.122 FT21137435630427
16/5/2021500,000MBVCB.1141990541.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0921000702427 NGUYEN THI THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000012639.160521.185706.Lyidth ung ho MS 2021.125 hai be Dang Khoa
16/5/2021500,000IBVCB.1142851746.ung ho MS 2021.113 (co Nguyen Thi Bao).CT tu 0601000518466 LE THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000237713.160521.144831.Ong ba Khai Tam gii chau Nguyen Huu Hoa-ms 2021.126
16/5/2021500,000MBVCB.1142688180.Ung ho MS 2021.126 nguyen huu hoa.CT tu 0011000721554 VU DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000MBVCB.1142555527.Ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000008707.160521.084250.Ung ho MS 2021.126 Nguyen Huu Hoa FT21137658257555
16/5/2021500,000980575.160521.073539.Chuyen tien ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021500,000036561.160521.072413.Ung ho MS 2021 126 em NGUYEN HUU HOA
16/5/2021500,000130205.160521.062506.MS 2021.126
16/5/2021500,000MBVCB.1142103381.Ung ho MS 2021.126 ( em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000MBVCB.1142095706.ung ho MS2021.126 ( em nguyen huu hoa).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000893419.160521.053638.MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/2021500,000219319.160521.030052.Ung ho NCHCCCL + Le Hoan Chau + 0359577999
16/5/2021500,000MBVCB.1142032990.ung ho MS2021.125 (hai be Dang - Khoa).CT tu 0071001020779 LENH PHOI DI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/5/2021500,000930150.160521.000256.Chuc chuong trinh luon duoc duy tri thanh cong FT21137150336775
16/5/20211,000,000916200.150521.231517.Ung ho MS 2021.123 FT21137914503893
16/5/20211,000,000659205.160521.215004.ung ho 2021.126 em nguyen huu hoa
16/5/20211,000,000203762.160521.130747.Ung ho ms 2021 124 Nguyen Nhat Truong FT21137087061110
16/5/20211,000,000176370.160521.123653.Ung ho NCHCCCL. Thuy 0903006008
16/5/20211,000,000458179.160521.081708.Ung ho MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
16/5/20211,000,000986455.160521.075530.Pika Mira ung ho MS2021.126 em Nguyen Huu Hoa FT21137646050729
16/5/20211,000,000669159.160521.073251.MS 2021. 126 ( em nguyen huu hoa )
16/5/20212,000,000151815.160521.115030.Ong Tu Van giup cho ms 2021 126 Nguyen Huu Hoa FT21137011111914
17/5/20211,000IBVCB.1144441474.gsfg.CT tu 0071002474557 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/202110,000544199.170521.205051.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN TIEN HANH 2021 114 uh ba lien
17/5/202110,000IBVCB.1144750779.Ung ho MS 2021 122 Em Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144747933.Ung ho MS 2021 121 Ba chi em o Hai Duong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144745649.Ung ho MS 2021 120 Chu Tan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144555650.Ung ho MS 2021 123 Em Duc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144546043.Ung ho MS 2021 125 Hai be Dang Khoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144542208.Ung ho MS 2021 124 Chau Truong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144196565.ung ho MS 2021 126 Em Hoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202110,000IBVCB.1144192110.Ung ho MS 2021 127 Chi Tuoi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202115,000194220.170521.092332.ung ho MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi NAM MO QUAN THE AM BO TAT
17/5/202150,000535526.170521.205538.Ung ho MS 2021.127 FT21138810025698
17/5/202150,000MBVCB.1144806248.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma ms2021.127(chi vu thi tuoi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/202150,000IBVCB.1144552753.Giup ma so 2021 127 chi Vu Thi Tuoi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/202150,000214849.170521.122953.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/202150,000667809.170521.052937.Ung ho MS 2021127 chi Vu Thi Tuoi FT21137384042839
17/5/202160,000739340.170521.085435.Ung ho ms 2021.121 ba chi em o hai duong FT21137764977891
17/5/2021100,000762338.170521.215707.Vietcombank;0011002643148;ung ho be Hoang Van Duc
17/5/2021100,000085807.170521.214653.MoMoT0978021612T12178389475T970436Tung ho MS 2021 127
17/5/2021100,000MBVCB.1144590469.BUI NGUYEN UYEN TRINH chuyen tien ung ho Ms 2021.127 Vu Thi Tuoi.CT tu 0291000268916 BUI NGUYEN UYEN TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021100,000MBVCB.1144345727.MS 2021.127.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021100,000013193.170521.140337.Ung ho MS 2021.125 hai he Dang-Khoa
17/5/2021100,000012942.170521.140145.Ung ho MS2021.126 em Nguyen Huu Hoa
17/5/2021100,000008037.170521.132718.Ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021100,000985242.170521.123138.ung ho NCHCCCL Nguyen van kha minh hai 0363783815 FT21137540767080
17/5/2021100,000560274.170521.120610.T ung ho chi Vo Thi Tuoi MS 2021.127
17/5/2021100,000231735.170521.112646.UNG HO MS : 2021.127( CHI VU THI TUOI)-170521-11:26:45 231735
17/5/2021100,000231150.170521.112519.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.127(CHI VU THI TUOI)-170521-11:27:34 231150
17/5/2021100,000896716.170521.111009.Ung ho MS 2021.127 - chi Vu Thi Tuoi FT21137527217137
17/5/2021100,000SHGD:10003346.DD:210517.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.Remark:UNG HO MS2021.053 - GD CHI LY
17/5/2021100,000SHGD:10015256.DD:210517.BO:DAO XUAN TUNG.Remark:MS 2021.125
17/5/2021100,000IBVCB.1143699880.MS 2021 126 Em Nguyen Huu Hoa .CT tu 0071002344503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021100,000MBVCB.1143691362.PHAM THI MINH DIEP chuyen tien ung ho ms 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021100,000IBVCB.1143649338.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021100,000059707.170521.082220.Vinh Nam ung ho ms 2021 127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021100,000033753.170521.071749. MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021200,000630439.160521.233057.UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC FT21137706955073
17/5/2021200,000770204.160521.232415.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI LAN 0938765091
17/5/2021200,000682919.170521.203049.ung ho nhu chua co cuoc chia ly
17/5/2021200,000941976.170521.192244.Ung ho ma so 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
17/5/2021200,000361494.170521.175933.UNG HO MS 2021.122 , em Le Tran Yen Vy FT21137650503393
17/5/2021200,000360547.170521.175841.UNG HO MS 2021.120 , chu Hoang Van Tan FT21137223357566
17/5/2021200,000176029.170521.153642.Ung ho ma 2021 .126 em Nguyen Huu Hoa FT21137141009007
17/5/2021200,000289565.170521.151713.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.126 (EM NGUYEN HUU HOA)-170521-15:16:25 289565
17/5/2021200,000MBVCB.1144405377.Ghi ro ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000639595.170521.142005.Ung ho MS 2021 125
17/5/2021200,000MBVCB.1144320398.Ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0011002817153 TRAN THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000MBVCB.1144210745.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2021.118 - em Pham Thi Phuong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000MBVCB.1144201469.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho be Hoang Nam MS 2021.119.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000MBVCB.1144180658.NGUYEN LONG THANH chuyen tien MS 2021.123 - be Hoang Van Duc.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000MBVCB.1144165010.Ms 2021 127.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021200,000MBVCB.1144140463.ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021200,000SHGD:10008075.DD:210517.BO:LE NGOC HUNG.Remark:UNG HO MS 2021.118 (EM PHAM THI PHUONG)
17/5/2021200,000SHGD:10008068.DD:210517.BO:LE NGOC HUNG.Remark:UNG HO MS 2021.127 (CHI VU THI TUOI)
17/5/2021200,000401316.170521.111941.Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
17/5/2021200,000228982.170521.111811.MS 2021.127 (CHI VU THI TUOI)-170521-11:17:57 228982
17/5/2021200,000IBVCB.1143974133.MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021200,000IBPS/SE:01310012.DD:170521.SH:10019390.BO:LE THI NGA.MS 2021.124 NGUYEN NHAT TRUONG
17/5/2021200,000923923.170521.103136.ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021200,000842483.170521.102721.UH MS 2021 127 FT21137365024705
17/5/2021200,000IBVCB.1143858402.MS 2021 127 .CT tu 0381000494200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021200,000IBVCB.1143855284.Ung ho MS 2021 126 Em Nguyen Huu Hoa.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021200,000SHGD:10000007.DD:210517.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 127 VU THI TUOI
17/5/2021200,000SHGD:10024375.DD:210517.BO:DO NGOC ANH.Remark:Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
17/5/2021200,000610429.170521.092826.MS2021/124 ung ho chau Nguyen Nhat Truong ghep than
17/5/2021200,000189883.170521.083731.UNGHOMS2021.126EMNGUYENHUUHOA-170521-08:39:09 189883
17/5/2021200,000189524.170521.083557.UNGHOMS2021.127 CHIVUTHITUOI-170521-08:37:21 189524
17/5/2021200,000737244.170521.065027.MS 2021.127chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021240,000359955.170521.194557.UNG HO NCHCCCL BICH NGOC JAPAN 0902317899-170521-19:45:56 359955
17/5/2021300,000165823.160521.222719.MS 2021.124 UNG HO EM NGUYEN NHAT TRUONG-160521-22:27:02 165823
17/5/2021300,000509349.170521.202706.Ung ho NCHCCCL FT21137363093706
17/5/2021300,000MBVCB.1144966394.ung ho MS 2021.127 (chi vu thi tuoi).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021300,000914015.170521.182223.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa
17/5/2021300,000IBVCB.1144029382.LE THI HAI YEN ung ho MS 2021.111 (Vu Thi Ngoc Linh).CT tu 0011000612522 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021300,000IBVCB.1144022179.LE THI HAI YEN 0906161628 ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0011000612522 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021300,000SHGD:10001721.DD:210517.BO:PHAM TIEN HAI.Remark:995221051754186 pham tien hai bidv ung ho ms 2021.127
17/5/2021300,000SHGD:10026666.DD:210517.BO:NGUYEN THI LAN PHUONG.Remark:Doan Tuan Anh ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong
17/5/2021300,000ATM_FTF.07000014.464828.20210517.102252.9704366800896494027.FrAcc:0071001974227.ToAcc:0011002643148.GD:TAY NINH - TRU SO VCB TAYNINH VN
17/5/2021300,000MBVCB.1143682660.ms 2021 127 uh chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/5/2021300,000798801.170521.090107.ung ho MS 2021.127( chi vu thi Tuoi)
17/5/2021300,000MBVCB.1143655748.MS 2021.127.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021300,000066244.170521.073338.Ung ho Ma 2021 116 em Quach Thi Hang
17/5/2021300,000171806.170521.064758.ung ho MS 2021.127( chi Vu Thi Tuoi)
17/5/2021400,000351862.170521.145035.ung ho MS 2021.127 ( Vu Thi Tuoi )
17/5/2021400,000566894.170521.052614.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 127 chi VU THI TUOI
17/5/2021500,000237548.170521.220751.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
17/5/2021500,000237062.170521.220606.ung ho MS 2021.125 (hai be Dang Khoa).
17/5/2021500,000506620.170521.202410.Ung ho MS 2021.117 FT21137100687448
17/5/2021500,000IBVCB.1145065956.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0251002520802 NGUYEN KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000623043.170521.165013.Ung ho MS 2021 125 Dang Khoa
17/5/2021500,000622954.170521.164715.Ung ho MS 2021 123 Hoang Van Duc
17/5/2021500,000651189.170521.141219.ung ho MS 2021.125 (hai be Dang Khoa )
17/5/2021500,000MBVCB.1144282459.NGO THI AN chuyen tien.CT tu 0111000857120 NGO THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000MBVCB.1144078782.Ung ho Ms 2021.125 (Hai be Dang-Khoa).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000MBVCB.1144072936.Ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000345094.170521.104945.Ms 2021 122 em Le Tran Yen Vy
17/5/2021500,000SHGD:10007884.DD:210517.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.127 (CHI VU THI TUOI)
17/5/2021500,000SHGD:10026820.DD:210517.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/2021500,000038699.170521.095534.ung ho NCHCCCL Nguyen thiHien 0905083399
17/5/2021500,000MBVCB.1143787850.UNG HO MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000211636.170521.093445.MS 2021 123 be Hoang Van Duc
17/5/2021500,000099995.170521.091546.MS 2021 127 vu thi tuoi
17/5/2021500,000103293.170521.081739.Ung ho MS 2021 200 Chu Hoang Van Tan
17/5/2021500,000MBVCB.1143586468.Ung ho MS 2021.126 (Em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000MBVCB.1143557147.Dochoinhagao ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc). Mong phuoc lanh se den voi con..CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/2021500,000172328.170521.065922.Ung ho MS 2021-121 ( ba chi em o Hai Duong )
17/5/2021700,000987043.170521.112259.MS 2021.123 be Hoang Van Duc
17/5/2021700,000981737.170521.111928.MS 2021.125 Chi Ho Thi Hoa
17/5/2021800,000045580.170521.064757.MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/20211,000,000MBVCB.1144662078.UH MS 2021.125.CT tu 0441000747287 NGUYEN THI KIM HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/20211,000,000SHGD:10015000.DD:210517.BO:NGUYEN THI KIM MAI.Remark:MS 2021.123 Be Hoang Van Duc
17/5/20211,000,000IBVCB.1144096521.Hoang Ngoc Nam ung ho MS 2021.125 (hai be Dang-Khoa).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/20211,000,000209065.170521.093303.MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi
17/5/20211,000,000MBVCB.1143555279.Dochoinhagao ung ho MS 2021.125 (hai be Dang-Khoa). Mong cac con som khoe..CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/20212,000,000569764.170521.213620.Ung ho chau Nguyen Huu Hoa. MS 2021.126 FT21138524030578
17/5/20212,000,000SHGD:10000638.DD:210517.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.Remark:CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021.123(BE HOANG VAN DUC)-1TUOI THON6, XALOC NINH,TP DONG HOI, TINH QUANGBINH - BI BONG
17/5/20212,000,000MBVCB.1143953664.Ung ho MS 2021.127 ( chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/5/20212,000,000SHGD:10000192.DD:210517.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2021.126
17/5/20212,000,0000200970405051709120420210000630804.68443.092123.UNG HO MS2021 080 PHAN HOANG PHUONG 1TR UNG HO MS 2021 089 CO NGUYEN THI HANG 1TR
17/5/20213,000,000SHGD:10040138.DD:210517.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho 500.000 moi ms 2021.122 be Vy, ms 2021.123 be Duc, ms 2021.126 em Hoa, ms 2021.127 chi Tuoi, ung ho 1.000.000 ms 2021.125 hai be Khoa Dang
17/5/20213,000,000SHGD:10011297.DD:210517.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.Remark:HBUNG HO MS 2021.125 2 BE DANG KHOA 1TRIEU MS 2021.127 VU THI TUOI 1TRIEU , MS 2021.126 NGUYEN HUU HOA 1TRIEU
17/5/20213,000,000SHGD:10003292.DD:210517.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC) 1 TRIEU, MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG) 1 TRIEU, MS 2021.125 (HAI BE DANG - KHOA) 1 TRIEU
17/5/20215,000,000154349.170521.110233.Ung ho Be Hoang van Duc MS 2021123
17/5/202170,000,000988125.170521.112430.Gia dinh ong Tu Van chuyen tien xay nha cho Quy Ngoi nha mo uoc
18/5/20211,000IBVCB.1146143445.ggg.CT tu 1019315650 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20211,000IBVCB.1145994052.cc.CT tu 0721000667793 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/202110,000237122.180521.095320.ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao NAM MO QUAN THE AM BO TAT
18/5/202120,000200508.180521.192429.MoMoT0984472672T12198013222T970436Tck
18/5/202120,000609436.180521.143208.ung ho MS 2021 127 chi Vu Thi Tuoi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/5/202150,000MBVCB.1147008890.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/202150,000594035.180521.220225.UNG HO MS 2021.128(BE VO THI XUAN THAO)-180521-22:04:43 594035
18/5/202150,000729923.180521.200400.Ung ho NCHCCCL Long 0335248935
18/5/202150,000MBVCB.1146821084.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.128(be vo thi xuan thao).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/202150,000SHGD:10022089.DD:210518.BO:TRAN THANH HIEN.Remark:Ung ho NCHCCCL Tran Thanh Hien 0904333143
18/5/202150,000744005.180521.155554.ung ho 2021 127 Chi Vu Thi Tuoi
18/5/202150,000459523.180521.152113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/202150,000SHGD:10000699.DD:210518.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/202150,000IBVCB.1146201962.ung ho ma so MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/202150,000IBVCB.1146197630.ung ho ma so Ms 2021 127 chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/202150,000IBVCB.1146194325.ung ho ma so MS 2021 126 em Nguyen Huu Hoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/202150,000IBVCB.1146188110.ung ho ma so MS 2021 125 hai be Dang Khoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/202150,000IBVCB.1146174921.Giup ma so 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/202150,000002915.180521.132646.Ung ho NCHCCCL Cao Thi Lan Anh 0934356793 FT21138692282279
18/5/202150,000936727.180521.131231.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI NGOC THUAN chuyen khoan uh be thao
18/5/202150,000MBVCB.1145686003.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/202150,000MBVCB.1145685114.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/202150,000666116.180521.052841.Ung ho MS 2021128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138154304917
18/5/2021100,000900224.170521.231022.Vietcombank;0011002643148;ung ho co Canh
18/5/2021100,000MBVCB.1145273017.Ms 2021127 ( Vu Thi Tuoi.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000MBVCB.1147013787.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000238662.180521.221008.ung ho nchcccl Anna 0967205806
18/5/2021100,000MBVCB.1147005263.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.125 hai be Dang - Khoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000108115.180521.215332.Cam on chuong trinh NCHCCCL
18/5/2021100,000229553.180521.213555.Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000726841.180521.195933.T ung ho be Vo thi xuan Thao MS 2021.128
18/5/2021100,000414085.180521.195418.Ung ho 2021.128 FT21138657388780
18/5/2021100,000MBVCB.1146647533.Ms 2021128.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021100,000IBVCB.1146601235.MS 2021 128 VO THI XUAN THAO.CT tu 0711000220944 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021100,000222477.180521.164551.Ms 2021.128 be vo thi xuan thao FT21138295007632
18/5/2021100,000860233.180521.163458.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 128 vo thi xuan thao
18/5/2021100,000IBVCB.1146217108.BUI NGOC THANH chuyen khoan ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0181002788452 BUI NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000SHGD:10019021.DD:210518.BO:NGUYEN THI PHUONG DUNG.Remark:2021.200
18/5/2021100,000MBVCB.1146145618.MS 2021.128.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000661458.180521.120145.Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000930252.180521.115452.Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao FT21138608833062
18/5/2021100,000SHGD:10012979.DD:210518.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho MS 2021.125 (hai be Dang- Khoa)
18/5/2021100,000IBVCB.1145784234.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000975556.180521.103721.UNG HO MS 2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)
18/5/2021100,000MBVCB.1145736628.ung ho Ms 2021 128 Vo Thi Xuan Thao .CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021100,000430774.180521.100318.UNG HO MS : 2021.128( BE VO THI XUAN THAO)-180521-10:03:03 430774
18/5/2021100,000240534.180521.095518.TRAN THI KHANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000MBVCB.1145689040.Ung ho MS 2021.128.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000MBVCB.1145687743.MS 2021.128 (be VO THI XUAN THAO).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000MBVCB.1145687968.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000MBVCB.1145683245.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.125 (hai be Dang-Khoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000200841.180521.093057.Chuyen tien tu ViettelPay
18/5/2021100,000420848.180521.092620.CHUYEN TIEN MS 2021128-180521-09:26:19 420848
18/5/2021100,000160299.180521.090242.MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000SHGD:10009107.DD:210518.BO:VU HAI DANG.Remark:Ung ho Ms 2021.128
18/5/2021100,000SHGD:10008073.DD:210518.BO:NGUYEN THI MAI THOA.Remark:Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000412138.180521.085015.UNG HO MS 2021.128( BE VO THI XUAN THAO)-180521-08:50:14 412138
18/5/2021100,000123478.180521.083448.Vinh Nam ung ho ms 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000407893.180521.083020.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.127 (CHI VU THI TUOI-180521-08:29:47 407893
18/5/2021100,000407561.180521.082825.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)-180521-08:28:04 407561
18/5/2021100,000083824.180521.075643.Ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021100,000683693.180521.072023.MS 2021.128 BE VO THI XUAN THAO FT21138369595160
18/5/2021100,000MBVCB.1145410503.Ung ho MS2021.128 BE VO THI XUAN THAO ( Bi da di tat).CT tu 0181003504592 LE THI MY THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000249355.180521.062450.MS 2021.126( em nguyen huu hao)
18/5/2021100,000MBVCB.1145399654.ung ho ms 2021.128 be vo thi xuan thao.CT tu 0861000004021 VO THI THANH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000MBVCB.1145387068.Ung ho MS 2021.128 Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0841000050340 TRAN THI THANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021100,000647268.180521.005333.Ung ho nchcccl khanh linh 0366896719 FT21138339896946
18/5/2021150,000835957.180521.200901.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms2021 128 be vo thi xuan thao
18/5/2021150,000MBVCB.1146212703.ms 2021.124 nguyen nhat truong.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021150,000MBVCB.1146208397.ms 2021.126 nguyen huu hoa.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021150,000996338.180521.101928.Chuyen tien ung ho be VO THI XUAN THAO
18/5/2021200,000MBVCB.1145301894.Ms 2021 127 vu thi tuoi.CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000861180.170521.224420.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Doan Ngoc Hai ung ho MS 2021118 Pham Thi Phuong
18/5/2021200,000MBVCB.1146985994.Ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0121001603359 VU THI HONG LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000722562.180521.203900.MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021200,000762392.180521.195047.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021200,000526239.180521.161914.MS 2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)-180521-16:18:59 526239
18/5/2021200,000126852.180521.161748.Ung ho MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao)
18/5/2021200,000021140.180521.134924.Ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138002980068
18/5/2021200,000691071.180521.123820.MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021200,000688230.180521.123534.ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021200,000MBVCB.1145989957.ung ho MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao ).CT tu 0451000422753 NGUYEN DAI THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000923316.180521.114754.MS 2021.128 FT21138629407720
18/5/2021200,000288647.180521.105856.ung ho ms 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao)
18/5/2021200,000IBVCB.1145822088.MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021200,000MBVCB.1145769491.Ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0021000282297 NGUYEN NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000MBVCB.1145681299.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000MBVCB.1145674816.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000MBVCB.1145671158.Ung ho MS 2021.124 em Nguyen Nhat Truong.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000NGUYEN HUONG NGOC LOAN - UNG HO MS2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)
18/5/2021200,000418599.180521.091740.UNG HO MS 2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)-180521-09:19:18 418599
18/5/2021200,000396788.180521.091014.ung ho MS 2021 128 xuan thao
18/5/2021200,000SHGD:10008508.DD:210518.BO:DO DUC BINH.Remark:MS 2021.128
18/5/2021200,000719283.180521.083338.MS.2021.125 Dang va Khoa FT21138125702282
18/5/2021200,000718106.180521.083155.MS 2021.128 FT21138143652116
18/5/2021200,000717365.180521.083053.MS.2021.128 Vo Thi Xuan Thao FT21138071663423
18/5/2021200,000MBVCB.1145491365.MS 2021.128.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000MBVCB.1145413933.MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0541000216396 DINH THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021200,000322006.180521.064630.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI HONG NHUNG chuyen khoan MS 2021128 vo thi xuan thao
18/5/2021200,000262643.180521.061320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI ANH DAO chuyen khoan ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xua n Thao
18/5/2021200,000363550.180521.003043.Ung ho ms 2021 127 chi Vu Thi Tuoi
18/5/2021240,000376294.180521.073606.Helen Verburg ung ho NCHCCCL
18/5/2021300,000IBVCB.1146878990.unghoMS2021.128(BeVoThiXuanThao).CT tu 0921000721442 VO HA QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000MBVCB.1146832563.Yen Nam Dalat ho tro MS 2021.119.CT tu 0561000535798 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000280110.180521.173418.Nchcccl FT21138007003076
18/5/2021300,000IBVCB.1146403133.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000920859.180521.153147.ung ho MS 2021.124 ( Nguyen Nhat Truong)
18/5/2021300,000MBVCB.1146243036.LE THI THOM chuyen tien ungho ms2021.128(vo thi xuan Thao).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000079247.180521.144838.Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao FT21138294567199
18/5/2021300,000076928.180521.144630.Ung ho MS 2021.128 Vo Thi Xuan Thao FT21138832722073
18/5/2021300,000MBVCB.1146184878.UH MS 2021.128.CT tu 0011004330037 LUU HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000774724.180521.142651.Chuyen tien
18/5/2021300,000040957.180521.141127.Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138647250445
18/5/2021300,000IBVCB.1146091549.NGUYEN THI QUYNH KHANG chuyen khoan ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0071002574455 NGUYEN THI QUYNH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000IBVCB.1146075160.Giup MS2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021300,000214190.180521.132547.Ung ho MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao)
18/5/2021300,000973036.180521.132506.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Vo thi xuan thao ms 2021 128
18/5/2021300,000MBVCB.1146046495.ung ho ms 2021.127 (chi Tuoi).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000MBVCB.1146043628.ung ho MS 2031.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000IBVCB.1145967488.Ung ho NCHCCCL HANH 0907096968.CT tu 0151000328132 NGUYEN THI TUYET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000636038.180521.113509.ung ho chi vo thi duyen xa huong lien huyen huong khe tinh ha tinh
18/5/2021300,000220869.180521.112636.Ung ho MS 2021 128 be vo thi Xuan thao
18/5/2021300,000MBVCB.1145855405.UNG HO MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000MBVCB.1145767488.ung ho NCHCCCL e Nham sdt 0336782364.CT tu 0491000168091 NGUYEN THI NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021300,000976395.180521.100053.Chuyen tien ung ho be Vo thi xuan Thao MS 2021.128
18/5/2021300,000IBVCB.1145561750.Ung ho hoan canh MS 2021 127 Chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021300,000708361.180521.084509.MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18/5/2021300,000403666.180521.080504.UNG HO MS 2021.128 ( BE VO THI XUAN THAO)-180521-08:04:17 403666
18/5/2021300,000480226.180521.074343.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THU HUONG chuyen khoan
18/5/2021300,000304811.180521.063747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGO THI HONG THAM chuyen khoan
18/5/2021300,000668517.180521.055828.MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138713310009
18/5/2021300,000589234.180521.002423.a eKhoai Bap ung ho em Dang Thanh xuan - MS 2021 045
18/5/2021400,000SHGD:10001176.DD:210518.BO:HOANG NGOC BINH.Remark:UNG HO MS 2021125 HAI BE DANG KHOA
18/5/2021500,000946148.180521.091222.MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000MBVCB.1146744411.Ung ho MS2021 128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000IBVCB.1146540497. Ung ho MS 2021128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0071003912663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021500,000IBVCB.1146411865.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000880315.180521.155137.ung ho MS2021.128 be Vo Thi Xuan Thao.
18/5/2021500,000MBVCB.1146350271.MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/2021500,000MBVCB.1146314939.HAO ung ho MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000797566.180521.144721.Chuyen tien ung ho ms 2021.128 be Vo thi Xuan Thao
18/5/2021500,000MBVCB.1146100031.NGUYEN DONG THANH chuyen tien ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000731467.180521.133915.ungho MS2021.128 be VoThiXuanThao
18/5/2021500,000IBVCB.1146037288.ung ho NCTCCCL Phan thi phuong 0782262407.CT tu 0161001661426 PHAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000929556.180521.115408.ung ho 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138140186767
18/5/2021500,000323829.180521.104007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000770474.180521.102827.2021- ms 126 chuyen em Nguyen Huu Hoang
18/5/2021500,000258068.180521.100539.Ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000MBVCB.1145684764.Ung ho MS 2021.128 - be VO THI XUAN THAO.CT tu 0441004019790 NGUYEN HOANG DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000MBVCB.1145656270.bao vietnamnet: ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc).CT tu 0771000800332 NGUYEN DANG MINH SI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000423583.180521.093659.UNG HO BE VO THI XUAN THAO MS 2021 128-180521-09:36:44 423583
18/5/2021500,000925655.180521.091804.ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000740461.180521.085856.Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao FT21138293363844
18/5/2021500,000IBVCB.1145537206.ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0161000155083 PHAM NGOC TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000125982.180521.083644.Ung ho be MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000707879.180521.081641.Ung ho NCHCCCL Le Vo 0983899977 FT21138756865577
18/5/2021500,000981967.180521.081232.ung ho be vo thi xuan thao
18/5/2021500,000MBVCB.1145484863.ung ho MS 2021.128 (be vo thi xuan mai).CT tu 0021000980977 NGUYEN VAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000085706.180521.075854.MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/2021500,000MBVCB.1145462757.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.128(be vo thi xuan thao).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/2021500,000MBVCB.1145397424.ung ho MS 2021.128be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20211,000,000231511.180521.210448.MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
18/5/20211,000,000467904.180521.205530.Ms 2021.127 FT21139151397429
18/5/20211,000,000591992.180521.181248.Chuyen tien ung ho MS 2021.128 be vo thi xuan thao
18/5/20211,000,000MBVCB.1146283295.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hong Diep 0918892212.CT tu 0011004065867 NGUYEN THI HONG DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20211,000,000284984.180521.102322.CTY QUANG MINH UNG HO MS2021 125HAI BE DANG KHOA O TINH NINH BINH
18/5/20211,000,000MBVCB.1145694125.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.121( ba chi em o Hai Duong).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20211,000,000996821.180521.092810.BAO VN NET (MS: 2021.123) BE HOANG VAN DUC
18/5/20211,000,000125751.180521.092135.Ung ho MS 2021.128
18/5/20211,000,000640074.180521.082446.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
18/5/20211,000,000788436.180521.081444.Ung ho ms 2021.128 vo thi xuan thao
18/5/20211,000,000031482.180521.052947.Ung ho MS 2021 128 vo thi xuan thao
18/5/20211,000,000MBVCB.1145378794.MS 2021 128.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/5/20212,000,000MBVCB.1146890432.Ung ho MS 2021.128 ( Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0021001762312 HOANG THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20212,000,000556709.180521.162726.ung ho MS 2021 123 (be Hoang Van Duc)
18/5/20212,000,000904134.180521.085856.Ong Tu Van ho tro cho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
18/5/20215,000,000MBVCB.1146679820. chuyen tien MS 2021.107 (anh Vo Son Lam).CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20215,000,000MBVCB.1146672092.chuyen tien MS 2021.115 (tan minh - tan thong).CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20215,000,000MBVCB.1146368934.Ung ho MS 2021.128 ( Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/5/20215,000,000SHGD:10005324.DD:210518.BO:NGUYEN THI PHUONG.Remark:ung ho mo tim MS 2021.125-HAI BE DANG-KHOA/ung ho mo tim MS
18/5/202140,000,000UNG HO NHUNG BENH NHAN NGHEO MANG MA SO: 2021.119, 2021.120, 2021.122, 2021.113 (MOI MA SO 10TR VND)
19/5/202110,000305911.190521.102735.ung ho MS 2021 129 be Nguuen Ha Khanh Vy NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19/5/202110,000IBVCB.1147512643.Ung ho MS 2021 128 Be Thao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/202110,000IBVCB.1147510283.Ung ho MS 2021 129 Be Khanh Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/202120,000MBVCB.1148429757.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.129(be nguyen ha khanh vy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/202120,000212123.190521.092621.NCHCCCL Hong Van 0365334666
19/5/202120,000231818.190521.052111.Ung ho ms 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/202130,000MBVCB.1147653179.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/202150,000IBVCB.1147877299.Giup ma so 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/202150,000147937.190521.121446.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/202150,000860072.190521.093820.ms 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/202150,000173414.190521.090359.Ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/202150,000MBVCB.1147212248.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be Ha Vy. MS 2021.129.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/202150,000034456.190521.070731.gui ma so 129
19/5/202150,000605320.190521.064218.Ung ho MS 2021.129 FT21139194320314
19/5/202150,000877376.190521.054335.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/202150,000107482.190521.052843.Thu An ung ho be Vy ms 2021.129 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
19/5/202150,000596403.190521.052130.Ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139606603715
19/5/202160,000812634.180521.230248.gui gdinh mso 127
19/5/2021100,000563983.180521.234723.Ung ho NCHCCCL FT21139536050308
19/5/2021100,000816719.180521.231339.gui chau ma so 124
19/5/2021100,000398182.180521.225925.Ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021100,000MBVCB.1147038183.ung ho MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000MBVCB.1147035920.ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000436212.190521.220026.MS 2021.129 FT21140703736002
19/5/2021100,000872165.190521.215412.Ms 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000260869.190521.203632.Vietcombank;0011002643148;MS 2021129
19/5/2021100,000843374.190521.183702.IBFT MS 2021.128 ung ho Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021100,000619237.190521.173649.ung ho ms 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021100,000MBVCB.1148139957.Ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000475592.190521.152657.chuyen tien cho chau Hoang Minh Duc MS2021123
19/5/2021100,000SHGD:10018273.DD:210519.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 129 ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000864224.190521.150851.ung ho MS2021.129 Nguen Ha Khanh Vi
19/5/2021100,000SHGD:10016592.DD:210519.BO:NGUYEN THI NHAN.Remark:Ung ho ms 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021100,000983688.190521.142902.MS 2021 128 ung ho be Vo Thi Xuan Thao FT21139035668559
19/5/2021100,000436645.190521.141413.ung ho ms 2021 128 be vo thi xuan thao
19/5/2021100,000SHGD:10002078.DD:210519.BO:TRAN THI NGOC DIEM.Remark:995221051954820 Ms2021.128 be vo thi xuan thao50k ms 2021.129 be ng ha khanh vy 50k
19/5/2021100,000678495.190521.123732.UNG HO MS 2021.129 ( BE NGUYEN HA KHANH VY)-190521-12:36:59 678495
19/5/2021100,000125877.190521.123252.T ung ho be Nguyen ha khanh Vy MS 2021.129
19/5/2021100,000MBVCB.1147650331.ung ho 2021.128.CT tu 0721000598291 NGUYEN HOANG DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000828898.190521.112843.Ung ho be Thao chuc be mau khoe FT21139585066928
19/5/2021100,000789683.190521.105214.Ung ho MS 2021 129 Ng Ha Khanh Vy FT21139000829274
19/5/2021100,000MBVCB.1147559080.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000256658.190521.102645.MoMoT0938248086T12212035679T970436Tms 2021 129 be nguyen ha khanh vy
19/5/2021100,000MBVCB.1147513527.HOANG MINH THAO ung ho MS2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000300924.190521.102435.Ms 2021 129
19/5/2021100,000MBVCB.1147489509.ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021100,000267404.190521.100413.Ms 2021 129 nguyen ha khanh vy
19/5/2021100,000734621.190521.100244.Ung ho ma so 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139072000402
19/5/2021100,000636100.190521.093821.MS2021.129 NGUYEN HA KHANH VI-190521-09:40:02 636100
19/5/2021100,000MBVCB.1147404816.ung ho MS 2021.128 be Thao.CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000948532.190521.083900.ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021100,000MBVCB.1147273801.MS 2021.129.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000MBVCB.1147264588.MS 2021.129(Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000062741.190521.081514.Vinh Nam ung ho ms 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000113325.190521.074233.TTTPhuong ung ho Ms2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000043361.190521.073413.MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000MBVCB.1147197155.Ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0611000184535 NGUYEN THI THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000IBVCB.1147183259.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000792731.190521.065411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;BUI THI NGOC THAI chuyen khoan giup ma so 2021129
19/5/2021100,000257815.190521.064841.MS 2021.129(nguyen ha khanh vi)
19/5/2021100,000605625.190521.064406.UNG HO MS 2021.129 NGUYEN HA KHANH VY FT21139787109203
19/5/2021100,000604945.190521.064009.Ung ho MS 2021.129 FT21139674323222
19/5/2021100,000604896.190521.063951.MS 2021.129 nguyen ha khanh vy FT21139004870864
19/5/2021100,000265716.190521.063710.Ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi)
19/5/2021100,000882423.190521.062621.MS 2021.129
19/5/2021100,000857192.190521.061200.ung ho ms2021.129(be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021100,000002267.190521.060123.MS 2021 129 ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000171929.190521.055550.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021129 be Khanh Vy-VNPT2021051913500877
19/5/2021100,000MBVCB.1147154357.MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021100,000MBVCB.1147154575.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)Vietnamnet 19/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000880754.190521.052955.ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021100,000MBVCB.1147147170.Ung ho MS 2021.129.CT tu 0251002651056 TRAN ANH CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021100,000033049.190521.051600.Ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vi
19/5/2021150,000529354.190521.132044.Ung ho MS 2021 129 BE NGUYEN HA KHANH VY
19/5/2021150,000827929.190521.112747.Ung ho MS 2021.129 be NGUYEN HA KHANH VY FT21139878014747
19/5/2021150,000483053.190521.003332.ung ho MS 2021128 Be vo thi xuan thao
19/5/2021188,000728340.190521.220048.ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000845320.180521.231548.MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000989655.190521.221615.Ung Ho MS 2021129
19/5/2021200,000MBVCB.1148654246.ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0301000411861 VU THI THANH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000797386.190521.205009.ung ho ms 2021.128 vo thi thao xuan
19/5/2021200,000MBVCB.1148640203.MS. 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000785970.190521.203825.ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000340466.190521.200214.Ung ho MS2021.121 ba chi em FT21139715730070
19/5/2021200,000331133.190521.194420.MoMoT01633869693T12223581339T970436TMS 2021 128 ung ho be Xuan Thao
19/5/2021200,000974290.190521.192124.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 117 co Nguyen Thi Canh
19/5/2021200,000562795.190521.180153.MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao. nho Quy bao chuyen giup
19/5/2021200,000969961.190521.180143.ung ho MS 2021 129 be Nguyen ha khanh vy
19/5/2021200,000MBVCB.1148290966.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000592594.190521.171700.ungho.ms2021.128
19/5/2021200,000894119.190521.171622.MS 2021 218 be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000800538.190521.170546.Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000139134.190521.164138.Ung ho MS 2021.129 Be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139860988979
19/5/2021200,000IBVCB.1148194114.MS.2021.128 ung ho Be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0451000236725 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000113988.190521.162058.Ung ho MS 2021 129 Chau Nguyen Ha Khanh Vy FT21139090703810
19/5/2021200,000444946.190521.160631.TA THI THUY HANG chuyen khoan ung ho MS 2021 129 be NGUYEN HA KHANH VY
19/5/2021200,000868713.190521.154730.ms 2021.128( Be Vo Thi Xuan Thao)
19/5/2021200,000IBVCB.1148070343.DINH THI THUY LINH chuyen khoan ung ho MS 2021.129 ( NGUYEN HA KHANH VY).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000IBVCB.1148060003.Ung ho be: Vo Thi Xuan Thao (MS:2021.128).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1148011344.ms 2021 129.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021200,000996298.190521.144117.Ung ho ms 2021.128 vo thi xuan thao FT21139970061223
19/5/2021200,000236794.190521.143810.Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000702045.190521.142907.UNG HO MS 2021.128 (BE VO THI XUAN THAO)-190521-14:29:06 702045
19/5/2021200,000701922.190521.142836.MS 2021.129 (BE NGUYEN HA KHANH VY)-190521-14:28:36 701922
19/5/2021200,000194971.190521.141303.Ung ho ms 2021.128 (be vo thi xuan thao)
19/5/2021200,000MBVCB.1147889251.MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000IBVCB.1147809700.Ms 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021200,000SHGD:10002809.DD:210519.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:IB UNG HO MS 2021.125 HAI BE DANG - KHOA)
19/5/2021200,000MBVCB.1147600292.Ung ho be Vy Ms2021.129.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000SHGD:10003870.DD:210519.BO:DAO THI THUY.Remark:UNG HO MS 2021.128 BE VO THI XUAN THAO
19/5/2021200,000SHGD:10000446.DD:210519.BO:le nhi bao.Remark:ung ho nchcccl+lenhibao+0917278818
19/5/2021200,000SHGD:10007105.DD:210519.BO:TRAN THI HUONG TRA.Remark:MS 2021.128 Ung ho be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021200,000MBVCB.1147360607.A TOAN ung ho MS 2021.128 (VO THI XUAN THAO).CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1147351277.A TOAN ung ho MS 2021.129 NGUYEN HA KHANH VY.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1147341402.MS 2021.129.CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1147328815.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.129 (be nguyen ha khanh vy).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000953773.190521.084356.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021200,000MBVCB.1147257876.MS 2021.129.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1147256750.Giup do MS 2021.125 (hai be Dang -Khoa).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
19/5/2021200,000608574.190521.065851.MS 2021.129 FT21139293011494
19/5/2021200,000881474.190521.061924.Chuyen tien Ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021200,000724744.190521.061815.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 129 Be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021200,000249966.190521.061610.ung ho MS 2021.129( Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021200,000MBVCB.1147161787.LE THI AN NA chuyen tien urng ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0101000735632 LE THI AN NA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000877998.190521.060256.MS 2021.129
19/5/2021200,000MBVCB.1147151827.Ung ho MS 2021.129(be nguyen ha khanh vy).CT tu 0431000214585 NGUYEN VAN HO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000MBVCB.1147150479.ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Khanh Ha Vy) .CT tu 0021001158192 BUI QUANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021200,000666968.190521.053021.Vietcombank;0011002643148;2020 129
19/5/2021200,000596890.190521.052919.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139606635981
19/5/2021200,000596186.190521.051730.Ung ho MS 2021.129 FT21139433220706
19/5/2021200,000586555.190521.021236.MS 2021.128 FT21139003976057
19/5/2021240,000631112.190521.043120.UNG HO NCHCCCL QUYNH HUONG
19/5/2021250,000SHGD:12650885.DD:210519.BO:VO NGOC TOT.Remark:UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
19/5/2021300,000792367.190521.204409.ung ho ms 2021.129 nguyen ha khanh vi
19/5/2021300,000156937.190521.165616.ms 2021.128 be vo thi xuan thao FT21139040290740
19/5/2021300,000260200.190521.164347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 128 be VO THI XUAN THAO
19/5/2021300,000MBVCB.1148106679.Chi Huong UH Ms2021.127 ( Chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000066627.190521.155053.ung ho MS 2021128 be VO THI XUAN THAO
19/5/2021300,000MBVCB.1148092556.UH Ms2021.128( Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000MBVCB.1148061599.Ung ho MS2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0531000287924 ONG THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000297931.190521.124152.Ung ho MS2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021300,000491967.190521.124055.gui cho be Thao chi Duyen ha tinh
19/5/2021300,000678913.190521.124000.UNG HO NCHCCCL-190521-12:39:44 678913
19/5/2021300,000MBVCB.1147709964.UNG HO MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000MBVCB.1147659364.MS.2021.129 NGUYEN HA KHANH VY ap binh ta 1 xa Duc Hoa Ha, huyen Duc Hoa tinh Long An.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000MBVCB.1147652076.HO THI CAM chuyen tien.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000164645.190521.112546.MS 2021.129( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021300,000MBVCB.1147628053.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy. Chuc con mau binh phuc.CT tu 0081000214297 LE THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000MBVCB.1147609806.Ung ho ms2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000006978.190521.111019.ZP5VET33IH9Q 210519000076900 ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021300,000MBVCB.1147563497.Ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000562747.190521.101506.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021300,000SHGD:10007357.DD:210519.BO:HUYNH THANH TUNG.Remark:Ung ho MS 2021.129 nguyen ha khanh vy
19/5/2021300,000MBVCB.1147178977.LUU THE TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021129 be nguyen ha khanh vy.CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000884180.190521.063310.ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021300,000879655.190521.061038.ung ho ms 2021.129
19/5/2021300,000IBVCB.1147148527.Giup MS2021 119 Be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021300,000MBVCB.1147147351.ung ho MS 2021.129 (Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021300,000173511.190521.032316.MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
19/5/2021300,000579073.190521.010247.Ung ho MS 2021.128 FT21139038033521
19/5/2021360,000857199.190521.150209.ung ho ms 2021.128 be vo thi xuan thao
19/5/2021480,000093065.190521.082706.Vietcombank;0011002643148;Ung Ho NCHCCCL THANH LY 0909120786 THAI HUNG 0937899986
19/5/2021500,000MBVCB.1147059689.ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000441295.190521.220829.Ung ho MS 2021.129 FT21140680016928
19/5/2021500,000MBVCB.1148673036.Ung ho?MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0141000238394 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000278272.190521.193812.ung ho MS2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021500,000MBVCB.1148353145.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho 2021.129 be nguyen ha khanh vy.CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000758377.190521.175342.UNG HO MS 2021.129 (BE NGUYEN HA KHANH VY).-190521-17:53:42 758377
19/5/2021500,000058970.190521.172204.Ung ho MS 2021 129 Ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000105306.190521.161354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000MBVCB.1148128208.ung ho MS 2021.128.CT tu 0011002628823 NGUYEN THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000159115.190521.153655.ung ho MS2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000IBVCB.1148034248.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000SHGD:10009888.DD:210519.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.129 (BE NGUYEN HA KHANH VY)
19/5/2021500,000MBVCB.1147988165.Ung ho MS 2021.129 (be Khanh Vy).CT tu 0071004359196 NGUYEN THI THU TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000662691.190521.144020.Ung ho MS 2021 129 Khanh Vy
19/5/2021500,000210588.190521.132822.ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021500,000IBVCB.1147802144.MS2021129 Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/5/2021500,000IBVCB.1147716863.NGUYEN TRUONG GIANG chuyen khoan ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000IBVCB.1147714108.NGUYEN TRUONG GIANG chuyen khoan ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000MBVCB.1147594871.Ung ho be Hoang Van Duc o Quang Binh bi bong nang.CT tu 0441000690793 NGUYEN HUY QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000IBVCB.1147520620.ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0071000668382 BUI MINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000SHGD:10009722.DD:210519.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho 2 be Dang -Khoa, Kim Dong, Kim Son, Ninh Binh. MS 2021.125
19/5/2021500,000MBVCB.1147478847.giup be Nguyen Ha Khanh Vy MS 2021.129.CT tu 0421000424327 TRAN NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000MBVCB.1147472475.Ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0041000326256 TRAN QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000592380.190521.100312.chia se MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000265527.190521.100306.Ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
19/5/2021500,000224633.190521.093732.An Nhien ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000IBVCB.1147398771.ung ho?MS 2021.129?(be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0451000242765 NGUYEN THI THU HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000SHGD:10007499.DD:210519.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000362865.190521.092034.PHAN THI DIEM TRANG TRANSFER MS 2021.129 be NGUYEN HA KHANH VY.362865
19/5/2021500,000MBVCB.1147163232.MS 2021.129.Ung ho be Khanh Vy.CT tu 0121000456583 NGUYEN PHAM SY HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000MBVCB.1147161335.ung ho MS2021.129 ( be nguyen ha khanh vy).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000249760.190521.060717.ung ho MS2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/2021500,000MBVCB.1147157395.VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.129 be nguyen ha khanh vy.CT tu 0021000644297 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021500,000038730.190521.060159.Ung ho ma 2021 129 be Nguyen ha Khanh Vy
19/5/2021500,000877663.190521.055131.ung ho MS 2021.129 Ng Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000877117.190521.053803.UNG HO MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000197958.190521.052508.ung ho MS2021.129 ( Be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/2021500,000MBVCB.1147148021.Ms 2021.129 be Khanh Vy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/2021600,000649186.190521.102112.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 129 Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/20211,000,000222525.180521.223535.Ungho MS2021.128
19/5/20211,000,000163203.190521.170132.Ung ho MS 2021.124 FT21139789209561
19/5/20211,000,000SHGD:10013838.DD:210519.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/20211,000,000IBVCB.1147948988.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20211,000,000813603.190521.142243.NCHCCCL tran thanh vin 0906192179
19/5/20211,000,000IBVCB.1147813743.Ung ho MS 2021.129(be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0251002679327 VO THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20211,000,000743783.190521.123909.2021 129 nguyenhakhanhvy
19/5/20211,000,000370710.190521.114046.ung ho ms 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19/5/20211,000,000599540.190521.104852.GIUP DO BE NGUYEN HA KHANH VY MS 2021.129
19/5/20211,000,000984145.190521.094929.Ung ho MS MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc); MS 2021.129 (Be Nguyen Khanh Ha Vy); MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
19/5/20211,000,000SHGD:10009067.DD:210519.BO:NGUYEN THI THU HUYEN.Remark:Ung ho MS 2021065 em Dang Huyen Trang
19/5/20211,000,000SHGD:10006960.DD:210519.BO:VU THI MAI HONG.Remark:Ung ho MS 2021.128, be Vo Thi Xuan Thao
19/5/20211,000,000265027.190521.085921.ung ho MS 2021.129(be Nguyen Ha Khanh Vy).
19/5/20211,000,000284305.190521.081645.ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/20211,000,000610977.190521.070632.PIKA MIRA UNG HO MS2021.129 BE NGUYEN HA KHANH VY-190521-07:06:17 610977
19/5/20211,000,000804059.190521.065923.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ma so 2021 080 PHAN HOANG PHUONG
19/5/20211,000,000053418.190521.065354.ung ho MS 2021 129 nguyen ha khanh vy
19/5/20211,000,000249458.190521.055527.MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy
19/5/20211,000,000683080.190521.054624.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 129
19/5/20211,000,000595241.190521.045845.Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao FT21139756124290
19/5/20211,500,000742652.190521.100952.UNG HO MS 2021.117 CO NGUYEN THI CANH FT21139812697661
19/5/20212,000,000MBVCB.1148286359.Ung ho MS 2021.127( chi Vu Thi Tuoi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20212,000,000MBVCB.1148279969.Ung ho MS 2021.125 (2 be Dang - Khoa).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20212,000,000MBVCB.1148275758.Ung ho MS 2021.126 ( em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20212,000,000906641.190521.125711.Ung ho MS 2021-129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139572980240
19/5/20212,000,000SHGD:10005827.DD:210519.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.128(BE VO THI XUAN THAO) 1 TRIEU, MS 2021.129(BE NGUYEN THI KHANH VY) 1 TRIEU
19/5/20212,000,000MBVCB.1147324479.Ung ho MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0511000469350 TRAN THI HUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20213,000,000MBVCB.1148270897.Ung ho MS 2021.128(be Vo Thi Xuan Hao.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20213,000,000770521.190521.103455.Ong Tu Van giup cho ms 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139802600708
19/5/20215,000,000MBVCB.1148495789.gui MS 2021.129 be Nguyen ha khanh vy.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/5/20215,000,000771767.190521.103605.Giup cho be Nguyen Ha Khanh Vy ms 2021 129 FT21139002707600
20/5/20211,000IBVCB.1149174495.hthrt.CT tu 0631000443342 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000IBVCB.1149159696.2wr.CT tu 0511000482117 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20212,000IBVCB.1149495033.hth.CT tu 1020765394 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202110,000IBVCB.1149697917.Ung ho MS 2021 130 Em Ngoc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/202110,000IBVCB.1149695280.Ung ho MS 2021 129 Be Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/202110,000081367.200521.075230.ung ho MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
20/5/202120,000717975.200521.213105.Ung ho NCHCCCL Nong Thi Thu trang 0708083007
20/5/202120,000MBVCB.1149575399.ung ho MS 2021.130 ( em Bui Thi Ngoc ).CT tu 0221000039413 PHAM VAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000MBVCB.1149455414.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.130(em bui thi ngoc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000MBVCB.1149387534.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.130.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000363770.200521.072649.Ung ho ms 2021.130 e Bui Thi Ngoc
20/5/202120,000MBVCB.1148843977.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.126.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000MBVCB.1148841684.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.127.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000MBVCB.1148840460.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.128.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202120,000MBVCB.1148839000.VU HONG MAI chuyen tien ma so2021.129.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202130,000MBVCB.1149218208.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/202150,000IBVCB.1150444176.Ung ho ma so 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0611001914663 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202150,000552759.200521.185847.MS 2021130 Bui Thi Ngoc
20/5/202150,000980227.200521.183937.UNG HO MS 2021.126 (EM NGUYEN HUU HOA)-200521-18:41:54 980227
20/5/202150,000IBVCB.1149857353.Giup ma so 2021 130 em Bui Thi Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/202150,000468978.200521.121851.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
20/5/202150,000MBVCB.1149352049.ung ho MS 2021.130 ( em Bui Thi Ngoc).CT tu 0611001929926 NGUYEN THANH CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202150,000MBVCB.1149278852.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202150,000516741.200521.052952.Ung ho MS 2021130 em Bui Thi Ngoc FT21140532361883
20/5/202150,000MBVCB.1148900944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)Vietnamnet 20/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/202160,000252204.200521.151756.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO MS 2021.112 (ANH LE MINH TAI) THEO KET CHUYEN TUAN 5/4+1/5/2021
20/5/2021100,000877444.190521.231638.MS 2021.125
20/5/2021100,000874452.190521.231209.MS 2021.128
20/5/2021100,000101504.190521.224730.TTTPhuong ung ho Ms4110 Dao Thi Phuong Anh
20/5/2021100,000131349.200521.214656.IBFT ung ho NCHCCCL
20/5/2021100,000MBVCB.1150522016.Chuc NCHCCCL ngay cang thanh cong.CT tu 0781000479280 NGUYEN DO MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000336046.200521.210930.Ung ho NCHCCCL ynt FT21141142052250
20/5/2021100,000307634.200521.203708.Ung ho ms 2021-130 em Bui Thi Ngoc FT21141574495689
20/5/2021100,000887406.200521.203036.Ung ho Sv Ngoai Giao Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000270982.200521.200222.ung ho em Bui Thi Ngoc MS 2021.130
20/5/2021100,000MBVCB.1150249523.Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0211000537737 NGUYEN THI DOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000211869.200521.184355.MS 2021.130
20/5/2021100,000017935.200521.183553.ung ho MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000557226.200521.182739.Ung ho MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao) - tu Nha tcdn
20/5/2021100,000179488.200521.182051.Ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21140758911041
20/5/2021100,000101975.200521.170833.Ung ho MS2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21140081062060
20/5/2021100,000124089.200521.165923.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20/5/2021100,000068860.200521.164155.MS 2021.130 FT21140380724221
20/5/2021100,000562102.200521.154622.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000MBVCB.1149866352.MS 2021.130.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000943907.200521.150116.Ung ho MS 2021.127 vu thi tuoi FT21140105312262
20/5/2021100,000019444.200521.143358.Ung ho em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000440293.200521.120442.MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000767278.200521.114251.MS 2021.130 ung ho em Bui Thi Ngoc FT21140083440470
20/5/2021100,000IBVCB.1149131603.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000718322.200521.090028.T ung ho em Bui thi Ngoc MS 2021.130
20/5/2021100,000MBVCB.1149076068.Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000130874.200521.084031.Vinh Nam ung ho ms 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000955043.200521.081153.Chuyen tien ung ho ms 2021.129 nguyen ha khanh vy
20/5/2021100,000954066.200521.081027.Chuyen tien ung ho ms 2021.130 bui thi ngoc
20/5/2021100,000818441.200521.065750.UNG HO NCHCCCL HUY CUONG 0961611234-200521-06:57:37 818441
20/5/2021100,000029497.200521.065615.Ung ho MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021100,000MBVCB.1148897690.MS 2021 123 be hoang van duc.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021100,000MBVCB.1148854586.ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021100,000888405.200521.000919.Ung ho ms 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
20/5/2021150,000896301.200521.131716.MS 2021.130( UNG HO EM NGOC QUANG NINH)-200521-13:17:14 896301
20/5/2021200,000369469.200521.215311.Ung ho MS 2021.130 FT21141677425145
20/5/2021200,000011948.200521.214755.UNG HO MS 2021.130 (EM BUI THI NGOC)-200521-21:50:12 011948
20/5/2021200,000941687.200521.214141.Chuyen tien ung ho NCHCCCL GIANG MINH NGUYET 0968138006
20/5/2021200,000353125.200521.213030.Ung ho ms 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21141560276868
20/5/2021200,000347239.200521.212303.Ung ho MS 2021.130 FT21141088800784
20/5/2021200,000MBVCB.1150432104.Ung ho ma so 2021.129 Ng. Ha khanh vy.CT tu 0451000429538 HOANG THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000839376.200521.193404.ung ho ms2011.128 be vo thi xuan thao
20/5/2021200,000MBVCB.1150197286.MS 2021.130 Bui Thi Ngoc.CT tu 0451000419355 NGUYEN HUY NAM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000138568.200521.171504.Do Nguyen Ngoc Anh chuyen tien ung ho MS 2021.130
20/5/2021200,000133360.200521.170926.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc. Co gang hoc hanh e nhe. 1 Doi Binh An
20/5/2021200,000MBVCB.1150034025.Ung ho NCHCCCL + Tran Thi Thuy Nga + 0977750503.CT tu 0571000058041 TRAN THI THUY NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000073109.200521.160656.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc), chuc gia dinh em binh an hon
20/5/2021200,000724040.200521.154938.ung ho MS 2001 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021200,000040231.200521.154323.IBFT Le thi thuy trang 2021110
20/5/2021200,000013823.200521.152243.ZP5VEU0TBJ8J 210520000130433 DFC Hoc vien Ngoai Giao ung ho MS 2021.3
20/5/2021200,000078732.200521.150644.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THUYEN chuyen khoan
20/5/2021200,000SHGD:10003200.DD:210520.BO:NGUYEN NGOC MAI.Remark:995221052056051 ung ho MS 2021.130
20/5/2021200,000223393.200521.141835.NGUYEN THI VINH ung ho MS 2021182 be Xuan Thao
20/5/2021200,000870519.200521.134906.MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21140156491430
20/5/2021200,000848826.200521.132144.Ung ho MS 2021.130 em bui thi ngoc FT21140527706314
20/5/2021200,000817237.200521.123853.MS 2021.130 FT21140803069510
20/5/2021200,000MBVCB.1149428723.MS 2021.130 ( em Bui Thi Ngoc )..CT tu 0021000604006 DANG QUANG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000PT.VNN.10800053.303044.20210520.112542.97043668X7e8000000000000780017.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:VCBC- METRO THANG LONG HANOI VN
20/5/2021200,000IBVCB.1149329826.MS 2021.119 (be Vo Hoang Nam).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000MBVCB.1149326882.Ung ho be Hoang Van Duc MS 2021.123.CT tu 0881000452859 NGUYEN VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149326732.MS 2021.120 (Chu Hoang Van Tan).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000861396.200521.104127.MS 2021.130 (EM BUI THI NGOC)-200521-10:43:05 861396
20/5/2021200,000IBVCB.1149323213.MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149314110.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149309966.MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149306180.MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149272275.MS 2021.125 (hai be Dang - Khoa).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149270585.MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149245425.MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149240528.MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000IBVCB.1149235642.MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000208230.200521.093150.VO VAN KICH chuyen tien ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy ( ms 2021.129)
20/5/2021200,000202783.200521.092149.VO VAN KICH chuyen tien ung ho e Bui Thi Ngoc ( Ms 2021.130)
20/5/2021200,000MBVCB.1149088952.Ung ho MS 2021.130 ( em BUI THI NGOC).CT tu 0081001215745 BUI XUAN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000MBVCB.1148998455.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho MS 2021.130 (em Bui thi Ngoc).CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000MBVCB.1148995081.MS 2021.130.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021200,000026023.200521.063714.DAO HONG LY ung ho MS 2021 130
20/5/2021200,000042518.200521.063103.Ung ho ms 2021 129 be nguyen ha khanh vy
20/5/2021200,000904677.200521.055638.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021240,000859717.200521.170322.Ung ho NCHCCCL kieuphuonghao 0339998686
20/5/2021240,000MBVCB.1149967075.NGUYEN KHAC TRU chuyen tien.CT tu 0071001136073 NGUYEN KHAC TRU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021250,000229740.200521.143312.MS 2021.129 NNGUYEN HA KHANH VY
20/5/2021300,000475625.190521.232015.Ung ho MS 2021.129 chau Nguyen Ha Khanh Vy FT21140280043141
20/5/2021300,000MBVCB.1150397076.Ung ho ma so 2021.130 ( em Bui Thi Ngoc ).CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000264036.200521.195307.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021300,000IBVCB.1149828806.GIup MS2021 130 Bui Thi NGoc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021300,000KH NGUYEN THAI THU NT UNG HO 2021.130 (EM BUI THI NGOC ) TO 3 KHU VAN YEN, PHUONG VIET HUNG,TP HA LONG, QUANG NINH
20/5/2021300,000MBVCB.1149663804.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc.CT tu 0611001938565 LE KHANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000MBVCB.1149660236.NH Manh Ung ho MS 2021.130.CT tu 0011000477865 NGUYEN HOANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000MBVCB.1149636067.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.130(Em Bui Thi Ngoc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000IBVCB.1149634970.CHU DOAN UNG HO MS 2021.130 (EM BUI THI NGOC-HALONG - QUANG NINH).CT tu 0021000321849 NGUYEN BANG DOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000MBVCB.1149546104.ms 2021 130 uh Bui Thi Ngoc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021300,000MBVCB.1149471423.Ung ho MS 2021.130 - Em Bui Thi Ngoc.CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000MBVCB.1149318510.NGUYEN THANH TUAN chuyen tien ung ho ms 2021.130 em bui thi ngoc.CT tu 0121002267978 NGUYEN THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021300,000SHGD:10001675.DD:210520.BO:NGUYEN MINH HANH.Remark:Ung ho Quy chung cua Bao cho cac hoan canh kho khan
20/5/2021400,000IBVCB.1149324524.MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021400,000MBVCB.1149250243.UNG HO MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000350075.200521.212640.Ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21141651172010
20/5/2021500,000758283.200521.180622.Chuyen tien ung ho nchcccl sdt 0942759659 anh cuong
20/5/2021500,000IBVCB.2005210907562003.Ung ho ma 2021 121 ba chi em o hai duong
20/5/2021500,000528034.200521.160129.MS2021-128 ( be vo thi xuan thao)
20/5/2021500,000919650.200521.143933.Ung ho em Bui Thi Ngoc FT21140341671410
20/5/2021500,000100343.200521.143052.MS 2021.129 Ung ho be Nguyen Ha Khanh Vy cau mong con som khoe manh
20/5/2021500,000IBVCB.1149619475.MS 2021 130.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021500,000001210.200521.132651.ung ho MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021500,000IBVCB.1149605878.NGUYEN VAN TOAN ung ho MA 2021.116 (em Quach Thi Hang).CT tu 0491000046778 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000427978.200521.115448.Ung ho MS 2021 130 chau Bui Thi Ngoc
20/5/2021500,000032278.200521.112325.QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2021.130 EM BUI THI NGOC
20/5/2021500,000963069.200521.110100.Ung ho MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/2021500,000710816.200521.105115.nguoi giau ten BNG ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc FT21140533459613
20/5/2021500,000665232.200521.102448.Hua Hien ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
20/5/2021500,000937916.200521.101852.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HA KIM LAM chuyen khoan ho tro be Tran Hoai An MS 2021105
20/5/2021500,000915294.200521.101410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HA KIM LAM chuyen khoan ho tro 2 be Le Tran va Le trieu
20/5/2021500,000SHGD:10004373.DD:210520.BO:NGUYEN DUC HAU.Remark:IBUNG HO MS2021.129(BE NGUYEN HA KHANH VY)
20/5/2021500,000IBVCB.1149188745.Ung ho em Nguyen Huu Hoa MS 2021 126.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021500,000IBVCB.1149184625.Ung ho em Le Tran Yen Vy MS2021 122.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/2021500,000SHGD:10001609.DD:210520.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
20/5/2021500,000MBVCB.1149035182.Ung ho MS 2021-130 ( em Bui Thi Ngoc ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000047868.200521.064934.Uh MS2021 123 be Hoang Van Duc
20/5/2021500,000047285.200521.064748.Uh MS2021 127 chi Vu Thi Tuoi
20/5/2021500,000MBVCB.1148923694.LE THANH HANG chuyen tien em Bui Thi Ngoc 2021/130 .CT tu 0071000803733 LE THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000MBVCB.1148914322.MS 2021.130.CT tu 0111001514287 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000MBVCB.1148906881.ung ho?MS 2021.115?(anh em Tan Minh - Tan Thong).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021500,000MBVCB.1148904222.ung ho MS 2021.130?(em Bui Thi Ngoc).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/2021600,000283040.200521.200956.MS 2021.130 ung ho em Bui Thi Ngoc FT21140015114465
20/5/2021600,000IBVCB.1149122913.MS 2021130 CHAU BUI THI NGOC.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/20211,000,000349351.200521.212544.Ung ho MS 2021130 Bui Thi Ngoc FT21141587093223
20/5/20211,000,000202057.200521.202033.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20/5/20211,000,000284578.200521.201140.MS 2021.130-Ung ho em Bui Thi Ngoc FT21140151227878
20/5/20211,000,000245830.200521.192843.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc FT21140147920816
20/5/20211,000,000IBVCB.1150024597.MS 2021 126 Nguyen Huu Hoa.CT tu 0021001105378 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/20211,000,000IBVCB.1150017434.MS2021 124 Nguyen Nhat Truong.CT tu 0021001105378 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/20211,000,000MBVCB.1149630041.ung ho MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149627245.ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149621962.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149506974.?MS 2021.130?(ung ho em Bui Thi Ngoc).CT tu 1016309064 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149505366.LE TAN NGHIA chuyen tien ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0071001692617 LE TAN NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000254914.200521.121227.Ghi ro ung ho MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
20/5/20211,000,000IBVCB.1149465168.Ung ho MS2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0251001357353 TRAN THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149448676.Ms2021.130(BuiThiNgoc).CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149367025.Ung ho Ma so 2021.130 em Bui Thi Ngoc.CT tu 0991000004198 VU QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1149350603.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.130(em bui thi ngoc).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000291892.200521.085748.tran hong huu ung ho em bui thi ngoc
20/5/20211,000,000461130.200521.084301.Vietcombank;0011002643148;NGO THI QUYNH NHU giup MS 2021130 Bui Thi Ngoc
20/5/20211,000,000VCBPAY.1148967520.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20211,000,000MBVCB.1148903106.MS 2021 122.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/5/20211,500,000MBVCB.1149910489.Ung ho ms2021.125/126/128/129/130 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/5/20212,000,000157144.200521.105425.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20/5/20212,000,000676526.200521.102124.Ong Tu Van giup cho ms 2021 130 em Bui thi Ngoc FT21140117824706
20/5/20212,500,000UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY - HUYNH NGOC HANH - 077.55.2.5586
20/5/20215,000,000MBVCB.1149917233.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc.CT tu 0021000263183 NGUYEN DANG DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-05-2021 02:16:09100,000CT DEN:113016128247 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;PHAM NGOC QUYNH chuyen khoan; thoi gian GD:10/05/2021 23:12:48
11-05-2021 02:29:5420,000Ung ho MS2021.119 (be Vo Hoang Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/05/2021 01:19:10
11-05-2021 05:32:47200,000CT DEN:113105025291 Ung ho MS 2021 121
11-05-2021 05:53:47100,000Ung ho MS 2021. 121 (ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 05:56:13500,000NGUYEN ANH THU Chuyen tien ung ho 3 chi em hai duong MS 2021.121
11-05-2021 06:10:46300,000Ung ho MS 2021.121(Ba chi em o Hai Duong)LE DINH QUANG chuyen tien
11-05-2021 06:11:22300,000DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2021.121
11-05-2021 06:51:4650,000ms 2021.121 ( ba chi em hai duong )
11-05-2021 07:06:48100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 08:08:29100,000TRAN MINH TAN Chuyen tien ung ho 3 chi em Hai Duong
11-05-2021 08:28:25500,000Ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11-05-2021 08:34:501,000,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.121 ( ba chi em Hai Duong)
11-05-2021 08:39:10500,000Vu Thi Thuy Nga ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 09:10:14200,000CT DEN:110126565626 Thuy Duong Ung ho MS 2021120 Chu Hoang Van Tan
11-05-2021 09:14:293,000,000CT DEN:113102325454 Ong Tu Van giup do MS2021.121 ba chi em o Hai Duong FT21131189901908
11-05-2021 09:56:171,000,000CT DEN:113102062893 Ung ho MS 2021.121(ba chi em o Hai
11-05-2021 09:59:53500,000DAO TRONG DAI chuyen tien ung ho MS 2021.121 ( ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 10:14:46200,000CT DEN:113103949758 ung ho MS 2021.121( ba chi em Hai Duong)
11-05-2021 10:41:26300,000CT DEN:113103989441 ung ho MS2021.120
11-05-2021 10:51:03300,000ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 10:52:3235,000TRA XUAN BINH UNG HO MA SO 2021.115,2021.116,2021.117,2021.118,2021.119,2021.120,2021.121
11-05-2021 11:06:26100,000CT DEN:113104466907 MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong FT21131758530602
11-05-2021 11:53:50100,000ung ho ma 2021.121 ( 3 chi e o Hai Duong)
11-05-2021 12:00:031,000,000ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 13:09:36500,000ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11-05-2021 13:24:1010,000LE DUC ANH chuyen tien
11-05-2021 14:08:01100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.121; ba chi em o Hai Duong
11-05-2021 14:38:421,000,000NTP ung ho MS 2021.121 ( ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 15:01:4150,000Pham Thi Huong Sen ung ho MS 2021116 em Quach Thi Hang
11-05-2021 16:09:52150,000LPT ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
11-05-2021 16:26:29200,000MS 2021.200 (chu Hoang Van Tan)
11-05-2021 16:34:37500,000anh duong minh duc ung ho ms2021.115 ae Tan minh Tan thong
11-05-2021 20:44:442,000,000Ung ho MS 2021.121 (Ba chi em o Hai Duong)
11-05-2021 21:05:24200,000CT DEN:113114728434 ms 2021.121
12-05-2021 02:05:04200,000Ung ho MS 2021.116 (em Quach Thi Hang); thoi gian GD:11/05/2021 23:21:13
12-05-2021 02:05:20200,000Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong); thoi gian GD:11/05/2021 23:22:47
12-05-2021 02:15:3230,000Ung ho MS2021.121 (ba chi em o Hai Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/05/2021 01:12:30
12-05-2021 05:05:20200,000CT DEN:113222973616 HTMS 2021.118 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
12-05-2021 05:07:01200,000CT DEN:113222972991 HTMS 2021.121 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
12-05-2021 06:04:031,000,000ung ho ms 2021.122 em le tran yen vy
12-05-2021 06:13:28400,000ung ho em 2021122 ( le tran yen vy)
12-05-2021 06:14:38100,000MS 2021.122(em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 06:27:401,000,000ung ho ma so 2021.122 em Le Tran Yen Vy thuong be qua
12-05-2021 06:44:0150,000CT DEN:113123193170 ung ho em Le Tran Yen Vi
12-05-2021 06:58:2850,000ms 2021.122 ( em le tran yen vy )
12-05-2021 07:21:50200,000ung ho MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
12-05-2021 07:30:01300,000ung ho ma so 2021.122
12-05-2021 07:35:47250,000CT DEN:113200007333 MBVCB.1135128549.073401.Ms 2021 122 (le tran yen vy).CT tu 0071000893034 NGUYEN XUAN HOANG toi 11400
12-05-2021 07:42:2920,000Ung ho MS 2021.122; YEN VY
12-05-2021 08:39:00100,000LPT ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
12-05-2021 09:17:55200,000CT DEN:113202390263 Ung ho MS 2021.122, em Le Tran Yen Vy FT21132516700235
12-05-2021 09:36:16200,000NGUYEN VAN LY chuyen tien ung ho MS 2021.122 em Le tran Yen Vy
12-05-2021 09:37:1310,000LE DUC ANH chuyen tien
12-05-2021 10:20:52100,000NGUYEN QUANG TU Chuyen tien
12-05-2021 11:28:261,000,000NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.122 ( em le tran yen vy )
12-05-2021 12:02:11500,000CT DEN:113205552211 Shop hanhdecal ung ho ms 2021.122 FT21132415782152
12-05-2021 12:20:35500,000MS 2021.122(em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 12:37:41150,000CT DEN:113217624547 STA ungho ms2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 13:30:05200,000SDT 0853004427 giup do MS 2021-122 em Le Tran Yen Vy
12-05-2021 13:45:52100,000Ung ho MS2021 200 Co Choac
12-05-2021 14:20:05300,000ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
12-05-2021 14:25:3050,000So GD goc: 10019148 Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy. Gui niem lanh cho ban
12-05-2021 14:25:30100,000So GD goc: 10018804 Ung ho MS 2021.121 Ba chi em Hai duong. Gui niem lanh cho ba ban
12-05-2021 14:26:23200,000ung ho MS 2021.121 ba chi em o Hai Duong
12-05-2021 14:35:0050,000So GD goc: 10019225 Ung ho MS 2021.120 Chu Hoang Van Tan. Gui niem lanh cho chu
12-05-2021 14:35:4950,000So GD goc: 10019292 Ung ho MS 2021.118 em Pham Thi Phuong. Gui niem lanh cho em
12-05-2021 14:36:3950,000So GD goc: 10019786 Ung ho MS 2021.119 Be Vo Hoang Nam. Gui niem lanh cho be
12-05-2021 14:44:59200,000MS 2021.122 (be Le Tran Yen Vi)
12-05-2021 14:46:29200,000MS 2021.121 (ba chi em Hai Duong)
12-05-2021 14:46:49100,000So GD goc: 10020076 Ung ho MS 2021.114 Ba Nguyen Thi Lien. Gui niem lanh cho ba
12-05-2021 14:46:5050,000So GD goc: 10020121 Ung ho Ms 2021.115 anh em Tan Minh - Tan Thong gui niem lanh cho ban
12-05-2021 14:46:501,000,000So GD goc: 10019985 Ung ho MS 2021.116 em Quach Thi Hang. Gui niem lanh cho em
12-05-2021 14:48:29100,000So GD goc: 10020052 Ung ho MS 2021.117 co Nguyen Thi Canh. Gui niem lanh cho co
12-05-2021 14:54:231,000,000ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 14:56:3050,000So GD goc: 10020575 Ung ho MS 2021.109 Anh Huynh Quoc Hung. Gui niem lanh cho anh
12-05-2021 14:56:3050,000So GD goc: 10020513 Ung ho MS 2021.113 Co Nguyen Thi Bao. Gui niem lanh cho co
12-05-2021 14:56:3050,000So GD goc: 10020631 Ung ho MS 2021.110 Le Thi Thuy Trang. Gui niem lanh cho be
12-05-2021 14:56:3050,000So GD goc: 10020377 Ung ho MS 2021.111 Vu Thi Ngoc Linh. Gui niem lanh cho ban
12-05-2021 14:56:3050,000So GD goc: 10020922 Ung ho MS 2021.112 Anh Le Minh Tai. Gui niem lanh cho anh va chau
12-05-2021 14:57:0950,000So GD goc: 10020735 Ung ho MS 2021.108 Co Tong Thi Nhuan
12-05-2021 15:02:4050,000So GD goc: 10021168 Ung ho MS 2021.106 Chu Thi Bich Ngoc. Gui niem lanh cho em
12-05-2021 15:04:51500,000Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 15:05:0050,000So GD goc: 10020584 Ung ho MS 2021.105 Tran Hoai An. Gui niem lanh cho be
12-05-2021 15:07:0050,000So GD goc: 10021551 Ung ho MS 2021.107 Anh Vo Son Lam. Gui niem lanh cho anh
12-05-2021 15:08:281,000,000Ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong)
12-05-2021 15:13:5250,000So GD goc: 10021749 Ung ho MS 2021.103 Le Quang Hao. Gui niem lanh cho em
12-05-2021 15:14:4950,000So GD goc: 10021467 Ung hobMS 2021.099 Anh Lo Van Cuong. Gui niem lanh cho anh
12-05-2021 15:14:4950,000So GD goc: 10021416 Ung ho MS 2021.104 Chi em Le Tran Le Trieu. Gui niem lanh cho em
12-05-2021 15:14:49100,000So GD goc: 10021844 Ung ho MS 2021.101 Gia Dinh Anh Nguyen Van Cuong. Gui niem lanh cho gd anh
12-05-2021 15:14:5050,000So GD goc: 10021806 Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang. Gui niem lanh cho be
12-05-2021 15:14:5050,000So GD goc: 10021125 Ung ho MS 2021.102 Be Nguyen Thi Thuy Van. Gui niem lanh cho be
12-05-2021 17:01:2150,000MS 2021.119(be Vo Hoang Nam; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-05-2021 17:22:07100,000VU THI XOA chuyen tien. uh MS 2021119 be Vo HoangNam
12-05-2021 18:19:53100,000CT DEN:113218374162 MS 2021.122-120521-18:19:52 374162
12-05-2021 18:33:19150,000ung ho MS 2021.122 (Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 19:04:00500,000TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 21:38:02100,000ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
12-05-2021 21:58:49300,000CT DEN:113214932956 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI HOANG THANH chuyen khoan
13-05-2021 01:55:3310,000Ung ho MS2021.122 (em Le Tran Yen Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/05/2021 01:01:25
13-05-2021 05:24:39200,000MS 2021.123
13-05-2021 05:32:54500,000ung ho ms 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13-05-2021 05:40:04100,000CT DEN:113305032671 giup chau Hoang Van Duc
13-05-2021 05:40:16500,000MS 2021.123 ( Be Hoang Van Duc)
13-05-2021 05:48:31300,000TRAN QUOC TOI Chuyen tien ung ho chau Hoang van Duc;ung ho MS 2021.123
13-05-2021 06:07:41500,000Ung ho MS 2021123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 06:09:23200,000ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 06:09:33500,000ung ho chau Hoang Van Duc MS 2011.123
13-05-2021 06:13:111,000,000NGUYEN THI MY HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.123 (Be Hoang Van Duc)
13-05-2021 06:15:53200,000thao ung ho chau duc 1T quang binh
13-05-2021 06:25:12200,000CT DEN:113306040007 ung ho chau Hoang Van Duc ms 2021123
13-05-2021 06:31:5550,000uh chau hoang van duc; chucchau maukhoe
13-05-2021 06:32:312,000,000ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc thuong be qua
13-05-2021 06:41:43200,000LE THI HONG VAN ct ung ho be hoang van duc 1 tuoi bi bong mong be tai qua nan khoi
13-05-2021 06:51:10200,000MS 2021.123 HOANG VAN DUC
13-05-2021 06:56:28100,000MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 06:56:50300,000CT DEN:113223176599 Gui giup do chau Hoang Van Duc MS 2021.123 FT21133050025004
13-05-2021 07:00:41100,000CT DEN:113307050830 U h MS 2021 123 Be Hoang Van Duc
13-05-2021 07:01:45100,000CT DEN:113300034760 MBVCB.1136794334.034760.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-05-2021 07:03:39200,000CT DEN:113300928367 Chuyen tien ung ho gd chi kieu
13-05-2021 07:04:572,000,000NGUYEN THI GIAP Chuyen tien ung ho  MS 2021.123(be Hoang Van Duc )
13-05-2021 07:07:101,000,000Ung ho MS2021.123 (Be Hoang Van Duc)
13-05-2021 07:10:02200,000CT DEN:113300179774 CT ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21133670725188
13-05-2021 07:10:3550,000MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 07:17:531,000,000Ngoc Quyen ung ho MS 2021.123 ( be Hoang Van Duc)
13-05-2021 07:27:56300,000CT DEN:113300935748 unghoMS2021.123behoangvanduc
13-05-2021 07:36:27200,000CT DEN:113300590528 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2021 123 be hoang van duc
13-05-2021 07:51:38200,000CT DEN:113300202865 Ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
13-05-2021 07:52:41500,000MS 2021_123  be Hoang Van Duc
13-05-2021 07:53:27200,000HOANG THI THOA Chuyen tien ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
13-05-2021 07:54:06200,000chuyen cho chau Duc bi bong; dang dieu tri o Hue
13-05-2021 07:56:37100,000CT DEN:113300050176 MBVCB.1136846091.050176.LE THI HONG LOAN chuyen tien ung ho MS 2001.123 be hoang van duc.CT tu 0951004194342 LE THI HONG LOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-05-2021 08:05:19300,000ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 08:12:022,000,000ung ho MS 2021.123 hoang van duc
13-05-2021 08:15:15100,000co chu Cuong tuyet vinh yen vinh phuc ung ho chau Hoang van duc con me Kieu bi bong 09853894214
13-05-2021 08:15:45500,000ZP5VENG9E29J 210513000035092 UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13-05-2021 08:15:491,000,000CT DEN:113301962917 Ung ho MS 2021 123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 08:17:47300,000CT DEN:113301964880 chuyen tien ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 08:27:0050,000TRUONG THI HIEP Chuyen tien ung ho Hoang Van Duc MS 2021.123
13-05-2021 08:27:50100,000CT DEN:113301973070 Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 08:28:46200,000ung ho MS 2021  123 (be hoang van duc)
13-05-2021 08:31:2850,000LE THI HANG ung ho be Hoang Van Duc; con chi Kieu; thon 6; loc ninh; dong hoi; Quang Binh
13-05-2021 08:31:42300,000CT DEN:113301639835 Ung ho ms 2021-123 be hoang van duc
13-05-2021 08:33:59300,000So GD goc: 10000981 Ung ho MS 2021.121 ba chi em o HD
13-05-2021 08:34:48300,000CT DEN:113301976981 Chuyen tien ung ho be Hoang van Duc. ma so2021.123
13-05-2021 08:36:49200,000Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 08:37:181,000,000ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 08:38:4850,000VU VIET MINH Chuyen tien ung ho MS2021.123
13-05-2021 08:39:38100,000ug ho MS 2021.123(be Hoang van Duc)
13-05-2021 08:40:54500,000ung ho ms 2021.123 (be hoang van duc)
13-05-2021 08:43:52200,000Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 08:45:05200,000bui duc tien ha tinh ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
13-05-2021 08:46:36300,000PHUNG GIA ung ho MS2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 08:56:36100,000CT DEN:130127140737 Ung ho MS2021123 chau hoang van duc
13-05-2021 08:57:32200,000CT DEN:113301997637 Chuyen tien ung ho MS 2021.123 chuc be Hoang Van Duc mau khoe
13-05-2021 09:00:42300,000CT DEN:113330082952 Ung ho MS 2021 123 HOANG VAN DUC
13-05-2021 09:01:31200,000So GD goc: 10005973 Ms 2021.123 ung ho be hoang van duc
13-05-2021 09:02:201,000,000So GD goc: 10006134 Ung ho ms 2021.123 be Hoang Van Duc. Cam on quy bao.
13-05-2021 09:12:51200,000LE THI QUYEN Ck ung ho ms 2012.123
13-05-2021 09:14:41200,000MA SO 2021 123 BE HOANG VAN DUC
13-05-2021 09:16:25200,000ung ho MS 2021.123(Hoang Van Duc)
13-05-2021 09:16:31100,000LE TUYET NGA Chuyen tien
13-05-2021 09:18:22100,000LPT ung ho MS 2021123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 09:19:54200,000ung ho be Hoang Van Duc(2021.123)
13-05-2021 09:21:39100,000CT DEN:113309188680 be hoang van duc
13-05-2021 09:21:44500,000Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 09:37:14500,000ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 09:39:28200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.123; be Hoang Van Duc
13-05-2021 09:39:33300,000BUI HUU HUNG ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 09:52:58200,000CT DEN:113309238138 Co Hanh ung ho MS 2021 123 chau Hoang Van Duc
13-05-2021 09:55:34100,000CT DEN:113302214872 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Cau mong chau duoc binh an
13-05-2021 09:55:48100,000CT DEN:113309242671 ungho MS2021123
13-05-2021 10:00:27100,000CT DEN:113303027092 MBVCB.1137069305.027092.Mong em som khoe .CT tu 0321000677685 NGUYEN MINH PHU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-05-2021 10:04:41200,000CT DEN:113310256856 ung ho ma so 2021 123 be hoang van duc
13-05-2021 10:06:58500,000ung ho be Hoang Van Duc MS 2021123
13-05-2021 10:10:48100,000ck cho be hoang van duc. ma so 2021123
13-05-2021 10:11:02500,000CT DEN:113303565465 ung ho ma so MS 2021.123 Hoang Van Duc
13-05-2021 10:18:1250,000ms 2021.123 ( be hoang van duc )
13-05-2021 10:19:51400,000CHAU ung ho MS 2021.120 Chu Hoang Van Tan
13-05-2021 10:25:46500,000NGOC PHUONG UNG HO MS2021 123 BE HOANG VAN DUC
13-05-2021 10:30:23100,000CT DEN:113303243709 ung ho ma so 2021123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 10:30:55200,000CT DEN:113303050301 MBVCB.1137133121.050301.VO THI LAN ung ho MS 2021123. Be Hoang Van Duc.CT tu 0651000843832 VO THI LAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
13-05-2021 10:34:34300,000MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 10:36:33300,000CT DEN:113303421106 Vietinbank;114000161718;Ck cho Nguyen Thi KieuMa2021 123
13-05-2021 10:50:57100,000PHAN THI SEN Chuyen tien ung ho chau Duc
13-05-2021 10:51:22200,000LE THI HAI ANH chuyen tien ung ho ms2021.123( be hoang van duc)
13-05-2021 10:53:17200,000HOANG THI NGOC HOAN UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13-05-2021 10:54:39500,000So GD goc: 10003147 MS 2021.123(behoangvanduc) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
13-05-2021 10:55:481,000,000NTP ung ho MS 2021.122 ( em Le tran Yen Vy )
13-05-2021 11:06:351,000,000Ung ho MS 2021.123
13-05-2021 11:11:38500,000Ung ho MS 2021.123
13-05-2021 11:55:061,000,000Ung ho MS 2001.123 ( be Hoang Van Duc)
13-05-2021 11:57:30200,000CT DEN:113304427637 Ms 2021.123 be hoang van duc FT21133851586086
13-05-2021 12:02:3450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.123
13-05-2021 12:04:571,000,000CT DEN:113305860105 MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 13:24:5910,000LE DUC ANH chuyen tien
13-05-2021 14:01:00100,000BUI THI THUY chuyen tien cho chi kieu
13-05-2021 14:17:31200,000JD ung ho ms 2021. 123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 15:35:39100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 16:00:22150,000ungho ms 2021.123 be hoang van duc
13-05-2021 16:02:41300,000ung ho be HOANG VAN DUC Ms 2021 123
13-05-2021 16:28:03100,000CT DEN:113309693263 Ung ho ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21133481367084
13-05-2021 16:36:53100,000CT DEN:113316816844 MS 2021 123
13-05-2021 17:27:4450,000CT DEN:113310922472 UNG HO MS 2021.123 BE HOANG VAN DUC
13-05-2021 18:00:17500,000Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 18:12:16200,000MS2021.122(em Le Tran Yen Vy)
13-05-2021 19:06:44500,000LY MINH TUAN chuyen tien ung ho be Hoang Van Duc; MS 2021.123
13-05-2021 19:31:54200,000ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc
13-05-2021 19:36:54100,000CT DEN:113312775635 MS 2021.123
13-05-2021 20:24:01500,000ung ho MS 2021.123 chau Hoang van Duc
13-05-2021 21:37:33250,000CT DEN:113414414504 STA ungho ms2021.123 (be Hoang Van Duc)
13-05-2021 22:11:51150,000CT DEN:113315004659 CKM ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21134899781408
13-05-2021 22:13:01150,000CT DEN:113315005277 CKM ung ho mS 2021.113 co Nguyen Thi Bao FT21134333652767
13-05-2021 22:14:09150,000CT DEN:113315005864 CKM ung ho MS 2021.110 Le Thi Thuy Trang FT21134445527965
14-05-2021 02:09:04300,000CT DEN:113418933220 MS2021.123; thoi gian GD:14/05/2021 01:37:43
14-05-2021 03:30:1210,000Ung ho MS2021.123 (be Hoang Van Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-05-2021 06:21:1350,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14-05-2021 06:52:2870,000CT DEN:113323530162 IBFT Ms 2021.123
14-05-2021 07:12:3350,000ms 2021.124 ( nguyen nhat truong )
14-05-2021 08:40:401,000,000ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
14-05-2021 08:41:30100,000CT DEN:113440127755 Ung ho MS 2021 124 Nguyen Nhat Truong
14-05-2021 08:53:01500,000CT DEN:113401589312 Chuyen tien ung ho ma so 2021.123 chau Hoang Van Duc
14-05-2021 09:04:09200,000ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong
14-05-2021 09:19:36300,000ung ho ms 2021.123
14-05-2021 09:33:00100,000So GD goc: 10008317 TTTPhuong ung ho Ms2021.124 Nguyen Nhat Truong
14-05-2021 09:33:00100,000So GD goc: 10008325 TTTPhuong ung ho Ms2021.123 be Hoang Van Duc
14-05-2021 10:38:46300,000giup do Nguyen Nhat Truong
14-05-2021 10:40:361,000,000Nguyen Viet Phuong chuyen tien tu thien
14-05-2021 10:48:34150,000MS 2021.123
14-05-2021 11:27:0110,000LE DUC ANH chuyen tien
14-05-2021 11:27:2010,000LE DUC ANH chuyen tien
14-05-2021 13:43:35100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.124 ; Nguyen Nhat Truong
14-05-2021 14:23:26500,000CT DEN:113407920687 Ung ho ma so 2021.123 be Hoang Van Duc
14-05-2021 15:12:361,000,000NGUYEN THI HAI YEN ung ho ma 2021.121 ba chi em o hai duong
14-05-2021 15:22:35300,000CT DEN:113408541991 MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong FT21134926355008
14-05-2021 16:04:24300,000CT DEN:113409596595 Ung ho MS2021.124 FT21134824099669
14-05-2021 16:05:29200,000HOANG THI NGOC HOAN-UNG HO MS 2021.124 (NGUYEN NHAT TRUONG)
14-05-2021 16:20:19300,000CT DEN:113416761559 UNG HO BE HOANG VAN DUC (MS 2021.123)-140521-16:20:16 761559
14-05-2021 16:53:46100,000CT DEN:113409674033 ung ho be Hoang Van Duc
14-05-2021 20:09:18100,000MS 2021.124(Nguyen Nhat Truong)
14-05-2021 20:10:5350,0002021.123(be Hoang Van Duc)
14-05-2021 20:28:12150,000MS 2021.124 ung ho em Nguyen Nhat Tuong
14-05-2021 20:46:58100,000CT DEN:113440270951 Ung ho MS2021 123 be Hoang Van Duc
14-05-2021 21:35:45100,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
14-05-2021 22:01:41200,000CT DEN:113415971840 ung ho ms 2021.123 be hoang van duc
15-05-2021 00:47:41100,000LPT ung ho MS 2021124 Nguyen Nhat Truong; thoi gian GD:14/05/2021 23:10:54
15-05-2021 00:55:5510,000Ung ho MS2021.124 (Nguyen Nhat Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/05/2021 00:10:15
15-05-2021 01:42:20200,000ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
15-05-2021 07:06:55100,000CT DEN:113500076326 MBVCB.1140463678.076326.Ung ho ma so 2021.125(2 be Dang-Khoa).CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-05-2021 07:40:15100,000ms 2021.125 ( hai be dang khoa )
15-05-2021 07:46:05200,000Nguyen Thai Duong ung ho MS 2021.125 (2 be Dang; Khoa)
15-05-2021 07:49:38200,000Nguyen Thai Duong ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc)
15-05-2021 07:55:49200,000Nguyen Thai Duong ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
15-05-2021 08:28:26300,000ung ho ms 2021.125
15-05-2021 09:01:26200,000ung ho MS 2021.125 (Hai be Dang Khoa)
15-05-2021 10:51:48300,000CT DEN:113503779648 unghoMS2021.125haibeDangkhoa
15-05-2021 10:55:52500,000CT DEN:113551189374 Ms 2021 125 2 be Dang Khoa
15-05-2021 11:12:51150,000CT DEN:113504278485 STA ungho ms2021.125 (hai be Dang -Khoa)
15-05-2021 11:14:15150,000CT DEN:113504279484 STA ungho ms2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
15-05-2021 13:24:5910,000LE DUC ANH chuyen tien
15-05-2021 14:41:12100,000CT DEN:113507449096 Thang thuy linh ung ho MS 2021.123 - be Hoang Van Duc FT21135045100897
15-05-2021 15:14:09200,000CT DEN:113508029698 Vietinbank;114000161718;TRAN THI DIEM THUY chuyen khoan Bao Viet Namnet ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
15-05-2021 15:53:25500,000CT DEN:113508522675 Ung ho Ms 2021.123 be Hoang Van Duc FT21135084277048
15-05-2021 16:31:37500,000MS2021.125( hai be Dang Khoa)
15-05-2021 16:32:38300,000MS 2021.122( be Le Tran Yen Vy)
15-05-2021 19:22:06100,000MS 2021.125(hai be Dang  Khoa)
15-05-2021 19:31:172,000,000Ung ho MS.2021.125 (hai be Dang Khoa)
15-05-2021 21:00:11100,000CT DEN:113513648988 Ung ho MS 2021.125 hai be Dang - Khoa. Tu Dieu Van
16-05-2021 00:30:5968,868MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/05/2021 23:39:06
16-05-2021 00:31:46200,000ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc); thoi gian GD:15/05/2021 23:45:10
16-05-2021 00:36:19300,000CT DEN:113517936154 Ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong FT21137787984014; thoi gian GD:16/05/2021 00:26:56
16-05-2021 00:36:56300,000CT DEN:113517937246 Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc FT21137476093783; thoi gian GD:16/05/2021 00:34:24
16-05-2021 01:10:03200,000ung ho MS 2021.125 hai be Dang Khoa
16-05-2021 03:05:5920,000Ung ho MS2021.125 (hai be Dang Khoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-05-2021 03:41:12200,000CT DEN:113620952124 HTMS 2021.123 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
16-05-2021 05:55:54200,000CT DEN:113522961943 MS 2021.126 em Nguyen huu hoa FT21137369279250
16-05-2021 06:01:41300,000CT DEN:113606129706 Ung ho MS 2021.126( chau Nguyen Huu Hoa)
16-05-2021 06:42:031,000,000ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
16-05-2021 07:08:2850,000Quoc Nhu ung ho Ma So 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
16-05-2021 07:09:16200,000SDT 0853004427 GIUP MS 2021.126 EM Nguyen huu hoa
16-05-2021 07:17:52200,000CT DEN:113600692676 STA ungho ms2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
16-05-2021 07:31:0350,000CT DEN:113660064566 MS 2021 126 UH EM NGUYEN HUU HOA
16-05-2021 07:37:47200,000ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
16-05-2021 09:10:26100,000ung ho Ms 2021.126 em Nguyen Huu Hoa
16-05-2021 10:10:421,000,000CT DEN:160127924675 MS 2021121 ba chi em o Hai Duong
16-05-2021 10:30:43500,000JD ung ho Ms 2021.126 em Nguyen Huu Hoa
16-05-2021 10:57:1350,000ms 2021.126 ( em nguyen huu hoa )
16-05-2021 11:15:32300,000CT DEN:113604124942 Ung ho MS 2021.125 hai be Dang Khoa FT21137199838218
16-05-2021 11:56:16100,000LPT ung ho MS 2021125 hai be Dang - Khoa
16-05-2021 11:57:3550,000LPT ung ho MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
16-05-2021 12:33:14300,000ung ho MS2021.125 chau dang; khoa
16-05-2021 14:29:34100,000Ta Thao Sai Gon ung ho MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
16-05-2021 15:25:041,000,000Ung ho ma so MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
16-05-2021 16:58:10200,000CT DEN:113609360680 Ung ho MS 2021.126, em Nguyen Huu Hoa FT21137925221917
16-05-2021 18:15:401,000,000CT DEN:113611599345 ung ho MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
16-05-2021 19:22:26100,000Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-05-2021 19:37:57100,000Ung ho 100k MS 2021.125 va 100k MS 2021.126 (2 luot chuyen khoan; lan dau quen ghi noi dung cu the)
16-05-2021 21:30:38100,000MS 2021.126
17-05-2021 01:47:0710,000Ung ho MS2021.126 (em Nguyen Huu Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-05-2021 05:10:44500,000CT DEN:170128086277 ung ho MS 2021125 hai be Dang Khoa
17-05-2021 07:36:51500,000CT DEN:113700752111 Chuyen tien ung ho chi vu thi tuoi ms 2021.127
17-05-2021 07:57:0720,000LE DUC ANH chuyen tien
17-05-2021 09:17:1450,000LPT ung ho MS 2021127 chi Vu Thi Tuoi
17-05-2021 09:19:59200,000So GD goc: 10012583 TTTPhuong ung ho Ms2021.125 hai be Dang Khoa
17-05-2021 09:20:50100,000So GD goc: 10019827 TTTPhuong ung ho Ms2021.126 em Nguyen Huu Hoa
17-05-2021 09:25:41150,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.127 chi Tuoi
17-05-2021 10:17:08200,000CT DEN:113703829684 MS 2021. 127 FT21137795309309
17-05-2021 11:54:2930,000TRA XUAN BIN H GIUP 6MS 2021.122+2021.123+2021.124+2021.125+2021.126+2021.127
17-05-2021 13:23:541,000,000Ung ho Ms 2021.125 (2 be Dang Khoa)
17-05-2021 13:26:01500,000Ung ho Ms 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
17-05-2021 13:30:165,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.127 chi Vu Thi Tuoi
17-05-2021 13:53:42200,000NGUYEN THAI HIEN chuyen tien ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi)
17-05-2021 14:25:55100,000CT DEN:113707089560 Ung ho ms 2021.127 vu thi tuoi FT21137832648220
17-05-2021 21:15:151,000,000Tom C tang MS 2021.127 Vu Thi Tuoi
17-05-2021 21:16:001,000,000Tom C tang MS 2021.126 Nguyen Huu Hoa
17-05-2021 21:16:521,000,000Tom C tang MS 2021.125 hai be Dang Khoa
17-05-2021 22:22:471,000,000MS 2021.127 ( chi Vu Thi Tuoi)
17-05-2021 22:56:37100,000ms 2021.127 ( chi vu thi tuoi )
18-05-2021 00:49:42200,000CT DEN:113716622437 MS 2021.127 FT21138524282370; thoi gian GD:17/05/2021 23:09:42
18-05-2021 00:50:24200,000Ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa); thoi gian GD:17/05/2021 23:14:23
18-05-2021 00:59:3620,000Ung ho MS2021.127 (chi Vu Thi Tuoi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/05/2021 00:48:45
18-05-2021 05:27:26300,000CT DEN:113805100695 Ung ho MS 2021. 128 (chau vo thi Xuan Thao)
18-05-2021 06:49:57200,000MS 2021.128 ( BE VO THI XUAN THAO)
18-05-2021 07:09:10200,000CT DEN:113800374262 Vietinbank;114000161718;MS2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 08:15:4250,000LPT ung ho MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 08:29:17200,000BUI THI THU HIEN ung ho MS 2021.127( chi Vu Thi Tuoi
18-05-2021 08:44:47100,000CT DEN:113880077399 Ung ho MS 2021 128 be Vo thi Xuan Thao
18-05-2021 08:50:54300,000CT DEN:113801733289 Ung ho MS 2021.128 be VO THI XUAN THAO FT21138293330525
18-05-2021 08:57:55500,000ung ho MS 2021.128( Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 09:07:52200,000SDT 0853004427 giup do MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 09:12:11100,000Ung ho MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 09:25:441,000,000UNG HO MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 09:28:20500,000ung ho ms 2021.128(vo thi xuan thao)
18-05-2021 09:49:31500,000So GD goc: 995221051852428 995221051852428 ung ho ms 2021.127chi vu thi tuoi
18-05-2021 09:55:26500,000CT DEN:113802089196 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho chi Vu Thi Tuoi MS 2021 127
18-05-2021 09:57:54300,000ung ho ms 2021.127 vu thi tuoi
18-05-2021 10:00:04500,000Ung ho be Vo Thi Xuan Thao MS 2021.128
18-05-2021 10:08:13500,000NGUYEN THI MY DUNG UNG HO MS2021 : 123 (BE HOANG VAN DUC)
18-05-2021 10:19:50150,000ung hoMS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 10:33:00200,000Ung ho con Vo Thi Xuan Thao Ha Tinh
18-05-2021 10:45:0050,000ms 2021.128 ( be vo thi xuan thao )
18-05-2021 12:12:271,000,000CT DEN:113805134141 MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 13:17:21200,000CT DEN:113806047901 MBVCB.1146060981.047901.Ung ho ms 2021.128 be Vo thi xuan thao.CT tu 0121000705657 NGUYEN PHAM PHUONG NHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-05-2021 13:27:0110,000LE DUC ANH chuyen tien
18-05-2021 14:08:18100,000MS 2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 14:30:11500,000MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 14:47:48500,000ung ho ms 2021.128 ( be vo thi xuan thao)
18-05-2021 14:52:14500,000CT DEN:113807803090 Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 15:13:31100,000ung ho ms 2021_128 be vo thi xuan thao
18-05-2021 15:48:11200,000ung ho MS 2021. 128
18-05-2021 16:05:36500,000VO THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 16:52:571,000,000ong Tu Van ung ho Ms 2021.106 Chu Thi Bich Ngoc
18-05-2021 17:10:23100,000CT DEN:113810050269 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
18-05-2021 18:01:16100,000ung hoMS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 18:29:1550,000MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-05-2021 18:29:48500,000Ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
18-05-2021 19:47:55100,000ung ho ms 2021.126 (em nguyen huu hoa)
18-05-2021 20:09:57300,000CT DEN:113913067197 STA ungho ms2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao)
19-05-2021 00:44:26200,000BUI THI SINH chuyen tien den MS 2021.128.(Vo Thi Xuan Thao); thoi gian GD:18/05/2021 23:27:15
19-05-2021 00:50:0220,000Ung ho MS2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/05/2021 00:21:02
19-05-2021 05:49:12200,000ung ho ma so 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 05:50:15500,000ung ho MS 2021.129 Nguyen Ha Khanh Vy
19-05-2021 05:51:03100,000CT DEN:113922687814 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718; ung ho MS 2021 129 be nguyen ha khanh vy
19-05-2021 06:03:08200,000CT DEN:113906107995 ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 06:15:2220,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.129
19-05-2021 06:25:00500,000ung ho MS 2021.129
19-05-2021 06:26:23500,000CT DEN:113823405569 Ba tran thi xuan Lan tinh long an
19-05-2021 06:49:17200,000ung ho ms 2021.125
19-05-2021 06:50:33400,000ung ho 2021.127
19-05-2021 07:14:17200,000PHUNG NGOC THINH chuyen tien ung ho ms2021.129 be nguyen ha khanh vy
19-05-2021 07:30:53100,000CT DEN:113900617527 Uh ms 2021128 be Vo Thi Xuan Thao FT21139860031107
19-05-2021 07:31:59100,000CT DEN:113900617878 Uh ms 2021129 be Vo Ha Khanh Vy FT21139602119263
19-05-2021 08:02:58500,000Ung ho MS2021.129(Be Nguyen Ha Khanh Vy)LE DINH QUANG chuyen tien
19-05-2021 08:03:0210,000LE DUC ANH chuyen tien
19-05-2021 08:27:17300,000ung ho ms 2021.129 (be nguyen ha khanh vy)
19-05-2021 08:33:062,000,000Ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 08:38:47100,000Ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 08:46:39100,000NGO VAN HA Chuyen tien ung ho MS 2021.129
19-05-2021 08:47:05700,000ung ho MS 2021.129 (Be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 09:00:03150,000ung hoMS 2021.129(be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 09:20:58200,000MS 2021.129(be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 09:22:051,000,000NguyenVietPhuong ung ho 2021.066 va 2021.129
19-05-2021 09:23:31200,000CT DEN:113990116360 Ung ho ms 2021 129 be nguyen ha khanh vy
19-05-2021 09:24:32500,000CT DEN:113902996667 Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy tinh Long An
19-05-2021 09:34:29100,000CT DEN:113902182675 CHU XUAN DINH chuyen tien ung ho MS 2021129-VNPT2021051913592779
19-05-2021 09:48:30500,000So GD goc: 10007984 Ung ho MS 2021.129, be Nguyen Ha Khanh Vy
19-05-2021 09:54:44200,000CT DEN:113902539517 Ung ho 2021126 nguyen huu hoa
19-05-2021 09:57:51200,000ung ho MS 2021.129
19-05-2021 10:00:56200,000ung ho MS 2021.123
19-05-2021 10:14:42500,000ung ho ms 2021.129 nguyen ha Khanh vy
19-05-2021 10:18:42300,000ung ho Ms 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy. Long An
19-05-2021 10:57:46200,000MS 2021.129( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 11:00:20100,000ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
19-05-2021 11:38:25500,000Ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 11:47:01300,000CT DEN:113904847614 Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21139224918366
19-05-2021 11:50:22500,000CT DEN:113904850892 Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao FT21139783700697
19-05-2021 11:53:20500,000CT DEN:113904853766 Ung ho MS 2021.125 hai be Dang - Khoa FT21139650232538
19-05-2021 12:36:40200,000CT DEN:113900743706 chuyen MS 2021 123 Hoang Van Duc
19-05-2021 13:38:58200,000CT DEN:113900744946 gop chut tam long giup be mua ta
19-05-2021 13:43:45200,000CT DEN:113906422848 STA ungho ms2021.129 (be Nguyen Hoa Khanh Vy)
19-05-2021 13:57:16100,000LPT ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy
19-05-2021 14:04:30200,000Ung ho MS 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
19-05-2021 14:08:44200,000Ung ho MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao)
19-05-2021 14:11:14200,000Ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi)
19-05-2021 14:13:01200,000Ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
19-05-2021 14:15:24400,000Ung ho MS 2021.125 (hai be Dang Khoa)
19-05-2021 14:17:05200,000Ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
19-05-2021 15:45:24200,000CT DEN:113908950389 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 129 be nguyen ha khanh vy
19-05-2021 15:57:16100,000CT DEN:113990752071 Ung ho ma 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
19-05-2021 17:36:59100,000TO NGOC DAO chuyen tien ung ho ms 2021.128 (be vo thi xuan thao )
19-05-2021 18:52:58100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao)
19-05-2021 18:54:4050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi)
19-05-2021 20:23:281,000,000CT DEN:113920182389 Ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen ha khanh vy )
19-05-2021 20:33:0950,000MS2021.128 ( be Vo Thi Xuan Thao)
19-05-2021 20:53:05300,000CT DEN:113913384547 Ung ho MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao FT21140810669806
19-05-2021 21:01:23200,000CT DEN:113914038020 MBVCB.1148661297.038020.MS 2021.129.CT tu 0631000399927 NGUYEN KHAC HUNG LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
20-05-2021 00:32:1550,000ms 2021.129 ( be nguyen ha khanh my ); thoi gian GD:19/05/2021 22:55:51
20-05-2021 00:42:5410,000Ung ho MS2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/05/2021 00:23:57
20-05-2021 06:18:08100,000ung ho ms 2021;129 be nguyen ha khanh vy
20-05-2021 06:43:0150,000ms 2021.130 ( em bui thi ngoc )
20-05-2021 06:52:32200,000Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20-05-2021 07:05:591,000,000Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20-05-2021 07:24:50500,000TRAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2021.130
20-05-2021 07:27:13300,000ung ho ms 2021.127
20-05-2021 09:00:3110,000LE DUC ANH chuyen tien
20-05-2021 09:07:45500,000BUI NGOC HAI.  0903435891. Chuyen tien ung ho MS 2021.125
20-05-2021 09:56:191,000,000ung ho ma so 2021.130 em Bui Thi Ngoc thuong em va gia dinh qua
20-05-2021 10:32:19300,000ung ho ms 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20-05-2021 11:00:25200,000ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20-05-2021 11:02:0250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.130
20-05-2021 14:36:00100,000CT DEN:114007924205 Ct ung ho e ngoc, ms 2021.130
20-05-2021 15:09:151,000,000CT DEN:114008953360 Ung ho MS 2021.130 FT21140118804105
20-05-2021 16:04:21500,000Nhom 3T ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong)
20-05-2021 16:12:56300,000CT DEN:114009032108 Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc FT21140002827556
20-05-2021 16:48:24100,000CT DEN:114009077126 Ung ho ms 2021 130 em Bui Thi Ngoc FT21140006935087
20-05-2021 18:16:32100,000CT DEN:114011555556 mot Phat tu ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20-05-2021 19:20:08200,000CT DEN:114012829115 chuc em va gia dinh mau vuot qua kho khan
20-05-2021 20:01:1722,000CT DEN:114013270206 HOANG QUOC PHONG chuyen tien
20-05-2021 20:05:4720,000CT DEN:114013273611 PHAM THI PHUONG UYEN chuyen tien
20-05-2021 20:25:15500,000ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20-05-2021 20:41:02300,000CT DEN:114113186635 STA ungho ms2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
20-05-2021 20:59:4428,000HA VAN TUNG Chuyen tien ung ho ms 2021.130 em Bui Thi Ngoc
20-05-2021 21:08:43100,000CT DEN:114014335387 Ung ho MS 2021.130 - em Bui Thi Ngoc FT21141157507362
20-05-2021 22:51:27100,000LPT ung ho MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
20-05-2021 23:04:161,000,000Giup do MS2021.130 em Bui Thi Ngoc
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/5/2021Bạn đọc     1,000,0002021.121,117,116,120,119
11/5/2021Nguyễn văn Thông     1,000,0002021.116,117
18/5/21Võ Trường Thuận, Võ Thuận Tiến        500,0002021.108
20/5/21Nguyễn văn Thông     1,500,0002021.126,127,129

Ban Bạn đọc

Giấc mộng hàng đêm của mẹ già 80 tuổi 20 năm ngóng con trai biệt tích

Giấc mộng hàng đêm của mẹ già 80 tuổi 20 năm ngóng con trai biệt tích

Hằng đêm, mỗi khi nghe tiếng chó sủa hay tiếng cành cây rơi sau vườn, bà Phượng lại nghĩ con trai về liền xô cửa bước ra nhưng xung quanh chỉ là bóng tối.