1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11/11/211,000IBVCB.1492220457.ada.CT tu 1022562304 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/211,000IBVCB.1491619206.g.CT tu 1021162036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/215,000MBVCB.1490527801.Tra Xuan Binh giup ms 2021314.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/215,500429544.111121.094943.ung ho MS 2021 314
11/11/2110,000IBVCB.1492070315.UNG HO MS 2021 314 DANG THIEN TAN.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2140,000804044.111121.140326.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 4/10/2021 - MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
11/11/2140,000MBVCB.1490640448.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2150,000671748.111121.180406.MS 2021.314( Dang Thien Tan)
11/11/2150,000MBVCB.1491713683.MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2150,000MBVCB.1491709849.MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2150,000725444.111121.130723.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.314 (DANG THIEN TAN)-111121-13:07:08 725444
11/11/2150,000236940.111121.114653.Ung ho NCHCCCL Trinh Thi Ngoc Diem 0396227440 FT21315797045957
11/11/2150,000IBVCB.1490927573.Giup ma so 2021 314 Dang Thien Tan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000632665.111121.105500.T ung ho be Dang Thien Tan MS 2021.314
11/11/2150,000IBVCB.1490412591.ung ho ma so MS 2021 309 ba Nguyen Thi Ba.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000IBVCB.1490409210.ung ho ma so MS 2021 310 chi Dinh Thi Thoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000IBVCB.1490404237.ung ho ma so MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000IBVCB.1490399939.ung ho ma so MS 2021 312 Dang Thanh Truc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000IBVCB.1490395222.ung ho ma so MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/2150,000692599.111121.055405.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/11/21100,000MBVCB.1492321690.Ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000MBVCB.1492316993.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000797106.111121.183336.Ung ho MS2021314 Dang Thien Tan FT21315865205784
11/11/21100,000MBVCB.1491650125.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.313(anh Ho Xuan Tan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000MBVCB.1491646885.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.302(be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000MBVCB.1491641183.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.311(be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000503506.111121.143018.ung ho MS 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/11/21100,000501532.111121.142549.ung ho MS 2021 312 Dang Thanh Truc
11/11/21100,000500785.111121.142403.Ung ho MS 2021 314 Dang Thien Tan
11/11/21100,000MBVCB.1491129387.LE KHAC NAM chuyen tien.MS 2021.314 ( Dang thien tan).CT tu 0021002260594 LE KHAC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000779233.111121.115444.Vinh Nam ung ho ms 2021 314 Dang Thien Tan
11/11/21100,000MBVCB.1490639108.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000542337.111121.090313.Ung ho MS 2021.314 (be Dang Thien Tan). Tu Phuc Nho 111121
11/11/21100,000030853.111121.085841.ZP6004E2U2EV 211111000214810 MS 2021.313
11/11/21100,000MBVCB.1490425193.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.313 ( anh Ho Xuan Tan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000Ung ho NCHCCCL PHAN LINH CHI 0912426013
11/11/21100,000MBVCB.1490311869.MS: 2021.313(anh Ho Xuan Tan).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21100,000318247.111121.050248.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/11/21200,000MBVCB.1490009685.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms:2021.312 DangThanhTruc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21200,000740851.111121.215203.MS 2021.314
11/11/21200,000898659.111121.212626.UNG HO NCHCCCL+BAO+0358599275-111121-21:29:07 898659
11/11/21200,000892471.111121.210419.MS 2021.313 ( HO XUAN TAN)-111121-21:04:29 892471
11/11/21200,000MBVCB.1492242032.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21200,000411419.111121.180131.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 313 cho ho xuan tan
11/11/21200,000MBVCB.1492037500.ung ho ms 2021.314(Dang Thien Tan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21200,000391100.111121.175846.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021314 cho dinhj thien tan tuyen quang
11/11/21200,000658688.111121.165309.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21315957688630
11/11/21200,000114790.111121.162946.ung ho ms 2021.314(Dang Thien Tan)
11/11/21200,000372249.111121.155841.Vietcombank;0011002643148;HOANG KIM TRUNG chuyen khoan ung ho MS 2021314 dang thien tan
11/11/21200,000048571.111121.133909.MS 2021 314
11/11/21200,000IBVCB.1491214269.MS 2021 314 Dang Thien Tan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000888189.111121.123230.Vietcombank;0011002643148;MS 2021311 ung ho be Quynh Huong
11/11/21200,000MBVCB.1490788417.MS 2021 309 Nguyen Thi Ba.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000MBVCB.1490783386.MS 2021 311 Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000MBVCB.1490775161.MS 2021 314 Dang Thien Tan.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000SHGD:10001387.DD:211111.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 314 DANG THIEN TAN
11/11/21200,000MBVCB.1490468855.MS 2021 312 Dang Thanh Truc.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000MBVCB.1490459371.chay than.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000MBVCB.1490330725.MS 2021311 be nguyen ha quynh huong.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/11/21200,000604370.111121.070452.UNGHOMS2021.311 BENGUYENHAQUYNHHUONG-111121-07:04:58 604370
11/11/21300,000769302.111121.094906.Ung ho ms 2021314 Dang Thien Tan
11/11/21300,000MBVCB.1492314713.PHI VIET HANH charity MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21300,000164554.111121.145406.Ung ho MS 2021.308 (anh Vu Anh Mung)
11/11/21300,000707840.111121.092221.Ung ho NCHCCCL
11/11/21300,000637613.111121.092104.ANH HOANG TUAN CUONG UNG HO MS2021.314(DANG THIEN TAN)-111121-09:21:09 637613
11/11/21400,000MBVCB.1492075182.Ong ba Khai Tam gui chau Dang Thien Tan, ms 2021.314 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21400,000150301.111121.142048.Ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11/11/21500,000MBVCB.1490072226.PHAM MINH THANH chuyen tien ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0511000451495 PHAM MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21500,000MBVCB.1492710966.NGUYEN DANG TUAN ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan.CT tu 0301000355820 NGUYEN DANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21500,000MBVCB.1491252148.giup do 2021.314.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21500,000MBVCB.1490514156.ung ho MS 2021.307 (em Bui Thuy Hang).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/21500,000SHGD:10002297.DD:211111.BO:HOANG THANH TUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)
11/11/211,000,000664776.111121.165656.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc FT21315073307414
11/11/211,000,000MBVCB.1490987319.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/211,000,000SHGD:10001695.DD:211111.BO:TRINH ANH TUAN.Remark:Giup MS 2021.314 (Dang Thien Tan) con Dang T May tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/11/211,500,000MBVCB.1492740046.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/212,000,000MBVCB.1492454981.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/212,000,000794076.111121.144913.Ung ho MS 2021.308 Anh Vu Anh Mung
11/11/212,500,000904133.111121.183243.Kolmakova E.V. dong vien cho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/11/213,000,000MBVCB.1492452374.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/11/2112,000,000NGUYEN BACH TRANG NT // UNG HO BENH NHAN NGHEO CO CAC MA SO 2021-309,2021-310,2021-311,2021-312 , MOI MA SO 3 TRIEU VND TONG CONG 12 TRIEU VND
11/11/2112,000,000NGUYEN BACH TRANG NT // UNG HO BENH NHAN NGHEO CO CAC MA SO 2021-302, 2021-303, 2021-304, 2021-308, MOI MA SO 3 TRIEU VND TONG CONG 12 TRIEU VND
11/12/211,000IBVCB.1492829927.aa.CT tu 1020328191 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/215,000MBVCB.1493491174.Tra Xuan Binh giup ms 2021315.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/216,500906258.121121.133821.ung ho MS 2021 315
11/12/2110,000IBVCB.1494387162.UNG HO MS 2021 315 ANH TUE.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2111,002MBVCB.1492826089.ung ho de lam tu thien cuu giup n ngheo.CT tu 1017355532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2120,000722999.121121.080358.Ung ho NCHCCCL Huong 0936577753
11/12/2130,000IBVCB.1494473160.Ms 2021 315 bo con anh tin.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2140,000MBVCB.1493734575.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.315(Cha Con Anh Tue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2150,000IBVCB.1494300769. ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2150,000229513.121121.153231.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021315 cha con anh Tue
11/12/2150,000662298.121121.153016.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/12/2150,000IBVCB.1493708737.Giup ma so 2021 315 cha con anh Tue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2150,000MBVCB.1493564462.Chuyen tien nchcccl.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2150,000SHGD:10004262.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255482 MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/2150,000SHGD:10004224.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255417 MS 2021. 312 Dang Thanh Truc
11/12/2150,000SHGD:10004211.DD:211112.BO:TRINH HOANG YEN.Remark:995221111255466 MS 2021. 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/2150,000287942.121121.093554.Ung ho MS 2021.315 FT21316608000605
11/12/2150,000782441.121121.090633.PHAM NGOC HA chuyen tien
11/12/2150,000926766.121121.081312.ms 2021.315
11/12/2150,000937852.121121.074032.UNG HO MS 2021.315(CHA CON ANH TUE)-121121-07:43:14 937852
11/12/2168,000159880.121121.215530.UH MS 2021 296 Nguyen Trong Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/2168,000297299.121121.092211.UH MS 2021 295 Nguyen Van Thanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/21100,000937723.121121.225016.ung ho MS 2021 . 315 (cha con anh Tue)
11/12/21100,000282804.121121.222916.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.315 cha con anh Tue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21317911213901
11/12/21100,000173579.121121.221529.ISL20211112221529628-Ung ho MS 2021-315 Cha con anh Tue
11/12/21100,000173559.121121.221418.ISL20211112221418112-Ung ho MS 2021-314 Dang Thien Tan
11/12/21100,000173549.121121.221152.ISL20211112221152078-Ung ho MS 2021-312 Dang Thanh Truc
11/12/21100,000173514.121121.221025.ISL20211112221025726-Ung ho MS2021-313 Anh Ho Xuan Tan
11/12/21100,000MBVCB.1495273822.ung ho NCHCCCL .CT tu 0291000361411 MAI THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000173477.121121.220849.ISL20211112220849026-Ung ho MS 2021-311 Be Nguyen Ha Quynh Huong
11/12/21100,000606761.121121.203306.T ung ho cha con anh Tue MS 2021.315
11/12/21100,000958761.121121.201518.Chuyen tien tu ViettelPay
11/12/21100,000014043.121121.201324.Ung ho ma so 2021 299 chi em Thuy Linh
11/12/21100,000013973.121121.200831.Ung ho ma so 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
11/12/21100,000013931.121121.200558.Ung ho ma so 2021 303 gia dinh ba Ngau
11/12/21100,000013907.121121.200408.Ung ho ma so 2021 305 ba Doan Thi Nuong
11/12/21100,000013865.121121.200206.Ung ho ma so 2021 306 be Do Tran Toan
11/12/21100,000013842.121121.200025.Ung ho ma so 2021 307 em Bui Thuy Hang
11/12/21100,000013807.121121.195831.Ung ho ma so 2021 308 anh Vu Anh Mung
11/12/21100,000013777.121121.195522.Ung ho ma so 2021 309 ba Nguyen Thi Ba
11/12/21100,000013752.121121.195303.Ung ho ma so 2021 310 chi Dinh Thi Thoa
11/12/21100,000013731.121121.195111.Ung ho ma so 2021 312 Dang Thanh Truc
11/12/21100,000013698.121121.194843.Ung ho ma so 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/21100,000013670.121121.194638.Ung ho ma so 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21100,000822066.121121.191924.Ung ho NCHCCCL BuiTienAnh 0375702665
11/12/21100,000301379.121121.161419.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
11/12/21100,000969446.121121.145822.LUONG KIEU SON ung ho MS 2021.315( Cha con anh Tue)
11/12/21100,000MBVCB.1493806709. Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! .CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000831073.121121.125837.mong cho nhung manh doi don coi tim duoc nguoi than coi nguon
11/12/21100,000999024.121121.124316.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-12:42:45 999024
11/12/21100,000MBVCB.1493736551.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000IBVCB.1493712153.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000MBVCB.1493508131.VU THI MAI ung ho MS 2021.315 ( cha con anh Tue).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000760375.121121.094019.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue). Tu Phuc Nho 121121
11/12/21100,000MBVCB.1493194875.ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0271000051317 NGUYEN THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000SHGD:10010987.DD:211112.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 Ung ho NCHCCCL
11/12/21100,000174929.121121.090138.Ung ho NCHCCCL nguyen duc viet 0398219802
11/12/21100,000MBVCB.1493050991.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2021. 315( Cha con anh Tue).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000MBVCB.1493038896.MS 2021315.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21100,000132381.121121.082438.Vinh Nam ung ho ms 2021 315 cha con anh Luong Huu Tue
11/12/21100,000MBVCB.1492997233.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000MBVCB.1492900569.MS 2021.315 ( Cha con anh Tue).CT tu 1014319826 DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21100,000719442.121121.004055.Ung ho ms 2021 313 anh Ho Xuan Tan
11/12/21200,000MBVCB.1495331185.ms 2021 314.CT tu 0021000964582 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21200,000MBVCB.1494997676.GDPT ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000094226.121121.192805.Ung ho MS 2021.313 Anh Ho Xuan Tan FT21316755028201
11/12/21200,000090211.121121.192442.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316947956599
11/12/21200,000756367.121121.185236.MS 2021 315
11/12/21200,000522283.121121.173639.Ckms2021315 Cha con anh tue
11/12/21200,000865195.121121.163919.Dang Thi Le Thanh ung ho MS 2021.315 cha con a Tue FT21316606701704
11/12/21200,000892550.121121.142051.Ms 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21200,000644867.121121.133919.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21200,000005898.121121.132047.Cha con anh Tue
11/12/21200,000561739.121121.130231.MS 2021.315 FT21316611268252
11/12/21200,000005361.121121.130145.MS 2021.315 ( CHA CON ANH TUE)-121121-13:01:03 005361
11/12/21200,000MBVCB.1493731057.MS 2021.315.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000853651.121121.122215.ung ho ms 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21200,000106516.121121.112959.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21200,000MBVCB.1493490690.Ung ho Ms2021208( hoang van nghia).CT tu 0071005696309 LE THI HONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000353761.121121.103924.ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21200,000MBVCB.1493366364.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms : 2021.309 Ba NguyenThiBa.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000MBVCB.1493356999.c Huong Uh ms2021.313 c Phan Thi An.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000MBVCB.1493336949.ch Huong uh ms :2021.315 Cha Con a Tue .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000655043.121121.101400.Chuyen tien MS 2021.315
11/12/21200,000MBVCB.1493291047.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0071001302475 NGUYEN VINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000320958.121121.100001.MS 2021.315 cha con a Tue FT21316668009194
11/12/21200,000448454.121121.095540.ma so 2021.315 cha con anh Tue
11/12/21200,000302171.121121.094636.MS 2021315 Cha con anh Tue FT21316230970569
11/12/21200,000MBVCB.1493217823.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien MS 2021.315 ( cha con anh Tue ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000SHGD:10000747.DD:211112.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 315 CHA CON ANH TUE
11/12/21200,000203450.121121.083929.Ung ho MS 2021 315 cha con a Tue
11/12/21200,000218480.121121.083536.ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue FT21316253507070
11/12/21200,000IBVCB.1493044488.MS 2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21200,000946387.121121.075940.ung ho MS 2021.315( cha con anh Tue)
11/12/21200,000708328.121121.073510.ung ho ms 2021.315(cha con a Tue)
11/12/21200,000158375.121121.063505.Ung ho MS 2021.314 chau DANG THIEN TAN FT21316702230639
11/12/21200,000MBVCB.1492869894.MS 2021.315(cha con anh tue).CT tu 0761002365892 PHAM NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21200,000MBVCB.1492807465.PHAM VAN TU chuyen tien.CT tu 0731000697812 PHAM VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21300,000MBVCB.1495261568.PHI VIET HANH charity ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21300,000052772.121121.202947.pham thi hanh tbinh tang ms2021315 cha con a tue
11/12/21300,000MBVCB.1494991464.ung ho ms 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21300,000993247.121121.180635.Gui MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316926109672
11/12/21300,000990610.121121.180433.Gui MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21316157112122
11/12/21300,000IBVCB.1494348293.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21300,000120674.121121.150702.TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21300,000053820.121121.150649.UNG HO MS 2021.311(BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-121121-15:06:28 053820
11/12/21300,000MBVCB.1493780102.Ms 2021.284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21300,000503284.121121.120037.MS 2021 315 cha con anh Tue
11/12/21300,000468855.121121.102906.Ung ho MS 2021 309
11/12/21300,000654362.121121.101408.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.315 cha con anh tue
11/12/21300,000020097042311121009462021fd84859061.3767.100900.MS 2021.315 (cha con anh Tue)
11/12/21300,000930540.121121.081641.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/12/21350,000IBVCB.1494369869.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21350,000IBVCB.1494364946.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21350,000IBVCB.1494358244.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000197965.121121.222148.ung ho ms 2021 315
11/12/21500,000069350.121121.210538.Ung ho NCHCCCL
11/12/21500,000151037.121121.201802.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21316907150198
11/12/21500,000IBVCB.1494198387.ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000IBVCB.1494187399.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000580632.121121.144244.ung ho MS2021.315 cha con anh Tue
11/12/21500,000176086.121121.144029.MS2021.297 Nguyen Quang Hung ung ho Nguyen Van Duy
11/12/21500,000173001.121121.140145.TTTP ung ho Ms2021.315 Cha con anh Tue
11/12/21500,000MBVCB.1493803579.Ung ho?MS 2021.315?(Cha con anh Tu), nho VNN chuyen giup, xin cam on.CT tu 0021001687078 TRAN KHAC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000770735.121121.101918.Ung ho MS 2021.315 ( cha con anh Tue)
11/12/21500,000003126.121121.101231.Ung ho MS 2021.311 Nguyen Ha Quynh Huong
11/12/21500,000003094.121121.101118.Ung ho MS 2021.312 Dang Thanh Truc
11/12/21500,000003059.121121.100930.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/21500,000212448.121121.092040.MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21500,000MBVCB.1493113294.giup do 2021.315.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000SHGD:10009309.DD:211112.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.314 chau Dang Thien Tan
11/12/21500,000101062.121121.082354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/12/21500,000MBVCB.1493031319.ho tro cha con anh tue , ha tinh.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/21500,000MBVCB.1492989271.ms 2021 315 uh cha con anh Tue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/21600,000126758.121121.175611.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.315-121121-17:56:17 126758
11/12/211,000,000MBVCB.1495236341.UNG HO MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/211,000,000MBVCB.1495088009.Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/211,000,000418841.121121.204057.Ung ho NCHCCCL Thao 0983466631
11/12/211,000,000IBVCB.1494374576.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/211,000,000SHGD:10004261.DD:211112.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.315 ( CHA CON ANH TUE)
11/12/211,000,000063762.121121.152915.2021.315 CHA CO ANH TUE-121121-15:28:43 063762
11/12/211,000,000594376.121121.145043.ho tro Ms 2021315cha con anh Tue
11/12/211,000,000655513.121121.142258.MS 2021.314 Dang Thien Tan FT21316730072854
11/12/211,000,000654187.121121.142201.MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan FT21316043080104
11/12/211,000,000652098.121121.142031.MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316610318415
11/12/211,000,000SHGD:10000108.DD:211112.BO:CAM THI BICH NGOC.Remark:(43221111100025) CAM THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021 230 (VU QUOC CUONG. CUONG BEO)
11/12/211,000,000SHGD:10000091.DD:211112.BO:CAM THI BICH NGOC.Remark:(43221111100026) CAM THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021-308 (ANH VU ANH MUNG)
11/12/211,000,000995866.121121.090723.Ung ho cha con anh Tue MS 2021.315
11/12/211,000,000743307.121121.071429.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021315
11/12/211,200,000127853.121121.175922.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.311,312,313,314 MOI TH 300.000-121121-17:59:32 127853
11/12/212,000,000402351.121121.164308.Cty Quang Minh ung ho MS2021315 cha con Anh Tue
11/12/212,000,000878861.121121.110253.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2021.315(cha con anh Tue)
11/12/212,000,000IBVCB.1493055985.Cha con anh Tue .CT tu 0071002318220 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/212,500,000150929.121121.053812.Ungho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21316400108008
11/12/213,000,000681760.121121.102938.Ong Tu Van dong vien cho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/12/215,000,000057746.121121.151410.MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-15:14:04 057746
11/12/2110,000,000168258.121121.201434.GHI RO UNG HO MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-20:14:45 168258
11/12/2110,000,000336482.121121.101102.Ong Tu Van giup cho ms 2021 315 cha con snh Tue FT21316142002068
11/12/2120,000,000243247.121121.085936.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue o Can Loc Ha Tinh FT21316896009570
11/12/2122,300,000194938.121121.220846.MS 2021.315 (CHA CON ANH TUE)-121121-22:08:44 194938
11/13/211,000IBVCB.1496560503.asdf.CT tu 1023592509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/211,000IBVCB.1496547184.asdf.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/211,000IBVCB.1496538686.asdf.CT tu 1023551733 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/211,000IBVCB.1496529090.asdf.CT tu 1023354549 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/211,000IBVCB.1496481788.asdf.CT tu 1023691062 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/211,000IBVCB.1496479187.asdf.CT tu 1023421300 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/212,000IBVCB.1496627623.asdf.CT tu 1023740600 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/215,000MBVCB.1495740260.Tra Xuan Binh giup ms 2021316.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2110,000359404.131121.165505.ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11/13/2110,000IBVCB.1496352911.UNG HO MS 2021 316 LUONG THAI KIET.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2120,000MBVCB.1497195176.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.316(be Luong Thai Kiet).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2140,000MBVCB.1496188943.thai vu thai va nguyen hong thao ung ho MS 2021.316( Be Luong Thai Kiet ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2140,000MBVCB.1496182021.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.316( Be Luong Thai Kiet ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2150,000391822.131121.170248.LX UH MS 2021.315(ATUE)-131121-17:02:45 391822
11/13/2150,000129404.131121.140259.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021316 be Luong Thai Kiet
11/13/2150,000307044.131121.121117.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANTHONY UH MS 2021.316 (LUONG THAI KIET)-131121-12:11:03 307044
11/13/2150,000MBVCB.1496056531.Ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/2150,000IBVCB.1495891641.Giup ma so 2021 316 be Luong Thai Kiet .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/2150,000874234.131121.090541.T ung ho be Luong thai Kiet MS 2021.316
11/13/2150,000241364.131121.085816.UNG HO MS 2021.316 BE LUONG THAI KIET-131121-08:58:15 241364
11/13/2150,000363410.131121.054531.Ung ho MS 2021316 be Luong Thai Kiet FT21317881579417
11/13/21100,000524628.121121.225309.ung ho MS 2021 . 314 (Dang Thien Tan)
11/13/21100,000923603.121121.225156.ung ho MS 2021 . 313 (anh Ho Xuan Tan)
11/13/21100,000910353.131121.221812.ung ho MS 2021 . 316 (be Luong Thai Kiet)
11/13/21100,000657851.131121.220827.ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan
11/13/21100,000321239.131121.215839.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.316 be Luong Thai Kiet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21319049722800
11/13/21100,000261391.131121.205104.Ung ho CTNCHCCCL FT21319783646611
11/13/21100,000739759.131121.200520.ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
11/13/21100,000082086.131121.180044.MS2021.316 FT21317092085295
11/13/21100,000MBVCB.1496801119.Ung ho ms 2021.316 Be LUONG THAI KIET.CT tu 0181001958394 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21100,000258494.131121.164335.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen 0945873997
11/13/21100,000348132.131121.144333.UNG HO MS 2021.316(BE LUONG THAI KIET)-131121-14:43:33 348132
11/13/21100,000Ung ho NCHCCCL-VI THI TU ANH-0382061073
11/13/21100,000091147.131121.074744.Vinh Nam ung ho ms 2021 316 be Luong Thai Kiet
11/13/21100,000910615.131121.063704.Chuyen tien ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/13/21100,000364490.131121.055752.MS 2021.316 FT21317056380734
11/13/21100,000901809.131121.055353.ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet
11/13/21200,000101265.131121.181758.Thanh Tuyen ung ho MS2021.310 Dinh Thi Hoa FT21317798313467
11/13/21200,000MBVCB.1496414599.MS?2021 316? Luong Thai Kiet.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21200,000IBVCB.1496380948.MS 2021 316 be Luong Thai Kiet.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21200,000332682.131121.134757.MS 2021.306-131121-13:47:55 332682
11/13/21200,000960197.131121.133526.ung ho MS 2021.311(Be Nguyen Ha Quynh Huong)
11/13/21200,000532189.131121.101356.Ung ho MS 2021.309 FT21317266920089
11/13/21200,000238683.131121.094636.Ung ho NCHCCCL
11/13/21200,000485572.131121.093611.Ung ho ms 2021.316 be luong thai kiet FT21317735862076
11/13/21200,000MBVCB.1495715189.MS 2021.316.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21200,000MBVCB.1495680722.HONG HUNG chuyen tien ung ho Ms 2021.316 Luong The Kiet Chuc Chau Mau Lanh Benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21200,000842114.131121.082731.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/13/21200,000MBVCB.1495524159.Ung ho MS?2021.316?(Be Luong Thai Kiet).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21210,000685503.131121.121701.Ung ho tu thien MS 2021.315 cha con anh TUE FT21317604899211
11/13/21300,000MBVCB.1497457177.UNG HO MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21300,000956442.131121.141956.Chuyen tien ung ho ms 2021.316
11/13/21300,000MBVCB.1495740713.MS 2021.315.CT tu 2323888888 NGUYEN DUY TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21300,000418316.131121.082800.2021.316 luong thai kiet FT21317000001002
11/13/21300,000056165.131121.053929.ung ho ms 2021 316 be luong thai kiet
11/13/21350,000214367.131121.030544.MS 2021. 315 ( CHA CON ANH TUE )-131121-03:05:42 214367
11/13/21400,000376472.131121.200822.MS 2021316 Be Luong Thai Kiet
11/13/21400,000952677.131121.141551.Chuyen tien ung ms 2021.252
11/13/21500,000268917.121121.234020.ung ho MS 2021 315 Cha con anh Tue
11/13/21500,000266552.131121.205619.Ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet FT21319193416205
11/13/21500,000264995.131121.205445.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue FT21319438191867
11/13/21500,000743098.131121.171409.MS 2021.315
11/13/21500,000MBVCB.1496387829.UNG HO MS 2021 316 BE LUONG THAI KIET.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/21500,000595285.131121.092346.Chuyen tien ung ho MS2021.316
11/13/21500,000MBVCB.1495630311.Ung ho MS2021315(cha con anh Tue).CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/21500,000927289.131121.071936.MS2021.315 . Cha con anh Tue
11/13/21500,000MBVCB.1495523633.ms 2021316 luong thai kiet.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/13/211,000,000848533.121121.231659.ung ho, MS 2021.315, Cha con anh Tue
11/13/211,000,000157212.131121.173719.ung ho MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet)
11/13/211,000,000906526.131121.131758.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 316 be Luong Thai Kiet
11/13/211,000,000722517.131121.125313.Chi Hai ung ho be Luong Thai Kiet MS 2021.316 FT21317404032315
11/13/211,500,000IBVCB.1495395246.Hoang Ngoc Nam - ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/212,000,000IBVCB.1495459955.Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/13/215,000,000685262.131121.102847.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.316 Be Luong Thai Kiet
11/14/215,000MBVCB.1497936104.Tra Xuan Binh giup ms 2021317.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/215,500844095.141121.142758.ung ho MS 2021 317
11/14/217,000973468.141121.115605.ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
11/14/2110,000IBVCB.1499396212.UNG HO MS 2021 317 BE TUONG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2110,000MBVCB.1498352300.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.317.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2110,000972616.141121.115512.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
11/14/2120,000804309.141121.203045.MS 2021.312 DANG THANH TRUC
11/14/2120,000804146.141121.202932.MS 2021.313 ANH HO XUAN TAN
11/14/2120,000803184.141121.202108.MS 2021.314 DANG THIEN TAN
11/14/2120,000802881.141121.201838.MS 2021.316 BE LUONG THAI KIET
11/14/2120,000802669.141121.201639.MS 2021.317 BE LY THANH TUONG
11/14/2140,000MBVCB.1498332945.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.317( be Ly Thanh Tuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/2150,000791612.141121.205359.ung ho NCHCCCL
11/14/2150,000678849.141121.205351.Ms 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/14/2150,000803016.141121.201942.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE
11/14/2150,000IBVCB.1498477263.Giup ma so 2021 317 be Ly Thanh Tuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/2150,000722432.141121.125748.Ung ho NCHCCCL.Trang.093.838.1097 FT21319030873434
11/14/2150,000496170.141121.092637.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.317 (BE LY THANH TUONG)-141121-09:26:12 496170
11/14/2150,000787580.141121.082355.T ung ho Ly thanh Tuong MS 2021.317
11/14/2150,000413724.141121.052338.Ung ho MS 2021317 be Ly Thanh Tuong FT21319182363683
11/14/21100,000058518.131121.234731.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 316
11/14/21100,000866860.141121.213844.MS 2021.315 Ba con anh Tue
11/14/21100,000253783.141121.213528.Ung ho ma so 2021.315 cha con a Tue FT21319901661966
11/14/21100,000664581.141121.204021.PHAM HOANG ANH chuyen khoan
11/14/21100,000990260.141121.153935.Vinh Nam ung ho ms 4287 chi Dang Thi Be Ut
11/14/21100,000583937.141121.153359.UNG HO MS 2021.317(BE LY THANH TUONG)-141121-15:34:05 583937
11/14/21100,000825933.141121.145732.Ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet FT21319013408494
11/14/21100,000823259.141121.145447.Ung ho MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong FT21319947050866
11/14/21100,000821663.141121.145310.MS 2021.315 FT21319004005783
11/14/21100,000566574.141121.141639.MS 2021.317 BE LY THANH CUONG, XIN HAY CHUYEN TAN TAY BE-141121-14:19:24 566574
11/14/21100,000MBVCB.1497921170.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21100,000MS 2021.316
11/14/21100,000115065.141121.074224.Vinh Nam ung ho ms 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/14/21150,000627867.141121.183130.2021.312 DANG THANH TRUC-141121-18:31:36 627867
11/14/21150,000627505.141121.183001.2021.315 CHA CON ANH TUE-141121-18:29:58 627505
11/14/21150,000627352.141121.182922.2021.314 DANG THIEN TAN-141121-18:29:18 627352
11/14/21150,000MBVCB.1498285726.MS 2021.306 (be Do Tran Toan).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1497645225.ung ho ms 2021.316(be Luong Thai Kiet).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1497611399.NCHCCCL 0962352986.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1499587896. MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21200,000MBVCB.1499581046.MS 2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21200,000IBVCB.1499545057.MS 2021 314 be Dang Thien Tan.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21200,000815644.141121.183656.MS 2021315 Cha con anh Tue
11/14/21200,000MBVCB.1498660749.ung ho ms 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1498633404.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho na so 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1498338120.Ung ho MS 2021.316 ( Be Luong Thai Kiet).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000MBVCB.1498268961.MS 2021.317.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21200,000IBVCB.1498253156.MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21200,000844305.141121.094009.ms 2021 315 cho anh tue
11/14/21200,000MBVCB.1497805691.THAI DOAN LONG chuyen tien.CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21250,000936747.141121.091831.Ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/14/21300,000211114002078166:VIETTEL 400300 LIENNH 211114 211114002078166 NULL phan thi hieu uh ly thanh tuong ms 2021 317
11/14/21300,000MBVCB.1498537963.PHI VIET HANH charity MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21300,000MBVCB.1498527027.PHI VIET HANH charity MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21300,000MBVCB.1498311222.ms 2021 316 uh Luong Thai Kiet.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/14/21300,000477021.141121.084553.Ung ho ma so 2021.315 cha con anh Tue bi bong FT21319007133299
11/14/21500,000MBVCB.1497638505.ung ho MS 2021.316.CT tu 0531002564758 DANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21500,000IBVCB.1499488171.Ung ho NCHCCCL Le Minh Tam 10A Hoan Kiem Ha Noi.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21500,000730391.141121.200307.ung ho MS2021.317, be Ly Thanh Tuong
11/14/21500,000MBVCB.1499293789.UNG HO MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21500,000581986.141121.175952.gia dinh a Huynh giup MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong
11/14/21500,000838903.141121.102014.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/14/21500,000MBVCB.1498061222.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0071000993121 TRAN VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/14/21500,000413866.141121.052531.Ung ho MS 2021.315 FT21319557054041
11/14/211,000,000146196.141121.194749.Ung ho NCHCCCL Man Hong Singapore FT21319005003055
11/14/211,000,000869065.141121.153928.Ung ho Ms 2021.314 Dang Thien Tan FT21319468315560
11/14/212,000,000409257.141121.040259.Ung ho NCHCCCL Nga Simmons 002525480826 FT21319750888502
11/14/213,000,000875022.141121.092536.Ong Tu Van giup do be Ly Thanh Tuong MS 2021.317
11/15/211,000MBVCB.1502010248.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/211,000IBVCB.1499933511.ss.CT tu 1022558009 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/211,000IBVCB.1499923730.ast.CT tu 1021332279 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/215,000MBVCB.1499951024.Tra Xuan Binh giup ms 2021318.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/215,500203853.151121.083428.ung ho MS 2021 318
11/15/2110,000IBVCB.1502398911.UNG HO MS 2021 318 CHI THANH BINH.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2120,000660560.151121.080620.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
11/15/2140,000MBVCB.1501592876.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.318 (Chi Nguyen Thi Thanh Binh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2150,000391828.151121.191918.Ung ho NCHCCCL FT21319899962177
11/15/2150,000434027.151121.191756.DIEP KIM PHUC chuyen khoan
11/15/2150,000930449.151121.171751.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 1/11/2021 - MS 2021.308 (ANH VU ANH MUNG)
11/15/2150,000MBVCB.1501016739.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2150,000675144.151121.141426.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/2150,000089888.151121.124724.Ung ho NCHCCCL, chuc co chi anh chu trong ekip luon manh khoe
11/15/2150,000IBVCB.1500335928.Giup ma so 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/2150,000753070.151121.100905.UNG HO MS 2021.318(CHI NGUYEN THANH BINH)-151121-10:09:16 753070
11/15/2150,000MBVCB.1500210248.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2150,000MBVCB.1500205816.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/2150,000783790.151121.094703.T ung ho chi Nguyen thi Thanh Binh MS 2021.318
11/15/2150,000739752.151121.093546.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.318 (CHI NGUYEN THI THANH BINH)-151121-09:35:23 739752
11/15/2150,000368764.151121.055251.Ung ho MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh FT21319997762000
11/15/2168,000958643.151121.185045.UH MS 2021 297 Nguyen Van Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/15/21100,000680410.141121.224106.UNGHONCTCCCL-141121-22:41:05 680410
11/15/21100,000611709.151121.222238.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21320161249059
11/15/21100,000136660.151121.220645.Ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21100,000568167.151121.213555.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.317 em Ly Thanh Tuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21320416755320
11/15/21100,000286483.151121.212555.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 317
11/15/21100,000280482.151121.212457.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 313
11/15/21100,000265718.151121.212236.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 318
11/15/21100,000992911.151121.203630.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21100,000451539.151121.200308.Uhnchcccl FT21319025420305
11/15/21100,000819402.151121.180213.MS 2021 318 chi Nguyen Thanh Binh
11/15/21100,000279445.151121.180101.MS 2021 315 cha con anh Tue
11/15/21100,000596514.151121.165043.Lam Viet ung ho ma so 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21100,000486750.151121.154917.giup ly thanh tuong ms 2021.317
11/15/21100,000MBVCB.1500889008.ung ho ms 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21100,000861968.151121.134553.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.318 chi Nguyen thi Thanh Binh FT21319267608400
11/15/21100,000993386.151121.134248.ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21100,000855226.151121.134054.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.317 em Thanh Tuong FT21319767840983
11/15/21100,000851644.151121.133751.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.316 em Thai Kiet FT21319281319855
11/15/21100,000849126.151121.133538.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.314 em Dang Thien Tan FT21319329394599
11/15/21100,000847078.151121.133358.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.313 anh Tan FT21319390184229
11/15/21100,000MBVCB.1500741210.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21100,000MBVCB.1500731583.MS 2021.318 (c Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21100,000414991.151121.113258.Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh). Tu Phuc Hoat 151121
11/15/21100,000757854.151121.102107.UNG HO MS : 2021.317( BE LY THANH TUONG)-151121-10:21:06 757854
11/15/21100,000MBVCB.1500215733.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21100,000087323.151121.070707.Vinh Nam ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21100,000MBVCB.1499749530.ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21150,000MBVCB.1500783070.Ung ho NCHCCCL +Ngoc Diem, 0916656420.CT tu 0371000494497 TRAN THI NGOC DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000676219.151121.221846.MS 2021.318
11/15/21200,000MBVCB.1502391444.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan.CT tu 0111000217942 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000MBVCB.1501317262.Ung ho NCHCCCL + Dang Van Tam + 0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000MBVCB.1501157008.ung ho ms 2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000618627.151121.144311.HO VAN DUNG Chuyen tien
11/15/21200,000872875.151121.135423.Ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh FT21319451363130
11/15/21200,000MBVCB.1500634287.KITO GIAO UNGHO MS 2021.313 ( ho xuan tan o nghe an ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000MBVCB.1500628228.KITO GIAO UNGHO MS 2021.318 ( nguyen thi thanh binh o ha noi ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000918179.151121.115204.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21200,000MBVCB.1500574583.Ms 2021.318 chi Nguyen Thanh Binh.CT tu 0021000505599 TRINH THI HOANG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000937973.151121.112908.Ung ho MS2021.317 be ly thanh tuong
11/15/21200,000936103.151121.112755.Ung ho MS2021.318 chi nguyen thi thanh binh
11/15/21200,000MBVCB.1500419979.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000IBVCB.1500393869.MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21200,000IBVCB.1500280543.MS 2021 318 Nguyen T Thanh BInh.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21200,000744200.151121.101729.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/15/21200,000SHGD:10021470.DD:211115.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 317 ung ho be Ly Thanh Tuong
11/15/21200,000703944.151121.072403.UNGHOMASO2021.318 CHINGUYENTHITHANHBINH-151121-07:26:50 703944
11/15/21200,000MBVCB.1499767131.Ung thu giai doan cuoi.CT tu 0081001041760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21200,000926696.151121.055619.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21200,000MBVCB.1499753491.Ms 2021 318.CT tu 0611001516904 PHAM MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21200,000MBVCB.1499736525.HO SY NAM ung ho MS2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0121000745164 HO SY NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21300,000IBVCB.1500274711.MS 2021 315 Cha con anh Tue.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/15/21300,000SHGD:10019642.DD:211115.BO:KIM CHAU QUI.Remark:MS 2021.315 cha con anh Tue
11/15/21300,000MBVCB.1500043718.Ong ba KhaiTam gui chau Ng Thi Thanh Binh, ms 2021.318 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21300,000373220.151121.062644.Ung ho NCHCCCL Kim Chi 0919311194 FT21319072850059
11/15/21300,000347475.151121.010612.Uh ms 2021.316 FT21319780970816
11/15/21300,000347077.151121.010350.Uh ms 2021.314 Dang Thien Tan FT21319996788156
11/15/21350,000IBVCB.1501450033.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21350,000IBVCB.1501442264.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21400,000MBVCB.1501606223.Lieu Thi ung ho MS2021.318(Chi NGUYEN THI THANH BINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000MBVCB.1502237044.Giup do 2021.318.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000521150.151121.202301.Ung ho NCHCCCL nguyen thi thu 0979236572
11/15/21500,000MBVCB.1502132286.NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho MS2021.318 ( Chi Ng thi thanh Binh).CT tu 0071000890408 NGUYEN XUAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000674571.151121.195202.ung ho MS 2021318 Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21500,000MBVCB.1501678626.Tran Anh Tuan ung ho MS2021.317(be LY THANH TUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000MBVCB.1501641428.Lieu Thi ung ho MS2021.316(Be LUONG THAI KIET), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000095506.151121.165812.ZPBV600859O7UP 211115000250721 MS 2021.315 Cha con anh Tue. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/15/21500,000MBVCB.1501453854.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc) tri benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000MBVCB.1501428394.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.313 (Anh HO XUAN TAN) tri benh..CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000907548.151121.154837.Uhlng ho MS 2021 .318
11/15/21500,000815495.151121.150911.Chuyen tien ung ho chi Dinh Thi Hoa MS.2021.310
11/15/21500,000MBVCB.1500957872.ung ho NCHCCCL Nhi Ha.CT tu 0451000208484 NGO MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/21500,000555103.151121.103202.Nguyen thi lien ung ho MS 2021.315( cha con anh Tue)
11/15/21500,000013322.151121.101504.C.Khoan tu TK 17354113 toi TK 0011002643148 VCB - NH TMCP Ngoai Thuong Viet Nam MS 2021.318
11/15/21500,000SHGD:10029092.DD:211115.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/15/21500,000505300.151121.093159.Ung ho MS 2021.318 Nguyen Thi Thanh Binh FT21319735845047
11/15/211,000,000MBVCB.1499807416.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/15/212,000,000841864.151121.115319.Ung ho MS 2021.318 ( chi Nguyen Thi Thanh Binh )
11/15/212,500,000696397.151121.043902.MS 2021 . 315 ( CHA CON ANH TUE )-151121-04:41:48 696397
11/15/215,000,000MBVCB.1501505305.Ung ho MS 2021.318.CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/211,000IBVCB.1503713235.15.CT tu 1022559421 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/215,000MBVCB.1503094431.Tra Xuan Binh giup ms 2021319.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/215,500209884.161121.083311.ung ho MS 2021 319
11/16/217,000977501.161121.082957.ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
11/16/217,000976368.161121.082844.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/16/2110,000975478.161121.082752.ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/16/2140,000MBVCB.1503286381.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2150,000532830.151121.233704.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
11/16/2150,000559236.161121.192548.Chuyen tien ung ho MS 2021.319 Bui Ha Sy Luan
11/16/2150,000469626.161121.161716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/2150,000MBVCB.1503636705. Ung ho NCHCCCL phamthiduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2150,000IBVCB.1503327959.Giup ma so 2021 319 be Bui Ha Sy Luan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/2150,000969575.161121.082235.T ung ho be Bui Ha Sy Luan MS 2021,319
11/16/2150,000Ung ho NCHCCCL Sc Lien
11/16/2150,000MBVCB.1502724731.Ung ho MS 2021.319.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/2150,000714204.161121.065720.Ung ho MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan FT21320790700843
11/16/21100,000662154.151121.235826.Ms 2021-310-Dinh Thi Thoa FT21320787000500
11/16/21100,000660917.151121.235435.Ms 2021-318-Nguyen Thanh Binh FT21320720344911
11/16/21100,000660219.151121.235221.ms 2021-311-be Nguyen Ha Quynh Huong FT21320907008150
11/16/21100,000MBVCB.1505244005.MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21100,000543560.161121.214425.Ung ho MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong
11/16/21100,000543078.161121.214258.Ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thanh Binh
11/16/21100,000542677.161121.214143.Ung ho MS 2021 319 be Bui Sy Luan
11/16/21100,000865114.161121.200924.Ung ho ma so 2021.319 be bui ha sy luan
11/16/21100,000SHGD:10002895.DD:211116.BO:TRAN THI VAN ANH.Remark:NS 2021.292 CHI TRAN THI THU
11/16/21100,000981882.161121.143041.NGUYEN THI THU HUONG uh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
11/16/21100,000270064.161121.121334.Ung ho chi Nguyen Thi Thanh Binh MS 2021318
11/16/21100,000262757.161121.120744.Ung ho be Bui Ha Si Luan MS 20201319
11/16/21100,000SHGD:10001078.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.313 chuc Bac Ho Xuan Tan mau khoe
11/16/21100,000SHGD:10001080.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.314 chuc anh Dang Thien Tan mau khoe
11/16/21100,000SHGD:10004683.DD:211116.BO:NGUYEN THI TRANG.Remark:995221111657481 Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan. Mong em mau khoi benh.
11/16/21100,000628176.161121.112356.Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan). Tu Dieu Van 161121
11/16/21100,000MBVCB.1503234253.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.319 (be Bui ha Sy Luan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21100,000730336.161121.101919.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI HANG ung ho MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21100,000152712.161121.093935.ZPBV600933400I 211116000074219 MS2021.319
11/16/21100,000834386.161121.080842.Chuyen tien ung ho MS 2021.319 Bui Sy Luan
11/16/21100,000114807.161121.080152.Vinh Nam ung ho ms 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21100,000MBVCB.1502773857.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho ms 2021. 319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21100,000064344.161121.061120.Ung ho ms 2021 318 chi nguyen thi thanh binh
11/16/21100,000063849.161121.060948.Ung ho ms 2021 319 be bui ha sy luan
11/16/21150,000503809.161121.115429.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 315 317 va 319
11/16/21200,000MBVCB.1504952278.LOAN HO Ung ho MS 2021.319 Be.BUI HA SY LUAN.CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000MBVCB.1504794850.MS 2021319.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21200,000162809.161121.173028.Ung ho MS2021.319
11/16/21200,000MBVCB.1504529180.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000IBVCB.1504023543.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.318 cho chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000IBVCB.1504020466.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.317 cho be Ly Thanh Tuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000IBVCB.1504009701.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.314 cho Dang Thien Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000IBVCB.1504005719.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.313 cho anh Ho Xuan Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000MBVCB.1503791317. Ung ho ms 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000SHGD:10001084.DD:211116.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.315 chuc Bac Luong Huu Tue va anh LuongHuu Son mau khoe
11/16/21200,000IBVCB.1503390175.MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21200,000999716.161121.100039.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/16/21200,000993526.161121.095651.ung ho MS 2021.310 chi Dinh Thi Thoa
11/16/21200,000984605.161121.095220.ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21200,000182816.161121.092900.ung ho MS 2021.319(be BuiHaSyLuan)
11/16/21200,000MBVCB.1502904977.MS 2021.319.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000961088.161121.081346.ung ho ms 2021.319(Bui Ha Sy Luan)
11/16/21200,000MBVCB.1502796255.KITO GIAO UNGHO MS 2021.319 ( be BUI HA SY LUAN o Hoa Binh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000MBVCB.1502722003.Dong gop tu thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21200,000996121.161121.071819.ung ho MS 2021.319 (be BUI HA SY LUAN )
11/16/21300,000MBVCB.1505109546.Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21300,000MBVCB.1504826705.ung ho MS 2019. 179 (Ong Tiep).CT tu 0071003066301 LUU THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21300,000MBVCB.1504474112.ung ho ms 2021.319(be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21300,000938746.161121.142031.ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/16/21300,000MBVCB.1503868618.PHI VIET HANH charity MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21300,000180839.161121.094722.Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/16/21300,000MBVCB.1502854358.ms 2021 319 uh Bui Ha Sy Luan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21300,000346387.161121.075746.MS 2021319(BUI HA SI LUAN)
11/16/21300,000912276.161121.063136.Ung ho be Luan ms 2021.319
11/16/21400,000113257.161121.124659.MS 2021.316 Ung ho be Kiet FT21320057693580
11/16/21400,000SHGD:10010740.DD:211116.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/16/21500,000914147.161121.213824.Ung ho MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/16/21500,000906935.161121.213526.Ung ho MS 2021 319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21500,000MBVCB.1504536146.giup do 2021.319.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21500,000SHGD:10036581.DD:211116.BO:DANG NHAT KHIEM.Remark:Ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/21500,000008243.161121.142952.Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue
11/16/21500,000941996.161121.142308.ung ho MS 2021.319 be bui ha sy luan
11/16/21500,000MBVCB.1503514392.LE THANH TUAN chuyen tien ung ho ma so 2021.318 .CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21500,000MBVCB.1503135968.UH MS 2021319 Bui Sy Luan.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/16/21500,000MBVCB.1503055508.Ong ba KhaiTam gui chau Bui Ha Sy Luan,ms 2021.319 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/21500,000822097.161121.091820.Ung ho MS 2021.318 chi nguyen thi thanh binh FT21320208311064
11/16/21500,000SHGD:10015208.DD:211116.BO:VO THI THU HA.Remark:Ms 2021.319 Ha Sy Luan
11/16/21500,000845118.161121.081739.Chuyen tien MS 2021.319
11/16/21500,000844239.161121.081638.Chuyen tien MS 2021.318
11/16/21500,000074116.161121.075736.ung ho MS 2021.318 Chi NTTBinh
11/16/21500,000730860.161121.073834.Mrs.Do Kien Anh ung ho MS 2021.319 - be Bui Ha Sy Luan FT21320200781391
11/16/211,000,000595599.161121.195220.2021.299 giup do chi e Thuy Linh
11/16/211,000,000589539.161121.194922.2021.319 giup do be Bui Ha Sy Luan
11/16/211,000,000IBVCB.1504015407.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.315 cho cha con anh Tue.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/211,000,000MBVCB.1503693119.ung ho be Ly Thanh Tuong - MS 2021.317 .CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/16/211,000,000346139.161121.102724.IBFT Ung ho MS2021.318 NG THI THANH BINH
11/16/211,300,000148579.161121.095452.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE
11/16/213,000,000SHGD:10001261.DD:211116.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 500.000:318; 317; 316; 314; 313; 312
11/16/215,000,000326152.161121.195836.GHI RO UNG HO MS 2021.318 (CHI NGUYEN THI THANH BINH)-161121-19:58:36 326152
11/16/215,000,000325642.161121.195657.GHI RO UNG HO MS 2021.319 (BE BUI HA SY LUAN)-161121-19:56:54 325642
11/16/215,000,000849426.161121.082127.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/16/2115,000,000NGUYEN BACH TRANG NOP// UNG HO CAC HOAN CANH NGHEO CO MA SO: 2021.314, 2021.316, 2021.317 , MOI MA SO 5 TRIEU VND
11/17/215,000MBVCB.1505600999.Tra Xuan Binh giup ms 2021320.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/215,500643543.171121.105437.ung ho MS 2021 320
11/17/2110,000IBVCB.1505351336.UNG HO MS 2021 319 BE SY LUAN.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2140,000MBVCB.1506434234.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.320( be Tran Thien Phuc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2150,000555819.171121.161412.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.320 (TRAN THIEN PHUC)-171121-16:13:44 555819
11/17/2150,000182588.171121.143826.MS 2021 320
11/17/2150,000704437.171121.140444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021320 be Tran Thien Phuc
11/17/2150,000IBVCB.1506248330.Giup ma so 2021 320 be Tran Thien Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/2150,000635280.171121.111854.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NguyenLeKimKieu
11/17/2150,000984201.171121.092723.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/2150,000100976.171121.082634.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/2150,000MBVCB.1505520322.Ung ho MS 2021.320.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2168,000000682.171121.000111.UH MS 2021 298 co Dang Kim Loan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/17/21100,000381755.161121.234845.ung ho MS 2021 . 319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/17/21100,000735665.161121.234753.ung ho MS 2021 . 318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
11/17/21100,000789140.161121.234640.ung ho MS 2021 . 317 (Ly Thanh Tuong)
11/17/21100,000717269.161121.231430. Ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
11/17/21100,000179612.171121.223208.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021319 be Bui Ha Sy Luan
11/17/21100,000731991.171121.221115.ung ho MS 2021 . 320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21100,000300774.171121.203142.ung ho MS2021 320 be tran thien phuc
11/17/21100,000555828.171121.202630.TRAN VAN NGU 2021 320 be tran thien phuc
11/17/21100,000737672.171121.175004.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321961002402
11/17/21100,000710783.171121.173022.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.320 be Tran Thien Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321840742210
11/17/21100,000616001.171121.143216.chuc nchcccl luon tim dc hanh phuc cho moi nguoi that lac nhau
11/17/21100,000MBVCB.1506327143.MS2021. 315 (cha con anh Tue).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21100,000MBVCB.1506323821.MS 2021. 319 (Bui Ha Sy Luan) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21100,000MBVCB.1506320991.MS2021.320 (Tran Thien Phuc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21100,000197632.171121.102835.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21100,000420653.171121.094820.MS 2021.320-171121-09:47:26 420653
11/17/21100,000564884.171121.094520.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21100,000MBVCB.1505845112.Giup do.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21100,000MBVCB.1505761702.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21100,000MBVCB.1505734256.UH MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21100,000178033.171121.085204.T ung ho be Tran thien Phuc MS 2021.320
11/17/21100,000322485.171121.083657.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN SON HAI ung ho NCHCCCL
11/17/21100,000248423.171121.083326.Vinh Nam ung ho ms 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21100,000MBVCB.1505503305.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.319 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21160,000013722.171121.215734.Ung ho MS 2021.320 Be Tran Thien Phuc FT21322332187461
11/17/21200,000385141.171121.222444.ung ho MS 2021 320
11/17/21200,000IBVCB.1507873934.MS2021 315 cha con anh Tue.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21200,000071182.171121.215948.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2021320 cho be tran thien phuc
11/17/21200,000MBVCB.1507793338.Ung ho MS2021.320( be tran thien phuc).CT tu 0011004163119 LE TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000979655.171121.212028.Ung ho MS 2021.320 FT21322222032508
11/17/21200,000978803.171121.211939.Ung ho MS 2021.314 FT21322056010000
11/17/21200,000966200.171121.202604.UH CT nhu chua chia ly
11/17/21200,000899481.171121.200847.Ung ho ms 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000896204.171121.195939.Ung ho ms 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/17/21200,000625184.171121.193431.MS 2021. 320 ( BE TRAN THIEN PHUC)-171121-19:34:31 625184
11/17/21200,000923237.171121.185115.ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000902436.171121.184710.ung ho ms 2021.320(Tran Thien Phuc)
11/17/21200,000108199.171121.174426.TTTP ung ho Ms2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000721384.171121.173754.Ung ho ma 2021.320 be tran thien phuc FT21321960550004
11/17/21200,000906980.171121.155102.Ung ho ma so 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21200,000478376.171121.143018.UNG HO MA SO 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC. MONG CON NHANH KHOI BENH
11/17/21200,000IBVCB.1506524709.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21200,000067091.171121.135200.Ung ho MS2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000147621.171121.133915.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000MBVCB.1506355781.2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071001325199 DUONG TRUNG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000MBVCB.1505987767.ung ho MS 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000MBVCB.1505985678.MS 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0021001690481 NGUYEN THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000SHGD:10011441.DD:211117.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:Ung ho MS 2021320, be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000422662.171121.095333.UNGHOMASO2021.320 BETRANTHIENPHUC-171121-09:53:04 422662
11/17/21200,000109549.171121.094923.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321128464251
11/17/21200,000812932.171121.093937.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc). Tu Phuc Hoat 171121
11/17/21200,000IBVCB.1505692884.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21200,000029568.171121.084241.Ung ho MS 2021.320 Tran Thien Phuc FT21321716090509
11/17/21200,000MBVCB.1505650698.ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000010669.171121.082129.Ung ho MS 2021.318 FT21321837820355
11/17/21200,000SHGD:10000533.DD:211117.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/17/21200,000MBVCB.1505609700.MS 2021.320.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21200,000879204.171121.080704.ung ho MS2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21200,000987201.171121.074507.Ung ho MS 2021.320.be tran thien phuc FT21321096160070
11/17/21250,000242790.171121.094635.MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/17/21300,000MBVCB.1507682796.Ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21300,000147177.171121.202119.MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/17/21300,000MBVCB.1507458829.ms 2021 320 uh Tran Thien Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21300,000700930.171121.172333.Linh br giup MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321053356194
11/17/21300,000800247.171121.161136.Ung ho MS 2021 320 be TRAN THIEN PHUC
11/17/21300,000298939.171121.130410.MS 2021.320
11/17/21300,000458305.171121.125230.MS 2021.173 (ung ho be Pham Van Gia Bao(
11/17/21300,000386035.171121.124706.Ung ho MS 2021.180 ( be Quynh Chau)
11/17/21300,000600572.171121.101752.Ung ho ms 2021.320 be Thien Phuc
11/17/21300,000805562.171121.091224.Ung ho MS2021.320 Tran Thien Phuc
11/17/21300,000SHGD:10001076.DD:211117.BO:HA THI NHUNG.Remark:995221111752344 UH MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21300,000036483.171121.084928.2021.320 FT21321560164413
11/17/21300,000SHGD:10005524.DD:211117.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.319 be Bui Ha Sy Luan
11/17/21300,000MBVCB.1505606840.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Thien Phuc,ms 2021.320 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21400,000SHGD:10004605.DD:211117.BO:NGUYEN THI TUONG VAN.Remark:IB UNG HO MS : 2021.320(BE TRAN THIEN PHIC)
11/17/21400,000MBVCB.1505518050.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21450,000940343.171121.204242.Ung ho MS 2021.320. Be Tran Thien Phuc FT21322251850693
11/17/21500,000059919.171121.215649.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/17/21500,000MBVCB.1507367253.MS?2021 320?be Tran Thien Phuc.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/17/21500,000MBVCB.1507228804.LE PHUOC DAT chuyen tien ung ho MS 2021.320( be Tran Thien Phuc).CT tu 0771000577694 LE PHUOC DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21500,000MBVCB.1506534130.UNG HO MS 2021.320(BE TRAN THIEN PHUC).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21500,000118728.171121.141335.UNG HO MS 2021 320 BE TRAN THIEN PHUC
11/17/21500,000904746.171121.134700.ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc. chuc con mau khoe, binh an
11/17/21500,000122245.171121.095857.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321025945116
11/17/21500,000936865.171121.095032.DANG TUAN chuyen tien giup chau Tran Thien Phuc (MS 2021.320)
11/17/21500,000086268.171121.093150.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321201465004
11/17/21500,000732197.171121.093010.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN DUC PHU Ung ho MS 2021420 be Tran Thien Phuc
11/17/21500,000SHGD:10001542.DD:211117.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621111758279)ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
11/17/21500,000MBVCB.1505735360.Giup do 2021.320.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21500,000MBVCB.1505674997.VU THI BICH THAO ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/21500,000SHGD:10008543.DD:211117.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/21500,000892025.171121.081832.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/211,000,000779051.161121.225518.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
11/17/211,000,000MBVCB.1507425330.ung ho MS 2021.319 (Be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/211,000,000MBVCB.1507421724.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/211,000,000MBVCB.1506321679.Lai van dao ung ho MS 2021.320 Tran Thien Phuc.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/211,000,000MBVCB.1505822585.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/211,000,000SHGD:10000713.DD:211117.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621111758277)ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
11/17/211,000,000853053.171121.073600.Chuyen tien giup do MA 2021.318
11/17/211,000,000180047.171121.064424.Ung ho be Tran Thien Phuc ( MS 2021.320)
11/17/212,500,000970181.171121.184316.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
11/17/213,000,000MBVCB.1506453088.Ung ho ms.2021.320 be Tran Thien Truc.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/17/2111,000,000723201.171121.113500.Ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan
11/18/211,000IBVCB.1508603758.asdf.CT tu 1017733727 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/215,000MBVCB.1508052256.Tra Xuan Binh giup ms 2021321.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/215,500354449.181121.094009.ung ho MS 2021 321
11/18/2110,000IBVCB.1507923619.UNG HO MS 2021 320 BE THIEN PHUC.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2140,000MBVCB.1508980449.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2140,000326003.181121.092907.MS 2021 321
11/18/2150,000IBPS/SE:01310005.DD:181121.SH:10025110.BO:NGUYEN MINH QUYNH.UNG HO
11/18/2150,000204592.181121.152348.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021321 Nguyen Minh Quang
11/18/2150,000822532.181121.144903.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-181121-14:48:44 822532
11/18/2150,000821429.181121.144612.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG)-181121-14:45:25 821429
11/18/2150,000MBVCB.1509125248.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/2150,000251091.181121.125032.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/2150,000IBVCB.1508907283.Giup ma so 2021 321 Nguyen Minh Quang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/2150,000350975.181121.105933.Cc FT21322060408230
11/18/2150,000295061.181121.101852.Ung ho MS 2021.321 nguyen minh quang FT21322248952368
11/18/2150,000008284.181121.094639.ck FT21322695499504
11/18/2150,000321058.181121.091809.LY NGOC DUNG chuyen tien
11/18/2150,000206963.181121.090959.Cc FT21322406508990
11/18/2160,000195276.181121.085913.Be Minh Quan ung ho MS 2021.320 FT21322954472718
11/18/2168,000510776.181121.171354.UH MS 2021 299 chi em Thuy Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/18/2170,000220654.181121.222359.NGUYEN MANH LINH chuyen tien ung ho MS 2021.321
11/18/21100,000459861.171121.235734.Ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
11/18/21100,000040917.171121.223510.Ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21322435110028
11/18/21100,000395375.181121.222600.Ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21100,000067993.181121.204114.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.321 be Quang FT21322670310028
11/18/21100,000066834.181121.204012.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21322001337445
11/18/21100,000065033.181121.203832.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.319 em Sy Luan FT21322025036780
11/18/21100,000048645.181121.202330.Ung ho NCHCCCL Mai Trang 047 FT21322849358501
11/18/21100,000SHGD:10001271.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.316 chuc anh Luong Thai Kiet mau khoe
11/18/21100,000785467.181121.154405.DT ung ho MS 2021.317 be Ly Thanh Tuong
11/18/21100,000778776.181121.153848.DT ung ho MS 2021.313 anh Ho Xuan Tan
11/18/21100,000766615.181121.152925.DT ung ho MS 2021.312 be Dang Thanh Truc
11/18/21100,000759294.181121.152406.DT ung ho MS 2021.319 be Si Luan
11/18/21100,000770123.181121.152246.nguyen van khoa ung ho MS 2021.32 nguyen minh quang
11/18/21100,000MBVCB.1509190812.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.321( Nguyen Minh Quang).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21100,000723762.181121.132650.Tran thien phuc 2021320
11/18/21100,000MBVCB.1508931072.MS 2021.321.CT tu 0041000233643 NGUYEN THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21100,000956155.181121.121621.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21100,000MBVCB.1508805730.ung ho ms 2021.321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21100,000838725.181121.104955.VietLV Ung ho MS 2021.321 NGUYEN MINH QUANG
11/18/21100,000394227.181121.101542.T ung ho be Nguyen minh Quang MS 2021.321
11/18/21100,000758954.181121.100217.ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/18/21100,000756081.181121.095943.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21100,000MBVCB.1508324006.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21100,000608851.181121.082208.ung ho ms 2021.321 nguyen minh quang
11/18/21100,000103302.181121.075737.Vinh Nam ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21100,000230691.181121.073017.Ung ho Ms 2021.320
11/18/21100,000114283.181121.062001.MS 2021.319 FT21322293972051
11/18/21100,000114127.181121.061900.MS 2021.320 FT21322809820357
11/18/21100,000113924.181121.061737.MS 2021.321 FT21322028807208
11/18/21100,000MBVCB.1508068646.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.321 ( nguyen minh quang).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21120,000065436.181121.143759.Ung ho NCHCCCL
11/18/21150,000185376.181121.152235.MQuan TAnh ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21150,000733994.181121.120350.Ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21150,000MBVCB.1508737605.PHAM TIEN MANH chuyen tien unv ho ma so 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21150,000338220.181121.111219.Ung ho MS 2021.321 -Nguyen Minh Quang
11/18/21150,000IBVCB.1508320950.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21150,000976841.181121.061329.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21200,000561701.171121.234210.ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
11/18/21200,000MBVCB.1510356602.UNG HO?MS 2021.321?(Nguyen Minh Quang).CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000862997.181121.213355.MS 2021.321
11/18/21200,000MBVCB.1510142425.ung ho MS 2021.320?(Be Tran Thien Phuc).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000MBVCB.1509720375.Ung ho ms 2021.317 Ly Thanh Tuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000233191.181121.172104.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang). Tu Dieu Van 181121
11/18/21200,000871900.181121.165632.UNGHOMASO2021.319 BEBUIHASYLUAN-181121-16:56:31 871900
11/18/21200,000SHGD:10001366.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:E Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.321chuc anh Nguyen Minh Quang mau khoe
11/18/21200,000SHGD:10001350.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.320 chuc Tran Thien Phuc mau khoe
11/18/21200,000SHGD:10001278.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.319 chuc anh Bui Ha Sy Luan mau khoe
11/18/21200,000SHGD:10001274.DD:211118.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.318 chuc co Nguyen Thi Thanh Binh mau khoe
11/18/21200,000791991.181121.154902.DT ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc ung thu mau
11/18/21200,000833045.181121.132840.ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang)
11/18/21200,000742688.181121.132129.Nguyen Minh Quang
11/18/21200,000MBVCB.1508827899.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000MBVCB.1508723874.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.320( be Tran Thien Phuc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000358995.181121.110525.Ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang FT21322365884432
11/18/21200,000IBVCB.1508605741.NGUYEN XUAN HIEU chuyen khoan ung ho Ms 2021.321, nguyen minh quang?.CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000MBVCB.1508547534.Ung ho ma so 2021.320 be tran thien phuc.CT tu 0861000016992 LE THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000IBVCB.1508434194.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21200,000674212.181121.090822.MS 2021.321
11/18/21200,000994185.181121.084857.ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21200,000269910.181121.084659.Ung ho MS2021.318 chi Thanh Binh
11/18/21200,000269891.181121.084355.Ung ho MS2021.320 be Thien Phuc
11/18/21200,000MBVCB.1508287152.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000SHGD:10000597.DD:211118.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/18/21200,000MBVCB.1508215557.MS 2021.321?(Nguyen Minh Quang).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21200,000MBVCB.1508172112.MS 2021320.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21200,000356764.181121.053902.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/18/21250,000106684.181121.211745.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.321 em Nguyen Minh Quang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21323552030184
11/18/21250,000MBVCB.1508089881.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21300,000MBVCB.1510315561.PHI VIET HANH charity MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21300,000MBVCB.1509976298.UNG HO MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21300,000MBVCB.1509717910.Ung ho ms 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21300,000MBVCB.1509715097.Ung ho ms 2021.316 be Luong Thai Kiet.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21300,000IBVCB.1509666849.2021 321 Be trai uong thu xuong.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21300,000MBVCB.1509589773.UH chau bi ung thu xuong.CT tu 0061000068565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21300,000901295.181121.164005.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.318 nguyen thi thanh binh
11/18/21300,000192756.181121.144504.MS2021.320-tran thien phuc
11/18/21300,000880500.181121.144243.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 320 be Tran Thien Phuc
11/18/21300,000191304.181121.143959.MS2021.321-nguyen minh quang
11/18/21300,000MBVCB.1508874654.Ung ho ms 2021.321 (chau nguyen minh quang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21300,000MBVCB.1508611253.ms 2021 321 uh Nguyen Minh Quang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/18/21300,000171358.181121.103249.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021. 320 be Tran Thien Phuc. Bao VIETNAMNET
11/18/21300,000SHGD:10001555.DD:211118.BO:DO THI LAN HUONG.Remark:995221111853956 ung ho ms 2021.320 be tran thien phuc
11/18/21300,000255184.181121.085930.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21300,000703182.181121.082856.UNG HO MS : 2021.321( NGUYEN MINH QUANG)-181121-08:28:53 703182
11/18/21300,000117861.181121.064028.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322478652397
11/18/21400,000665000.181121.090257.Ung ho MS 2021.321
11/18/21400,000249332.181121.080450.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
11/18/21500,000984908.171121.225058.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/18/21500,000742804.181121.200106.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000968322.181121.191111.Ung ho MS 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322060039221
11/18/21500,000MBVCB.1509800012.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000MBVCB.1509731507.Ung ho ms 2021.321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000MBVCB.1509729832.Ung ho ms 2021.319 be Bui Ha Sy Luan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000MBVCB.1509726732.Ung ho ms 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000MBVCB.1509724462.Ung ho ms 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000MBVCB.1509722447.Ung ho ms 2021.315 cha con a Tue.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000IBVCB.1509567776.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000IBVCB.1509564810.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000IBVCB.1509558597.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000755305.181121.162504.Ung ho Ms 2021.315 FT21322960440100
11/18/21500,000078003.181121.155741.ung ho MS 2021321 Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000MBVCB.1509161105.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021.319(Bui Ha Sy Luan).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000486899.181121.125257.Ung ho MS 2021.321 em Nguyen Minh Quang FT21322435815258
11/18/21500,000451883.181121.123358.Ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000037464.181121.102737.Giup MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000MBVCB.1508502798.Ung ho NCHCCCL BanhDV 0908452041.CT tu 0071002036986 DOAN VAN BANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000240141.181121.093717.Co lan ha noi Ung ho ms 2021.316 be luong thai kiet FT21322024912165
11/18/21500,000700912.181121.093441.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HUYNH PHONG ung ho MS 2021321 Nguyen Quang Minh
11/18/21500,000710281.181121.093124.ung ho ms 2021.321 nguyen minh quang
11/18/21500,000116214.181121.092829.CT GIUP DO BE TRAN THIEN PHUC MA SO 2021.320
11/18/21500,000644951.181121.092738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN PHUONG SON chuyen khoan
11/18/21500,000305930.181121.090445.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000712056.181121.090347.MS 2021.315 CHA CON ANH TUE-181121-09:03:16 712056
11/18/21500,000085139.181121.085109.ung ho MS 2021.321 chau Nguyen Minh Quang
11/18/21500,000MBVCB.1508193389.HO THI CUC ho tro chi vu thi thoa.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21500,000113946.181121.061747.Ung ho be Nguyen minh Quangg FT21322809814920
11/18/21600,000IBVCB.1508901031. MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/21600,000SHGD:10000826.DD:211118.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.321. CHUC BE NGUYENM INH QUANG NHIEU SUC KHOE
11/18/21700,000323592.181121.193328.MS 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC
11/18/21800,000130015.181121.214148.Thay Hoai uh Ms 2021.320 Thien Phuc FT21323666727130
11/18/211,000,000MBVCB.1509000031.ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/18/211,000,000SHGD:10000504.DD:211118.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.321 nguyen minh quang
11/18/211,000,000454765.181121.090922.ung ho MS 2021.321(Nguyen Minh Quang)
11/18/211,000,000209838.181121.061108.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Quang Minh).
11/18/211,000,000940364.181121.000935.Chuyen tien giup do be Thien Phuc MS2021.320
11/18/212,000,000SHGD:10003749.DD:211118.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC) 1 TRIEU, MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG) 1 TRIEU
11/18/212,000,000869403.181121.062345.Ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang )
11/18/212,000,000637284.181121.054125.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021320 be Tran Thien Phuc
11/18/212,000,000622961.181121.052645.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021321 nguyen minh Quang
11/18/215,000,000959282.181121.190321.Ong Tu Van giup cho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang FT21322229271421
11/19/211,000IBVCB.1510487358.aa.CT tu 1020657228 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/211,000IBVCB.1511091020.asdf.CT tu 1023245592 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/215,000MBVCB.1510609378.Tra Xuan Binh giup ms 2021322.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/215,500505604.191121.103001.ung ho MS 2021 322
11/19/2110,000IBVCB.1512917093.UNG HO MS 2021 322 LE VAN LIEM.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2110,000IBVCB.1512913872.UNG HO MS 2021 231 BE NGUYEN MINH QUANG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2140,000MBVCB.1511188861.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2150,000MBVCB.1512822711.ms 2021312.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000MBVCB.1512819007.ms 2021313.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000MBVCB.1512814156.Ms 2021318.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000MBVCB.1512810234.Ms 2021322.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000//SAL2021323S068004841002//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 557245 NGAY 17.11.2021
11/19/2150,000MBVCB.1512372885.ms 2021 318 NT Thanh Binh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000MBVCB.1512367243.Ms 2021 321 nguyen minh quang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000MBVCB.1512358659.ms 2021 320 tran thien phuc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000079948.191121.173441.T ung ho Le Van Liem MS 2021.322
11/19/2150,000581593.191121.160009.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021322 Le Van Liem
11/19/2150,000664901.191121.133633.Ung ho anh Le Van Dang FT21323407400600
11/19/2150,000IBVCB.1511595668.Giup ma so 2021 322 Le Van Liem .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000365006.191121.093840.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/2150,000361863.191121.093731.CHU THI NGUYET chuyen khoan
11/19/2150,000IBVCB.1510934263.ung ho ma so MS 2021 322 Le Van Liem.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000IBVCB.1510928667.ung ho ma so MS 2021 319 Bui Ha Sy Luan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000IBVCB.1510925077.ung ho ma so MS 2021 320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000IBVCB.1510920129.ung ho ma so MS 2021 321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000IBVCB.1510898613.ung ho ma so MS 2021 317 be Ly Thanh Tuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000621494.191121.091235.IBFT Ung ho NCHCCCL
11/19/2150,000294073.191121.091043.ung ho MS 2021 318 chi nguyen thi thanh binh
11/19/2150,000IBVCB.1510889404.ung ho ma so MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/2150,000647823.191121.083212.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/2150,000MBVCB.1510748577.MS 2021.322 (Le Van Liem) Cam on .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/2150,000261052.191121.072207.Cc FT21323703344831
11/19/21100,000265095.181121.234539.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
11/19/21100,000MBVCB.1513021432.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000MBVCB.1513016152.ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000716753.191121.220235.UNG HO MS 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21100,000177768.191121.220209.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 322
11/19/21100,000173286.191121.220101.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 321
11/19/21100,000169016.191121.215959.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 319
11/19/21100,000180973.191121.201529.MS 2021.322 LE VAN LIEM FT21323816103528
11/19/21100,000732613.191121.192615.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21100,000076052.191121.184349.MS 2021.322 Le Van Liem FT21323723034403
11/19/21100,000MBVCB.1512172533.MS 2021.322.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000875320.191121.161157.NTPL ung ho Ms 2021.322 Le Van Liem FT21323797947474
11/19/21100,000MBVCB.1512047052.2021.320 Tran Thien Phuc.CT tu 0071000630713 THAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000107817.191121.153512.MS2021.322( le van liem)
11/19/21100,000MBVCB.1511925250.MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000785547.191121.151054.Ung ho MS2021.322 FT21323989132803
11/19/21100,000883739.191121.141100.ung ho quy
11/19/21100,000127030.191121.102149.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021322 Le Van Liem
11/19/21100,000703833.191121.092558.ung ho ms 2021.322 chau Le Van Liem
11/19/21100,000315431.191121.091808.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21100,000MBVCB.1510906784.MS 2021.321 (chau Nguyen Minh Quang).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000MBVCB.1510899995.MS 2021.322 (chau Le Van Liem).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000290124.191121.090902.ung ho MS 2021 322 le van liem
11/19/21100,000MBVCB.1510869470.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000MBVCB.1510867748.MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000MBVCB.1510847724.PHAM DANG XINH UNG HO MA SO 2021.306 BE DO TRAN TOAN.CT tu 1018448056 PHAM LE Y THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000410802.191121.085307.ZPBV600BSG3HS9 211119000061504 MS 2021.322
11/19/21100,000MBVCB.1510780480.MS 2021.322 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Le Van Liem.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000117212.191121.080302.Vinh Nam ung ho ms 2021 322 Le Van Liem
11/19/21100,000565831.191121.072039.ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21100,000MBVCB.1510624725.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.321 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21100,000MBVCB.1510588976.PHAM ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0121000779672 PHAM ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21150,000MBVCB.1511741852.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.322( Le Van Liem).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21150,000445186.191121.074941.Ung ho MS 2021.322 (LeVanLiem)
11/19/21150,000163898.191121.052540.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21175,000ATM_FTF.10800545.095155.20211119.133456.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/19/21200,000MBVCB.1510451724.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0021000238741 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1510448798.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0021000238741 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000247778.181121.230551.ung ho ms 2021.321(Nguyen Minh quang)
11/19/21200,000MBVCB.1510433792.ung ho ms 2021.321(Nguyen Minh Quang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1510431256.ung ho ms 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000471208.191121.221913.NGUYEN THI XUAN ung ho vao nhu chua he co cuoc chia li
11/19/21200,000MBVCB.1512976092.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh Ms:2021.315 ChaConAnhTue.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1512971267.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh ms 2021.320 BeTranThienPhuc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000IBVCB.1512966998.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0571000035632 HUYNH CONG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1512961369.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat !uH ms2021.321 NguyenMinhQuang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1512875310.UH MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000083580.191121.184951.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.322 em Le Van Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21323584520764
11/19/21200,000175679.191121.181353.MS 2021.319 ( BE BUI HA SY LUAN)-191121-18:14:07 175679
11/19/21200,000174913.191121.180841.MS 2021.321 ( NGUYEN MINH QUANG)-191121-18:11:32 174913
11/19/21200,000IBVCB.1512354569.Giup do ms2021.320 be Tran Thien Phuc 3 tuoi bi ung thu- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1512023403.ung ho ms 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21200,000MBVCB.1512009601.ung ho ms 2021 319 be Bui ha sy Luan.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21200,000823678.191121.153639.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323627570011
11/19/21200,000164841.191121.131209.ung ho Le Van Liem
11/19/21200,000IBVCB.1511453018.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000631501.191121.103637.Ung Ho MS 2021.322 ( Le Van Liem )
11/19/21200,000752304.191121.094914.Ung ho ms 2021320 be Tran Thien Phuc
11/19/21200,000MBVCB.1510986547.Giup do MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000726941.191121.094107.Ung ho MS 2021.322 LE VAN LIEM
11/19/21200,000344904.191121.091346.ung ho ms 2021 322 Le Van Liem FT21323060014390
11/19/21200,000MBVCB.1510886846.Ung ho ms 2021.322.CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000193372.191121.090011.MS 2021 322
11/19/21200,000IBVCB.1510820498.MS 2021 322 Le Van Liem.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21200,000SHGD:10000665.DD:211119.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:TRAN VINH TRUNG CHUYEN KHOAN
11/19/21200,000MBVCB.1510793855.MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1510758259.MS 2021.322.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000MBVCB.1510756117.MS 2021.321.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000286160.191121.081107.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem FT21323058883768
11/19/21200,000MBVCB.1510740543.Ung ho MS 2021.316 Be Luong Thai Kiet.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000283330.191121.080651.ung ho ms 2021.322 Le van liem FT21323844793474
11/19/21200,000MBVCB.1510736754.Ung ho MS 2021.315 Cha con a Tue.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21200,000Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
11/19/21200,000172112.191121.075427.Ung ho MS 2021 322 chau Le Van Liem
11/19/21200,000360945.191121.075354.Ung Ho Ms2021322 Le Van Liem
11/19/21200,000171841.191121.075158.Ung ho MS 2021 321 chau Nguyen Minh Quang
11/19/21200,000584105.191121.074732.LAI CAO BANG ung ho
11/19/21200,000268033.191121.073819.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323582218545
11/19/21200,000MBVCB.1510587051.Ung ho ms 2021.322 (lee van liem).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000243913.191121.220933.UNG HO MS : 2021.322( LE VAN LIEM)-191121-22:09:47 243913
11/19/21300,000MBVCB.1512963753.UNG HO MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000216860.191121.201938.UNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-191121-20:22:34 216860
11/19/21300,000761816.191121.194756.Chuyen tien ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21300,000120204.191121.180648.ung ho MS 2021.318 ( chi NGUYEN THI THANH BINH)
11/19/21300,000PHAN HIEU UNG HO MS 2021322 LE VAN LIEM .NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/19/21300,000MBVCB.1511882934.MS 2021322.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/19/21300,000284934.191121.150204.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21300,000750138.191121.142315.MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21300,000753940.191121.020626.MS 2021.322
11/19/21300,000709252.191121.140436.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21300,000MBVCB.1511026000.Ung ho ms.2021.322 (Le Van Liem) .CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000MBVCB.1511021324.Ung ho ms 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000669122.191121.090150.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.319 bui ha sy luan
11/19/21300,000918339.191121.085632.ung ho ms 2021.319
11/19/21300,000173016.191121.085226.ung ho Ms 2021.320
11/19/21300,000IBVCB.1510812810.ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000SHGD:10010083.DD:211119.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung hi MS 2021.322 be Le Van Liem
11/19/21300,000SHGD:10001619.DD:211119.BO:NGUYEN DINH CONG.Remark:Giup MS 2021.267
11/19/21300,000MBVCB.1510759013.ung ho?MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000509343.191121.080232.ung ho MS 2021.322
11/19/21300,000361320.191121.075544.ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21300,000MBVCB.1510698953.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0461003839135 HA HUU QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21300,000110757.191121.072546.ung ho MS 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21300,000317461.191121.064053.Ung ho ma so MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21300,000245718.191121.062558.Ung ho ms 2021.322 Le Van Liem FT21323720490237
11/19/21300,000245340.191121.062341.Ung ho Ms.2021.318 Thanh Binh FT21323235604400
11/19/21300,000049579.191121.060740.Ung ho ms 2021 322 le van liem ung thu mau o tho xuan thanh hoa
11/19/21300,000059347.191121.060254.ung ho ms 2021 322 LE VAN LIEM
11/19/21300,000434479.191121.052540.MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/21400,000591729.191121.075622.ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/21500,000MBVCB.1512655415.Giup MS 2021.322 Le van Liem .CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000126716.191121.181203.Ung ho MS 2021.319 ( be Bui Ha Sy Luan)
11/19/21500,000122978.191121.180902.ung ho MS 2021.321 ( Nguyen Minh Quang)
11/19/21500,000117194.191121.180420.MS 2021.322 (LE VAN LIEM)
11/19/21500,000IBVCB.1512423744. chuyen khoan ung ho ms2021.322 LE VAN LIEM.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000582040.191121.172258.Ung ho MS 2021. 322 le van liem
11/19/21500,000766242.191121.152105.Ung ho MS.2021.318 chi Nguyen Thi Thanh
11/19/21500,000764423.191121.151955.Ung ho MS.2021.322 anh Le Van Liem
11/19/21500,000SHGD:10023854.DD:211119.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd be Ly Thanh Tuong. TT Mai Dam, Chau Thanh, Hau Giang.MS 2021.317
11/19/21500,000MBVCB.1511549993.ung ho MS2021.318(chi Nguyen Thi Thanh Binh).CT tu 0251001245194 LE VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000MBVCB.1511529269.Ung ho MS 2021.317(be Ly Thanh Tuong).CT tu 0251001245194 LE VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000566180.191121.122332.MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21500,000IBVCB.1511297210.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000MBVCB.1511118850.Ung ho ms 2021.322( le van liem).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000754102.191121.102412.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/21500,000325013.191121.095221.ung ho ms 2021.322 (le van liem)
11/19/21500,000MBVCB.1510955387.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0441000728080 PHAN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000MBVCB.1510952094.NGUYEN THI THANH TRANG chuyen tien MS 2021_322( Le Van Liem).CT tu 0181002690723 NGUYEN THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000MBVCB.1510905831.Ung ho MS 2019.072 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0251002569947 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000IBPS/SE:01310005.DD:191121.SH:10000566.BO:LE THI NGA.UNG HO MS 2021.320 BE TRAN THIEN PHUC
11/19/21500,000SHGD:10009268.DD:211119.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.322 chau Le Van Liem
11/19/21500,000MBVCB.1510745960.giup do 2021.322.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/21500,000593589.191121.075945.Chuyen tien MS 2021.322
11/19/21500,000078438.191121.071646.Ung ho le van liem ms 2021 322
11/19/21500,000441943.191121.053946.ung ho MS 2021.322 Le van Liem
11/19/211,000,000124725.191121.181027.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
11/19/211,000,000122230.191121.155504.UNG HO MS 2021 285-191121-15:57:58 122230
11/19/211,000,000121842.191121.155708.UNG HO MS 2021.273-191121-15:57:07 121842
11/19/211,000,000121542.191121.155611.UNG HO MS 2021.278-191121-15:56:24 121542
11/19/211,000,000121108.191121.155530.UNG HO MS 2021.290-191121-15:55:30 121108
11/19/211,000,000145466.191121.142618.MS 2021.322 (Le Van Liem)
11/19/211,000,000MBVCB.1511515293.MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0331003668525 NGUYEN BA NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/211,000,000988048.191121.104117.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
11/19/211,000,000367656.191121.082037.Ung ho MS 2021 322 Le Van Liem
11/19/211,000,000263870.191121.072903.Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21323044472505
11/19/212,000,000MBVCB.1512305833.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.321(Nguyen minh Quang).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/19/213,000,000584190.191121.074749.ong Tu Van giup do be Le Van Liem MS 2021.322
11/19/215,000,000211175.191121.200332.GHI RO UNG HO MS 2021.320 (BE TRAN THIEN PHUC)-191121-20:03:46 211175
11/19/215,000,000210496.191121.200143.GHI RO UNG HO MS 2021.321 (NGUYEN MINH QUANG)-191121-20:01:39 210496
11/19/215,000,000209810.191121.195619.GHI RO UNG HO MS 2021.322 (LE VAN LIEM)-191121-19:59:15 209810
11/20/215,000MBVCB.1513441623.Tra Xuan Binh giup ms 2021323.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/215,500269548.201121.090524.ung ho MS 2021 323
11/20/2130,000253332.201121.191931.MS 2021.321
11/20/2140,000MBVCB.1513908925.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.323 (Anh em Tuan Kiet - Linh Dan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/2150,000248802.191121.223831.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.322 (LE VAN LIEM)-191121-22:38:06 248802
11/20/2150,000408828.201121.141713.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.323 (ANH EM TUAN KIET - LINH DAN)-201121-14:16:44 408828
11/20/2150,000676846.201121.140710.MS 2021.323 Chuc cac con khoe manh
11/20/2150,000IBVCB.1514205130.Giup ma so 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/2150,000163133.201121.122403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021323 anh em Tuan Kiet va Linh Dan
11/20/2150,000634725.201121.111550.Ung ho NCHCCCL - Bui Thi Bich Ngan - 0989239935
11/20/2150,000469053.201121.090304.Cc FT21324967523874
11/20/2150,000IBVCB.1513494339.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.MS 2021.313(anh Ho Xuan Tan)
11/20/2150,000487619.201121.080507.ung ho NCHCCCL + Huy + 0367261583
11/20/2150,000920374.201121.065029.Ung ho ms 2021.322 LE VAN LIEM
11/20/2168,000711906.201121.185203.UH MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/20/21100,000MBVCB.1513091810.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21100,000MBVCB.1513089854.Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21100,000MBVCB.1513087792.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21100,000816118.201121.212013.Ck 2021322levanlien
11/20/21100,000834746.201121.194338.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21100,000300334.201121.152756.ung ho MS 2021.317
11/20/21100,000189645.201121.152628.ung ho MS 2021.323
11/20/21100,000624366.201121.131647.Ung ho MS 2021.323 be Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21100,000MBVCB.1514108756.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21100,000742265.201121.125144.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.322 chau Liem FT21324204778307
11/20/21100,000856594.201121.103239.ung ho MS2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21100,000328714.201121.101559.UNG HO MS 2021-323 ANH EM TUAN KIET LINH DAN-201121-10:18:56 328714
11/20/21100,000636764.201121.101604.T ung ho anh em Tuan Kiet - Linh Dan MS 2021-323
11/20/21100,000303859.201121.091418.UNG HO MS 2021.323(ANH EM TUAN KIET- LINH DAN)-201121-09:14:16 303859
11/20/21100,000MBVCB.1513459508.ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy).CT tu 9975263801 NGUYEN VAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21100,000MBVCB.1513421873.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21100,000912146.201121.075659.ung ho MS2021.323(anh em Tuan Kiet Linh Dan)
11/20/21100,000105820.201121.075611.Vinh Nam ung ho ms 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21100,000383788.201121.063029.MS 2021.323 FT21324318009797
11/20/21200,000551780.201121.222926.UNG HO MS : 2021.323( ANH EM TUAN KIET- LINH DAN)-201121-22:29:34 551780
11/20/21200,000MBVCB.1514980064.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21200,000779379.201121.163914.MS 2021.23 UNG HO ANH EM TUAN KIET - LINH DAN
11/20/21200,000MBVCB.1514449809.Ung ho MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet- Linh Dan ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21200,000MBVCB.1514119586.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0171008756789 HO NGHIA HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21200,000735612.201121.124451.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen tam ung ho ms MS 2021.323 ae Dan Kiet FT21324436036902
11/20/21200,000485495.201121.091809.Ung ho MS 2021.323 anh em Tuan Kiet - Linh Dan FT21324998092154
11/20/21200,000MBVCB.1513527023.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.323(anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21200,000IBVCB.1513522425.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21200,000424730.201121.081220.MS 2021.323 FT21324890470800
11/20/21200,000509278.201121.080757.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan). Tu Phuc Nho 201121
11/20/21200,000625795.201121.073909.Ung ho MS 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21200,000749957.201121.060549.ung ho MS 2201 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21200,000MBVCB.1513242052.Benh hiem ngheo.CT tu 0181000415370 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/20/21300,000430959.201121.210930.MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/20/21300,000MBVCB.1514744806.PHI VIET HANH charity MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21300,000MBVCB.1514738248.PHI VIET HANH charity MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21300,000816050.201121.102053.Ung ho MS 2021 323 anh em TUAN KIET LINH DAN
11/20/21300,000MBVCB.1513531864.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21300,000MBVCB.1513418971.ung ho ms 2021.323(anh em tuan kiet - linh dan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21400,000295974.201121.084708.UNG HO MS: 2021.323( ANH EM TUAN KIET LINH DAN)-201121-08:50:05 295974
11/20/21400,000MBVCB.1513384244.MS 2021.323.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21500,000300918.201121.212141.Ms 2021.323 anh em tuan kiet linh dan FT21326422262429
11/20/21500,000671796.201121.140219.MS 2021.322
11/20/21500,000666885.201121.114114.MS 2021.323 FT21324735367696
11/20/21500,000MBVCB.1513908165.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21500,000MBVCB.1513560900.Ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 0071002378736 NGUYEN DAT DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21500,000302526.201121.085026.ung ho MS2021323
11/20/21500,000MBVCB.1513453775.Ung ho MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0451001611716 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21500,000920684.201121.010906.vi hong ung ho ms 2021.322 le van liem
11/20/21600,000IBVCB.1514367837.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/21600,000MBVCB.1513341148.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/211,000,000774417.201121.154502.UNG HO MS 2021.323 (ANH EM TUAN KIET-LINH DAN)
11/20/211,000,000MBVCB.1513943315.Ms 2021.323 anh em (Tuan kiet ,Linh Dan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/20/211,200,000830514.201121.105320.ung ho cac ma so 2021 318 - 2021 323 moi ma so 200 ngan dong
11/20/212,500,000981052.191121.233946.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
11/20/212,500,000732609.201121.091047.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-11-2021 01:25:5370,000LPT ung ho MS 2021.311 (Be Nguyen Ha Quynh Huong); thoi gian GD:11/11/2021 00:14:09
11-11-2021 01:26:4470,000LPT ung ho MS 2021.312 (Dang Thanh Truc); thoi gian GD:11/11/2021 00:16:10
11-11-2021 01:26:5320,000Ung ho MS2021.313 (anh Ho Xuan Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/11/2021 00:16:32
11-11-2021 01:27:5870,000LPT ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan); thoi gian GD:11/11/2021 00:19:17
11-11-2021 09:25:1120,000LE DUC ANH chuyen tien
11-11-2021 11:04:541,000,000CT DEN:131504174417 ung ho ms 2021.314 dang thien tan FT21315685628280
11-11-2021 11:09:26300,000ung ho ma so 2021.314 (Be Dang thien Tan)
11-11-2021 11:13:4570,000LPT ung ho MS 2021.314 (Dang Thien Tan)
11-11-2021 12:46:42100,000CT DEN:110179463213 Nchcccl Tran Lan Phuong 0326686989
11-11-2021 16:41:55500,000MS 2021.208(HOANG VAN NGHIA)
11-11-2021 18:35:11100,000ms 2021.314 ( dang thien tan )
11-11-2021 19:54:30500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.313 (anh HO XUAN TAN)
11-11-2021 19:55:52500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.312 (DANG THANH TRUC)
11-11-2021 19:57:15500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.311 (be NGUYEN HA QUYNH HUONG)
11-11-2021 19:58:35500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.309 (ba NGUYEN THI BA)
11-11-2021 19:59:39500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.308 (anh VU ANH MUNG)
11-11-2021 20:00:40500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.307 (em BUI THUY HANG)
11-11-2021 20:19:14500,000CT DEN:131513352075 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho chau Dang Thien Tan MS 2021 314
12-11-2021 00:48:26100,000Ung ho MS 2021.314 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:15:58
12-11-2021 00:48:39100,000Ung ho MS 2021.313 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:16:49
12-11-2021 00:48:49100,000MS 2021.312 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:17:35
12-11-2021 00:49:05100,000MS 2021.311 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:18:44
12-11-2021 00:49:15100,000MS 2021.310 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:19:22
12-11-2021 00:50:07100,000MS 2021.298 Chuc moi dieu tot dep nhat; thoi gian GD:11/11/2021 23:23:17
12-11-2021 00:50:22100,000MS 2021.300 Dung dieu tri nua thut thao di; thoi gian GD:11/11/2021 23:24:25
12-11-2021 00:53:46200,000Ung ho MS 2021.311 (be Nguyen Ha Quynh Huong); thoi gian GD:11/11/2021 23:40:56
12-11-2021 06:23:5110,000Ung ho MS2021.314 (Dang Thien Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-11-2021 07:22:24100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.315 ; cha con anh Tue
12-11-2021 07:55:19100,000ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 08:01:02500,000ung ho ma so 2021.315( cha con anh Tue)
12-11-2021 08:11:41200,000CT DEN:131601021757 Vietinbank;114000161718;ms 2021315 cha con anh tue
12-11-2021 08:12:00500,000So GD goc: 10000184 MBVCB.1491750104.MS 2021.313(ho xuan tan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 08:12:56200,000CT DEN:131601199367 Ung ho MS 2021.315 Cha con anh Tue FT21316838994712
12-11-2021 08:25:31500,000So GD goc: 10001791 MBVCB.1491878719.MS 2021.314(dang thien tan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 08:38:451,000,000ahuu ung ho cha con anh Tue .MS 2021.315
12-11-2021 08:45:03500,000CT DEN:131601964319 ung ho MS 2021.315 , cha con anh Tue
12-11-2021 08:50:38500,000CT DEN:131660226561 ung ho MS 2021 315 cha con anh Tue
12-11-2021 08:58:34200,000So GD goc: 10012372 IBVCB.1492666543.MS 2021.314 (Dang Thien Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 09:44:10500,000NguyenVietPhuong tu thien MS 2021.315
12-11-2021 09:47:43100,000ms 2021.315 ( cha con anh tue )
12-11-2021 09:55:34200,000So GD goc: 10012383 IBVCB.1492671006.MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-11-2021 10:09:22100,000ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 10:55:34200,000CT DEN:131603860808 ung ho MS 2021315 cha con anh Tue
12-11-2021 10:59:33200,000NGUYEN XUAN CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.315
12-11-2021 11:04:461,500,000ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 11:44:0465,000LPT ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 13:26:22150,000ung hoMS 2021.315(Cha con anh Tue)
12-11-2021 13:56:12100,000STA ungho ms2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 14:47:1720,000LE DUC ANH chuyen tien
12-11-2021 15:40:54200,000Ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 17:43:48400,000Ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
12-11-2021 18:31:421,000,000NTP ung ho MS 2021. 315 ( Cha con anh Tue) ; Can loc; Ha tinh.
12-11-2021 19:33:15500,000CT DEN:131612602904 ung ho ms2021.314 e Tan, ms2021.312 e truc, ms2021.311 e Huong, ms2021.307 e Hang, ms2021.310 eThoa, moi e 100k
12-11-2021 19:39:582,100,000MS 2021.315
12-11-2021 20:19:45100,000ung ho MS 2021.315(Cha con anh Tue)
12-11-2021 20:51:47100,000ung ho MS 2021.315 (cha con anh Tue)
12-11-2021 21:04:532,000,000ung ho MS 2021.315
12-11-2021 21:56:18300,000ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
13-11-2021 06:20:1010,000Ung ho MS2021.316 (Be Luong Thai Kiet). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-11-2021 08:24:12250,000ung ho ma so 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 09:57:061,000,000CT DEN:131702637925 MS 2021.315 cha con anh Tue
13-11-2021 10:50:07100,000ms 2021.316 ( be luong thai kiet )
13-11-2021 10:52:02500,000MS 2021.315
13-11-2021 11:20:5330,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.316
13-11-2021 11:58:051,500,000ung ho MS 2021.316 (be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 12:35:2370,000LPT ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 13:39:45100,000ung ho ms 2021.313
13-11-2021 23:07:16200,000ung ho MS 2021.316 (Be Luong Thai Kiet)
13-11-2021 23:08:01200,000ung ho MS 2021.315 (Cha con anh Tue)
14-11-2021 05:16:0650,000ms 2021.317 ( be ly thanh tuong )
14-11-2021 05:48:002,000,000ung ho ma so 2021.317 be Ly Thanh Tuong thuong be va gia dinh lam
14-11-2021 09:43:055,000,000Tran Huong ung ho ma so MS 2021.311 be Nguyen Ha Quynh Huong
14-11-2021 11:26:0950,000STA ungho ms2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
14-11-2021 11:27:1350,000STA ungho ms2021.316 (be Luong Thai Kiet)
14-11-2021 14:10:1830,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.317
14-11-2021 14:30:0365,000LPT ung ho ms 4287 chi Dang Thi Be Ut
14-11-2021 14:30:4065,000LPT ung ho MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong)
14-11-2021 18:55:44500,00018451376980-0916870762-Ngoai va Nguyen va Truc ung ho MS2021 316 be Luong Thai Kiet
14-11-2021 19:35:3950,000STA ungho ms2021.315 (cha con anh Tue)
14-11-2021 19:37:5650,000STA ung ho ms2021.314 (Dang Thien Tan)
14-11-2021 21:32:302,000,000CT DEN:140180690125 Em Hoang Phuc ung ho MS 2021 252 Tran Tan Phat
15-11-2021 00:47:1020,000Ung ho MS2021.317 (be Ly Thanh Tuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/11/2021 00:30:33
15-11-2021 05:36:59500,000MS 2021 318
15-11-2021 05:42:43100,000ms 2021.318 ( chi nguyen thi thanh binh )
15-11-2021 06:39:54100,000ung ho MS 2021.318 ( chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 07:53:44500,000CT DEN:150180737829 ung ho MS 2021318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 09:02:0350,000MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 09:38:3250,000So GD goc: 10027128 1. Ung Ho MS 2021.310 Chi Dinh Thi Thoa. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:38:3450,000So GD goc: 10027176 8. Ung ho MS 2021.302 Be Nguyen Thi Kim Phuong . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3050,000So GD goc: 10027777 14. Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3050,000So GD goc: 10027743 11. Ung ho MS 2021.299 Chi em Thuy Linh . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3050,000So GD goc: 10027791 17. Ung ho MS 2021.292 Chi Tran Thi Thu. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3250,000So GD goc: 10027782 29. Ung ho MS 2021.278 Anh Tran Van Toan. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3250,000So GD goc: 10027857 23. Ung ho MS 2021.286 Chi Bui Thi Loc . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3250,000So GD goc: 10027800 19. Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3250,000So GD goc: 10027677 20. Ung ho MS 2021.289 Anh Le Van Phong . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3250,000So GD goc: 10027653 16. Ung ho MS 2021.294 Chi Bui Thi Du . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3350,000So GD goc: 10027618 12. Ung ho MS 2021.298 Co Dang Kim Loan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3350,000So GD goc: 10027043 7. Ung ho MS 2021.303 Gia Dinh Ba ngau . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3350,000So GD goc: 10027776 15. Ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3450,000So GD goc: 10027011 2. Ung Ho MS 2021.309 Ba Nguyen Thi Ba . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3450,000So GD goc: 10027025 5. Ung ho MS 2021.305 ba Doan Thi Nuong.Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:49:3450,000So GD goc: 10027850 22. Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:4150,000So GD goc: 10027972 25. Ung ho MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:4350,000So GD goc: 10027876 18. Ung ho MS 2021.291 Gia dinh chi Nhung. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:4350,000So GD goc: 10027955 24. Ung ho MS 2021.285 Em Loan Van Chien . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:50:4450,000So GD goc: 10027921 21. Ung ho MS 2021.288 Chau Van Chung. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:53:57200,000Ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 09:56:1550,000So GD goc: 10027278 10. Ung ho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1650,000So GD goc: 10027256 6. Ung ho MS 2021.304 Be Vo Chan Duyen Duyen . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1850,000So GD goc: 10027677 13. Ung ho MS 2021.297Nguyen Van Duy . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1850,000So GD goc: 10027234 4. Ung ho MS 2021.306 be Do Tran Toan . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1950,000So GD goc: 10027830 27. Ung ho MS 2021.280 Anh Le Dinh Thu . Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1950,000So GD goc: 10027825 28. Ung ho MS 2021.279 Ong Nguyen Dinh Tinh. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:1950,000So GD goc: 10027816 26. Ung ho MS 2021.282 Gia dinh anh cong. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:2050,000So GD goc: 10027074 3. Ung ho MS 2021.307 Em Bui Thuy Hang. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 09:56:2050,000So GD goc: 10027112 9. Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai. Gui niem lanh cho ban.
15-11-2021 10:49:271,000,000CT DEN:131903803129 Ung ho ma so MS 2021.318
15-11-2021 11:05:055,000,000CT DEN:131904647728 Ong Tu Van giup do ms 2021.318 Nguyen Thi Thanh Binh FT21319905294507
15-11-2021 12:18:27250,000NGUYEN ANH DUNG ung ho ms 2021.318 (chi Nguyen thi thanh Binh)
15-11-2021 12:49:2950,000STA ungho ms2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 12:50:3750,000STA ungho ms2021.317 (be Ly Thanh Tuong
15-11-2021 13:31:3370,000LPT ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 15:03:29300,000ung ho 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
15-11-2021 15:59:23500,000ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)
15-11-2021 21:14:37500,000CT DEN:131914878208 Ms 2021.315
15-11-2021 22:27:49400,000LE XUAN VAN chuyen tien MS 2021.318 ( Nguyen Thanh Binh)
16-11-2021 02:02:42100,000ung ho MS 2021.317(be Ly Thanh Tuong); thoi gian GD:16/11/2021 01:18:31
16-11-2021 05:19:22200,000CT DEN:132022757699 MS 2021.318 tu Bui Dai Thang BiDV Ky Anh
16-11-2021 06:25:0820,000Ung ho MS2021.319 (be Bui Ha Sy Luan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-11-2021 07:05:21100,000ms 2021.319 ( be bui ha sy luan )
16-11-2021 07:45:44300,000ung ho ma so 2021.319 ( be Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 08:31:161,000,000ung ho MS 2021.319 (Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 09:40:59300,000Sdt 0918491430 giup ms 2021.319 be bui ha sy luan
16-11-2021 09:51:16100,000UNG HO MS 2021.319( BE BUI HA SY LUAN)
16-11-2021 09:57:061,000,000CT DEN:132002330682 IBFT Ung ho MS2021.313 A Ho Xuan Tan
16-11-2021 14:19:22500,000So GD goc: 10018490 MBVCB.1503941135.MS 2021.319(bui ha sy luan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:22:50500,000So GD goc: 10018589 MBVCB.1503946907.MS 2021.318( nguyen thi thanh binh).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:25:19500,000So GD goc: 10018672 MBVCB.1503955691.MS 2021.317(ly thanh tuong).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-11-2021 14:45:1950,000STA ungho ms2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
16-11-2021 15:08:33500,000CT DEN:132015216914 UNG HO MS 2021.319 (BE BUIHASYLUAN)-161121-15:08:33 216914
16-11-2021 16:21:201,000,000CT DEN:132009413586 Ung ho ms 2021.315 cha con anh Tue FT21320288907293
16-11-2021 16:29:44400,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.319 be Luan
16-11-2021 16:30:26400,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.318 chi Binh
17-11-2021 01:09:5410,000Ung ho MS2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:17/11/2021 00:18:21
17-11-2021 07:31:05100,000ung ho ms 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 07:34:40100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.320
17-11-2021 07:35:265,000,000ung ho ma so MS 2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 08:00:5650,000CT DEN:132101085324 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho ms 2021320 tran thien phuc
17-11-2021 08:17:4210,000,000ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
17-11-2021 08:46:28130,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 08:49:1150,000ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 08:51:08150,000CT DEN:132101923052 STA ung ho ms2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 08:52:163,000,000CT DEN:132101039398 Ong Tu Van giup do ms 2021.320 be Tran Thien Phuc FT21321786112036
17-11-2021 09:05:30300,000ms 2021.320 be tran thien phuc
17-11-2021 09:24:22200,000So GD goc: 10007846 IBVCB.1504749567.MS 2021.317 (be Ly Thanh Tuong).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-11-2021 09:36:21200,000So GD goc: 10007493 IBVCB.1504740438.2021.316 (Be Luong Thai Kiet).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-11-2021 09:44:10200,000ung ho MS 2021.320 ( be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 10:05:35300,000NGUYEN TUYET HANH chuyen tien ung ho MS 2021.320 be Thien Phuc
17-11-2021 10:17:18300,000CT DEN:132103616864 ung ho MS 2021.315
17-11-2021 10:19:03200,000CT DEN:132103619456 ung ho MS 2021.315
17-11-2021 11:24:431,000,000CT DEN:132104724522 Ung ho MS 2021.320
17-11-2021 12:20:3370,000LPT ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan)
17-11-2021 12:22:3990,000LPT ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 13:40:21100,000Ung ho; MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
17-11-2021 15:00:37100,000CT DEN:132108565836 ung ho MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
17-11-2021 15:16:36100,000ms 2021.320 ( be tran thien phuc )
17-11-2021 15:53:19200,000CT DEN:132108521218 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;LY MINH NGHIA chuyen khoan
17-11-2021 15:57:47200,000ung ho MS 2021.320
17-11-2021 16:09:0410,000LE DUC ANH chuyen tien
17-11-2021 16:37:40400,000CT DEN:132110543092 Phi chuyen khoan ung ho MS 2021320 be tran thien phuc
17-11-2021 16:52:35250,000CT DEN:132109653420 Gui chi Nguyen Thi Thanh Binh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21321660029388
17-11-2021 17:16:12500,000CT DEN:132110991737 IBFT Ung ho MS 2021.320 be Tr Thien Phuc
17-11-2021 19:31:40100,000CT DEN:132112165141 Vietinbank;114000161718;ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
17-11-2021 22:07:21500,000ung ho MS 2021.320 be Tran Thien Phuc
17-11-2021 22:12:37200,0002021.320(Tran Thien phuc)
18-11-2021 05:43:031,000,000ung ho ma so 2021.321 be Nguyen Minh Quang thuong be qua
18-11-2021 05:44:211,000,000ung ho ma so 2021.320 be Tran Thien Phuc thuong be lam
18-11-2021 06:30:0110,000Ung ho MS2021.321 (Nguyen Minh Quang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-11-2021 07:11:0050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.318
18-11-2021 07:13:2350,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.320
18-11-2021 07:26:27100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.321 ; Nguyen Minh Quang
18-11-2021 08:02:111,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 08:46:01500,000CT DEN:132201640323 MS 2021.321
18-11-2021 09:20:12500,000ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
18-11-2021 09:24:20500,000CT DEN:132202698271 Ung ho MS 2021.321 chau Nguyen Minh Quang tinh Hung Yen.
18-11-2021 09:52:35500,000LE NGOC HUNG Chuyen tien ung ho be Quang
18-11-2021 11:01:2399,000LPT ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 11:01:33100,000CT DEN:132204404168 Vietinbank;114000161718;VO HOANG HUNG chuyen khoan ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 11:14:08300,000ung ho ma so 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 12:43:031,000,000ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 13:08:07100,000ms 2021.321 ( nguyen minh quang )
18-11-2021 13:33:3650,000CT DEN:132206951644 STA ungho ms2021.321 (Nguyen Minh Quang)
18-11-2021 14:28:3650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.321.
18-11-2021 14:37:51100,000ung ho ms 2021.321Nguyen minh quang
18-11-2021 16:02:55500,000CT DEN:132216301317 cho ms 2021321 cho chau con chi Tha lam sao toi biet tien den dc tay chau
18-11-2021 16:45:55300,000ung ho ma so 2021.320 (be Tran Thien Phuc)
18-11-2021 16:48:39200,000CT DEN:132209915061 Chuyen tien ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang
18-11-2021 21:56:18200,000ung ho MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
19-11-2021 00:53:04500,000ung ho MS 2021.321 (nguyen minh quang); thoi gian GD:18/11/2021 23:57:59
19-11-2021 00:53:15500,000ung ho MS 2021.320 (be tran thien phuc); thoi gian GD:18/11/2021 23:59:14
19-11-2021 05:14:35100,000ms 2021.322 ( le van liem )
19-11-2021 06:30:0410,000Ung ho MS2021.322 (Le Van Liem). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-11-2021 06:30:591,000,000ung ho ma so 2021.322 be Le Van Liem thuong gia dinh anh qua
19-11-2021 06:57:0450,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.322
19-11-2021 07:23:1030,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.322
19-11-2021 08:19:45120,000ung hoMS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 08:29:53200,000Ung ho MS 2021.322
19-11-2021 09:38:381,000,000CT DEN:132309632413 UNG HO MS 2021.322 LE VAN LIEM
19-11-2021 10:20:39200,000ung ho ma so 2021.322 (le van liem)
19-11-2021 11:36:31200,000So GD goc: 10010868 IBVCB.1511318005.MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-11-2021 11:42:00300,000So GD goc: 10010936 IBVCB.1511332471.MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-11-2021 13:58:10300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.322( Le Van Liem)
19-11-2021 15:06:233,000,000Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem
19-11-2021 17:48:1260,000LPT ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 20:19:16100,000ung ho MS 2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 21:51:4420,000CT DEN:132321272148 Ung Ho MS 2021 322 Le Van Liem
19-11-2021 21:51:4650,000CT DEN:132414161041 STA ungho ms2021.322 (Le Van Liem)
19-11-2021 22:10:2210,000LE DUC ANH chuyen tien
20-11-2021 01:24:44300,000CT DEN:132316342028 Ung ho MS 2021.322 Le Van Liem FT21324068785883; thoi gian GD:19/11/2021 23:45:27
20-11-2021 06:09:21200,000CT DEN:132406269952 MS2021.323 (ANH EM TUAN KIET - LINH DAN)-201121-06:09:20 269952
20-11-2021 06:12:24100,000tang ms 2021.323 anh em Tuan Kiet;Linh Dan
20-11-2021 09:24:14100,000UNG HO MS 2021.323( Anh em Tuan Kiet; Linh Dan)
20-11-2021 10:22:3910,000LE DUC ANH chuyen tien
20-11-2021 11:06:182,000,000ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet; Linh Dan)
20-11-2021 11:13:585,000,000CT DEN:132404632325 Ong Tu Van giup do ms2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan FT21324307030750
20-11-2021 11:29:55500,000CT DEN:132404652995 Ung ho MS 2021.323 AE TK-LD FT21324732390686
20-11-2021 11:40:49100,000CT DEN:132404501447 STA ungho ms2021.323 (anh em Tuan Kiet Linh Dan)
20-11-2021 12:49:1770,000LPT ung ho ms 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
20-11-2021 14:07:1730,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.323
20-11-2021 19:04:36100,000ms 2021.323 ( anh em tuan kiet linh dan )
20-11-2021 20:33:5630,000CT DEN:132413329560 UNG HO MS.2021.323
20-11-2021 21:59:34200,000Ung ho MS 2021 323 em Tuan Kiet va Linh Dan
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộHọ và tên người ủng hộSố tiềnMã số ủng hộ
17/11/21Nguyễn Trịnh Phương Thảo1,000,0002021.320
19/11/21Vũ Đình Cảnh 581/36 B Trường Chinh, TS Nhì, Tân Phú, HCM1,000,0002021.298
19/11/21Chị Minh Thanh, bé Bột, Nguyễn Hậu2,500,0002021.321

Ban Bạn đọc

Mẹ trào nước mắt nhìn con gái 8 tuổi bò lết vì ung thư

Mẹ trào nước mắt nhìn con gái 8 tuổi bò lết vì ung thư

Dù đã hơn 1 năm cùng con trải qua những giây phút đau đớn, tủi hổ, chị Bình vẫn chưa thể nào chấp nhận được số phận bất hạnh của con mình.